Detail projektu

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Období řešení: 01.05.2010 — 31.12.2013

O projektu

Projekt je zaměřen na oblast výzkumu, vývoje a vyžití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o oblast, která je velmi perspektivní, bouřlivě se rozvíjí a v jihomoravském regionu má velmi dobré zázemí. Nově vytvořené kapacity technického výzkumu by měly zejména umožnit: - Výzkum a vývoj v oblasti elektrochemických zdrojů elektrické energie. - Výzkum a vývoj v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie v ekologické dopravě. - Výzkum a vývoj v oblasti využití obnovitelných zdrojů pro „ekologický dům“. - Výzkum vývoj v oblasti kogenerace energie. - Výzkum a vývoj mobilních robotů s využitím obnovitelných zdrojů energie. - Výzkum a vývoj inteligentních algoritmů energeticky optimálního řízení elektrických pohonů - Výzkum a vývoj strategií řízení obnovitelných zdrojů energie Projekt umožní zavedení nových a rozšíření stávajících výrobních kapacit v regionu.

Klíčová slova
obnovitelné zdroje energie, chemické zdroje energie, fotovoltaika, elektrické stroje, elektromechanická přeměna energie, elektrické přístroje, energetika

Označení

ED0014/01/01

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2009 - nezadáno)
Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (16.06.2010 - nezadáno)
Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (16.06.2010 - nezadáno)
Zezulka František, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (16.06.2010 - nezadáno)

Útvary

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

- plně financující (2010-05-01 - 2013-12-31)

Výsledky

TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Vliv přizemňování postižné fáze na bezpečnost sítí VN. In Referáty konference ČK CIRED 2010. Na Hroudě 1492/4 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2010. s. 1-7. ISBN: 978-80-254-8519-4.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J. ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU VELMI NÍZKÝCH TEPLOT PŘI DETEKCI DEFEKTŮ SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ. In ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. Liptovský Mikuláš: 2010. s. 118-123. ISBN: 978-80-554-0242-0.
Detail

HALUZA, M.; TOMAN, P.; MACHÁČEK, J. Economic evaluation of classical and intelligent electrical installation Inels for type options. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric, Power Engineering 2011. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. Netradiční pohled na vlastnosti světelných zdrojů. In Kurz osvětlovací techniky XXVIII. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 73-77. ISBN: 978-80-248-2307-2.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J. Porovnání metod detekce parametrů napěťových událostí. In Referáty konference ČK CIRED 2010. Tábor: CIRED, 2010. s. 1-23. ISBN: 978-80-254-8519-4.
Detail

MASTNÝ, P.; MASTNÁ, Z.; RADIL, L. Energy systems for modern buildings - simulation of operating states of heat pumps. In Development, Energy, Environment, Economics. Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain: WSEAS Press, 2010. p. 260-267. ISBN: 978-960-474-253-0.
Detail

BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; COUFAL, O. Net Emission Coefficients of Radiation in Thermal Plasmas of Air with Carbon Admixture. In 25th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases. Contributed Papers. Belgrade, Srbsko: Astronomical Observatory, 2010. p. 241-244. ISBN: 978-86-80019-37-6.
Detail

MASTNÝ, P.; RADIL, L. Simulation of Operating States and Characteristics of Heat Pumps. In Selected Topics in energy, Envirinment, Sustainable Development and Landscaping. 1. Politechnica University of Timisoara, Romania: WSEAS Press, 2010. p. 182-187. ISBN: 978-960-474-237-0.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J. Zařízení pro kontrolu velmi nízkých teplot při detekci defektů solárních článků. In Elektrotechnika a informatika 2010 část druhá - Elektronika. Plzeň: 2010. s. 121-124. ISBN: 978-80-7043-914-2.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. Úroveň míry vjemu blikání způsobená signálem HDO pro různé typy světelných zdrojů. In Sborník konference ČK CIRED 2010. 1. Tábor: ČK CIRED, 2010. s. 1-13. ISBN: 978-80-254-8519-4.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. Flickering of lamps due to ripple control signal. In Proceedings of the IEEE PES Trondheim PowerTech 2011. 1. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-1-4244-8419-5.
Detail

PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. Modelling of Photovoltaic Array for Hybrid System. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. First. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

PAVELKA, T.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; ŠKODA, J.; DOSTÁL, L. Parameters of classic bulbs under extreme conditions. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. First edition. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. The Negative Effect of the Additional Earthing of the Faulted Phase During a Ground Fault on the Fault Current. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engeneering 2011. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Possible Ground Fault Location Using Data Recorded on the Secondary Side of Distribution Transformers. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engeneering 2011. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J. The influence of light sources technology on their immunity to voltage dips and short interruptions. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. Function criteria definition for testing of light sources immunity to voltage dips and short interruptions. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J. A Voltage Event Recorder for More Accurate Analysis of Voltage Events in Power Supply Systems. In Proceedings of the IEEE PES Trondheim PowerTech 2011. 1. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2011. p. 1-7. ISBN: 978-1-4244-8419-5.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P.; KYNCL, J. A Battery Model for Small Renewable Sources. In Proceedings of the 12th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Transport coefficients of Ar-N2 plasma. In XIXth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: FEKT VUT v Brně, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4293-1.
Detail

MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MASTNÁ, Z. Analysis of Operating Characteristics of Multivalent Systems Using Renewable Energy Sources in Terms of Mathematical Modeling. In Recent Researches in Energy, Environment, Entrepreneurship, Inovation. WSEAS. Lanzarote, Canary Islands, Spain: WSEAS, EUROPMENT, 2011. p. 103-108. ISBN: 978-1-61804-001-5.
Detail

MASTNÝ, P.; MASTNÁ, Z. Software Support for the Design of Energy Systems in Low Energy Buildings - Operating characteristics of Energy Systems. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. VŠB Ostrava: Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MASTNÁ, Z. Energetické systémy s OZE v moderní výstavbě. Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Obnoviteľné zdroje energie 2011. TU Bratilava, SK: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-89402-39-7.
Detail

DOSTÁL, L. Návrh nadproudové spouště jističe s využitím MKP. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 1. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J. Influence of Position to Change Operational Parameters at Metal Halide Discharge Lamp. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 1. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J. Preliminary results of selected flickermeters tests for compliance with second edition of IEC 61000-4-15. In Proceedinngs of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

DOSTÁL, L. Thermal losses of tripping in a circuit breaker. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. 1. nám. Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 234-238. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P.; PAVELKA, T.; KRBAL, M.; SUMEC, S. Analysis of Discharge Lamp Luminance Depending on Position. In ELECTRIC POWER ENGINEERING 2011. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-3. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Transport coefficients of SF6 plasma. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference "EPE 2010 Electric Power Engineering 2010". Brno: UEEN FEKT VUT v Brně, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D. Influence Power Losses Costs to Optimization Focused to Minimization Interruption Costs. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 580-583. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. THE TEST AND MEASUREMENT DEVICES FOR HIGH VOLTAGE. In Sborník prací konference a soutěže Student EEICT 2011. 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

MAXA, J.; NEDĚLA, V. IMPACT OF THE CRITICAL FLOW ON CONDITIONS OF THE PRIMARY ELECTRON BEAM PASSAGE THROUGH THE DIFFERENTIALLY PUMPED CHAMBER. Advances in Military Technology, 2011, roč. 6, č. 1, s. 39-46. ISSN: 1802-2308.
Detail

BAXANT, P. Zdroje LED v osvětlovací technice. Electro, 2011, roč. 21, č. 5, s. 6-9. ISSN: 1210-0889.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M.; COUFAL, O. Radiative emission from air thermal plasmas with vapour of Cu or W. Journal of Physics D: Applied Physics, 2010, vol. 43, no. 43, p. 1-11. ISSN: 0022-3727.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. Statistické hodnocení vlastností světelných zdrojů. Světlo, 2011, roč. 14, č. 1, s. 48-50. ISSN: 1212-0812.
Detail

BAČA, P. Akumulace energie z OZE - vodíkové hospodářství. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
Detail

MACHÁČEK, J.; ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J. Electric and Nonelectric Quantities Measurement in Power Engineering Using LabView. In Labview - Modeling, Programming and Simulations. 1. Printed in India: Published by InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2011. p. 39-66. ISBN: 978-953-307-521-1.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P. A Model Battery for Smaller Energy Storage System. International Scientific Event - Power Engineering 2011. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. p. 173-174. ISBN: 978-80-89402-38-0.
Detail

MASTNÝ, P.; MASTNÁ, Z.; RADIL, L. Heating Systems Using RES in Modern Building Construction. International Scientific Event - Power Engineering 2011. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. p. 173-174. ISBN: 978-80-89402-38-0.
Detail

MASTNÝ, P. Využití znalostních technologií pro podporu návrhu energetických systémů v budovách. VUT v Brně UEEN FEKT: VUT v Brně, 2010. s. 1-123.
Detail

DVOŘÁK, P.; BAČA, P.; PLÉHA, D. Akumulace elektřiny. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. The Method of the Additional Earthing of the Affected Phase During an Earth Fault and Its Influence on MV Network Safety. In Proceedings of the IEEE PES Trondheim PowerTech 2011. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2011. p. 1-8. ISBN: 978-82-519-2808-3.
Detail

DEEB, R. Calculation of Eddy Current Losses in Permanent Magnets of Servo Motor. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

VANĚK, J. Termofotovoltaika. TZB-info, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

BAXANT, P.; SUMEC, S. Post-processing of Consumption Data from Czech Republic Power System. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 12. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

BURIAN, F.; ŽALUD, L. Rekuperace energie mobilních robotů. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií. Brno: LITERA Brno, Tábor 43a, Brno, 2011. s. 76-80. ISBN: 978-80-214-4297-9.
Detail

ŠTOHL, R.; HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S. Computer Analysis of Driver Trajectory. In Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on Computers. Greece: WSEAS Press, 2011. p. 135-140. ISBN: 978-1-61804-019-0.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D. On-line improved frequency analysis and its dependence on controller settings. In Recent Researches in Communications & IT. Corfu Island, Greece: WSEAS Press, 2011. p. 186-189. ISBN: 978-1-61804-018-3.
Detail

HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Využití multikriteriální analýzy (MCA) pro hodnocení inteligentních elektroinstalací. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

MAKKI, Z.; JANDA, M. Analýza metod pro výpočet tepelných ztrát jednofázového vodiče. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 1, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

VÍTEK, O.; JANDA, M.; HÁJEK, V.; BAUER, P. Detection of Eccentricity and Bearings Fault Using Stray Flux Monitoring. In Proceedings of the 8th IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives. Bologna, IT: IEEE, 2011. p. 456-461. ISBN: 978-1-4244-9302-9.
Detail

DEEB, R. Analysis of Magnetic Field in Permanent Magnet Servo Motor. Advanced Numerical Modelling. Warsaw: Electrotechnical Institute, 2011. p. 73-74. ISBN: 978-83-61956-02-0.
Detail

VÁGNER, M. Malý datalogger s flash kartou. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií. 2011. LITERA Tábor 43a 61200 Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 215-219. ISBN: 978-80-214-4297-9.
Detail

DOSTÁL, L.; VALENTA, J.; MAKKI, Z. DEPENDENCY OF THE TEMPERATURE RISE ON A SCREW CONNECTION OF A CIRCUIT BREAKER. In XIXth Symposium on Physics of Switching Arc. 1. Brno: Department of Power Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology and OEZ Letohrad, 2011. p. 161-164. ISBN: 978-80-214-4293-1.
Detail

KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B.; NOUMAN, Z.; POCHYLA, M. Implementation of diagnostics functions in the IGBT drivers, part 1. Diagnostics. In Proceedings of the 8th IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives. Bologna, IT: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-9302-9.
Detail

KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B.; NOUMAN, Z.; POCHYLA, M. Implementation of diagnostics functions in the IGBT drivers, part 2. HW implementation. In Proceedings of the 8th IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives. Bologna, IT: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-9302-9.
Detail

HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Klasická versus inteligentní elektroinstalace. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. -, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Fotometrie Světelných Zdrojů s LED. In Světlo 2011 - LIGHT 2011. 2011. s. 7-11. ISBN: 978-80-248-2480-2.
Detail

HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Multi-criteria analysis (MCA) for evaluation of intelligent installation. International Journal of Advances in Engineering & Technology (IJAET), 2011, vol. 1, no. 4, p. 94-99. ISSN: 2231-1963.
Detail

HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Inteligentní rozvodné sítě. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. -, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D.; ŠÍR, M. Quadrature inductance identification using the improve frequency analysis. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings. Vídeň, Rakousko: DAAAM International Vienna, 2011. p. 847-848. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

VANĚK, J.; ŠTENCEL, J. System for an automatic analysis of defective Solar cells in the Solar Module. Acta Montanistica Slovaca, 2011, vol. 15, no. 2, p. 105-110. ISSN: 1335-1788.
Detail

VANĚK, J.; HOFMAN, J. Active Load for the Testing of Solar Modules. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 129-134. ISSN: 1938-5862.
Detail

ČUDEK, P.; FLODROVÁ, E.; PLÉHA, D. Diagnostika povrchu elektrod používaných v elektrochemických zdrojích elektrické energie. In 32. nekonvenční zdroje elektrické energie. 2011. s. 99-103. ISBN: 978-80-02-02323-4.
Detail

BAXANT, P.; SUMEC, S.; PAVELKA, T. Using digital photos for quality assessment of variable traffic signs. In SVĚTLO 2011. 19. Praha: Česká společnost pro osvětlování, 2011. p. 48-50. ISBN: 978-80-248-2480-2.
Detail

