Detail projektu

SYNERGIE - Mobilní senzorické systémy a sítě

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2012

Označení

GD102/09/H081

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zezulka František, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2009 - nezadáno)
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (28.01.2009 - nezadáno)
Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (28.01.2009 - nezadáno)
Šolc František, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (28.01.2009 - nezadáno)
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (28.01.2009 - nezadáno)

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Doktorské granty

- plně financující (2009-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

KACZMARCZYK, V. Stochastic Timed Automata Simulator. In Proceedings of the International Conference IWCIT '09. 1. Brno: VUT Brno, 2009. p. 141-148. ISBN: 978-80-214-3949-8.
Detail

KVÁŠ, M.; PETYOVSKÝ, P. Implementation of TCP/IP Stack for 3L Diamond Operating System. In Student EEICT 2009 - sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

KACZMARCZYK, V.; BRADÁČ, Z.; ŠÍR, M. Stochastic Timed Automata Simulator. In Proceedings of the 4th European Computing Conference. Bucharest, Romania: WSEAS Press, 2010. p. 52-57. ISBN: 978-960-474-178-6.
Detail

BURIAN, F. Mathematics in simulator of 3D laser proximity scanner. In Proceedings of 8th International PhD Student's Workshop on Control and Information Technology. 8. Brno, Kolejní 4 612 00, CZ: Vysoké Učení Technické v Brně, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3949-8.
Detail

KAŇA, Z. Two Layer Tracking Engine. In Proceedings of IWCIT 2009. 8. 2009. p. 40-45. ISBN: 978-80-214-3949-8.
Detail

KAŇA, Z.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P. COMPARISON OF KALMAN AND PARTICLE FILTERS USED IN NODE TRACKING. In Annals of DAAAM for 2009 and Proceedings. Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists. Vienna: DAAAM International, 2009. p. 1273-1274. ISBN: 978-3-901509-70-4. ISSN: 1726-9679.
Detail

BURIAN, F.; VESELÝ, M.; ŽALUD, L. Building Safe Realtime Channel for Mobile Teleoperated Robots. In DAAAM International Scientific Book. DAAAM International Scientific Book. 1. Zadar, HR: 2010. p. 1209-1210. ISBN: 978-3-901509-73-5. ISSN: 1726-9687.
Detail

ŠÍR, M.; FIEDLER, P.; KACZMARCZYK, V. Interoperability and ontology for AS-Interface bus. In 10th IFAC Workshop in Programmble Devices and Embedded Systems. Pszczyna, Poland: 2010. p. 271-276. ISBN: 978-3-902661-95-1.
Detail

KACZMARCZYK, V.; ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z. On simulation methods for Timed Automata. In 10th IFAC Workshop in Programmable Devices and Embedded Systems. Pszczyna, Polská Republika: 2010. p. 245-250. ISBN: 978-3-902661-95-1.
Detail

ZEZULKA, F.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; ŠÍR, M. Trends in Automation - investigation in Network Control Systems and Sensor Networks. In 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Enmbedded Systems PDeS 2010. 1. Salezian University Gliwice, Poland: Salezian University Gliwice, 2010. p. 131-135. ISBN: 9781618396228.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D. A noise robust IFA identification method and their implementation at DSC. In 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2010. Pszczyna, Polsko: 2010. p. 201-206. ISBN: 978-3-902661-95-1.
Detail

FIEDLER, P.; ZEZULKA, F.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; SAJDL, O. Virtual Automation Networks - one way from incompatibility. In 10th IFAC Workshop on Programmable and Embedded Systems PDeS 2010. preprints. 2010. p. 161-166. ISBN: 978-3-902661-95-1.
Detail

ČÍP, P.; HORÁK, K.; ČERVINKA, L. Detection of Czech traffic signs by template matching. In Annals of DAAAM for 2010 & proceeding of the 21st International DAAAM Symposiums. Wien: DAAAM International Vienna, 2010. p. 1329-1330. ISBN: 978-3-901509-73-5.
Detail

BURLAK, V.; DOKOUPIL, J. Comparison of the Robustness of LQ Controllers in the Position and Incremental Form. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. 3. nám Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 139-143. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

DOKOUPIL, J.; BURLAK, V. Game Theory Approach to Sliding Window H-infinity Algorithm for Dynamical Modeling Design. In Proceedings of the 17th conference STUDENT EEICT 2011. 3. nám. Republiky 15 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 159-163. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; FIEDLER, P.; BERAN, J. Netrworked control systems, theoretical problems and physical reality. Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications, 2009, vol. 14, no. 1, p. 37-42. ISSN: 1310-8271.
Detail

KAŇA, Z.; FIEDLER, P. Bayesian Filters in Tracking and Location Techniques. Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications, 2009, vol. 14(2009), no. 1, p. 99-104. ISSN: 1310-8271.
Detail

