Detail projektu

Inovace laboratorní výuky magisterského předmětu Směrové a družicové spoje

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

O projektu

Projekt byl zamřen na inovaci laboratorní výuky předmětu Směrové a družicové spoje. Byla vytvořena nová laboratorní úloha věnovaná příjmu a zpracování družicových meteorologických snímků. Současně proběhlo rozšíření další laboratorní úlohy o měření na dvoustupňovém nízkošumovém vysokofrekvenčním zesilovači pro pásmo 1296 MHz. Návody k ostatním laboratorním úlohám byly aktualizovány a rozšířeny. Veškeré výstupy řešení projektu jsou vystaveny na nově zřízených webových stránkách.

Popis anglicky
A grant project was focused on the innovation of the laboratory education in a subject Radio Relay and Satellite communication. A newly created laboratory exercise is devoted to a reception and a processing of satellite meteorological images. Simultaneously, other laboratory exercise was expanded to the measurement of a two-stage low-noise rf amplifier for a 1926 MHz band. Instructions for other laboratory exercises were updated and extended. All project solutions are exposed on the newly established web pages.

Klíčová slova
Meteorlogická družice, NOAA, Meteosat, zesilovač.

Klíčová slova anglicky
Meteorological satellite, NOAA, Meteosat, amplifier.

Označení

105/G1 - Baran Ondřej

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Baran Ondřej, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2009 - 18.11.2009)
Kasal Miroslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (18.11.2009 - nezadáno)
Vyskočil Pavel, Ing.
- spoluřešitel (18.11.2009 - nezadáno)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2009-01-01 - nezadáno)