VALSA, J.; FRIEDL, M.; DVOŘÁK, P. Network Model of the CPE. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 3, p. 619-626. ISSN: 1210-2512.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. Influence of Temperature to Change Operational Parameters of Small Light Sources. In Světlo 2011 - LIGHT 2011. Praha: 2011. p. 214-216. ISBN: 978-80-248-2480-2.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; TOŠER, P.; MICKA, K. Effect of additives on the performance of negative lead-acid battery electrodes during formation and partial state of charge operation. Journal of Power Sources, 2012, vol. 1, no. 1, p. 15-19. ISSN: 0378-7753.
Detail

MICKA, K.; KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; TOŠER, P. Investigation of the effect of mechanical pressure on the performance of negative lead accumulator electrodes during PSoC operation. Journal of Power Sources, 2012, vol. 1, no. 1, p. 37-44. ISSN: 0378-7753.
Detail

VANĚK, J.; JANDOVÁ, K. Possibilities of Usage LBIC Method for Characterisation of Solar Cells. In Solar Cells - Silicon Wafer-Based Technologies. 1. Printed in India: InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2011. p. 111-124. ISBN: 978-953-307-747-5.
Detail

ABRAHAM, P.; VANĚK, J.; BAČA, P. Operation Regime Optimization of Lead-Acid Battery for Electric Energy Accumulation in Raps System. In Proceeding of 26th European Solar Energy Coference and Exhibition. 1. Hamburg, Německo: WIP, 2011. p. 4155-4156. ISBN: 3-936338-27-2.
Detail

BAČA, P. Posibilities of electric power storage from renewable sources. Acta Montanistica Slovaca, 2011, vol. 15, no. 2010, p. 100-104. ISSN: 1335-1788.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J. New Control Software for LBIC Workplace. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 141-146. ISSN: 1938-5862.
Detail

KŘIVÍK, P.; TOŠER, P.; BAČA, P.; TONAR, K. Improving of the negative lead-acid battery electrodes by using extra additives. ECS Transactions, 2012, vol. 1, no. 1, p. 145-152. ISSN: 1938-5862.
Detail

ČUDEK, P.; FLODROVÁ, E.; PLÉHA, D. Surface diagnostic of electrodes used in electrochemical power source. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells-12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. 2011. p. 194-200. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MASTNÁ, Z. Operating Characteristics of Multivalent Systems Using Renewable Energy Sources. INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT, 2011, vol. 5, no. 6, p. 745-752. ISSN: 1109-9577.
Detail

TOŠER, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; MICKA, K. Vliv množství aditiv uhlíku a oxidu titaničitého na vlastnosti záporné aktivní hmoty v režimu částečného nabití. In ALER 2011. Liptovksý Ján: EDIS Žilina, 2011. s. 164-168. ISBN: 978-80-554-0427-1.
Detail

PAAR, M.; OLIVA, L.; JILKOVÁ, J. Optimizing Topology of the Power Distribution Network Using Genetic Algorithm. In Proceedings of the International Conference on Evolutionary Computation Theory and Applications and International Conference on Fuzzy and Applications. 1. INSTICC - Institute for systems and Technologies of Information, Control and Communication: SciTePress - Science and Technology Publications, 2011. p. 239-244. ISBN: 978-989-8425-83-6.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ŠPIČÁK, P.; NOVÁK, V.; KAZELLE, J.; VONDRÁK, J. Preparation and Properties of Manganese Dioxide Studied by QCM. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 121-127. ISSN: 1938-5862.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. MEASURING PROPERTIES OF MANGANESE OXIDES BY ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE METHOD. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 53-57. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

JAKUBIS, I.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; ČUDEK, P. Electrodeposited Thin Layers of TiO2. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells-12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 98-102. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

PLÉHA, D.; DVOŘÁK, P.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M.; ČECH, O. SEPARATORS FOR ALCALINE ACCUMULATORS. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells-12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 133-138. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

MÁCA, T.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; NEZGODA, L.; ŠPACHMAN, V. Influence of Discharging Deptk and Overcharging on Performance of Alpha Nickel Hydroxide. ECS Transaction, 2011, vol. 2011 (32), no. 1, p. 115-120. ISSN: 1938-6737.
Detail

PLÉHA, D.; DVOŘÁK, P.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M.; ČECH, O. Battery Separators. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 153-158. ISSN: 1938-5862.
Detail

CHLADIL, L.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M. STABLE PVA MEMBRANES FOR ALKALINE FUEL CELLS. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 42-46. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

KUNOVJÁNEK, M.; KNOTEK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Research for Component of Electrolyser. ECS Transaction, 2011, vol. 2011 (32), no. 1, p. 85-93. ISSN: 1938-6737.
Detail

KUNOVJÁNEK, M. Polyvinylalcohol separator membrane design for electrolysers. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 139-144. ISSN: 1938-5862.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Measuring Properties Of Manganese Oxides Using By Electrochemical Quartz Crystal Microbalance Technique. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 241-246. ISSN: 1938-5862.
Detail

JANDA, M.; CHLUP, J. Použití numerických metod u ventilačních výpočtů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 1, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

DVOŘÁK, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. SUPERCAPACITORS AT THE DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC TECHNOLOGY. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 88-97. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Měření vlastností katalyzátoru na bázi MnOx metodou křemenných mikrovah. In Elektrotechnika a informatika 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 139-142. ISBN: 978-80-261-0016-4.
Detail

MÁCA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; BARTUŠEK, K. PHASE DIAGRAM FOR MIXTURES OF SULFOLANE - DIMETHYLCARBONATE FOR USING IN ELECTROLYTES FOR LITHIUM - ION BATTERIES. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. 1. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 65-68. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; DVOŘÁK, P. Review on Electrodes with Extended Surface Area for Supercapacitors. ECS Transaction, 2012, vol. 2012 (40), no. 1, p. 75-84. ISSN: 1938-6737.
Detail

ČECH, O.; THOMAS, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; VISINTIN, A.; DVOŘÁK, P. Cobalt doped LiFePO4/C composite material for Li-ion cathodes. In 12th Advanced Accumulators and Fuel Cells. 2011. p. 104-106. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

MAKKI, Z.; JANDA, M.; DEEB, R. Effect of Surface Roughness on Mass Transport. In XI. Interantional Conference on Low Voltage Electrical Machines. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

NOUMAN, Z.; KLÍMA, B.; KNOBLOCH, J. Study of Application FPGA in Electric Drives. In Proceeding of the XI. Interantional Conference on Low Voltage Electrical Machines LVEM2011. Brno: 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

JAKUBIS, I.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; ČUDEK, P. Reversible incorporation of lithium ions into electrodeposited layers of TiO2. ECS Transaction, 2012, vol. 2012(40), no. 1, p. 85-91. ISSN: 1938-6737.
Detail

PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 1. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1419-1420. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 2. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1405-1406. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

HUTÁK, P.; KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives: Winding Drums Control. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1413-1414. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

HUZLÍK, R.; VETIŠKA, V.; ONDRŮŠEK, Č. Simulation and Controlling of Magnetic Energy Recovery Switch. In 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2011 (Proceedings). Košice, Slovensko: Technical University of Košice, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-553-0733-6.
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; KLÍMA, B.; VOREL, P.; MINÁRIK, V.; ČERVINKA, D. Power modules with IGBT transistor for power electronic education. In XI. International Conference on Low Voltage Electrical Machines LVEM2011. 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MASTNÁ, Z.; BARTOŠÍK, T. Current Situation in the Operation of Photovoltaic Systems in the Czech Republic. In Recent Research in Energy, Environment and Landscape Architecture. Angers, France: WSEAS Press, 2011. p. 129-134. ISBN: 978-1-61804-052-7.
Detail

MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MASTNÁ, Z. Possibilities of PV Panels Defects Identification and Determination of its Effect on the Economy of Photovoltaic Power Plants Operation. In Mathematical Models and Methods in Modern Science. Puerto De La Cruz, Spain: WSEAS Press, 2011. p. 233-238. ISBN: 978-1-61804-055-8.
Detail

PTÁČEK, M.; PAAR, M. Aplikace genetického algoritmu pro optimalizaci provozu distribuční sítě. In Elektrotechnika a informatika 2011 část třetí - Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 49-52. ISBN: 978-80-261-0017-1.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Vliv provozu kompenzované sítě velkého rozsahu na velikost dotykového napětí u DTS se společným uzemněním. In Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering Elektroenergetika 2011. Mäsiarska 74 042 00 Košice: Technická univerzita Košice, Katedra elektroenergetiky, 2011. s. 253-257. ISBN: 978-80-553-0724-4.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Zhodnocení funkce automatiky přizemnění postižené fáze během nízkoohmového zemního spojení vzhledem k nebezpečnému dotykovému napětí. In Referáty konference ČK CIRED 2011. Na Hroudě 1492/4 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2011. s. 1-12. ISBN: 978-80-905014-0-9.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ZATLOUKAL, M.; VONDRÁK, J.; DVOŘÁK, P.; MÁCA, J. Sulfolane as a Solvent for Aprotic Electrolytes. ECS Transaction, 2011, vol. 2011 (32), no. 1, p. 173-179. ISSN: 1938-6737.
Detail

VRBICKÝ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. The Influence of Surfactants on Alpha Nickel Hydroxide. ECS Transaction, 2011, vol. 2011 (32), no. 1, p. 167-171. ISSN: 1938-6737.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VELICKÁ, J.; MICHÁLEK, J. Recent developments in the research of gel polymer electrolytes. ECS Transaction, 2011, vol. 2011 (32), no. 1, p. 155-159. ISSN: 1938-6737.
Detail

ČECH, O.; THOMAS, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; VISINTIN, A.; MORENO, S. Synthesis of LiFelPO4/C composite cathode for lithium-ion batteries. ECS Transaction, 2011, vol. 2011 (32), no. 1, p. 23-31. ISSN: 1938-6737.
Detail

MACHÁČEK, J.; HALUZA, M.; BÁTORA, B. Proč dát přednost systémové elektroinstalaci - 1 část. Elektroinstalatér, 2011, roč. XVII, č. 6, s. 19-21. ISSN: 1211-2291.
Detail

MACHÁČEK, J.; HALUZA, M.; BÁTORA, B. Proč dát přednost systémové elektroinstalaci - 2 část. Elektroinstalatér, 2012, roč. XVIII, č. 1, s. 16-18. ISSN: 1211-2291.
Detail

BURIAN, F.; ŽALUD, L.; FLORIÁN, T.; JÍLEK, T. Unified storage for laser scanner data. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 10344 Virginia Lee Dr. Centerville, OH 45458, USA: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2012. p. 56-59. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; MRAVEC, F.; ČUDEK, P.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Template Based Fabrication of Titania Quantum Dots Array. In NANOCON 2011 - sborník příspěvků. TANGER spol. s r.o., 2011. p. 362-366. ISBN: 978-80-87294-27-7.
Detail

JÍLEK, T.; ŽALUD, L. Evaluation of real accuracy of azimuth measurement in the external environment using GNSS compass. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 2011. Vienna, Austria: DAAAM International Vienna, 2011. p. 1493-1494. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

VANĚK, J.; BAŘINKA, R.; INDRA, J. Influence of different conditions to the light induced degradation of solar cell. In Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno, CZ: ABAF, 2011. p. 171-180. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

ČECH, O. Basic Electrode materials for li-ion batteries. Bariloche, Argentina: 2011.
Detail

ČECH, O.; THOMAS, J.; VISINTIN, A.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; TRNKOVÁ, L. Elektrodové materiály na bázi LiFePO4 pro lithno-iontové akumulátory. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 68-71. ISBN: 978-80-02-02323-4.
Detail

BHATIA, C.; ADAM, J.; KUMAR, V.; KATOVSKÝ, K.; MAJERLE, M.; SOLNYSHKIN, A.; TSOUPKO-SITNIKOV, V. A study of non-elastic reaction rates for the ADS materials in the environment of spallation neutrons produced by 1.6 GeV d-beam. APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, 2012, vol. 70, no. 7, p. 1254-1260. ISSN: 0969-8043.
Detail

ČECH, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; THOMAS, J.; VISINTIN, A. Kobaltem dopované LiFePO4 pro katody li-ion akumulátorů připravené metodou GAC. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 8, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

KŘIVÍK, P. Tepelné změny v olověném akumulátoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 1, č. 1, s. 10-1 (10-5 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ČUDEK, P.; FLODROVÁ, E.; PLÉHA, D. Diagnostika projevu stárnutí zinkových elektrod elektrochemických zdrojů elektrické energie. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

PLÉHA, D.; KUNOVJÁNEK, M.; DVOŘÁK, P.; MUSIL, M.; ČECH, O. Separátory pro alkalické akumulátory. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1802-4564.
Detail

ABRAHAM, P.; BAČA, P.; TOŠER, P.; TONAR, K. Výukové pracoviště pro zjišťování charakteristik elektrolyzéru a palivového článku. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1802-4564.
Detail

KADLEC, J. Li-ion accumulators system for airplane drive. In Proceedings of the 18th conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. 2012. p. 158-162. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

KADLEC, J. Systém Li-ion akumulátorů pro pohon letounu. In XII. Workshop of elektrotechnical research and practice. 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2664-6.
Detail

DEEB, R. Temperature Optimization of PM Servo Motor. In Proceedings of the 18th Conference EEICT. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 143-147. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J.; PORUBA, A. Quinhydrone Chemical Passivation of a Silicon Surface for Minority Carrier Bulk-Lifetime Measurements. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2012, vol. 2012, no. 2012, p. 1-4. ISSN: 1110-662X.
Detail

MACH, M. Induction Motor Efficiency Improvement by Core Lengthening. In Student EEICT, Proceedings of the 18th conference, volume 3. 2012. p. 172-176. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. Wireless Energy Transfer by Tesla Coil. In Sborník prací konference a soutěže Student EEICT 2012. 2012. s. 168-171. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P.; BARTOŠÍK, T. Analýza vývoje cenového příspěvku pro fotovoltaické a bioplynové elektrárny v České republice. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 475-479. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

