Detail projektu

Program podpory bc. studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

O projektu

USKUTEČŇOVANÝ BAKALÁŘSKÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLGIE Doba řešení: 3 měsíce roku 2002 (říjen-prosinec), 2003-2004 Záměr projektu: - Vytvořit organizační a systémové podmínky a personální zabezpečení neučitelů a techniků pro 200 % (ze 110 na 300 studentů) nárůst studentů v prvním roce studia nového studijního programu Informační technologie oproti stávajícímu počtu na oboru Výpočetní technika a informatika na studijním programu Elektrotechnika a informatika. - Zabezpečit personální zabezpečení učitelů pro tento nárůst studentů. - Zabezpečit vytvoření programové podpory rozvrhu výuky v novém dislokačním systému učeben rekonstruovaného areálu. - Vytvořit nový obsahový segment přijímacího řízení pro alternativní přijímací zkoušku z oblasti informatiky, která vytvoří volitelnou alternativu ke zkoušce z fyziky. - Navrhnout a realizovat organizační a metodický systém pro využití multiučebnového přednáškového prostoru s dvoukanálovým přenosem obrazu učitele a dat s možností režimu videokonference pro studenty FIT, nepřítomné v areálu. - Navrhnout a realizovat počítačový podpůrný systém examinace, korekce a klasifikace vysokého počtu studentů formou písemné zkoušky v jednom termínu s využitím principů ECTS. Zodpovědný pracovník projektu: Prof. Ing. Jan M Honzík, CSc.

Klíčová slova
informační technologie, bakalářský studijní program, uskutečňpovaný studijní program,

Označení

MŠMT

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2002 - 31.12.2002)