SKULA, D. Základní prvky konstrukce elektronického kompasu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 26, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠEMBERA, J. SYSTÉM AUTOMATICKÉHO NAKLÁDÁNÍ (ZAJETÍ) VOZÍKU PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DO AUTOMOBILU. Acta Mechanica Slovaca, 2009, roč. 13, č. 1, s. 231-234. ISSN: 1335-2393.
Detail

ŠEMBERA, J.; ŠOLC, F. MODELLING AND CONTROL OF MULTI-WAY ROBOTIC WHEELFRAME. Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications, 2009, vol. 14, no. 1, p. 105-110. ISSN: 1310-8271.
Detail

ZÁMEČNÍK, D.; VESELÝ, I. Rozpoznávanie červených dopravných značiek s použitím Houghovej transformácie a neurónových sietí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 45, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

SKULA, D.; ŽALUD, L. Zařízení pro simulaci pohybu lidské hlavy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 10, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠEMBERA, J.; VESELÝ, M. SYSTEM OF AUTOMATIC LOADING (GUIDING) OF A DISABLED WHEELCHAIR INTO A CAR. Vienna AT: DAAAM International Vienna, TU Wien, 2009. p. 1091-1092. ISBN: 978-3-901509-70-4.
Detail

DOKOUPIL, J.; BURLAK, V. Adaptivní učení modelu ARMAX rekurzivní klouzavou metodou Levenberg-Marquardt. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií. 1. Tábor 43a, 612 00, Brno: LITERA Brno, 2011. s. 95-101. ISBN: 978-80-214-4297-9.
Detail

ZÁMEČNÍK, D.; VESELÝ, I. MODEL PREDICTIVE CURRENT CONTROLLER OF INDUCTION MACHINE. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D. Různé způsoby výpočtu indukčnosti u online metody vylepšené frekvenční analýzy. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií. první. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 118-123. ISBN: 978-80-214-4297-9.
Detail

KACZMARCZYK, V. Ethernet Powerlink Simulator. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. 3. Brno: NOV Press, 2011. p. 174-178. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D. On-line improved frequency analysis and its dependence on controller settings. In Recent Researches in Communications & IT. Corfu Island, Greece: WSEAS Press, 2011. p. 186-189. ISBN: 978-1-61804-018-3.
Detail

DOBIAS, M.; PIVONKA, P. Predictive Controller with Neural Network Classificator. Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications, 2011, vol. 16, no. 1, p. 259-263. ISSN: 1310-8271.
Detail

KACZMARCZYK, V.; ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z. Ethernet Powerlink Asynchronous Phase Examination. In Recent Researches in Communications and IT. Corfu, Greece: WSEAS, 2011. p. 152-157. ISBN: 978-1-61804-018-3.
Detail

ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V. Ontology and Automation technique. In REcent Researchers in Communications a IT. Corfu, Greece: WSEAS Press, 2011. p. 171-174. ISBN: 978-1-61804-018-3.
Detail

ŠÍR, M.; FIEDLER, P.; KACZMARCZYK, V. Ontology for sensors. In Recent Researchers in Communications and IT. Corfu, Greece: WSEAS Press, 2011. p. 175-179. ISBN: 978-1-61804-018-3.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D.; ŠÍR, M. Quadrature inductance identification using the improve frequency analysis. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings. Vídeň, Rakousko: DAAAM International Vienna, 2011. p. 847-848. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

ŠÍR, M.; KACZMARCZYK, V.; VESELÝ, I.; FIEDLER, P. Ontology and Data Fusion in Automation Technique. In MM Science Jurnal. MM Science Journal. Brno: 2011. p. 1-7. ISSN: 1805-0646.
Detail

ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V. Model of automation device for ontology. In 22nd International symposium annals of daaam international 2011. Vienna: DAAAM International Vienna, 2011. p. 1425-1426. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

KACZMARCZYK, V.; BRADÁČ, Z.; ŠÍR, M.; ŠTOHL, R. Distillation column model introduction. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium Ïntelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vídeň: DAAAM International Vienna, 2011. p. 1561-1562. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

UHER, M.; VÁGNER, M.; FIALKA, J. Confirmation of mathematical model of Helmholtz coils on the real construction. In Annals & Proceedings of 22th DAAAM World Symposiums. 1. Wien: DAAAM International Vienna, 2011. p. 1269-1270. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

DOKOUPIL, J.; PIVOŇKA, P.; BURLAK, V. A Levenberg-Marquardt Method for Nonlinear Model Predictive Control Design. In Annals & Proceedings of 22nd DAAAM World Symposiums. 2011. TU Wien Karlsplatz 13/311 A-1040 Vienna Austria: DAAAM International Vienna, 2011. p. 861-862. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