MAKKI, Z. FLOW IN THE RADIAL CHANNELS SYNCHRONOUS MACHINES. In STUDENT EEICT PROCEEDINGS OF THE 18th CONFERENCE Volume 3. Tábor 43a, 612 00 Brno: LITERA Brno, 2012. p. 177-181. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

MASTNÝ, P.; MASTNÁ, Z. Utilization of Alternative Energy Sources in Low-energy Buildings. In Recent Research in Environment, Energy Systems and Sustainability. Energy, Environment and Structural Engineering Series. University of Algarve, Faro, Portugal: WSEAS Press, 2012. p. 170-176. ISBN: 978-1-61804-088-6.
Detail

MASTNÁ, Z.; MASTNÝ, P. Evaluation of Indoor Microclimate in Low-energy Structures Regarding Applied Energy Sources, Building Materials and Construction Systems. In Recent Research in Environment, Energy Systems and Sustainability. Energy, Environment and Structural Engineering Series. University of Algarve, Faro, Portugal: WSEAS Press, 2012. p. 177-184. ISBN: 978-1-61804-088-6.
Detail

MASTNÝ, P. Utilization of Alternative Power Sources in Modern Low-Energy Buildings in the Conditions of Sustainable Development. In Recent Research in Environment, Energy Systems and Sustainability. Energy, Environment and Structural Engineering Series. University of Algarve, Faro, Portugal: WSEAS Press, 2012. p. 14-14. ISBN: 978-1-61804-088-6.
Detail

DOSTÁL, L.; MEJZLÍK, T. Diagnosis of heat loss in the molded case circuit breaker contacts in nominal current. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 911-915. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

AL KHADDOUR, M.; POKLUDOVÁ, M. VLIV MAGNETICKÉHO POLE NA TKÁŇOVOU KULTURU. In Zborník workshop of electrotechnical research and practice. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. s. 1-3. ISBN: 978-80-248-2664-6.
Detail

HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Spotřeba elektrické energie domácností, predikce a potenciální úspory pomocí BACS. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

JANDA, M.; DEEB, R.; MAKKI, Z. Optimization of fan of inductin motor in Ansys Workbench. Academic Journals, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 141-148. ISSN: 1897-0737.
Detail

MAKKI, Z.; DEEB, R.; JANDA, M. The problem with flow in radial channels synchronous machines. Academic Journals, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 75-82. ISSN: 1897-0737.
Detail

DEEB, R.; JANDA, M.; MAKKI, Z. Comparison of 2D and 3D FEM Analysis of the Magnetic Field in PM Servo Motor. Academic Journals, 2012, vol. 72, no. 4, p. 297-309. ISSN: 1897-0737.
Detail

FIALKA, J.; BENEŠ, P. Comparison of Methods of Piezoelectric Coefficient Measurement. In 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2012) Proceedings. 1. 445 Hoes Lane Piscataway, NJ 08855-1331 USA: IEEE Service Center, 2012. p. 37-42. ISBN: 978-1-4577-1771-0.
Detail

VÁGNER, M.; BENEŠ, P.; HAVRÁNEK, Z. Experience With Allan Variance Method for MEMS Gyroscope Performance Characterization. In 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2012) Proceedings. 1. 445 Hoes Lane Piscataway, NJ 08855-1331 USA: IEEE Service Center, 2012. p. 1343-1347. ISBN: 978-1-4577-1771-0.
Detail

PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. New Dynamic Model of Low-Temperature Fuel Cell Stack and the Micro-Cogeneration Systems. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 491-497. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PTÁČEK, M.; PAVELKA, T.; MATOUŠEK, A. The Verification of Validity of the Low-Cost Laboratory Measuring Set for Analysis of Low-Power Photovoltaic Modules. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 485-489. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

TICHÝ, J.; DVOŘÁK, P. Ni-Zn akumulátory. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2012. s. 134-137. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; MAXA, J.; SOLČANSKÝ, M. APLIKACE CAE SYSTÉMŮ PŘI NÁVRHU CHLAZENÍ KONCENTRÁTOROVÝCH SOLÁRNÍCH PANELŮ. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2012. s. 116-119. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P. Možnosti EIS metody při měření impedančních změn Ni(OH)2 elektrody v průběhu cyklování. In 33. nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Tribun EU s.r.o., 2012. s. 151-154. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J. Lamps and Light Sources for Growing Plants. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PAVELKA, T.; PTÁČEK, M.; BAXANT, P. Photometrical Parameters of the Luminaire Used for Laboratory Measure of Low-Power Photovoltaic Modules. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 1181-1184. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B.; NOUMAN, Z. On-line diagnostika výkonového měniče. In Proceedings of the 13th Scientific Conference on Electric Power engineering 2012. Brno: 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; ŠÁTEK, V. Evaluation of the Touch Voltage Recorded in the Compensated Network 22 kV During Earth Fault. In In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2012. Brno: Brno university of technology, 2012. p. 159-164. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. A Flickermeter Based on Voltage Peak Detection Method – Part I: LabView Implementation. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1. Brno: Brno University of Tecnology, 2012. p. 437-442. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. The electricity consumption of households, prediction and potential savings through BACS. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric, Power Engineering 2012. 2012. s. 597-601. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J. A Flickermeter based on Voltage Peak Detection Method - Part II: Standardized Verification and Performance in Real Deployment. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1. Brno: Brno University of Tecnology, 2012. p. 443-448. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PĚCHA, J.; MACHÁČEK, J. Vliv obnovitelných zdroju energie na vývoj cen elektriny. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. s. 617-621. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J. Analysis of the Impact of Supersonic Flow in Detector of Secondary Electrons ESEM. In 2nd Computer Science On-Line Conference in 2012. 1. Vsetín: Silhavy sro., 2012. p. 149-155. ISBN: 978-80-904741-1-6.
Detail

MACHÁČEK, J.; RADIL, L. Využití software Mathematica nebo Matlab pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektu v elektroenergetice. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Volume 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 233-237. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

MACHÁČEK, J.; RADIL, L.; KUBÍN, D. Současný stav a potenciál využití obnovitelných zdroju v EU. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Volume 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 623-627. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠENK, J.; JAKUBOVÁ, I.; GREGOR, J. Properties of a High-Temperature Device with Electric Arc Burning in Various Working Gas. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Electric Power Engineering 2012. Brno: 2012. p. 1207-1212. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠKODA, J.; KRBAL, M. Osvětlování rostlin různými zdroji světla. In Proceedings - 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. 2012. s. 1193-1198. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

FIALKA, J.; BENEŠ, P. Measurement of Piezoelectric Ceramic Parameters - A Characterization of the Elastic, Dielectric and Piezoelectric Properties of NCE51 PZT. In 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Faculty of BERG Technical Universtity of Košice B. Němcovej 3, 042 00 Košice Slovak Republic: ICCC 2012, Institute of Control and Informatization of Production Processes, 2012. p. 147-152. ISBN: 978-1-4577-1866-3.
Detail

ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J.; LANGELLA, R.; TESTA, A. A New Simplified Model of Compact Fluorescent Lamps in the Scenario of Smart Grids. In Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP 2012). 1. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2012. p. 835-841. ISBN: 978-1-4673-1943-0.
Detail

SUMEC, S.; BAXANT, P. Application for processing large measured data. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: 2012. p. 449-453. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; STOJAN, R. Concentrator Photovoltaic Systems. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 161-166. ISSN: 1938-5862.
Detail

ŠEDIVÁ, S.; HAVLÍKOVÁ, M. Fiber Optic Sensors for Liquid Level Measurement. In 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Faculty of BERG Technical Universtity of Košice B. Němcovej 3, 042 00 Košice Slovak Republic: ICCC 2012, Institute of Control and Informatization of Production Processes, 2012. p. 623-627. ISBN: 978-1-4577-1866-3.
Detail

VARMUŽA, J.; BAXANT, P. Odhad spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení. Světlo, 2012, roč. 15, č. 3, s. 57-59. ISSN: 1212-0812.
Detail

PAAR, M.; KATOVSKÝ, K. The Impact the Change of Feeder Lines Reliability to the Network Configuration. In PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2012, VOLS 1 AND 2. Vol.1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 181-186. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

VARMUŽA, J.; BAXANT, P. The Dependence of Activity and Consumption of Public Lighting on the Switching Time for the CZ. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 2. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1169-1173. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

FAJKUS, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. High Speed Range Field Oriented Control for Permanent Magnet Synchronous Motor. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 2012. p. 225-230. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

UHER, M.; BENEŠ, P. Measurement of Particle Size Distribution by the Use of Acoustic Emission Method. In 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2012) Proceedings. 1. 445 Hoes Lane Piscataway, NJ 08855-1331 USA: IEEE Service Center, 2012. p. 1194-1198. ISBN: 978-1-4577-1771-0.
Detail

ČUDEK, P.; TIHLAŘÍKOVÁ, E.; PLÉHA, D. Surface Diagnostic of Zinc Electrodes in Electrochemical Battery System. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 219-225. ISSN: 1938-5862.
Detail

ABRAHAM, P.; BAČA, P.; TOŠER, P.; TONAR, K. An Apparatus to Measure Efficiency of Hydrogen Energy Storage. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 213-218. ISSN: 1938-5862.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. AC Fractional Winding Design by the New Method. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 1. Sorrento: 2012. p. 609-613. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M.; PROCHÁZKA, P. Mathematical Tool for RMS Value Calculation of Impulse signals. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 1. Sorrento: 2012. s. 983-987. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

CIPÍN, R.; SKALKA, M.; ONDRŮŠEK, Č.; KURFÜRST, J. Harmonic Reduction in Induction Machine Using Slot Wedges Optimization. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 1. 2012. p. 1252-1257. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

JÍLEK, T.; ŽALUD, L.; BURIAN, F. Mobilní robot pro přesnou sebelokalizaci. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií 2012 - Sborník příspěvků. 2012. Brno: FEKT VUT, 2012. s. 84-88. ISBN: 978-80-214-4527-7.
Detail

JÍLEK, T.; ŽALUD, L. Security of remote management of embedded systems running MikroTik RouterOS operating system using proprietary protocols. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 2012. 10344 Virginia Lee Dr. Centerville, OH 45458, USA: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2012. p. 138-142. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

VESELÝ, I.; ŠÍR, M.; ZÁMEČNÍK, D. Simplification of improved frequency analysis for online identification. In INES 2012 IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems, PROCEEDINGS. 2012. p. 185-189. ISBN: 978-1-4673-2694-0.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D.; ŠÍR, M. Identification of quadrature inductance by combination of two methods. In RECENT RESEARCHES in CIRCUITS and SYSTEMS. WSEAS Press, 2012. p. 311-316. ISBN: 978-1-61804-108-1.
Detail

ŠTICHOVÁ, Z.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MÁCA, J. Sulfolane Based Electrolytes for Li-Ion Accumulator. ECS Transaction, 2012, vol. 2012(40), no. 1, p. 59-64. ISSN: 1938-6737.
Detail

DEEB, R. Analysis of Magnetic Field in PM Servo Motor. PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE, 2012, vol. 2012, no. 258, p. 157-165. ISSN: 0032-6216.
Detail

MAXA, J.; NEDĚLA, V.; JIRÁK, J. Analysis Of Gas Flow In The New System Of Apertures In The Secondary Electron Scintillation Detector For ESEM. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS, 2012, vol. 2012(18), no. Suppl 2, p. 1264-1265. ISSN: 1431-9276.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. Design and Utilization of a Light Flickermeter. In Proceedings of the IEEE International Workshop on Applied Measurements for Power Systems. 1. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-1539-5.
Detail

MASTNÝ, P.; MASTNÁ, Z. Praktická analýza defektů fotovoltaických panelů. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Vol. 1. 1. VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 613-616. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

BÁTORA, B.; TOMAN, P. Moderní způsoby řízení osvětlení s využitím sběrnicových systému KNX a DALI. In Proccedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1199-1202. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J. An Alternative Flickermeter Evaluating High-Frequency Interharmonic Voltages. In Proceedings of the IEEE International Workshop on Applied Measurements for Power Systems. 1. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-1539-5.
Detail

NOVOTNÝ, J.; MATOUŠEK, A. Simulation of small grid with renewable sources of energy. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 723-726. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Experimental Measuring of the Touch Voltages in Large Compensated Networks. In Proceedings of 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference. 1. Tallin: Tallin University of Technology, 2012. p. 199-204. ISBN: 978-1-4673-1978-2.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Earth Fault Analysis using Measured Data from Fault Experiments in Actual Distribution Network. In Proceedings of IET Developments in Power System Protection 2012. 1. Birmingham: The Institution of Egineering and Technology, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-1-84919-620-8.
Detail

TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Using of Additional Earthing of Affected Phase for Limiting of The Touch Voltage During Earth Faults in MV Large Compensated Networks. In Proceedings of IET Developments in Power System Protection 2012. 1. Birmingham: The Institution of Egineering and Technology, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-1-84919-620-8.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Analysis of Earth Fault Experiments in Actual Distribution Network. In In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2012. Brno: Brno university of technology, 2012. p. 159-164. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

KŘIVÍK, P. Vliv kyslíkového cyklu na teplotu olověného akumulátoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 1, č. 1, s. 56-1 (56-3 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

LIBICH, J.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ČECH, O. Nové trendy ve výzkumu elektrodových hmot pro Lithno-iontové články. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 54, s. 54-1 (54-5 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

JÍLEK, T.; ŽALUD, L. Vyhodnocení přesnosti určení polohy. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012 - Sborník příspěvků. 2012. Brno: FEKT VUT, 2012. s. 50-54. ISBN: 978-80-214-4547-5.
Detail

MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; SOLČANSKÝ, M. Využití počítačové simulace při návrhu chlazení koncentrátorových solárních systémů. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-6. ISSN: 1802-4564.
Detail

TICHÝ, J.; DVOŘÁK, P. NiZn akumulátory. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-3. ISSN: 1802-4564.
Detail

