Detail projektu

Výzkum a vývoj ekologického pojiva na bázi geopolymerních struktur se schopností imobilizace potenciálně nebezpečných látek z velkoobjemově produkovaných průmyslových odpadů a jeho následné aplikace ve stavebnictví

Období řešení: 01.03.2008 — 31.10.2011

Označení

2B08024

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (03.06.2008 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Zdravý a kvalitní život

- částečně financující (2008-03-01 - 2011-10-31)

Výsledky

BUZEK, L.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. High-heat resistant phosphate binders. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. p. 200-203. ISBN: 978-80-254-4447-4.
Detail

KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Preparation of clinker phases and their hydration under various conditions. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. p. 160-163. ISBN: 978-80-254-4447-4.
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; KREJČOVÁ, H. Synthesis powder precursor of LAS ceramics via pH controlled wet chemical process. POWDER TECHNOLOGY, 2011, vol. 2011, no. 2-3, p. 256-263. ISSN: 0032-5910.
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; KŘEČKOVÁ, M.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. The kinetics of Al-Si spinel phase crystallization from calcined kaoline. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, 2011, vol. 2011, no. 10, p. 2661-2667. ISSN: 0022-4596.
Detail

BUZEK, L.; ŠOUKAL, F.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J. Mechanical Properties of Aluminosilicate Systems Based on Alkali Activation of Industrisal By-Products. Chemické listy, 2011, vol. 105, no. 17, p. 779-780. ISSN: 1213-7103.
Detail

PTÁČEK, P.; KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite: The thermogravimetric study. Thermochimica Acta, 2010, vol. 501, no. 1-2, p. 24-29. ISSN: 0040-6031.
Detail

KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Vápenato-hlinité fáze a jejich hydratace. In 31. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář - Sborník píspěvků. Pardubice: 2009. s. 93-96. ISBN: 978-80-7395-178-8.
Detail

WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. LOKÁLNÍ ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 385-394. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

MÁSILKO, J.; BUZEK, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. Increases in water resistance of MDF composites. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. p. 332-335. ISBN: 978-80-254-4447-4.
Detail

BUZEK, L.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. Aluminosilicate system based on alkali activation of industrial by-products reinforced with wollastonite microfibers. In 12th International Inorganic-Bonded Fiber Composites Conference. Aalborg: Aalborg University, 2010. p. 316-320. ISBN: 87-91606-20-9.
Detail

MÁSILKO, J.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; REPKA, M. Modification of macro-defect-free composites by organotitanate agents and fibrous reinforcement. In XIV. International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. p. 311-314. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail

MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; KALINA, L.; KOPLÍK, J. IMPROVING THE WATER RESISTANCE OF MACRO-DEFECT-FREE CEMENTS. In 12th International Inorganic-Bonded Fiber Composites Conference. 1. Aalborg: Aalborg University, 2010. p. 321-325. ISBN: 87-91606-20-9.
Detail

KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. STABILIZATION OF FLY-ASH CONTAINING HEAVY METALS BY ALKALI ACTIVATION. In 12th International Inorganic-Bonded Fiber Composites Conference. Aalborg: Aalborg University, 2010. p. 311-315. ISBN: 87-91606-20-9.
Detail

KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Stabilization of blast furnace slag and fly ash by alkali activation. In XIV. International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. p. 149-152. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail

BUZEK, L.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Synthesis of aluminosilicate systems based on alkali activation of industrial by-products. In XIVth International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. p. 145-148. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail

PTÁČEK, P.; BRANDŠTETR, J.; KŘEČKOVÁ, M.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Mechanism and kinetics of wollastonite fibre dissolution in the aqueous solution of acetic acid. POWDER TECHNOLOGY, 2011, vol. 206, no. 3, p. 338-344. ISSN: 0032-5910.
Detail

PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. The kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite by DTG technique. POWDER TECHNOLOGY, 2011, vol. 208, no. 1, p. 20-25. ISSN: 0032-5910.
Detail

OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. DETERMINATION OF PORTLAND CEMENT COMPOSITION BY FT-IR SPECTROSCOPY. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s895 (s896 p.)ISSN: 1213-7103.
Detail

OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; VRŠECKÝ, M. ALKALI AND VANADIUM OXIDES CORROSION OF HIGHLY ALUMINA RERRACTORINESS. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s891 (s892 p.)ISSN: 1213-7103.
Detail

PTÁČEK, P.; KREJČOVÁ, H.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. THERMAL BEHAVIOR OF POWDER PRECURSOR FOR LAS CERAMIC DOPED BY HYDROXYAPATITE. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s897 (s899 p.)ISSN: 1213-7103.
Detail

PTÁČEK, P.; KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. EFFECT OF PARTICLE SIZE ON DEHYDROXYLATION OF KAOLIN - AN INFRARED SPECTROSCOPY STUDY. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s847 (s851 p.)ISSN: 1213-7103.
Detail

PTÁČEK, P.; KREJČOVÁ, H.; ZLOCHOVÁ, V.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Syntéza LAS keramiky SOL - GEL metodou. Chemické listy, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 8-17. ISSN: 0009-2770.
Detail

OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. MEASURMENT OF HEAT OF HYDRATATION OF ROMAN CEMENT. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 9, p. 893-894. ISSN: 1213-7103.
Detail

PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J. Studium procesu dehydroxylace kaolinitu s využitím žárové mikroskopie. Keramický zpravodaj, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 12-15. ISSN: 1210-2520.
Detail

PTÁČEK, P.; NOSKOVÁ, M.; BRANDŠTETR, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Dissolving behavior and calcium release from fibrous wollastonite in acetic acid solution. Thermochimica Acta, 2010, vol. 498, no. 1-2, p. 54-60. ISSN: 0040-6031.
Detail

KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.: Geopolymerní matrice; Geopolymerní matrice pro inbhibici nebezpečných látek. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 61200 Brno. (prototyp)
Detail

ZMRZLÝ, M.: Průtoková korozní aparatura; Průtoková korozní aparatura. Lab. 2044. (funkční vzorek)
Detail

ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; BUZEK, L.; KOPLÍK, J.; PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.: Geopolymerní pojivo; Kombinované geopolymerní pojivo na bázi elektrárenských popílků. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.: Pískovec - geopolymerní pojivo; Umělý pískovcový kámen na bázi geopolymerního pojiva. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.: Alkalicky aktivovaný beton; Alkalicky aktivovaný beton na bázi cementářských odprašků. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00, Brno. (prototyp)
Detail