Detail projektu

Vývoj vysokohodnotných betonů a betonů ultravysokých pevností

Období řešení: 01.06.2006 — 31.12.2008

O projektu

Cílem projektu je rozšířit a zavést na výrobu na tuzemském trhu nového progresivního betonového materiálu s vysokými technickými parametry a trvanlivostí - vysokohodnotného betonu s vysokými a ultravysokými pevnostmi, s úmyslem jej využít zejména při stavbě staticky náročných monolitických konstrukcí i prefabrikovaných betonových konstrukčních prvků a dílců.

Popis anglicky
The objective of the project is to extend and introduce, on the home market, the manufacture of a new progressive concrete material with high technical parameters and durability - high performance concrete with high and ultra-high strenghts with the aim to use it especially in the construction of static-intensive monolithic constructions and prefabricated concrete construction elements and parts

Klíčová slova
vysocehodnotný beton; vysce pevnostní beton; ultra vysocepevnostní beton; reaktivní práškový beton; monolitická konstrukce; prefebrikované betonové dílce; suroviny

Klíčová slova anglicky
high performance concrete; high strenght concrete; ultra-high strenght concrete; reactive powder concrete; monolithic constructions; prefabricated concrete construction; raw materials

Označení

FT-TA3/132

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sokola Zdeněk - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Sitek Libor - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.06.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM

- částečně financující (2006-06-01 - 2009-12-31)

Výsledky

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; HENKL, D.; FIALA, O.; KLEČKA, T.; KOLÁŘ, K. Self-compacting concrete for direct finish structures. In Innovations in Structural Enginnering and Construction. Melbourne: Taylor & Francis London, 2007. p. 471-476. ISBN: 978-0-415-45755-2.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K. Fyzikální vlastnosti a trvanlivost ultra vysocepevnostních betonů (UHPC). In VI. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin - Maltoviny 2007. Brno: 2007. s. 90-94. ISBN: 978-80-214-3520-9.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K. Studie vlastností ultra vysocepevnostních betonů v čerstvém a ztvrdlém stavu. In Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně - FAST, 2008. s. 1-4. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

HELA, R.; VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HERKA, P. Sledování vlivu rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu. In Stavební Ročenka 2009. Jaga Media, s.r.o. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2009. s. 70-75. ISBN: 978-80-8076-068-7.
Detail

HELA, R.; PŘIKRYL, J. Pohľadové betónové konštrukcie. Stavebné materiály, 2009, roč. 5., č. 5., s. 18-20. ISSN: 1336-7617.
Detail

HELA, R. Reologie čerstvého betonu s odpadními prosívkami. Inžinierske stavby, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 23-28. ISSN: 1335-0846.
Detail

HELA, R.; PŘIKRYL, J. Pohledové povrchy stavebních konstrukcí. Stavitel, 2007, roč. 2007, č. 12, s. 14-15. ISSN: 1210-4825.
Detail