VÁGNER, M.; BENEŠ, P. Power supply sensitivity of MEMS gyroscopes. In Proceedings of XX IMEKO World Congress. Korea: 2012. p. 923-1 (923-4 p.)ISBN: 978-89-950000-5-2.
Detail

BENEŠ, P.; FIALKA, J. Comparison of methods for absolute calibration of broadband AE sensors. In Proceedings 30th European Conference on Acoustic Emission Testing and 7th International Conference on Acoustic Emission. 1. 18071 Granada, Spain: University of Granada, 2012. p. 113-1 (113-9 p.)ISBN: 978-84-615-9941-7.
Detail

BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; BOGATYREVA, N. CALCULATION OF RADIATION TRANSFER IN SF6 ARC PLASMAS USING THE P1-APPROXIMATION. In Contributed Papers & Abstracts of Invited Lectures and Progress Reports of the 26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases. Novi Sad, Srbsko: University of Novi Sad, 2012. p. 139-142. ISBN: 978-86-7031-242-5.
Detail

ABRAHAM, P.; BAČA, P.; TOŠER, P. Nabíjení akumulátorů pomocí pulzních technik. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1802-4564.
Detail

VESELÝ, I.; ŠÍR, M.; ZÁMEČNÍK, D. Problems of HIL: Testing the Simulink model by CompactRIO. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: 2012. p. 364-368. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

BAČA, P. PŘEDČASNÝ KONEC ŽIVOTA OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ V OSTROVNÍCH SYSTÉMECH. In RESpect. Košice: TUKE, 2012. s. 73-78. ISBN: 978-80-553-0673-5.
Detail

SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J. DEVELOPMENT OF CHEMICAL PASSIVATION FOR CARRIER BULK-LIFETIME MEASUREMENT. In Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie RESPECT 2012. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. p. 105-110. ISBN: 978-80-553-0928-6.
Detail

VANĚK, J.; BAURA, T. PHOTOLUMINESCENCE MATERIAL ANALYZATOR OF THE PHOTOVOLTAIC CELL. In Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie RESPECT 2012. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. p. 99-103. ISBN: 978-80-553-0928-6.
Detail

ZEZULKA, F.; BRADÁČ, Z.; SAJDL, O.; ŠEMBERA, J. Experimental Smart Grid. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

BARTLOVÁ, M.; BOGATYREVA, N.; AUBRECHT, V. APPROXIMATE DESCRIPTION OF RADIATION TRANSFER IN THE ARC PLASMAS OF SF6 AND PTFE MIXTURES. In New trends in physics NTF 2012, Proc. of the conference. Brno: Dept. of Physics FEEC, BUT, 2012. p. 115-118. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

ABRAHAM, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. Active mass and collector resistivity and impedance changes of pulse charged lead-acid accumulator. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells 13th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 188-193. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

KŘIVÍK, P. Heat changes in the lead acid battery cell. In ABAF- 13. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. p. 16-20. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; HULICIUS, E. Low Noise as a Diagnostic Tool for GaSb based Laser Diodes Prepared by Molecular Beam Epitaxy. International Conference on Microelectronics-MIEL, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 343-346. ISSN: 2159-1660.
Detail

VANĚK, J.; STRNADEL, J. LONG TIME MONITORING OF HEAT DISTRIBUTION IN PHOTOVOLTAIC MODULE BY THE THERMOVISION. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 40-49. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

VANĚK, J.; KADERKA, T. V-I CHARACTERISTIC MEASUREMENT OF SOLAR CELL. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 30-39. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P. Measurement of impedance changes of porous Ni(OH)2 positive electrodes at different state of charge. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 20-23. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

VACULÍK, S.; ABRAHAM, P.; BAČA, P. Influence of various amounts of titanium dioxide in negative electrode to impedance properties of lead-acid accumulator. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). Brno: 2012. p. 253-257. ISBN: 978-1-62332-031-7.
Detail

VANĚK, J. Computer recognizing of Defective Solar Cells in the Solar Module. In Proceeding of IWTPV12. Praha: CVUT, 2012. p. 94-97. ISBN: 978-80-01-05022-4.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; TICHÝ, J.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. SIMULATION AND MATHEMATICAL DESCRIPTION OF CHARGING AND DISCHARGING OF THE LEAD ACID ACCUMULATOR. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 213-219. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; VONDRÁK, J.; KAZDA, T. MODELING AND NUMERICAL SIMULATION OF LITHIUM ION BATTERY. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 118-124. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; SOLČANSKÝ, M. DESIGN AND OPTIMALIZATION OF CONCENTRATOR SOLAR PANELS COOLING SYSTEM USING COMPUTER SIMULATION. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 325-332. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

MAXA, J.; NEDĚLA, V.; JIRÁK, J.; VYROUBAL, P.; HLADKÁ, K. Analysis of gas flow in a secondary electron scintillation detector for ESEM with a new system of pressure limiting apertures. Advances in Military Technology, 2012, vol. 7, no. 2, p. 39-44. ISSN: 1802-2308.
Detail

ČECH, O.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. TiO2 nanorods for lithium-ion anodes. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 10-14. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

ŠUBARDA, J.; MUSIL, M.; NOVÁK, V.; KUNOVJÁNEK, M. PVA Membranes For The PEM Fuel Cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: 2012. p. 110-115. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KAZDA, T.; VONDRÁK, J. Effect of potassium on the stability of the structure of LiCoO2. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 88-98. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; TOŠER, P. Conductive ceramic as an additive of negative active mass of lead acid battery. In ABAF- 13. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. p. 21-25. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

ŠEDIVÁ, S.; UHER, M. Analysis of the Effect of Body Shape of Multiport Averaging Pitot Tube on Permanent Pressure Loss Using ANSYS/FLUENT. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

KUNOVJÁNEK, M.; VONDRÁK, J. PVA/KOH membranes with high conductivity for electrolysis. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: 2012. p. 96-100. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

UHER, M.; BENEŠ, P. Measurement of Particle Size Distribution by Acoustic Emission Method. In Proceedings of XX IMEKO(International Measurement Confederation) World Congress. Busan, Korejská republika: 2012. p. TC9-P4-1 (TC9-P4-5 p.)ISBN: 978-89-950000-5-2.
Detail

MUSIL, M.; PLÉHA, D.; ČECH, O.; KUNOVJÁNEK, M. Membranes for alkaline accumulators. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: 2012. p. 23-27. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

UHER, M.; ŠEDIVÁ, S. Confirmation of Hertz Theory during Solid Particle Flow Measurement. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

MAKKI, Z.; JANDA, M.; DEEB, R. Effect of Blade Rotation on the Pressure on the Outlet Side of the Fan. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

MAKKI, Z.; JANDA, M.; DEEB, R. The Difference between the Number of Fan Blades. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

DVOŘÁK, P.; ČECH, O. BEZPEČNOST LI-ION AKUMULÁTORŮ. In RESpect. Košice: TUKE, 2012. s. 80-84. ISBN: 978-80-553-0673-5.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. Plazmové světelné zdroje pro osvětlování rostlin. In Kurz osvětlovací techniky XXIX. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 177-181. ISBN: 978-80-248-2833-6.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. The Electrodeless Fluorescent Lamps and Their Use for Lighting Plants. In IV Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4 2012. 1st edition. Bratislava, Slovensko: KONGRES management s.r.o, 2012. p. 322-327. ISBN: 978-80-89275-32-8.
Detail

MIŠINGER, L.; ONDRŮŠEK, Č. Slip Ring Induction Motor and Its Fault Under High Inertia Load. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. Brno: 2012. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. Vyšší harmonické magnetické indukce ve vzduchové mezeře asynchronního motoru. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 321-324. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. Electromagnetic Design of Interspersed Winding for Induction Machines. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 1. Brno: 2012. p. 30-33. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

CIPÍN, R.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; KADLEC, J. Battery System for the Airplane VUT 051 RAY. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

HUZLÍK, R.; ONDRŮŠEK, Č.; VETIŠKA, V. Utilization of Magnetic energy recovery switch for compensation of reactive power. In Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 2012 International Symposium on. Sorrento: 2012. p. 1290-1294. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

MACH, M.; GRMELA, P.; HÁJEK, V. Shunt-Wound Motor Parameters Estimation by a Genetic Algorithm. In 2012 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorrento: 2012. p. 1003-1006. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

JANDA, M.; VÍTEK, O.; HÁJEK, V. Noise of Induction Machines. In INDUCTION MOTORS - MODELLING AND CONTROL. 1. 2012. p. 207-224. ISBN: 978-953-51-0843-6.
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P. Dimenzování pohonu s asynchronním motorem pro elektromobil SEM-H2. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1093-1096. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

DEEB, R.; JANDA, M.; MAKKI, Z. Prediction of Eddy Current Losses of Surface Mounted Permanent Magnet Servo Motor. In Proceeding of XX. International Conference on Electrical Machines. Marseille, France: Curran Associates, Inc., 2012. p. 1797-1802. ISBN: 978-1-4673-0142-8.
Detail

PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P. Nové topologie výstupních LC filtrů 3f. střídačů. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 389-392. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Využití SiC a GaN technologií v moderních systémech pro přeměnu energie. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1129-1133. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; ČERVINKA, D. Design of small electric car. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorento: 2012. p. 359-364. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. Analysis of DC/AC converter with non-usual topology of output LC filter. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorento: 2012. p. 281-286. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

ŠKODA, J.; SUMEC, S. Solid angle measurement by digital camera in the evaluation of planth growth. In IV. Lighting Conference of the Visegrad Countries proceedings. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2012. p. 167-174. ISBN: 978-80-89275-32-8.
Detail

HAŠ, S.; ŠKODA, J.; HILLOVÁ, D. Osvětlování rostlin v interiéru. In Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXIX. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2012. s. 170-176. ISBN: 978-80-248-2833-6.
Detail

TICHÝ, J. Akumulátory Ni-Zn. In Elektrotechnika a informatika 2012 část první - Elektrotechnika. 1. Plzeň: Západočeská univrzita v Plzni, 2012. s. 147-150. ISBN: 978-80-261-0120-8.
Detail

PTÁČEK, M.; MASTNÝ, P. The Investigation of Thermal Behaviour of the Low-Temperature Fuel Cell Stack by the Supplemented Dynamic Model. In Recent Advances in Energy, Environment and Economic Development. Mathematics and Computers in Science and Engineering Series. Paris, France: WSEAS Press, 2012. p. 160-165. ISBN: 978-1-61804-139-5.
Detail

MASTNÝ, P.; BERNÁTH, F.; MASTNÁ, Z. Problems of Photovoltaic Power Plants Operation in the Czech Republic. In Recent Advances in Energy, Environment and Economic Development. Mathematics and Computers inScience and Engineering Series. Paris, France: WSEAS Press, 2012. p. 166-171. ISBN: 978-1-61804-139-5.
Detail

MASTNÝ, P. The Specifics of the Operation of Photovoltaic Systems in the Czech Republic. In Recent Advances inEnergy, Envirinment and Economic Development. Mathematics and Computers inScience and Engineering Series. Paris, France: WSEAS Press, 2012. p. 17-17. ISBN: 978-1-61804-139-5.
Detail

ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P. Pokroky v počítačovém vyhodnocení obrazů a využití ve světelné technice. Světlo, 2012, roč. 15, č. 6, s. 52-54. ISSN: 1212-0812.
Detail

PREHRADNÝ, J.; KATOVSKÝ, K.; ČADA, R. Optimization of the long cycles with new types of fuel. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE2012. Vol.2. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1263-1267. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠTEFÁNIK, M.; BÉM, P.; HONUSEK, M.; KATOVSKÝ, K.; MAJERLE, M.; NOVÁK, J.; ŠIMEČKOVÁ, E. Experimental Determination of Neutron Room Background at the NPI Cyclotron U-120M. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE2012. Vol.2. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1275-1280. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠTEFÁNIK, M.; KATOVSKÝ, K.; MILETIĆ, M.; ŠOLTÉS, J.; VINŠ, M.; ZÁVORKA, L. Amount of Substance Determination by Neutron Activation Analysis at the CTU Training Reactor VR-1. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE2012. Vol.2. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1281-1284. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

KARAPETYAN, G.; BALABEKYAN, A.; DEMEKHINA, N.; ADAM, J.; KATOVSKÝ, K.; GUIMARAES, V. Formation of Light and Intermediate Mass Fragments in Proton-Induced Fission of Uranium. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE2012. Vol.2. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1285-1288. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠTEFÁNIK, M.; BÉM, P.; KATOVSKÝ, K. The p-D2O Generator Neutron Spectrum Determination by Multi-Foil Activation Method. Transactions of the American Nuclear Society, 2012, vol. 106, no. 1, p. 894-896. ISSN: 0003-018X.
Detail

BAČA, P.; MICKA, K. 150 let olověných akumulátorů. Energetika, 2012, roč. 62, č. 11, s. 649-651. ISSN: 0375-8842.
Detail

BAČA, P. Nová aditiva do záporných aktivních hmot olověných akumulátorů. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2012. Liptovský Ján: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2012. s. 25-29. ISBN: 978-80-89456-08-6.
Detail

ABRAHAM, P.; TOŠER, P.; BAČA, P. Problémy s formací kladné elektrody pomocí pulzního režimu. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2012. Liptovský Ján: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2012. s. 30-32. ISBN: 978-80-89456-08-6.
Detail

BAČA, P.; TOŠER, P.; KŘIVÍK, P. Conductive ceramic as an additive of negative active mass of lead acid battery. In ECS Transactions. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 265-272. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; PORUBA, A. Microplasma Analysis and Noise Spectroscopy of c-Si Solar Cells. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 177-185. ISSN: 1938-5862.
Detail

VANĚK, J.; BAŘINKA, R.; INDRA, J. Influence of Different Conditions to the Light Induced Degradation of Solar Cells. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 167-176. ISSN: 1938-5862.
Detail

