Detail projektu

Program na podporu talentované mláděže

Období řešení: 08.02.2008 — 31.12.2008

O projektu

Program obsahuje dílčí aktivity zaměřené na středoškokslé studenty s cílem získat jejich talentované studenty pro studium na FIT. Program také obsahuje aktivity zaměřené na rovné příležotosti a na akce "ženy v IT".

Popis anglicky
Project is composed from partial activities aimed to talented students of secondary schools with the goal to persuated them to enter the FIT BUT. Program contains

Klíčová slova
Podpora, talentovaná mládež, gender, ženy v IT

Klíčová slova anglicky
support, talented youth, gender, women in IT

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (08.02.2008 - 31.12.2008)
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (08.02.2008 - 31.12.2008)