Detail projektu

Inovace stávajících a příprava nových laboratorních úloh předmětu "Služby telekomunikačních sítí"

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

Označení

1033/G1 - Polívka Michal

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Polívka Michal, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2009 - 31.12.2009)
Kacálek Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2009 - 31.12.2009)
Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2009 - 31.12.2009)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2009-01-01 - nezadáno)

Odkaz