VANĚK, J.; STRNADEL, J. Heat distribution in the photovoltaic module monitored by thermovision. In ALER 2011. Liptovský Mikuláš: UNIZA, 2012. p. 41-47. ISBN: 978-80-89456-08-6.
Detail

VESELÝ, I.; ZEZULKA, F.; ŠEMBERA, J.; SAJDL, O. Problems of energy saving in Electrical Experimental Network/Smart Grid. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Elektrody pro superkondenzátory. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1802-4564.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Electrochemical Energy Storage. In ENERGY STORAGE – TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS. 1. Croatia: InTech Prepress, Novi Sad, 2013. p. 79-100. ISBN: 978-953-51-0951-8.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J. The Aperture with Laval Nozzle in Secondary Electron Detector for Environmental Scanning Electron Microscopy. In Computer Software and Hardware Applications. 1. Vsetín 2012: Silhavy sro (Scientfic Press), 2013. p. 87-95. ISBN: 978-80-904741-2-3.
Detail

JÍLEK, T.; ŽALUD, L. Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. 2013. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

FIALKA, J.; BENEŠ, P. Comparison of Methods for the Measurement of Piezoelectric Coefficients. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 2013, vol. 62, no. 5, p. 1047-1057. ISSN: 0018-9456.
Detail

PLÉHA, D.; MUSIL, M.; KUNOVJÁNEK, M. Vanadové redoxní Vanadové redoxní baterie. Energetika, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 79-80. ISSN: 0375-8842.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; MUSIL, M.; KUNOVJÁNEK, M. Membrány pro nízkoteplotní PEMFC palivové články. Energetika, 2013, roč. 63, č. 2, s. 95-97. ISSN: 0375-8842.
Detail

FILKUSOVÁ, M.; FEDORKOVÁ, A.; ORIŇÁKOVÁ, R.; ORIŇÁK, A.; NOVÁKOVÁ, Z.; ŠKANTÁROVÁ, L. Effect of multi-walled carbon nanotubes on the thermal stability and surface morphology of LiFePO4 cathode material. NEW CARBON MATERIALS, 2013, vol. 28, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1007-8827.
Detail

RADIL, L.; MACHÁČEK, J.; MASTNÝ, P.; OSIČKA, A. Wind Power Plant Model in Modelica Language. In Proceedings of the 4th International Scientific Conference Renewable Energy Sources OZE 2013. 1. Bratislava: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-89402-64-9.
Detail

MASTNÝ, P. Possibility of Energy Storage in Modern Low-Energy Buildings in the Conditions of Sustainable Development. In Recent Advances in Environmental Science. Energy, Environmental and Structural Engineering Series. Lemesos, Cyprus: WSEAS Press, 2013. p. 11-11. ISBN: 978-1-61804-167-8.
Detail

MASTNÝ, P.; MASTNÁ, Z. Energy Systems for Modern Buildings. In Recent Advances in Environmental Science. Energy, Environmental and Structural Engineering Series. Lemesos, Cyprus: WSEAS Press, 2013. p. 53-58. ISBN: 978-1-61804-167-8.
Detail

MORÁVEK, J.; MASTNÝ, P. Automation of Small Energy Sources. In Recent Advances in Environmental Science. Energy, Environmental and Structural Engineering Series. Lemesos, Cyprus: WSEAS Press, 2013. p. 59-64. ISBN: 978-1-61804-167-8.
Detail

PĚCHA, J.; MASTNÝ, P.; PLOTĚNÝ, K. Efficient Operation Wastewater Treatment Plant and Increasing its Energy Self-sufficiency. In Recent Advances in Environmental Science. Energy, Environmental and Structural Engineering Series. Lemesos, Cyprus: WSEAS Press, 2013. p. 82-86. ISBN: 978-1-61804-167-8.
Detail

ŠKODA, J.; KRBAL, M.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; PARMA, M. Optimal illuminaton of plants in growth chambers with low energy demand. In Proceedings of CIE Centenary Conference „Towards a New Century of Light“. Paris: COMMISSION INTERNATIONALE DE L ECLAIRAGE, 2013. p. 1199-1207. ISBN: 978-3-902842-44-2.
Detail

KLOUČEK, T.; BAXANT, P. Observability Area size assessment. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Department of Electrical Power Engineering, 2013. p. 93-96. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

VYROUBAL, P. Generation Of Shock Waves In Environmental Scanning Electron Microscope And Their Description. In Student EEICT Proceedings of the 19th conference. Brno: LITERA, 2013. p. 189-193. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

SUMEC, S.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; BAXANT, P. Evaluation of illumination using digital photography. In Proceedings of CIE Centenary Conference „Towards a New Century of Light“. Paris: COMMISSION INTERNATIONALE DE L ECLAIRAGE, 2013. p. 1208-1215. ISBN: 978-3-902842-44-2.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. The High Power Voltage Capacitive Divider. In Student EEICT Proceedings of the 19th Conference -Papers written by doctoral students 2013. 1. Brno: Litera, Brno, 2013. p. 103-107. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

MORÁVEK, J. Control System with Industrial PLC. In Proceedings of the 19th Conference Student EEICT 2013 - Papers written by doctoral students. 1. Brno: Litera, Brno, 2013. p. 108-112. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

VAŠÍČEK, A. SIMPLE RESONANT FREQUENCY TRACKER AND ESTIMATOR. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. 1. Brno: LITERA Brno, 2013. p. 128-132. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; BOGATYREVA, N.; HOLCMAN, V. Multigroup Approximation of Radiation Transfer in SF6 Arc Plasmas. Acta Polytechnica (on-line), 2013, vol. 2013, no. 2, p. 98-102. ISSN: 1805-2363.
Detail

ŠPANĚL, P. The leakage inductance dependence on HF transformer winding arrangement. In Student EEICT Proceedings of the 19th conference Volume 3. LITERA, 2013. p. 123-127. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

BĚLOUŠEK, R. Sensitivity analysis of the induction machine substituting circuit elements. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: LITERA, 2013. p. 88-92. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

JAKUBOVÁ, I.; ŠENK, J.; LÁZNIČKOVÁ, I. The Influence of Nitrogen in Ar+N2 Mixture on Parameters of High-temperature Device with Electric Arc. Acta Polytechnica, 2013, vol. 53, no. 2, p. 179-184. ISSN: 1210-2709.
Detail

ČECH, O.; STRAKOVÁ FEDORKOVÁ, A.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Performance improvement on LiFePO4/C composite cathode for lithium-ion batteries. SOLID STATE SCIENCES, 2013, vol. 20, no. 1, p. 110-114. ISSN: 1293-2558.
Detail

KAZDA, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ČUDEK, P. Stabilizace struktury katodového materiálu LiCoO2 pomocí sodíku. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 178-181. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

KAZDA, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Optimalizace výroby vysokonapěťových katodových materiálů. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 182-185. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P. NUMERICKÝ MODEL OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 47-50. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; LEPLTOVÁ, K. POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU CHLAZENÍ KONCENTRÁTOROVÉHO SOLÁRNÍHO PANELU. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 51-54. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

GVRITISHVILI, R.; VANEK, J.; ŠIMONOVÁ, L. Testery elektrických parametrů fotovoltaických panelů třídy A+. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 43-46. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

PLÉHA, D.; MUSIL, M. Nanostrukturní separátory v aprotických elektrolytech pro Li-Ion akumulátory. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 142-145. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

TOŠER, P.; BAČA, P. MOŽNOSTI SIMULACE SEKUNDÁRNÍCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTŘEDÍ MATLAB. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 130-133. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

MACH, M.; HÁJEK, V. Impact of Magnetic Circuit Steel Grade on Single-Phase Induction Motor Efficiency. In Proceedings of the 14th International Scientific Conferece Electrical Power Engineering 2013. Ostrava: 2013. p. 259-262. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

KŘIVÍK, P. Pulzní nabíjení olověných akumulátorů. In 34. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES, 2013. s. 122-125. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

GVRITISHVILI, R. Teplotní závislost elektroluminiscenčního záření solárních článků. In Elektrotechnika a informatika 2012 část první - Elektrotechnika. Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzní, 2012. s. 31-34. ISBN: 978-80-261-0120-8.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. The soil moisture and the possibilities of automatic irrigation of plants. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. p. 729-732. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

BERNÁTH, F.; MASTNÝ, P. Dispečerské riadenie jalového výkonu rozptýlených zdrojov ako nástroj pre riadenie napätia. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava: VŠB – Technická Univerzita v Ostrave, 2013. s. 681-685. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

PATOČKA, M.; BĚLOUŠEK, R. Náhradní zapojení asynchronního motoru ve tvaru Gama-článku. In Elektrické pohony 2013 XXXIII. konference Plzeň, 11. - 13. června 2013. Plzeň: 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02457-6.
Detail

VACULÍK, S.; BAČA, P.; ABRAHAM, P. Formace olověných akumulátorů. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 126-129. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

PAAR, M.; CHODURA, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; KRBAL, M. State-of-the-Art of HVDC and Application in Super Grid Concept. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. p. 627-632. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KLÍMA, B.; FAJKUS, P.; NOUMAN, Z. Elektrický pohon vrtule letounu kategorie VLA. In XXXIII. Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2013. s. 56-61. ISBN: 978-80-02-02457-6.
Detail

JAKUBIS, I.; VONDRÁK, J.; TICHÝ, J. Elektrodepozícia tenkých vrstiev pre elektrochromicky prvok. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 186-189. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

DEEB, R.; JANDA, M.; MAKKI, Z. Design of Cooling System of Permanent Magnet Servo Motor. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava, Czech Republic: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. p. 205-209. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; JIRGL, M. Reliability Analysis in Man-Machine Systems. In Proceedings of the 14th International Carpathian Conference (ICCC). Rytro, Polsko: 2013. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-4489-0.
Detail

ŠEDIVÁ, S.; HAVLÍKOVÁ, M. Comparison of GUM and Monte Carlo method for evaluation measurement uncertainty of indirect Comparison of GUM and Monte Carlo method for evaluation measurement uncertainty of indirect Comparison of GUM and Monte Carlo method for evaluation measurement uncertanity of indirect measurements. In Proccedings of 14th International Carpathian Control Conference (ICCC). Rytro Poland: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4673-4489-0.
Detail

FEDORKOVÁ, A.; ORIŇÁKOVÁ, R.; ORIŇÁK, A.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. LiFePO4 cathode material for Li-ion batteries modified with conductive polymer PPy/PEG. 18th Meeting of the Portuguese Electrochemical Society. Porto, Portugalsko: 2013. p. 48-48. ISBN: 978-989-95527-1-5.
Detail

FEDORKOVÁ, A.; ORIŇÁKOVÁ, R.; ČECH, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. New Composite Cathode Materials for Li/S Batteries: A Review. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 8, no. 8, p. 10308-10319. ISSN: 1452-3981.
Detail

FEDORKOVÁ, A. PPy/PEG-LiFePO4 Cathode Material for Li-ion Batteries. In Book of abstracts, NFA 2012, Nanomaterials: Fundamentals and Applications. Košice: UPJS, 2012. p. 12-12. ISBN: 978-80-7097-970-9.
Detail

PTÁČEK, M. The definition of input parameters for modelling of energetic subsystems. EPJ Web of Conferences, 2013, vol. 54, no. 1, p. 1-8. ISSN: 2100-014X.
Detail

ŠIMONOVÁ, L.; VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R. Likvidace FV panelů po skončení jejich životnosti - šetrnost k přírodě nebo finanční zátěž?. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 17-20. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

ŠENK, J.; LÁZNIČKOVÁ, I.; JAKUBOVÁ, I. Investigation of Influence of Pressure in a High-temperature Device with Electric Arc. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference on Electric Power Engineering 2013. CR: VSB - Technical University of Ostrava, 2013. p. 47-51. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; SUMEC, S.; PAVELKA, T. Photometry of LED sources. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, vol. 89, no. 6/2013, p. 341-344. ISSN: 0033-2097.
Detail

PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. The Implementation of the Dynamic Experiments of the Low-temperature Fuel Cell Stack with the Buck DC/DC Converter. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2013. First. Košice, Slovak Republic: Technical University of Košice, 2013. p. 200-203. ISBN: 978-80-553-1441-9.
Detail

KOPIČKA, M.; TOMAN, P. The development of Smart Grids pilot projects in Europe. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2013. First. Košice, Slovak Republic: Technical University of Košice, 2013. p. 256-259. ISBN: 978-80-553-1441-9.
Detail

VACULÍK, S.; ABRAHAM, P.; BAČA, P. Pulzní formace olověných akumulátorů. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. s. 222-225. ISBN: 978-80-553-0928-6.
Detail

DOSTÁL, L. Analysis of temperature on the rotary breaking system of a molded case circuit breaker at nominal current and overload. In XXTH SYMPOSIUM ON PHYSICS OF SWITCHING ARC Invited Lectures and Contributed Papers. 1. Brno: Department of Power Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology and OEZ Letohrad, 2013. p. 122-125. ISBN: 978-80-214-4753-0.
Detail

VAŠÍČEK, A. Chování LLC rezonančních měničů v režimu naprázdno. In Sborník XXXIII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 2013. 1. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02457-6.
Detail

VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; STRNADEL, J. Jev "šnečích stop" na fotovoltaických panelech. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 39-43. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

PAVELKA, T.; KRBAL, M. Design and construction of middle-frequency inductive heater for educational purposes. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. edice. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2013. p. 445-448. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

TICHÝ, J.; ŠUBARDA, J.; KUNOVJÁNEK, M.; NOVÁK, V. UŽITÍ MEMBRÁN NA BÁZI PVA SPOLU S NEPLATINOVÝM KATALYZÁTOREM NA BÁZI MnOx. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: 2013. s. 13-16. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

KOCMANOVÁ, P.; ŽALUD, L.; CHROMÝ, A. 3D Proximity Laser Scanner Calibration. In 18th International Conference on Methods and Models in automation and Robotics. Miedzyzdroje, Poland: Faculty of Electrical Engineering, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, 2013. s. 742-747. ISBN: 978-1-4673-5507-0.
Detail

KOCMANOVÁ, P.; ŽALUD, L. SPATIAL CALIBRATION OF TOF CAMERA, THERMAL IMAGER AND CCD CAMERA. In Mendel 2013 19th International Conference on Soft Computing. 1st. Brno: Brno University of Technology, Faculty of mechanical Engineering, Institute of Automation and Computer Science, 2013. s. 343-348. ISBN: 978-80-214-4755-4.
Detail

KOCMANOVÁ, P.; ŽALUD, L. Velodyne HDL-64E Proximity Laser Scanner Calibration. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 4, no. 2, p. 22-27. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOCMANOVÁ, P.; ŽALUD, L. Kalibrace dálkoměrné kamery SwissRanger SR4000. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2013, roč. 59/101, č. 6, s. 123-128. ISSN: 1805-7446.
Detail

FIALKA, J.; BENEŠ, P.; PIKULA, S.; KLUSÁČEK, S. Measurement of Temperature Dependence in Material Coefficients of PZT Ceramics for Acoustic Emission Sensors. In 2013 IUS Proceedings. 1. IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, Frequency Control Society and European Frequency and Time Forum, 2013. p. 1109-1112. ISBN: 978-1-4673-5686-2.
Detail

KŘIVÍK, P. Pulse charging of lead acid batteries. In ABAF- 14. 1. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 16-20. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

NOVOTNÝ, J.; MATOUŠEK, A. Simulation of enclosed small-scale power network with photovoltaic power plant. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. edice. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2013. p. 743-747. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

KAZDA, T.; VONDRÁK, J.; DI NOTO, V.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ČUDEK, P. Comparison of production processes of high-voltage cathode materials. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 14th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 36-39. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; ZEZULKA, F. Control block for experimental smart grid and energy sources for this grid. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech Republic: 2013. p. 196-200. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

MASTNÝ, P. Hybrid Energy Systems in the Context of the Operation of the Electricity System. Receant Researches in Electric Power and Energy Systems. Electrical Engineering Series. Chania, Crete Island, Greece: WSEAS Press, 2013. p. 19-19. ISBN: 978-960-474-328-5.
Detail

MORÁVEK, J.; MASTNÝ, P. Hybrid Renewable Energy System - Configuration and Control. In Recent Researches in Electric Power and Energy Systems. Electrical Engineering Series. Chania, Crete Island, Greece: WSEAS Press, 2013. p. 87-92. ISBN: 978-960-474-328-5.
Detail

PĚCHA, J.; MASTNÝ, P. Increasing Production of Biogas from Wastewater Treatment Plant in Cooperation with Heat Pump. In Recent Researches in Electric Power and Energy Systems. Electrical Engineering Series. Chania, Crete Island, Greece: WSEAS Press, 2013. p. 93-98. ISBN: 978-960-474-328-5.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; KAZDA, T.; VONDRÁK, J.; TICHÝ, J. Numerical simulation of lithium ion battery. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 14th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 74-77. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; HLADKÁ, K. Analysis of using the air for solar panel cooling with ANSYS system. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 14th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 78-80. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

FEDORKOVÁ, A.; ORIŇÁKOVÁ, R.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; GÓMEZ-ROMERO, P. Lítium-síra-LiFePO4 nanokompozitný katódový materiál pre Li/S batérie. ChemZi. 2013. s. 75-75. ISSN: 1336-7242.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MÁCA, J.; BARTUŠEK, K. Sulfolane as Solvent for Lithium Battery Electrolytes. New Materials for Electrochemical Systems, 2013, vol. 16, no. 2, p. 065-071. ISSN: 1480-2422.
Detail

VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K. CONSUMPTION OF PUBLIC LIGHTING DEPENDING ON THE POSITION THE MUNICIPALITY. In Lux Europa 2013 Proceedings. 1. Warszawa: Polski Komitet Oswietleniowy SEP, 2013. p. 256-258. ISBN: 978-83-910849-6-0.
Detail

TOŠER, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Náklady na akumulaci ELEKTRICKÉ ENERGIE V SEKUNDÁRNÍCH článcích. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 39, s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; ŠKARVADA, P.; DALLAEVA, D. APPROXIMATE CALCULATIONS OF RADIATION EMISSION FROM SF6 ARC PLASMAS WITH CU VAPOURS. In Proceedings of XX Symposium on Physics of Switching Arc, Invited Lectures and Contributed Papers. Brno-Letohrad: VUT v Brně, OEZ Letohrad, 2013. p. 92-95. ISBN: 978-80-214-4753-0.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; HOLCMAN, V. Mean Absorption Coefficients for SF6 + PTFE Arc Plasmas. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 4, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V. Absorpční vlastnosti plazmatu směsí SF6 a PTFE. In TVVI 2013. Praha: CEMC, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-85990-22-5.
Detail

PLÉHA, D.; MUSIL, M.; ČUDEK, P. Characterization of PVdF fibrous separators for lithium-ion rechargeable batteries. In ABAF 14th. Brno: 2013. p. 52-55. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

MUSIL, M.; PLÉHA, D.; LIBICH, J. Electrospinned PVDF separators for lithium ion batteries. In ABAF 14th. Brno: 2013. p. 68-72. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M. PVA MEMBRÁNY DOPOVANÉ ALKALICKÝMI HYDROXIDY. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 150-153. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

MUSIL, M.; DVOŘÁK, P. Review on gel polymer electrolytes for lithium ion batteries and supercapacitors. In ABAF 14th. Brno: 2013. p. 140-144. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

DVOŘÁK, P.; MUSIL, M. Polymer gel PMMA based electrolytes containing Li+ salts. In ABAF 14th. Brno: 2013. p. 145-149. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z.; STIBOR, K. Stabilisation of low voltage distribution networks with renewable energy sources. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 455-460. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

BÁTORA, B.; TOMAN, P. Using of PSCAD Software for Simulation Ferrorezonance phenomenon in the Power System with the Three-phase Power Transformer. TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENGINEERING, 2013, vol. 2013 Vol.2, no. 4, p. 102-105. ISSN: 1805-3386.
Detail

JAKUBOVÁ, I.; ŠENK, J.; LÁZNIČKOVÁ, I. To the Design of a High-temperature Device with Electric Arc. In XXth Symposium on Physics of Switching Arc. Invited Lectures and Contributed Papers. Brno - Letohrad: VUT v Brně - OEZ Letohrad, 2013. p. 195-198. ISBN: 978-80-214-4753-0.
Detail

ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; STIBOR, K. The device and data integration description through ontology. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 246-251. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z.; ZEZULKA, F.; SZABÓ, Z.; SAJDL, O.; STIBOR, K. Energy Sources for an Experimental Electrical Network: PV Panel and Micro-Hydroelectric Power Plants. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 449-454. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S.; PAVELKA, T.; ISKANDIROVA, M. Ekologická zátěž světelných zdrojů. In Kurz osvětlovací techniky XXX. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 235-238. ISBN: 978-80-248-3173-2.
Detail

PLÉHA, D.; MUSIL, M.; LIBICH, J. Nanostrukturní separátory pro Li-ion akumulátory. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 12, s. 404-407. ISSN: 1213-1539.
Detail

CHLADIL, L.; MUSIL, M.; ČUDEK, P. Growth of zinc dendrites from the aqueous KOH solution. In ABAF 14th. 2013. p. 93-95. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

PLÉHA, D. Materiály pro zápornou elektrodu Ni-Zn akumulátoru. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2013. 2013. s. 15-22. ISBN: 978-80-89456-15-4.
Detail

ČECH, O. Výsledky z měření elektrochemických vlastností anodových elektrodových materiálů LTO. 2013.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; NEDĚLA, V.; JIRÁK, J.; HLADKÁ, K. Apertures with Laval nozzle and circular orifice in secondary electron detector for environmental scanning electron microscope. Advances in Military Technology, 2013, vol. 8, no. 1, p. 59-69. ISSN: 1802-2308.
Detail

DVOŘÁK, P.; MUSIL, M.; PLÉHA, D. Gelové polymerní elektrolyty pro Li-Ion akumulátory a superkondenzátory. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 12, s. 415-418. ISSN: 1213-1539.
Detail

VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; STRNADEL, J. Snail tracks phenomenon on photovoltaic modules. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells [ABAF 14th]. 1. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 132-135. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

VESELÝ, I.; BUCHTA, L.; GRAF, M. Identification of PMSM nonlinear part. In rogrammable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: 2013. p. 370-375. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

STRNADEL, J.; VANĚK, J.; SCHOLLER, M. Comparison between visual and thermovision inspection of PV field. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. p. 232-237. ISBN: 978-80-553-1405-1.
Detail

GVRITISHVILI, R.; VANĚK, J. TEMPERATURE DEPENDENCE OF ELECTROLUMINESCENT EMISSION OF SOLAR CELLS. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. p. 93-96. ISBN: 978-80-553-1405-1.
Detail

VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R. SNAIL TRACKS PHENOMENON ON PHOTOVOLTAIC MODULES. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. p. 226-231. ISBN: 978-80-553-1405-1.
Detail

CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Low-frequency noise, microplasma, and electroluminescence measurements as faster tools to investigate quality of monocrystalline-silicon solar cells. Optical Engineering, 2013, vol. 52, no. 5, p. 051203-1 (051203-6 p.)ISSN: 0091-3286.
Detail

VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; STRNADEL, J. Vliv „snail tracks“ jevu na vlastnosti fotovoltaických panelů. In 8. Česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: 2013. s. 41-48. ISBN: 978-80-254-8906-2.
Detail

VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; STRNADEL, J. Influence of Snail Tracks Phenomenon on Photovoltaic Modules Operation. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. p. 3869-3872. ISBN: 3-936338-33-7.
Detail

STRNADEL, J.; GVRITISHVILI, R.; VANĚK, J. COMPARISON BETWEEN VISUAL AND THERMOVISION INSPECTION OF PV FIELD. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. p. 3953-3956. ISBN: 3-936338-33-7.
Detail

CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J. Noise spectroscopy and electroluminescence analysis for silicon solar cells with different emitter formation. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. p. 1554-1557. ISBN: 3-936338-33-7.
Detail

MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; HLADKÁ, K. Aplikace CAE systémů při návrhu vzduchem chlazeného koncentrátorového solárního panelu. Electrorevue, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1336-8559.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P. Matematický model a numerická simulace olověného akumulátoru. Electrorevue, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1336-8559.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; SZABÓ, Z.; ROUBAL, Z.; MARCOŇ, P. Design and functional description of experimental smart grid. Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications, 2013, vol. 2013, no. 19, p. 313-317. ISSN: 1310-8271.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; SAJDL, O.; VESELÝ, I.; ŠÍR, M. Smart Grid - Smart Metering System. Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications, 2013, vol. 2013, no. 19, p. 329-333. ISSN: 1310-8271.
Detail

DVOŘÁK, P. Elektrodové materiály a elektrolyty pro superkondenzátory. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2013. 2013. s. 80-90. ISBN: 978-80-89456-15-4.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P.; BARTOŠÍK, T. Effect of shading photovoltaic panel interception rods in lightning protection. In Recent Researches in Electric Power and Energy Systems. Electrical Engineering Series. Chania, Crete Island, Greece: WSEAS Press, 2013. p. 93-97. ISBN: 978-960-474-328-5.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. THE PROPAGATION OF ELECTROMAGNETIC RADIO WAVES DURING OPERATION MODERN LIGHT SOURCES. In Zborník z 20. medzinárodnej konferencie SVETLO 2013 Proceedings of the 20th International Conference LIGHT 2013. první. Podbanské, Slovensko: KONGRES management s.r.o, 2013. p. 20-25. ISBN: 978-80-89275-35-9.
Detail

KLOC, P.; MAZÁNKOVÁ, V.; ELIÁŠ, M.; TRUNEC, D.; ZAJÍCKOVÁ, L. Investigation of barrier discharge in argon with acetylene and methane admixture and heated electrode. XXXI International Conference of Phenomena in Ionized Gases. Granada: 2013. p. PS3-060 (PS3-063 p.)ISBN: N.
Detail

PATOČKA, M.; BĚLOUŠEK, R. Sensitivity analysis of the induction machine torque to the substituting circuit elements. In Mechatronics 2013 - Recent Technological and Scientific Advances. Springer International Publishing, 2013. p. 355-361. ISBN: 978-3-319-02293-2.
Detail

BĚLOUŠEK, R.; PATOČKA, M. Sensitivity analysis of the induction machine substituting circuit. ELECTROMOTION, 2013, vol. 20, no. 1-4, p. 122-126. ISSN: 1223-057X.
Detail

NOUMAN, Z.; KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B. FPGA usage for power inverters diagnostics. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-0223-1.
Detail

KADLEC, J.; CIPÍN, R.; KLÍMA, B.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. Li-ion accumulators for propulsion system of electric Airplane VUT 051 RAY. Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, vol. 2013, no. 10, p. 1-7. ISSN: 1432-8488.
Detail

ADZMAN, M.; TOPOLÁNEK, D.; LEHTONEN, M.; TOMAN, P. An Earth Fault Location Scheme For Isolated and Compensated Neutral Distribution Systems. International Review of Electrical Engineering (IREE), 2013, vol. 8, no. 5, p. 1520-1531. ISSN: 1827-6660.
Detail

ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B. Battery for small Electric Airplane. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-0223-1.
Detail

