Detail projektu

Směrové charakteristiky difuzorů pro systémy světlovodů

Období řešení: 03.01.2008 — 31.12.2009

Označení

ME 128

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (03.01.2008 - nezadáno)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- příjemce (03.01.2008 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT
- plně financující (2008-01-03 - nezadáno)

Výsledky

MOHELNÍKOVÁ, J. Denní osvětlení podkrovních místností. Fasády, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 18-21. ISSN: 1214-4592.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Comparative study of window glass influence on daylighting in an open-plan office. Leukos, 2010, vol. 7, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1550-2724.
Detail

PLCH, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. Denní osvětlení místnosti s okny ve fasádě a ve střeše. Světlo, 2009, roč. 12, č. 4, s. 15-18. ISSN: 1212-0812.
Detail

MACALÍK, M.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. Role of hydrogen peroxide in tin dioxide preparation. ECS Transactions, 2010, vol. 25, no. 40, p. 83-87. ISSN: 1938-5862.
Detail

MACALÍK, M.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. The role of hydrogen peroxide in tin dioxide preparation. ECS Transactions, 2010, vol. 25, no. 40, p. 83-87. ISSN: 1938-5862.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Dynamika denního osvětlení - překlad knihy Helmuta Kostera Dynamic Daylighting Architecture. Praha: Grada, 2010. s. 1-319.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Posudek bakalářské práce Josefa Zajíčka Měření účinnosti dutého světlovodu. Brno: FEKT, VUT, 2010. s. 1-2.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Review of article No.: BAE-D-10-00168R2 journal Building and Environment. UK: Elsevier, 2010. p. 1-2.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Review of article No.: APEN-D-10-00098 journal Applied Energy. Switzerland: Elsevier, 2010. p. 1-2.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Posudek článku pro časopis Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2010. s. 1 (1 s.).
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Review of article no IBE-10-0019 for journal Indoor and Built Environment. London: Sage, 2010. p. 1 (1 s.).
Detail

MACALÍK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J.; ŠPIČÁK, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Interkalace Li+ iontů do elektrodeponované vrstvy oxidu wolframového. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 107, s. 107-1 (107-6 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail