Detail projektu

Modelování procesu porušování degradované vrstvy stavebních materiálů při jejich úpravě před sanačním zásahem

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2009

O projektu

Podstatou projektu je modelování procesu porušování degradované vrstvy stavebních materiálů při jejich úpravě před sanačním zásahem vysokorychlostním vodním paprskem. Na modelových materiálech s uměle připravenými zkorodovanými vrstvami budou stanoveny optimální parametry pro technologické procesy používané při přípravě povrchů před aplikací sanačních materiálů ve stavebnictví. Destrukční působení vysokorychlostního vodního paprsku na beton různé kvality a různého stupně korozního porušení bude experimentálně i teoreticky studováno. Experimentální zkoušky jsou navrženy s důrazem na následné praktické využití získaných poznatků pro rozpojování betonu při opravách betonových konstrukcí ve stavebnictví narušených plynnými oxidy síry a uhlíku, vodou při fázových přeměnách a chemickými rozmrazovacími prostředky.

Popis anglicky
The topic of the project is modelling of the process of disintegration of the degraded layer of construction materials by high-velocity water jets during their preparation for repair action. The optimum parameters for technological processes used for surface preparation before application of repair materials in civil engineering will be specified on model materials with artificially prepared corroded layers. Destructive action of high-velocity water jet on concretes of various qualities and corrosiondamage degree will be studied both experimentally and theoretically. Experimental tests are submitted with the emphasis to the subsequent practical utilization of acquired knowledge for disintegration of concrete during repairs of concrete constructions in civil engineering, degraded by sulphur and carbon oxides, water by phase transformations and by chemical defrosting means.

Klíčová slova
degradace stavebních materiálů; sanace betonu; vysokorychlostní vodní paprsek

Klíčová slova anglicky
disintegration of construction materials; repair action; high-velocity water jets

Označení

GA103/07/1662

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.01.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2007-01-01 - nezadáno)

Výsledky

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; SITEK, L.; ŠČUČKA, J.; NOVÁKOVÁ, D. Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev. In Sanace 2007. Sanace betonových konstrukcí. Brno: 2007. s. 341-349. ISSN: 1211-3700.
Detail

HLAVÁČ, L.; BODNÁROVÁ, L.; JANUROVÁ, E.; SITEK, L. Comparison of continuous and pulsing water jets for repair actions on road and bridge concrete. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2012, vol. 7, no. 1, p. 53-59. ISSN: 1822-427X.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J. Diagnostika vlastností betonu v procesu rozpojování technologií vodního paprsku. In Vodní paprsek 2009, výzkum, vývoj, aplikace Water Jet 2009, Research, Development, Applications. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. s. 7-18. ISBN: 978-80-86407-81-4.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. STUDY OF PROPERTIES FIBER CONCRETE OF HEAT LOADING. In 5th International Conference Fibre Concrete 2009, Technology, Design, Application. Praha: CTu v Praze, 2009. p. 247-251. ISBN: 978-80-01-04381-3.
Detail

HUBÁČEK, A. Posouzení závislosti mezi mírou provzdušnění a trvanlivostí provzdušněných samozhutnitelných betonů. In XIV. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2008. 1. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 49-49. ISBN: 978-80-214-3660-2.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Studium korelačních vztahů mezi parametry provzdušnění a trvanlivostí provzdušněných samozhutnitelných betonů. In 7. konference TECHNOLOGIE BETONU 2008. ČVUT v Praze: ČBS Servis s.r.o., 2008. s. 165-170. ISBN: 978-80-87158-09-8.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Zkoušky stříkaného betonu. In 8. konference technologie betonu 2009. 1. Pardubice: ČBS Servis, s.r.o., 2009. s. 82-87. ISBN: 978-80-86604-42-8.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ PROVZDUŠNĚNÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ S VYUŽITÍM PORTLANDSKÉHO SMĚSNÉHO CEMENTU. In Speciální betony (degradace, destrukce, rekonstrukce). Beroun: Sekurkon, s.r.o., 2009. s. 153-160. ISBN: 978-80-86604-42-8.
Detail

SITEK, L.; ŠČUČKA, J.; MARTINEC, P.; MÁDR, V.; HELA, R.; FOLDYNA, J.; BODNÁROVÁ, L. Ploché vodní paprsky při porušování betonu. In Sborník příspěvků Sanace 2008. Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK Brno, 2008. s. 416-426. ISSN: 1211-3700.
Detail

HELA, R. Možnosti využívání odpadních surovin ve stavebnictví. Inžinierske stavby, 2008, roč. 56, č. 03, s. 36-38. ISSN: 1335-0846.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí. Beton TKS, 2008, roč. 8, č. 6/2008, s. 44-49. ISSN: 1213-3116.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Correlation between parameters of durability and aeration of aerated concrete. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, roč. 30, č. 56, s. 56-61. ISSN: 1561-6886.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. High-speed water jet technology for renovation of concrete structures. cement-wapno-beton, 2010, vol. 2010, no. 5, p. 268-278. ISSN: 1425-8129.
Detail

SITEK, L.; FOLDYNA, J.; MARTINEC, P.; ŠČUČKA, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Use of pulsating water jet technology for removal of concrete on repair of concrete strucutres. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2011, vol. 4, no. 6, p. 235-242. ISSN: 1822-427X.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Concrete repair and cutting using pulsating water jets. In 11th International Conference on INSPECTION APRAISAL REPAIRS & MAINTENANCE OF STRUCTURES. CI-Premier Pte Ltd, 2007. p. 205-212. ISBN: 9789810581923.
Detail