DIBLÍK, J.; FEČKAN, M.; POSPÍŠIL, M. Forced Fermi-Pasta-Ulam lattice maps. Miskolc Mathematical Notes, 2013, vol. 14, no. 1, p. 63-78. ISSN: 1787-2405.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Vliv přizemnění zdravé fáze při zemním spojení v síti VN na velikost dotykových napětí. In Referáty 17. konference ČK CIRED 2013. Na Hroudě 1492/4 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2013. s. 1-14. ISBN: 978-80-905014-2-3.
Detail

PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; KLÍMA, B. Electrical Drivetrain of the Small Airplane and Mutual Interaction of this Drivetrain. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-0223-1.
Detail

VESELKA, F. Degradace kluzného kontaktu palivových čerpadel. Elektrotechnika v praxi, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 26-29. ISSN: 0862-9730.
Detail

VESELKA, F.; MIKULČÍK, A. Teorie a praxe využití „Metody prachových částic“. In Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4764-6.
Detail

MACH, M.; HÁJEK, V. Three Phase Induction Motor Connected to Single Phase Grid. In 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics 6th joint Croatian-Slovak Conference EDPE 2013. 2013. p. 208-211. ISBN: 978-953-56937-8-9.
Detail

HÁJEK, V.; KUCHAŘ, L.; MACH, M.; VÍTEK, O. Small Electric Motors with Integrated Electronic Unit. In 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics 6th joint Croatian-Slovak Conference EDPE 2013. 2013. p. 200-204. ISBN: 978-953-56937-8-9.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Method of the Short Time Additional Earthing of Healthy Phase for Localization of The Earth Fault. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Košice: 2013. p. 463-465. ISBN: 978-80-553-1441-9.
Detail

TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. The Influence of Additional Earthing of Healthy Phase for Earth Fault Location on Safety of Compensated Networks. In CIRED 2013 22nd International Conference on Electricity Distribution. Stockholm (Sweden): CIRED, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-84919-732-8.
Detail

FEČKAN, M.; POSPÍŠIL, M. Discretization of dynamical systems with first integrals. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS, 2013, vol. 33, no. 8, p. 3543-3554. ISSN: 1078-0947.
Detail

FEČKAN, M.; POSPÍŠIL, M.; ROTHOS, V.; SUSANTO, H. Periodic travelling waves of forced FPU lattices. Journal of Dynamics and Differential Equations, 2013, vol. 25, no. 3, p. 795-820. ISSN: 1040-7294.
Detail

DIBLÍK, J.; FEČKAN, M.; POSPÍŠIL, M. Representation of a solution of the Cauchy problem for an oscillating system with two delays and permutable matrices. Ukrainian Mathematical, 2013, vol. 65, no. 1, p. 64-76. ISSN: 0041-5995.
Detail

DIBLÍK, J.; FEČKAN, M.; POSPÍŠIL, M. Representation of a solution of the Cauchy problem for an oscillating system with multiple delays and pairwise permutable matrices. Abstract and Applied Analysis, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1085-3375.
Detail

POSPÍŠIL, M.; DIBLÍK, J.; FEČKAN, M. Observability of difference equations with a delay. In 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics: ICNAAM 2013. AIP conference proceedings. Melville, New York: American Institute of Physics, 2013. p. 478-481. ISBN: 978-0-7354-1184-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

MAKKI, Z.; JANDA, M.; DEEB, R. COMPARISON OF METHODS FOR SOLVING THE HEAT TRANSFER IN ELECTRICAL MACHINES. Academic Journals, 2013, vol. 18, no. 75, p. 25-30. ISSN: 1897-0737.
Detail

VESELÝ, I.; POHL, L. Parameters identification of PMSM through Hammerstain model. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň: 2013. p. 3027-3032. ISBN: 978-1-4799-0223-1.
Detail

DJAGAROV, N.; FILCHEV, S.; DJAGAROVA, J.; GROZDEV, Z.; BONEV, M.; POSPÍCHAL, L.; TOMAN, P.; DRÁPELA, J. Investigation of the power quality of wind permanent magnet synchronous generator. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

VYROUBAL, P. The Possibility of Capturing Shock Waves by Computer Simulation in Environmental Scanning Electron Microscope. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2013, vol. 2013, no. 5, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

KAZDA, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ČUDEK, P. Úprava struktury materiálu LiCoO2 pomocí sodíku. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 6, s. 350-353. ISSN: 1213-1539.
Detail

Vojtěch L.,Hájek J.Neruda M. Monometalic Textile Electrodes for "Green"Electronics. In Sborník z konference Litva. Journal of Solid State Electrochemistry. Berlín: Springer Verlag, 2014. p. 56-64. ISBN: 978-80-214-4767-7. ISSN: 1432-8488.
Detail

VÁGNER, M.; BENEŠ, P. Scale Factor in MEMS Gyroscopes - The Effect of Power Supply Voltage. In Proceedings of the 2013 Seventh International Conference on Sensing Technology. Wellington, Nový Zéland: Massey University, 2013. p. 247-251. ISBN: 978-1-4673-5221-5.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P.; BARTOŠÍK, T. Cenový příspěvek pro fotovoltaické a bioplynové elektrárny v České republice. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2011, roč. 6, č. 1, s. 34-39. ISSN: 1214-7044.
Detail

MEDVEĎ, M.; POSPÍŠIL, M.; ŠKRIPKOVÁ, L. On exponential stability of nonlinear fractional multidelay integro-differential equations defined by pairwise permutable matrices. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2014, vol. 227, no. 1, p. 456-468. ISSN: 0096-3003.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; DABOUL, M. Verification of the performance of IEC 61850 Sampled Values in Process Bus. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Košice: 2013. p. 466-469. ISBN: 978-80-553-1441-9.
Detail

ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P. Position index in disfomfort glare calculation. In Lux Europa 2013 Proceedings. 2013. p. 755-760. ISBN: 978-83-910849-6-0.
Detail

ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PAVELKA, T.; BELÁK, M. Hodnocení odrazných prvků reflexních vest. Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXX. 2013. s. 243-149. ISBN: 978-80-248-3173-2.
Detail

KŘIVÍK, P. Studium pulzního nabíjení olověných akumulátorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 6, s. 364-367. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOCMANOVÁ, P.; ŽALUD, L. Mutual Calibratiion of Heterogeneous Matrix Sensors. In Sborník studentské vědecké konference Telč 2013. 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-01-05411-6.
Detail

NOUMAN, Z.; KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B. Generating PWM Signals With Variable Duty From 0% to 100% Based FPGA SPARTAN3AN. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 4, no. 4, p. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŽALUD, L.; KOCMANOVÁ, P. Fusion of Thermal Imaging and CCD Camera-based Data for Stereovision Visual Telepresence. In Proceedings of the 11th IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR 2013). 2013. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-0165-4.
Detail

ŽALUD, L.; BURIAN, F.; KOPEČNÝ, L.; KOCMANOVÁ, P.; JÍLEK, T. Remote Robotic Exploration of Contaminated and Dangerous Areas. In Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY TECHNOLOGIES 2013. Brno: Military Academy, Czech Republic, 2013. p. 1309-1316. ISBN: 978-80-7231-918-3.
Detail

DIBLÍK, J.; FEČKAN, M.; POSPÍŠIL, M.; ROTHOS, V.; SUSANTO, H. Travelling waves in nonlinear magnetic metamaterials. In Localized Excitations in Nonlinear Complex Systems. Nonlinear Systems and Complexity. 2014. p. 335-358. ISBN: 978-3-319-02056-3.
Detail

CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P. Measurement of Impedance Changes of Porous Ni(OH)2 Electrodes at Different State of Charge. In ECS Transaction. ECS Transaction. 2012. p. 3-6. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-6737.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KAZDA, T.; VONDRÁK, J. Effect of Potassium on the Steadiness of the Structure of LiCoO2. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 141-152. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
Detail

KŘIVÍK, P. Influence of the Oxygen Cycle on the Temperature of the Lead Acid Battery Cell. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF 2014. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 273-279. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-5862.
Detail

KRBAL, M.; KRBALOVÁ, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Světelné zdroje a ekologie. Světlo, 2014, roč. 17, č. 2, s. 48-51. ISSN: 1212-0812.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P.; TICHÝ, J. Simulation of Charging and Discharging Process in the Lead Acid Battery. In ECS Transactions. ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 105-113. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; KAZDA, T.; VONDRÁK, J. The Finite Element Method in Electrochemistry – Modelling of the Lithium-Ion Battery. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 289-296. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; VANĚK, J.; KŘIVÍK, P.; SOLČANSKÝ, M. The Finite Volume Method in Photovoltaic - The Cooling System of Concentrator Solar Panels. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 255-264. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Posouzení funkční bezpečnosti vertikálního obráběcího centra FRUFQ 400A – VR/A20; č. Z-13-013. Brno: VUT v Brně, 2013.
Detail

TOŠER, P.; ABRAHAM, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Impedance Measurement of Lead-Acid Accumulator in Different State of Charge (SOC) by Difference Method. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2014, vol. 9, no. 7, p. 3658-3669. ISSN: 1452-3981.
Detail

MORÁVEK, J. Experimental Hybrid Energy System. In Proceedings of the 20th Conference Student EEICT 2014 - Papers written by doctoral students. 2014. Brno: Litera, 2014. p. 93-97. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

KADLEC, M. MAGNETICKÉ POLE A JEHO VLIV NA PN PŘECHOD V POLOVODIČI. In Proceedings of the 19th conference EEICT - Volume 2. 1. Brno: Litera, 2013. s. 136-138. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

DABOUL, M.; NOUMAN, Z. Fan Speed Control in FPGA Boards. In Numerical Modelling and Simulation. 1. Tatranské Matliare: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 47-51. ISBN: 978-83-61956-29-7.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M. Comparism of Membranes Based on PVA with Commercial Produced Membranes. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. ECS, 2014. p. 73-80. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-5862.
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; BENCALÍK, K. Usage of the Fuel Cell-Powered Electric Drive in Aviation. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF). ECS Transactions. New Jersey, USA: ECS, 2014. p. 207-214. ISBN: 978-1-60768-383-4. ISSN: 1938-5862.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. EASY WAY OF MEASURE RADIATION. In Student EEICT Proceedings of the 20th Conference -Papers written by doctoral students 2014. 2014. Brno: Litera, 2014. p. 88-92. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Electrical Parameters of Water at Lightning Impulse. In Procceding of 2014 15th International Scientific Conference on Elektrical Power Engineering. 1. 2014. p. 417-420. ISBN: 978-1-4799-3806-3.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Operating Parameters of Luminaires for Phytotron. In Proceedings of 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. 1. 2014. p. 671-674. ISBN: 978-1-4799-3806-3.
Detail

KOCMANOVÁ, P. KALIBRACE A OVĚŘENÍ PŘESNOSTI HYBRIDNÍHO SKENERU VELODYNE. In Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2014. 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

ABRAHAM, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Resistivity and Impedance Changes of Lead-Acid Accumulator. In ECS Transactions. ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 303-308. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

ŠIMONOVÁ, L. Solárně-termální elektrárny. Energetika, 2014, roč. 64, č. 6/2014, s. 322-325. ISSN: 0375-8842.
Detail

ABRAHAM, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Impedance Characteristics of Lead-Acid Accumulators with Various Amounts of Titanium Dioxide in Negative Plates. In ECS Transactions. ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 309-313. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

PĚCHA, J.; MASTNÝ, P.; KUBÍN, D.; ŠKORVAN, O. Cooperation of Small Hydropower Plant with Wastewater Treatment Plant. In Proceedeindgs of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Brno university, 2014. p. 301-304. ISBN: 978-1-4799-3807-0.
Detail

CIPÍN, R.; KADLEC, J.; HUTÁK, P.; KLÍMA, B. Battery System for the Airplane VUT 051 RAY. ECS Transaction, 2014, vol. 48, no. 1, p. 217-222. ISSN: 1938-6737.
Detail

KRBAL, M.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; ŠKODA, J. Světelné zdroje a svítidla pro pěstování rostlin. Světlo, 2014, roč. 17, č. 5, s. 48-51. ISSN: 1212-0812.
Detail

KRBAL, M.; ŠKODA, J.; ISKANDIROVA, M.; BAXANT, P.; PAVELKA, T.; SUMEC, S.; ŠTĚPÁNEK, J. Ekodesign komponentů pro světelnou techniku. In Kurz osvětlovací techniky XXXI. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2014. s. 246-250. ISBN: 978-80-248-3553-2.
Detail

BENEŠ, P.; FIALKA, J.; PIKULA, S. Design, description and calibration of the wideband acoustic emission sensors. In Proceedings of the 11th European Conference on Non-Destructive Testing. 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5018-9.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S.; ISKANDIROVA, M. Database systems for a unified description of the parameters of luminaires and light sources. In Published by MEE Világítástechnikai Társaság H-1042. Budapest, Árpád út 67. I. / 6. Hungary Publisher/Felelős Kiadó: Nagy János. 1. Budapest, Hungary: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 149-154. ISBN: 978-963-9299-21-4.
Detail

VANĚK, J.; KADERKA, T. I-V characteristic measurement of solar cell. In ECS Transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 191-197. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
Detail

ŠKODA, J.; SUMEC, S.; KRBAL, M.; BAXANT, P.; PAVELKA, T. Comparison incandescent lamps with alternative light sources with E27 thread. In LUMEN V4 2014 - Proceedings. 1. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 93-98. ISBN: 978-963-9299-21-4.
Detail

DIBLÍK, J.; FEČKAN, M.; POSPÍŠIL, M. On the new control functions for linear discrete delay systems. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2014, vol. 65, no. 1, p. 1745-1760. ISSN: 0363-0129.
Detail

TAUŠ, P.; LACIAK, M.; VANĚK, J.; KUDELAS, D.; KOŠČO, J. The development of applications based on GPS for the technology of Sunlight Booster. In SGEM2013 Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Burlgaria: Sgem, 2014. p. 251-258. ISBN: 978-619-7105-03-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