BURLAK, V.; DOKOUPIL, J.; PIVOŇKA, P. Sensitivity analysis for LQ controller in the position and the incremental form. In Annals & Proceeding of 22nd DAAAM World Symposiums. 2011. TU Wien, Karlsplatz 13/ 311, A- 1040 Vienna Austria: DAAAM International Vienna, 2011. p. 1253-1254. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

BABINEC, T.; RICHTER, M. Environment for 3D computing. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of The 22nd DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". 2011. p. 1205-1206. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

ČÍP, P.; HORÁK, K. Concept for optical mark processing. In Annal of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists. Vienna: DAAAM Vienna International, 2011. p. 849-850. ISBN: 978-3-901509-83-4. ISSN: 1726-9679.
Detail

BARÁNEK, R.; ŠOLC, F. Mnohorotorové vrtulníky k použití v budovách i otevřeném terénu. Automa, 2011, roč. 17, č. 12, s. 45-47. ISSN: 1210-9592.
Detail

BARÁNEK, R. Attitude Control of Multicopter. In Proceedings Of The 18th Conference Student EEICT 2012 Volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 96-100. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

FIALKA, J.; UHER, M.; VÁGNER, M. Design of the New Laboratory Workplace for Magnetic Field Measurement. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Volume 3. LITERA Brno Tábor 43a, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2012. p. 131-135. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

BARÁNEK, R.; ŠOLC, F. Modelling and Control of a Hexa-copter. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Faculty of BERG Technical Universtity of Košice B. Němcovej 3, 042 00 Košice: ICCC 2012, Institute of Control and Informatization of Production Processes, 2012. p. 19-23. ISBN: 978-1-4577-1866-3.
Detail

BARÁNEK, R.; ŠOLC, F. SENZOR ORIENTACE ZALOŽENÝ NA ZPRACOVÁNÍ DAT Z INERCIÁLNÍCH SNÍMAČŮ. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií 2012 - Sborník příspěvků. Brno: VUT-FEKT, 2012. s. 33-38. ISBN: 978-80-214-4527-7.
Detail

UHER, M.; BENEŠ, P. Measurement of Particle Size Distribution by the Use of Acoustic Emission Method. In 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2012) Proceedings. 1. 445 Hoes Lane Piscataway, NJ 08855-1331 USA: IEEE Service Center, 2012. p. 1194-1198. ISBN: 978-1-4577-1771-0.
Detail

DOKOUPIL, J.; GOGOL, F. Adaptive Estimation of OEMA Model via Variable Regularized Recursive Least Squares Method. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2012. 2012. p. 76-79. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

DOKOUPIL, J.; BURLAK, V. Variable Regularized Square Root Recursive Least Square Method. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2012. 2012. p. 71-75. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

UHER, M. Zkvalitnění stávajících zapojení pro osvětlení železničních modelových vozidel. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií 2012 - Sborník příspěvků. LITERA Brno Tábor 43a, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 139-146. ISBN: 978-80-214-4527-7.
Detail

VESELÝ, I.; ŠÍR, M.; ZÁMEČNÍK, D. Simplification of improved frequency analysis for online identification. In INES 2012 IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems, PROCEEDINGS. 2012. p. 185-189. ISBN: 978-1-4673-2694-0.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D.; ŠÍR, M. Identification of quadrature inductance by combination of two methods. In RECENT RESEARCHES in CIRCUITS and SYSTEMS. WSEAS Press, 2012. p. 311-316. ISBN: 978-1-61804-108-1.
Detail

VESELÝ, I.; VESELÝ, L. Implementace algoritmů vylepšené frekvenční analýzy do DSP. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií 2012- Sborník příspěvků. Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 157-161. ISBN: 978-80-214-4527-7.
Detail

KUPCÍK, M.; FIEDLER, P.; ŠÍR, M. Interoperability in diagnostic system. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Faculty of BERG Technical Universtity of Košice B. Němcovej 3, 042 00 Košice Slovak Republic: ICCC 2012, Institute of Control and Informatization of Production Processes, 2012. p. 408-412. ISBN: 978-1-4577-1866-3.
Detail

KACZMARCZYK, V.; ŠTOHL, R.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z. Home Coordinator for Smart Grids, Basic theory and approaches. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Košice, Slovakia: ICCC, 2012. p. 254-258. ISBN: 978-1-4577-1866-3.
Detail

ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z.; KUPČÍK, M. Ontology and diagnostics in automation technology. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Faculty of BERG Technical Universtity of Košice B. Němcovej 3, 042 00 Košice Slovak Republic: ICCC 2012, Institute of Control and Informatization of Production Processes, 2012. p. 649-652. ISBN: 978-1-4577-1866-3.
Detail

ZÁMEČNÍK, D.; VESELÝ, I. Prediction Control of Interior Permanent Magnet Synchronous Machine with Field Weakening. In INES 2012 IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems, PROCEEDINGS. 2012. p. 191-195. ISBN: 978-1-4673-2694-0.
Detail

