Detail projektu

Advanced Communication Systems and Technologies

Období řešení: 01.03.2009 — 31.03.2012

Označení

FP7 - 230126

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing. - hlavní řešitel
Biolková Viera, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.03.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

- částečně financující (2009-03-01 - nezadáno)
Evropská unie - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

- částečně financující (2009-03-01 - nezadáno)

Výsledky

FRÝZA, T. Real Time Processing in Educational Practice with Help of TMS320C6713 DSP Starter Kit. In Proceedings of 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Department of Radio Electronics, 2010. p. 101-104. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

RAIDA, Z.; SLANINA, M.; LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z.; URBANEC, T.; MARŠÁLEK, R.; PROKOPEC, J.; VÁGNER, P.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T.; FEDRA, Z.; FRÝZA, T.; KUBÍČEK, M.; KOLKA, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J. Advanced Radio Communication Systems and Their Components - Lectures. Advanced Radio Communication Systems and Their Components - Lectures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2010. p. 1-135. ISBN: 978-80-214-4173-6.
Detail

FRÝZA, T. A Complete Video Coding Chain Based on Multi-Dimensional Discrete Cosine Transform. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 3, p. 421-428. ISSN: 1210-2512.
Detail