KŘIVÍK, P. Teplotní změny v olověném akumulátoru při pulzním nabíjení. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Modelling and Simulations of Longitudinal Flight. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 228-233. ISBN: 978-80-214-4817-9.
Detail

FRANEK, L.; ŠŤASTNÝ, L.; BRADÁČ, Z. Modelling Transmission Lines for the Purpose of Data Transmission over Power Lines. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2015. p. 1381-1388. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

JIRGL, M.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. The Dynamic Pilot Behavioral Models. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2015. p. 1192-1197. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŠŤASTNÝ, L.; FRANEK, L.; BRADÁČ, Z. Time synchronized low-voltage measurements for Smart Grids. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2015. p. 1389-1395. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

VANĚK, J.; STRNADEL, J. Long time monitoring of heat distribution in photovoltaic module by the thermovision. In ECS Transaction. ECS Transactions. San Francisco USA: ECS, 2014. p. 199-206. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
Detail

STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J. Comparison of Manufactured and Modeled Solar Cell. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. p. 401-405. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

BATTELLI, F.; DIBLÍK, J.; FEČKAN, M.; PICKTON, J.; POSPÍŠIL, M.; SUSANTO, H. Dynamics of generalized PT-symmetric dimers with time-periodic gain–loss. NONLINEAR DYNAMICS, 2015, vol. 81, no. 1, p. 353-371. ISSN: 0924-090X.
Detail

ČALA, M. Few Issues Related to an Electrodynamic Exciter Control. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. p. 450-454. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

GOTTWALD, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; JURAČKA, M. Carbon as a Part of Anode Material for Rechargeable Sodium Ion Batteries. In 16th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2015). Brno: 2015. p. 275-282. ISBN: 978-80-214-5109-4.
Detail

KRBAL, M.; SIUDA, P. Design and Construction Solution of Laboratory Tesla Coil. In Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. Ostrava - Poruba: VSB - Technická univerzita v Ostravě, 2015. p. 311-314. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
Detail

KRBAL, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; BAXANT, P. Wireless Luminaires. In Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVětlo 2015. first. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. p. 284-287. ISBN: 978-80-214-5244-2.
Detail

KRBAL, M.; ORSÁGOVÁ, J. FIRING OF CHOPPING GAP BY ALTERNATIVE METHODS. In 19th International Symposium on High Voltage Engineering – ISH 2015. first. Pilsen, Czech Republic: University of West Bohemia, 2015. p. 130-134. ISBN: 978-80-261-0477-3.
Detail

MACH, M.; HÁJEK, V. Impact of Punching on a Small Induction Motor. In 2015 IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical Engineering. Řím: 2015. p. 895-900. ISBN: 978-1-4799-7992-9.
Detail

MACH, M.; HÁJEK, V. Practical Testing of Methods for Improvement of Efficiency of a Small Induction Motor. In 2015 IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical Engineering. Řím: 2015. p. 901-906. ISBN: 978-1-4799-7992-9.
Detail

MACH, M.; HÁJEK, V. Model of a Small Induction Machine with Effects of Manufacturing. In Electrical Drives and Power Electronics (EDPE). Tatranská Lomnica: 2015. p. 319-323. ISBN: 978-1-4673-9661-5.
Detail

VETIŠKA, V.; HADAŠ, Z.; HYNČICA, O.; ONDRŮŠEK, Č. Autonomous Monitoring Unit of Fault Condition with Vibration Energy Harvester. In Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2015 IEEE 15th International Conference on. Řím: 2015. p. 980-985. ISBN: 978-1-4799-7993-6.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M.; DVOŘÁK, J. Evaluation of different solutions of faulted phase earthing technique for an earth fault current limitation. In CIRED 2017, The 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED, International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. Glasgow (UK): IET, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-78561-483-5. ISSN: 2032-9644.
Detail

Novák Vítězslav, doc. Ing., Ph. D., Dvořák Tomáš, Ing. CHANGES IN PROPERTIES OF PEROVSKITE SOLAR CELLS DURING THEIR LIFETIME. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 559-563. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

DVOŘÁK, T. Changes in Properties of Perovskite Solar Cells During Their Lifetime. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 227-230. ISBN: 978-80-214-5651-8.
Detail

FIALA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V.; HADAŠ, Z.; Vysoké učení technické v Brně: Vibrační generátor pro výrobu elektrické energie. 305591, patent. Česká republika (2015)
Detail

PATOČKA, M.; CIPÍN, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Měřicí transformátor proudu. 25401, užitný vzor. (2013)
Detail

VESELKA, F.; VUT v Brně: Pomocný kartáč sběracího ústrojí elektrického stroje. 25226, užitný vzor. (2013)
Detail

BAXANT, P.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro regulaci doby spuštění uzávěrky fotoaparátu. 21854, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

VESELKA, F.; VUT v Brně: Držák pomocného kartáče sběracího ústrojí elektrického stroje. 25388, užitný vzor. (2013)
Detail

VESELKA, F.; KOPECKÝ, J.; VUT v Brně: Zařízení pro zjišťování velikosti opotřebení kartáčů kluzného kontaktu elektrických strojů. 25785, užitný vzor. (2013)
Detail

BAXANT, P.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob regulace doby spuštění uzávěrky fotoaparátu a zařízení pro provádění tohoto způsobu. 303282, patent. (2012)
Detail

ČECH, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.: LFP/MWNT-D; Kompozitní elektrodová hmota LiFePO4 s příměsí uhlíku a vícestěných uhlíkových nanotrubic. UETE Laboratoře elektrochemických zdrojů. (funkční vzorek)
Detail

MACHÁČEK, J.; MASTNÝ, P.: Sav_01; Model Savoniovy větrné turbíny. Ústav elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Technická 3058/10. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

CIPÍN, R.; HUTÁK, P.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B.; PAZDERA, I.; VONDRUŠ, J.; KADLEC, J.; VOREL, P.: BATblok; Bateriový blok pro napájení experimentálního letadla VUT 051 RAY. VUT, FEKT, UVEE, Technická 10, 616 00 Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

CIPÍN, R.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; KADLEC, J.: BATmon; Monitorovací systém bateriových bloků experimentálního letadla VUT 051 RAY. VUT, FEKT, UVEE, Technická 10, 616 00 Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

CIPÍN, R.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.: BATdisp; Zobrazovací modul s vysokým kontrastem pro experimentální letadlo VUT 051 RAY. VUT, FEKT, UVEE, Technická 10, 616 00 Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

ČERVINKA, D.; KADLEC, J.; VOREL, P.: Nab2; Inovovaná rychlonabíječka 12V 50A. FEKT UVEE Technická 10, B3/413. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

ČERVINKA, D.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; PATOČKA, M.; VÍTEK, O.: PMSM-051RAY; Synchronní motor elektrického letounu VUT 051 RAY. FEKT UVEE Technická 10, B3/413. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

TOPOLÁNEK, D.; KRBAL, M.: Model distribuční soustavy; Výzkumný model části distribuční sítě vysokého napětí. Laboratoř elektrických ochran. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/253-experimental-model-of-mv-distribution-network. (funkční vzorek)
Detail

PTÁČEK, M.: 1LMS-3-LPM; Laboratorní měřící set pro analýzu nízkovýkonových fotovoltaických modulů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, laboratoř 611, budova A3, Technická 3058/10, 616 00 Brno. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/produkty. (funkční vzorek)
Detail

BAXANT, P.; SUMEC, S.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; PAVELKA, T.: LDA; Luminance Distribution Analyzer - LDA 1.0. Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5 602 00 Brno. (prototyp)
Detail

ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J.: VPD-Flikrmetr v1-0812; Měřič blikání založený na detekci vrcholové hotnoty napětí. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, laboratoř SA5.08, budova A, Technická 3082/12, 616 00 Brno, http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/276-voltage-peak-detection-flickermeter. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/276-voltage-peak-detection-flickermeter. (funkční vzorek)
Detail

CIPÍN, R.; KADLEC, J.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; FAJKUS, P.: BatPack; Battery pack letounu VUT 051 RAY. VUT, FEKT, UVEE, Technická 10, 616 00 Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KLÍMA, B.: InverterControlBoard; Řídicí systém trojfázového střídače pro letoun VUT 051 RAY. VUT, FEKT, UVEE, Technická 10, 616 00 Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

ČERVINKA, D.; KNOBLOCH, J.: INVE-051RAY; Trakční měnič elektrického letounu VUT 051 RAY. FEKT UVEE Technická 10, B3/413. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

DOSTÁL, L.; VALENTA, J.: Snímací základna; Funkční vzorek na měření polohy kontaktů moderního elektrického jističe při elektrickém zkratu do 25 kA. Laboratoř elektrických přístrojů. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

DOSTÁL, L.; VALENTA, J.: Rychlozkratovač; Funkční vzorek pro odbuzení permanentního magnetu rychlozkratovače. Laboratoř elektrických přístrojů. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

VÁGNER, M.: Měřič kolmosti li. ok pružin; Přístroj pro měření kolmosti ok listové pružiny. Hanácké železárny a pérovny, a.s Dolní 100, 797 11 Prostějov. (funkční vzorek)
Detail

PRUDÍK, M.; VOREL, P.: HVDC001; Spínaný zdroj s vysokým výstupním napětím. Laboratoř SA 3.08, Technická 12. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

VESELKA, F.: DR01; Model nového provedení držáku kartáče integrující pomocný kartáč. SA4.12, Technická 12, Brno. (funkční vzorek)
Detail

ČECH, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; DVOŘÁK, P.; KUNOVJÁNEK, M.: Tříbodová kovová cela CA1; Tříbodová kovová elektrochemická měřící cela. Ústav Elektrotechnologie, Laboratoř elektrochemických zdrojů. (funkční vzorek)
Detail

ROZSÍVALOVÁ, Z.; FRK, M.; MATOUŠEK, J.: MixturePerm; Směsné vztahy. Ústav elektrotechnologie, FEKT VUT, Technická 10, 616 00 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/index.php. (software)
Detail

KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P.: RJ Larix H3; Řídicí systém lesnické lanovky Larix H3 650. ŠLP Křtiny. URL: http://www.slpkrtiny.cz. (ověřená technologie)
Detail

CHLADIL, L.; NOVÁK, V.; ZATLOUKAL, M.: Cela pro uhlíkové materiály; Cela pro měření práškových uhlíkových materiálů. Technická 10, Brno, místnost 0.61. (funkční vzorek)
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J.: FCMSv1.0.1.1/12-2010; Automatizovaný systém měření mezních křivek blikání světelných zdrojů. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, laboratoř SA5.08, budova A, Technická 3082/12, 616 00 Brno, http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582. (funkční vzorek)
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.: LCS01; Laboratorní regulovatelný proudový zdroj - určený k napájení LED. Laboratoř světelné techniky. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/254-laboratory-regulated-current-source-lcs01. (funkční vzorek)
Detail

KŘIVÍK, P.: fotovoltaický panel s bypass; Software pro simulaci charakteristik fotovoltaického panelu s bypassovými diodami. T-10, 4.31 FEKT-UETE Technická 10 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.: GEL2; Elektrolyt pro lithiové baterie se ztíženým vzplanutím na bázi sulfolanu. T10 3.67. (funkční vzorek)
Detail

MACHÁČEK, J.; MARTYNEK, V.: Kogen_01; Model kogenerační jednotky pro RD - hodnocení a simulace. UEEN, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products. (prototyp)
Detail

VAŠÍČEK, A.; PATOČKA, M.: GD001; Rychlý budič tranzistorů SiC MOSFET a IGBT. SA4.15. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; KADLEC, J.; KUZDAS, J.; NOUMAN, Z.: LARIX3 LMM; Lanovkový modul unifikovaného řídicího systému mechanických lesnických lanovek. ŠLP Křtiny. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (prototyp)
Detail

KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; KADLEC, J.; KUZDAS, J.; NOUMAN, Z.: LARIX3 LMH; Lanovkový modul unifikovaného řídicího systému hydrostatických lesnických lanovek. ŠLP Křtiny. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (prototyp)
Detail

VESELKA, F.; KOPECKÝ, J.: MP; Program pro automatické vyhodnocování prachových částic z nosného média. Technická 12, SA 412. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (software)
Detail

ČERVINKA, D.; PATOČKA, M.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; KADLEC, J.; KNOBLOCH, J.: VUT 051 RAY drive; Pohonný systém letounu VUT 051 RAY. Letecký ústav FSI VUT v Brně.. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (prototyp)
Detail

KLÍMA, B.; KADLEC, J.; KUZDAS, J.; NOUMAN, Z.; HUTÁK, P.: LARIX3 HMI; HMI modul unifikovaného řídicího systému lesnických lanovek. ŠLP - Křtiny. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (prototyp)
Detail

KLÍMA, B.; KADLEC, J.; KUZDAS, J.; HUTÁK, P.; NOUMAN, Z.: LARIX3 CAB; Kabinový modul unifikovaného řídicího systému lesnických lanovek. ŠLP Křtiny. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (prototyp)
Detail

VANÝSEK, P.: IWTPV ´18. Praha (15.03.2018)
Detail

ŠKODA, J.; KRBAL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; PAVELKA, T.: Kurz osvětlovací techniky XXXI. Kouty nad Desnou, Hotel Dlouhé Stráně (22.09.2014)
Detail

VANĚK, J., DOSTÁL, L., VALENTA, J., BARTLOVÁ, M., BARTL, J., AUBRECHT, V.: XIXth Symposium on Physics of Switching Arc. Nové Město na Moravě (Ski Hotel) (05.09.2011)
Detail

KATOVSKÝ, K., TOMAN, P., MASTNÝ, P., DRÁPELA, J.: 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Brno (23.05.2012)
Detail

VANĚK, J., DOSTÁL, L., VALENTA, J., BARTLOVÁ, M., BARTL, J., AUBRECHT, V.: XXth Symposium on Physics of Switching Arc. Nové Město na Moravě (Ski Hotel) (02.09.2013)
Detail

Odkaz