Detail projektu

Rozšíření laboratoře mobilní robotiky

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

O projektu

Cílem tohoto projektu je rozšíření stávajících mobilních robotických platforem, doposud zkonstruovaných na Ústavu Automatizace, takovým způsobem, aby na nich bylo možné lépe demonstrovat studentům činnost jednotlivých senzorů či aktuátorů, a tím byly lépe využity v předmětu "Základy robotiky" (BROB) v bakalářském studiu, i v předmětu "Robotika" (MRBT) v magisterském studiu. Je předpokládána realizace studentských projektů, bakalářských a diplomových prací rozšiřujících stávající roboty o strojové vnímání svého okolí. Na základě sejmutých dat je navíc možná synchronizace činnosti více robotů za účelem získání více dostupných informací o svém okolí.

Popis anglicky
The aim of this project is to extend the existing mobile robot platforms, yet constructed at the Institute of Automation, in such a way that they allow students to better demonstrate the activity of individual sensors and actuators, and thus be better used in the course "Introduction to Robotics" (BROB) in Bachelor's study , even in the course "Robotics" (MRBT) in the master's study. It is anticipated implementation of student projects, bachelor and master's work extending the existing robots on machine perception of their surroundings. Based on the captured data synchronization is also possible the multi-robot in order to obtain more information available about their surroundings.

Klíčová slova
robot, senzory, camera, SLAM

Klíčová slova anglicky
robot,sensoric system, SLAM

Označení

2407/G1 - Burian František

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Burian František, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Veselý Miloš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2009-01-01 - nezadáno)