VESELÝ, I.; ŠÍR, M.; ZÁMEČNÍK, D. Problems of HIL: Testing the Simulink model by CompactRIO. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: 2012. p. 364-368. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

KACZMARCZYK, V.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; ŠÍR, M. Communication Model of Home Area Network Devices. In Recent Researchers in Environmental & Geological Sciences. Kos, Greece: WSEAS press, 2012. p. 115-120. ISBN: 978-1-61804-110-4.
Detail

BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; KACZMARCZYK, V.; ŠÍR, M. Object Model of Home Area Network Devices. In Recent Researchers in Environmental & Geological Sciences. Kos, Greece: WSEAS Press, 2012. p. 121-126. ISBN: 978-1-61804-110-4.
Detail

BARÁNEK, R. Inertial Measurement Unit – Data Fusion and Visualization using MATLAB. In Proceedings of the IFAC/IEEE PDES 2012 International Conference. IFAC-PapersOnLine 10344 Virginia Lee Dr. Centerville, OH 45458, U.S.A.: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2012. p. 12-17. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

ZÁMEČNÍK, D.; VESELÝ, I. Complexity of linear model predictive current controller for induction machine. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 2012. p. 388-391. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

ŠEDIVÁ, S.; UHER, M. Analysis of the Effect of Body Shape of Multiport Averaging Pitot Tube on Permanent Pressure Loss Using ANSYS/FLUENT. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

UHER, M.; BENEŠ, P. Measurement of Particle Size Distribution by Acoustic Emission Method. In Proceedings of XX IMEKO(International Measurement Confederation) World Congress. Busan, Korejská republika: 2012. p. TC9-P4-1 (TC9-P4-5 p.)ISBN: 978-89-950000-5-2.
Detail

UHER, M.; ŠEDIVÁ, S. Confirmation of Hertz Theory during Solid Particle Flow Measurement. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

LEBEDA, A. Estimace parametrů modelů založených na principu Volterrových řadách. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012. 1. LITERA Brno Tábor 43a 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 72-76. ISBN: 978-80-214-4547-5.
Detail

ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; VESELÝ, I. Knowledge and data fusion. In Proceedings of the 16th WSEAS International Conference on Communications (part of CSCC 12). 1. Kos Island: WSEAS Press, 2012. p. 63-67. ISBN: 978-1-61804-109-8.
Detail

KACZMARCZYK, V.; FIEDLER, P.; ŠTOHL, R.; BRADÁČ, Z. Electric vehicles charger as a part of home area network. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: 2012. p. 149-154. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

KUPCÍK, M.; BRADÁC, Z.; ŠÍR, M. Interoperability through ontologies. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 2012. p. 111-115. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

ŠTOHL, R.; STIBOR, K. Safety through Common Industrial Protocol. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 11. Brno: INT FEDERAT AUTOMATIC CONTROL, IFAC SECRETARIAT, SCHLOSSPLATZ 12, A-2361 LAXENBURG, AUSTRIA, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z.; KUPČÍK, M.; VESELÝ, I. Use ontology in the diagnostic system Use ontology in the diagnostic system Use ontology in the diagnostic system. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 1. Brno: 2012. p. 20-25. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

BABINEC, T.; ČÍP, P.; HONEC, P.: ScreenInspector_01; Zařízení pro optickou detekci a kontrolu předložené obrazové informace. E533. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/PRODUCTS/2010/24677%20-%20Detekce%20obrazovky.pdf. (funkční vzorek)
Detail

VALACH, S.; KVÁŠ, M.; GOGOL, F.: KAMI; FPGA based data acquisition system. University of Tohoku, Japan. (prototyp)
Detail

VALACH, S.; KVÁŠ, M.: CCAN; Převodník protokolů CAN. UAMT FEKT VUT Brno. (prototyp)
Detail

GOGOL, F.; VALACH, S.; KVÁŠ, M.: TMCAN; Modul pro měření a testování zařízení připojených ke sběrnici CAN. UAMT, VUT v Brně APOS Trade Blansko. (funkční vzorek)
Detail

GOGOL, F.; ČERVINKA, L.; KVÁŠ, M.; VALACH, S.: TMAU; Testovací modul klimatizační jednotky. UAMT, VUT v Brně APOS Trade Blansko. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, K.; ČERVINKA, L.: MirrorCam; Vizuální zařízení pro přesnou lokalizaci osob. UAMT. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, K.; ČERVINKA, L.; GOGOL, F.: MicroDots; Bajonetové zařízení pro nekontaktní identifikaci mikroteček. UAMT. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
Detail

ČERVINKA, L.; GOGOL, F.; VALACH, S.; KVÁŠ, M.: Count_1.0; Zařízení pro počítání lékařských pomůcek. UAMT VUT DFC Design, s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail