Detail projektu

Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v medicíně (NANOSEMED)

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2012

O projektu

Předkládaný projekt si klade za cíl vytvořit nové a originální konstrukce mono- nebo heterogenních nanosystému jako nanobiosenzoru a nanosenzoru využitelné v medicíně. S dalším pokrokem medicínských technologií se do popředí stále více dostává on-line monitorování nejen fyziologických parametrů jednotlivce, ale také efektu léčby, které spočívá v sledování hladiny glukosy, cytostatik ci dalších léčiv anebo v jednoduché a rychlé analýze biologicky významných proteinů (p53, p21, metalothionein, glutathion, rb protein atd.) a sekvencí nukleových kyselin (gen pro cystickou fibrózu a další). Nanosenzory a nanobiosenzory využívající materiály s unikátními fyzikálně-chemickými vlastnostmi mohou přinést významný pokrok v oblasti detekce biologicky a klinicky významných sloučenin. A dále bude věnována značná pozornost magnetickým materiálům vhodným pro separaci takových sloučenin. Postupy umožní snadnou a selektivní detekci a separaci hledaných biomolekul a sloučenin.

Popis anglicky
The aim of the proposed project is to develop new mono- or heterogeneous nanosystems for nanobiosensors and nanosensors that could be used to target medicine. On-line monitoring of physiological parameters as well as effects of treatment is becoming increasingly important due to the progress in medical technology. Investigating the effects of a disease treatment consists of determining of the level of glucose or cytostatics and other drugs or the rapid and simple analysis of biologically important proteins (p53, p21, metallothionein, glutathion etc.) and sequences of nucleic acids (gen for cystic fibrosis). Nanosensors and nanobiosensors using materials with unique physico-chemical properties can bring further progress in detection of biologically and clinically important proteins. Attention will be also paid to magnetic materials suitable for separation of such compounds. The proposed methods will enable easy and selective detection and separation of target bio-molecules and compound.

Klíčová slova
nanosloupky; nanotrubice; nanoelektroda; biosenzory

Klíčová slova anglicky
nanopillars; nanotubes; nanoelectrodes; biosensors

Označení

KAN208130801

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hubálek Jaromír, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2008 - 31.12.2012)
Drbohlavová Jana, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (07.07.2010 - nezadáno)
Hrdý Radim, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (07.07.2010 - nezadáno)
Pekárková Jana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (07.07.2010 - nezadáno)
Prášek Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (07.07.2010 - nezadáno)

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (01.01.2008 - nezadáno)
Středoevropský technologický institut VUT
- spolupříjemce (06.09.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Akademie věd ČR - Nanotechnologie pro společnost

- částečně financující (2008-01-01 - 2012-12-31)
Akademie věd ČR - Nanotechnologie pro společnost

- plně financující (2008-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

JANÍČEK, Z.; HÚSKA, D.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Isolation of DNA by the Help of Robotized Detection on Paramagnetic Particles. In Sborník příspěvků X. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 93-95. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

SEDLÁČEK, J.; MIKEL, B.; HUBÁLEK, J. Device for fluorescent analyse of pesticides. In EDS '09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. p. 50-53. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J. Multichannel instrument for electrochemical measurement by sensor array. In EDS '09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. p. 59-62. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

HRDÝ, R.; MACHÁČKOVÁ, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Fabrication of Anodized Porous Alumina on Thin Film Annealed at Different Temperatures. In EDS 09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2009. p. 214-218. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; KRYŠTOFOVÁ, O.; ADAM, V.; KIZEK, R. Quantum dots - possibilities and their application. In Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 48-49. ISBN: 978-80-7318-809-2.
Detail

HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Nanotechnology for the society - importance and possibilities. In Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 46-47. ISBN: 978-80-7318-809-2.
Detail

ADAM, V.; HÚSKA, D.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; HORNA, A.; KIZEK, R. Paramagnetic micro- and nanoparticles for detection of proteins and nucleic acid. In Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 50-51. ISBN: 978-80-7318-809-2.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Quantum dots for in vivo fluorescence imaging. In IX. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. p. 67-68. ISBN: 978-80-7375-309-2.
Detail

TRNKOVÁ, L.; STIBOROVÁ, M.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Electrochemical biosensor for investigation of anticancer drugs interactions (doxorubicin and ellipticine) with DNA. In 2009 IEEE SENSORS, VOLS 1-3. New Zealand: IEEE, 2010. p. 1146-1149. ISBN: 978-1-4244-4548-6.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Synthesis of glutathione-coated quantum dots. In 2009 32 nd International Spring Seminar on Electronics Technology. E 47TH ST, NEW YORK, USA: IEEE, 2009. p. 653-657. ISBN: 978-1-4244-4260-7.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J. Synthesis and modification of quantum dots for medical applications. In Conference Proceedings Nanocon 2009. Ostrava: TANGER, spol s r.o., 2009. p. 1-9. ISBN: 978-80-87294-12-3.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J. Fabrication of copper nanoparticles based screen-printed electrodes for electrochemical analysis. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 105-107. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

HÚSKA, D.; RYVOLOVÁ, M.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Determination of viral nucleic acids by electrochemical detection array using paramagnetic nanoparticles. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 102-104. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

ADAM, V.; HÚSKA, D.; KRYŠTOFOVÁ, O.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; KIZEK, R. In-vivo imaging in plant physiology - new perspectives. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 25-27. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J. Electronic System for Mass Screening of Toxic Substances in Environment. In IEEE Xplore Digital Library, Electronics technology (ISSE), 2010: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. Warsaw: 2010. p. 468-472. ISBN: 978-1-4244-7850-7.
Detail

HÚSKA, D.; KYNCLOVÁ, H.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; KIZEK, R. MONITORING OF DNA-DOXORUBICIN INTERACTIONS BY ELECTROCHEMICAL METHODS. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 96-98. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

HÚSKA, D.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. MICRO AND NANOPARTICLES AS UNIQUE TOOLS IN NUCLEIC ACIDS ANALYSIS. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 99-101. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

KIZEK, R.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J.; HORNA, A.; TRNKOVÁ, L. NANOMEDICINE AND NANOROBOTS: REALITY OR SCIENCE FICTION?. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 113-117. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J. MULTICHANNEL INSTRUMENT FOR ELECTROCHEMICAL MEASUREMENT BY SENSOR ARRAY. In Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010 Volume 2. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. s. 251-253. ISBN: 978-80-214-4077-7.
Detail

ZÍTKA, O.; SOCHOR, J.; HÚSKA, D.; JANÍČEK, Z.; PAVLÍK, D.; VALLA, M.; HRDÝ, R.; CERNEI, N.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; HORNA, A.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. MULTIINSTRUMENTAL STUDYING OF INTERACTION BETWEEN HEAVY METAL IONT AND FREE AMINOACIDS. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2011. p. 272-274. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; HRDÝ, R.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Preparation and Properties of Various Magnetic Nanoparticles. SENSORS, 2009, vol. 2009 (9), no. 4, p. 2352-2362. ISSN: 1424-8220.
Detail

KŘÍŽKOVÁ, S.; KRYŠTOFOVÁ, O.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; BEKLOVÁ, M.; HORNA, A.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Silver(I) Ions Ultrasensitive Detection at Carbon Electrodes-Analysis of Waters, Tobacco Cells and Fish Tissues. SENSORS, 2009, vol. 2009 (9), no. 9, p. 6934-6950. ISSN: 1424-8220.
Detail

HÚSKA, D.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; VAJTR, D.; HORNA, A.; TRNKOVÁ, L.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Automated nucleic acids isolation using paramagnetic microparticles coupled with electrochemical detection. Talanta, 2009, vol. 79, no. 2, p. 402-411. ISSN: 0039-9140.
Detail

KUKAČKA, J.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; PRŮŠA, R.; KREIDLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Rapid isolation and detection of Hepatitis B virus by using of paramagnetic microparticles modified by streptavidin. CLINICAL CHEMISTRY. 2101 L STREET NW, SUITE 202, WASHINGTON, DC 20037-1526 USA: AMER ASSOC CLINICAL CHEMISTRY, 2009. p. A42 (A42 p.)ISSN: 0009-9147.
Detail

HÚSKA, D.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Miniaturized electrochemical detector as a tool for detection of DNA amplified by PCR. Electrophoresis, 2009, vol. 2009 (29), no. 24, p. 4964-4971. ISSN: 0173-0835.
Detail

HUBÁLEK, J.; DUŠA, F.; FABRIK, I.; HÚSKA, D.; KIZEK, R.; JELEN, F.; TRNKOVÁ, L. Suggestion of electrochemical sensors for microanalysis of content of copper in biological samples. The Seventh IEEE Conference on SENSORS, 2008, vol. 2008, no. 7, p. 902-905. ISSN: 1930-0395.
Detail

HÚSKA, D.; ADAM, V.; HAVEL, L.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Transkriptomika pro posouzení efektu těžkých kovů na rostliny. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE. Praha: VUC Praha, a.s., 2010. s. 405-405. ISSN: 1210-3306.
Detail

ADAM, V.; HÚSKA, D.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Easy to use and rapid isolation and detection of a viral nucleic acid by using paramagnetic microparticles and carbon nanotubes-based screen-printed electrodes. Microfluidics and Nanofluidics, 2010, vol. 8, no. 3, p. 329-339. ISSN: 1613-4982.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; MACHÁČKOVÁ, M.; HRDÝ, R.; SALYK, O.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Self-Ordered TiO2 Quantum Dot Array Prepared via Anodic Oxidation. Nanoscale Research Letters, 2012, vol. 7, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1931-7573.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; ADAM, V.; KIZEK, R. Toxicita nanočástic pro rostliny. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 400-401. ISSN: 1210-3306.
Detail

PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Magnetic nanoparticles and targeted drug delivering. PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2010, vol. 62, no. 2, p. 144-149. ISSN: 1043-6618.
Detail

TROJAN, V.; CHOMOUCKÁ, J.; KRYŠTOFOVÁ, O.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; KIZEK, R. Quantum dots (CdSe) modified by glutathione and their localization of tobacco BY-2 cells. Amsterdam: Elsevier B.V., 2010. p. 479-479.
Detail

ZÍTKA, O.; ŠKUTKOVÁ, H.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. A New Approach how to Define the Coefficient of Electroactivity of Adenine and Its Twelve Derivatives Using Flow Injection Analysis with Amperometric Detection. ELECTROANALYSIS, 2011, vol. 23, no. 7, p. 1556-1567. ISSN: 1040-0397.
Detail

PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; BABULA, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Cell toxicity and preparation of streptavidin-modified iron nanoparticles and glutathione-modified cadmium-based quantum dots. Procedia Engineering, 2010, vol. 2010, no. 5, p. 922-925. ISSN: 1877-7058.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Nanoparticles in biosensing applications. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 56-56. ISBN: 978-80-210-4830-0.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; KIZEK, R.; SCHNEEWEISS, O.; HUBÁLEK, J. Streptavidin conjugated Fe2O3 magnetic nanoparticles for in situ biomedical applications. 1st Biosensing Technology Conference. Delegate Manual. Oxford: Elsevier, 2009.
Detail

HÚSKA, D.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Paramagnetic particles in nucleic acids biosensing. 1st Biosensing Technology Conference. Delegate Manual. Oxford: Elsevier, 2009.
Detail

HYNEK, D.; PRÁŠEK, J.; KOUDELKA, P.; CHOMOUCKÁ, J.; TRNKOVÁ, L.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Advantages and progress in the analysis of DNA by using mercury and amalgam electrodes - Review. Current Physical Chemistry, 2011, vol. 1, no. 4, p. 299-324. ISSN: 1877-9476.
Detail

KŘÍŽKOVÁ, S.; RYVOLOVÁ, M.; GUMULEC, J.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; MAJZLÍK, P.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Electrophoretic fingerprint metallothionein analysis as a potential prostate cancer biomarker. Electrophoresis, 2011, vol. 2011, no. 32, p. 1952-1961. ISSN: 0173-0835.
Detail

TRNKOVÁ, L.; HÚSKA, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; BEKLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Paramagnetic antibody-modified microparticles coupled with voltammetry as a tool for isolation and detection of metallothionen as a bioindicator of metal pollution. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING, 2011, vol. 2011, no. 13, p. 2763-2769. ISSN: 1464-0325.
Detail

ZÍTKA, O.; HUBÁLEK, J.; KŘÍŽKOVÁ, S.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; ECKSCHLAGER, T.; KIZEK, R. Chip gel electrophoresis as a tool for study of matrix metalloproteinase 9 interaction with metallothionein. Electrophoresis, 2011, vol. 2011 (32), no. 8, p. 857-860. ISSN: 0173-0835.
Detail

ZÍTKA, O.; KŘÍŽKOVÁ, S.; KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; GUMULEC, J.; MASAŘÍK, M.; SOCHOR, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Microfluidic tool based on the antibodymodified paramagnetic particles for detection of 8-hydroxy-2-deoxyguanosine in urine of prostate cancer patients. Electrophoresis, 2011, vol. 2011 (32), no. 1, p. 3207-3220. ISSN: 0173-0835.
Detail

GUMULEC, J.; MASAŘÍK, M.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; HRABĚTA, J.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; KIZEK, R. Insight to Physiology and Pathology of Zinc(II) Ions and Their Actions in Breast and Prostate Carcinoma. CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY, 2011, vol. 2011 (18), no. 33, p. 5041-5051. ISSN: 0929-8673.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M.; HUBÁLEK, J. Lignite – a low quality solid fuel with attractive sorption abilities. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Universita, 2011. p. 81-84. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Applications of iron oxide nanoparticles. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Universita, 2011. p. 85-88. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SEDLÁČEK, P.; HUBÁLEK, J. Polymer-coated iron oxide magnetic nanoparticles – preparation and characterization. In NANOCON 2011 - sborník příspěvků. Tanger, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-27-7.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; MASAŘÍK, M.; VACULOVIČOVÁ, M.; HÚSKA, D.; PRÁŠEK, J.; HORNA, A.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Nanotechnologies for society: new designs and applications of nanosensors and nanobiosensors in medicine and environmental analysis. International Journal of Nanotechnology, 2012, vol. 9, no. 8/9, p. 746-783. ISSN: 1475-7435.
Detail

VACULOVIČOVÁ, M.; PEKÁRKOVÁ, J.; JANŮ, L.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Biotin-modified glutathione as functionalized coating for bioconjugation of CdTe-based quantum dots. Electrophoresis, 2011, vol. 32, no. 13, p. 1619-1622. ISSN: 0173-0835.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; JANŮ, L.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Preparation of water soluble glutathione-coated CdTe quantum dots. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2011. p. 152-155. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; JANŮ, L.; ADAM, V.; KIZEK, R. Water soluble quantum dots, their synthesis and applications. 11th international nutrition and diagnostics conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. p. 35-35. ISBN: 978-80-7395-378-2.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; JANŮ, L.; ADAM, V.; PRÁŠEK, J.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Synthesis and modification of quantum dots for medical applications. In NANOCON 2011 - sborník příspěvků. TANGER spol. s r.o., 2011. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-27-7.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; BUŠINOVÁ, P.; PEKÁREK, J.; PRÁŠEK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Nanočástice a jejich rizika. In Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 46-48. ISBN: 978-80-214-4404-1.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; JANŮ, L.; RYVOLOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HALASOVÁ, T.; HUBÁLEK, J. Effect of Nucleic Acid and Albumin on Luminescence Properties of Deposited TiO2 Quantum Dots. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 2, p. 1424-1432. ISSN: 1452-3981.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; MRAVEC, F.; ČUDEK, P.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Template Based Fabrication of Titania Quantum Dots Array. In NANOCON 2011 - sborník příspěvků. TANGER spol. s r.o., 2011. p. 362-366. ISBN: 978-80-87294-27-7.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J. Fabrication and Characterization of Titania Quantum Dots Array. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2011. p. 101-104. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; KIZEK, R. Nanoparticles and Nanostructures in Sensing. 11th international nutrition and diagnostics conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. p. 33-33. ISBN: 978-80-7395-378-2.
Detail

HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Nanotechnology for sensors and diagnosis. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. p. 140-143. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

RYVOLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Lab-on-chip: state of the art. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. p. 237-238. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J. Electrochemical anodization as tool for nanostructures formation. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. p. 268-271. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

MACHÁČKOVÁ, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Chemical Microsensors with Ordered Nanostructures. In Microsensors. InTech. Rijeka, Croatia: InTech, 2011. p. 143-158. ISBN: 978-953-307-170-1.
Detail

SOBROVÁ, P.; HÚSKA, D.; MAJZLÍK, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; BEKLOVÁ, M.; KIZEK, R. Electrochemical bahaviour of PRPc and changed PRPsc prion protein. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. p. 279-281. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

KŘÍŽKOVÁ, S.; ZÍTKA, O.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; GRACE, C.; KIZEK, R. Assays for determination of matrix metalloproteinases and their activity. TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 2011, vol. 2011 (30), no. 10, p. 1819-1832. ISSN: 0165-9936.
Detail

KŘÍŽKOVÁ, S.; ZÍTKA, O.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Clinical importance of matrix metalloproteinases. Bratislavske lekárske listy, 2011, vol. 2011 (112), no. 8, p. 435-440. ISSN: 0006-9248.
Detail

HÚSKA, D.; ADAM, V.; BABULA, P.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Microfluidic robotic device coupled with electrochemical sensor field for handling of paramagnetic micro-particles as a tool for determination of plant mRNA. Microchimica Acta, 2011, vol. 2012 (173), no. 1-2, p. 189-197. ISSN: 0026-3672.
Detail

HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J. Nanotechnology for chemical analysis and medical diagnosis. In Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 12-15. ISBN: 978-80-214-4404-1.
Detail

HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; KIZEK, R. Nanotechnology in sensing: chemical analysis and medical application. In Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. Košice, Slovensko: Technical University of Kosice, 2011. p. 551-553. ISBN: 978-1-4577-2112-0.
Detail

RYVOLOVÁ, M.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ADAM, V.; BEKLOVÁ, M.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Analytical Method for Metallothionein Detection. Current Analytical Chemistry, 2011, vol. 2011 (7), no. 3, p. 243-261. ISSN: 1573-4110.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Příprava Fe3O4 magnetických nanočástic koprecipitací. In Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 9-11. ISBN: 978-80-214-4404-1.
Detail

VACULOVIČOVÁ, M.; HYNEK, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Structural changes in metallothionein isoforms revealed by capillary electrophoresis and Brdicka reaction. Electrophoresis, 2012, vol. 33, no. 2, p. 270-279. ISSN: 0173-0835.
Detail

ŠOBROVÁ, P.; RYVOLOVÁ, M.; HÚSKA, D.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; ADAM, V.; KIZEK, R. Voltammetry of Adiponectin and its Interactions with Collagen on a Carbon Paste Electrode at Femtogram Level. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1452-3981.
Detail

ZÍTKA, O.; RYVOLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ECKSCHLAGER, T.; ADAM, V.; KIZEK, R. From amino acids to proteins as targets for metal-based drugs. CURRENT DRUG METABOLISM, 2012, vol. 13, no. 3, p. 306-320. ISSN: 1389-2002.
Detail

CERNEI, N.; ZÍTKA, O.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; MASAŘÍK, M.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Spectrometric and Electrochemical Analysis of Sarcosine as a Potential Prostate Carcinoma Marker. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 5, p. 4286-4301. ISSN: 1452-3981.
Detail

GABLECH, I.; PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Tin dioxide sensor for methane detection. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: LITERA BRNO, 2012. p. 54-56. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; MIHAJLOVIĆ, A.; HUBÁLEK, J. Study of Conjugation of Bovine Serum Albumin with CdTe Quantum Dots with Spectroscopic Techniques. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 83-84. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

KŘÍŽKOVÁ, S.; VACULOVIČOVÁ, M.; HYNEK, D.; ECKSCHLAGER, T.; HODEK, P.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; KIZEK, R. Immunoextraction of zinc proteins from human plasma using chicken yolk antibodies immobilized onto paramagnetic particles and their electrophoretic analysis. Electrophoresis, 2012, vol. 33, no. 12, p. 1824-1832. ISSN: 0173-0835.
Detail

ŠOBROVÁ, P.; RYVOLOVÁ, M.; HYNEK, D.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Electrochemical behaviour of Native and Denatured B-Sheet Breaker Prion Protein. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 2, p. 928-942. ISSN: 1452-3981.
Detail

POHANKA, M.; SOCHOR, J.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; CERNEI, N.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; KIZEK, R. Automated assay of the potency of natural antioxidants using pipetting robot and spectrophotometry. Journal of Applied Biomedecine, 2012, vol. 10, no. 3, p. 155-167. ISSN: 1214-0287.
Detail

SLAVÍK, J.; SVATOŠ, V.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Capillary electrophoresis chip for DNA detection. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 283-284. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

BABULA, P.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; TRNKOVÁ, L.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Mammalian metallothioneins: properties and functions. METALLOMICS, 2012, vol. 4, no. 1, p. 739-750. ISSN: 1756-5901.
Detail

ADAM,V.; HÚSKA,D.; KŘÍŽKOVÁ,S.;HUBÁLEK,J.;KIZEK,R. Real-time polymerase chain reaction with electrochemical detection for detection pandemic viruses. FEBS Journal, 2009, vol. 276, no. Suppl. 1, p. 95-96. ISSN: 1742-464X.
Detail

KŘÍŽKOVÁ,S.; MASAŘÍK,M.; KUKAČKA,J.; PRŮŠA,R.; ECKSCHLAGER,T., HUBALEK,J.; KIZEK,R. Study of zinc-dependent aggregation of metallothionein from human prostatic cancer cell lines. EJC SUPPLEMENTS. Oslo, NORWAY: EJC SUPPLEMENTS, 2010. p. 49-49. ISSN: 1359-6349.
Detail

MASAŘÍK,M.; HÚSKA,D.; ADAM,V.; HUBALEK,J.; PROVAZNÍK, I.; TRNKOVÁ,L.; ECKSCHLAGER,T.; STIBOROVÁ,M.; KIZEK,R. Square wave voltammetry as a tool for study of ellipticine-DNA interaction. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, 2010. p. S46 (S46 p.)ISSN: 1107-3756.
Detail

MASAŘÍK, M.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Automated pipetting system coupled with micro- and nanoparticles as a new tool for study of nucleic acids. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE. Int. J. Mol. Med., 2010. p. S46 (S46 p.)ISSN: 1107-3756.
Detail

MASAŘIK,M.; KYNCLOVA,H.; HÚSKA,D.; HUBÁLEK,J.; ADAM,V., BABULA,P.; ECKSCHLAGER,T.; STIBOROVÁ,M., KIZEK,R. DNA-doxorubicin interactions revealed by electrochemistry. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, 2010. p. S46 (S46 p.)ISSN: 1107-3756.
Detail

BEDLEK, M.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical template synthesis of noble metal and semiconducting quantum dots. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 19-20. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

DZURO, M.; SVATOŠ, V.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. TiO2/gold nanocomposite for biosensing applications. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 39-40. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

VALKOVIČOVÁ, J.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical fabrication of optical biosensor for DNA detection. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 314-316. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; TRNKOVÁ, L.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Novel Electrochemical Biosensor for Simultaneous Detection of Adenine and Guanine Based on Cu2O Nanoparticles. Procedia Engineering, 2012, vol. 47, no. 11, p. 702-705. ISSN: 1877-7058.
Detail

KREJČOVÁ, L.; FIALOVÁ, D.; VACULOVIČOVÁ, M.; KOPEL, P.; HYNEK, D.; KŘÍŽKOVÁ, S.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Paramagnetic particles coupled with an automated flow injection analysis as a tool for influenza viral protein detection. Electrophoresis, 2012, vol. 33, no. 21, p. 3195-3204. ISSN: 0173-0835.
Detail

ZÍTKA, O.; SKALIČKOVÁ, S.; GUMULEC, J.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Redox status expressed as GSH:GSSG ratio as a marker for oxidative stress in paediatric tumour patients. Oncology Letters, 2012, vol. 4, no. 4, p. 1247-1253. ISSN: 1792-1082.
Detail

ŠOBROVÁ, P.; VAŠÁTKOVÁ, A.; SKLÁDANKA, J.; BEKLOVÁ, M.; ZEMAN, L.; KIZEK, R.; ADAM, V. Study of deoxynivalenol effect on metallothionein and glutathione levels, antioxidant capacity, and glutathione-S-transferase and liver enzymes activity in rats. Chemical Papers, 2012, vol. 66, no. 12, p. 1092-1102. ISSN: 0366-6352.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Optical detection system based on titania quantum dots modified with gold nanoshells. In NANOCON 2012 - sborník příspěvků. TANGER spol. s r.o., 2012. p. 1-5. ISBN: 978-80-87294-27-7.
Detail

MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Cu2O Nanoparticles Based Working Electrode for Direct Glucose Detection. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2012. p. 76-76.
Detail

PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Synthesis of Glutathione Coated Quantum Dots. In State-of-the-Art of Quantum Dot System Fabrications. 1. Croatia: InTech, 2012. p. 1-18. ISBN: 978-953-51-0649-4.
Detail

ZÍTKA, O.; KOMÍNKOVÁ, M.; SKALIČKOVÁ, S.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Hydrodynamic Voltammograms Profiling of Metallothionein Fragment. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 11, p. 10544-10561. ISSN: 1452-3981.
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; KYNCLOVÁ, H.; BUŠINOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J. Electro Impedance Spectroscopy Characterization Of Nanostructured Electrochemical Sensors. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: 2012. p. 73-74. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; SOLOVEI, D.; BUŠINOVÁ, P.; PEKÁREK, J. Electrochemical Characterization And Bio Applications Of Ordered Gold Nanowires Prepared By Template Based Technique. Rhodos, Řecko: 2012.
Detail

KŘÍŽKOVÁ, S.; JÍLKOVÁ, E.; KREJČOVÁ, L.; CERNEI, N.; HYNEK, D.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; SOCHOR, J.; KYNICKÝ, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Rapid superparamagnetic-beads-based automated immunoseparation of Zn-proteins from Staphylococcus aureus with nanogram yield. Electrophoresis, 2013, vol. 34, no. 2, p. 224-234. ISSN: 0173-0835.
Detail

PEKAŘÍK, V.; GUMULEC, J.; MASAŘÍK, M.; KIZEK, R.; ADAM, V. Prostate cancer, miRNAs, metallothioneins and resistance to cytostatic drugs. CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY, 2013, vol. 20, no. 4, p. 534-544. ISSN: 0929-8673.
Detail

NEJDL, L.; SOCHOR, J.; ZÍTKA, O.; CERNEI, N.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; KOPEL, P.; BABULA, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Spectrometric and chromatographic study of reactive oxidants hypochlorous and hypobromous acids and their interactions with taurine. CHROMATOGRAPHIA, 2013, vol. 76, no. 7-8, p. 363-373. ISSN: 0009-5893.
Detail

ZÍTKA, O.; KOMÍNKOVÁ, M.; SKALIČKOVÁ, S.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; TRNKOVÁ, L.; ADAM, V.; KIZEK, R. Single Amino Acid Change in Metallothionein Metal-Binding Cluster Influences Interaction with Cisplatin. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 8, no. 2, p. 2625-2634. ISSN: 1452-3981.
Detail

KUKAČKA, J.; HÚSKA, D.; POUCH, M.; KŘÍŽKOVÁ, S.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KLAPKOVÁ, E.; PRŮŠA, R.; KIZEK, R. Isolation, detection and quantification of Hepatitis B Virus using magnetic nanobeads and chip electrophoresis. FASEB Journal. BETHESDA, MD 20814-3998 USA: FEDERATION AMER SOC EXP BIOL, 2011. ISSN: 1530-6860.
Detail

MÁRIK, M.; HUBÁLEK, J. Nanoelectrodes for biophysical measurements. Proceedings of the 17th confernce EEICT. 1. Brno: NOVPRESS, 2011. s. 105-108. ISBN: 978-80-214-4271-9.
Detail

KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Electrochemical Sensors and Biosensors for Influenza Detection. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 11, p. 10779-10801. ISSN: 1452-3981.
Detail

NEJDL, L.; KUDR, J.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; HEGER, Z.; ZIMA, L.; ŽALUD, L.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ADAM, V.; VACULOVIČOVÁ, M.; KIZEK, R. Remote-Controlled Robotic Platform for Electrochemical Determination of Water Contaminated by Heavy Metal Ions. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2015, vol. 10, no. 4, p. 3635-3643. ISSN: 1452-3981.
Detail

ANJUM, N.; ADAM, V.; KIZEK, R.; DUARTE, A.; PEREIRA, E.; IQBAL, M.; LUKATKIN, A.; AHMAD, I. Nanoscale copper in the soil–plant system – toxicity and underlying potential mechanisms. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2015, vol. 138, no. 1, p. 306-325. ISSN: 0013-9351.
Detail

ANJUM, N.; HASANUZZAMAN, M.; HOSSAIN, M.; THANGAVEL, P.; ROYCHOUDHURY, A.; SARVAJEET, S.; MERLOS RODRIGO, M.; ADAM, V.; FUJITA, M.; KIZEK, R.; DA COSTA DUARTE, A.; PEREIRA, E.; AHMAD, I. Jacks of metal/metalloid chelation trade in plants - an overview. Frontiers in Plant Science, 2015, vol. 6, no. 192, p. 1-17. ISSN: 1664-462X.
Detail

KIZEK, R.; ADAM, V.; HÚSKA, D.; VACULOVIČOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; Vysoké učení technické v Brně: Dvojdimenzionální způsob izolace a analýzy látek z biologických vzorků. 303383, patent. (2012)
Detail

HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Konstrukce chemického pole nanosenzorů a prostorové struktury nanosenzorů. 23548, užitný vzor. (2012)
Detail

KIZEK, R.; ADAM, V.; HÚSKA, D.; RYVOLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Sestava pro selektivní izolaci a analýzu látek z biologických vzorků. 23748, užitný vzor. Brno (2012)
Detail

HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V.; Vysoké učení technické v Brně: Konstrukce chemického nanosenzoru. 305229, patent. (2015)
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; PEKÁREK, J.; RYVOLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.: PDMS chip; PDMS čip. T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=21. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: Mikromanipulátor; Mikromanipulátor pro fotolitografii. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=16. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: nanoelektroda; Nanomechanizovaná elektroda pro elektrochemická měření. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=18. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: Hrotové měření; Hrotové zařízení pro lokální depozice a měření na čipu. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=17. (funkční vzorek)
Detail

MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: Nanoelektrody; Nanoelektrody pro měření buněk. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=13. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J.: LED kalibrátor; Zařízení pro kontrolu funkčnosti optického biosenzoru. LabSensNano, UMEL T10, N4.28. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=39. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.: mikrofluid ohřívač; Zařízení pro temperování mikrofluidních čipů. Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Mendelova univerzita v Brně, Fakulta agronomická, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Česká republika. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=42. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: fluoresceční biosenzor; Přístroj pro fluorescenční analýzu pesticidů. Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie, Fakulta přírodovědná, Masarykova univerzita, budova A13, Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká Republika. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=40. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.: Black box; Black box s elektronikou pro měření fluorescenčních signálů. LabSensNano T10-0.66; Radanal s.r.o., Okružní 613, 530 03 Pardubice. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=44. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.: MS for CM; Mikrofluidní systém pro měření vodivosti. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=45. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.: MS for OD; Mikrofluidní systém pro optickou detekci. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=46. (funkční vzorek)
Detail

SLAVÍK, J.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.: Micro-PDMS system; Miniaturizovaný mikrofluidní systém pro optickou detekci a měření vodivosti. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=47. (funkční vzorek)
Detail

ŽÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.; HORNA, A.: AnalFluor; Software pro detekci rychlosti zhášení v mikrofluidních systémech. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=48. (software)
Detail

PYTLÍČEK, Z.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J., HORNA, A.: MRSI; Software pro měření reálné složky impedance v mikrofluidních systémech. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=49. (software)
Detail

PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.: HVS for MM; Vysokonapěťový zdroj pro mikrofluidní měření. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=57. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: Nanostructured working electrode; Nanostrukturovaná pracovní elektroda pro elektrochemické senzory. T10 0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=51. (funkční vzorek)
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; DZURO, M.; HRDÝ, R.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: TiO2 QDs array; Optický převodník pro detekci biomolekul in vitro. LabSensNano, UMEL T10, N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=52. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.: Nanoporézní elektroda; Nanoporézní elektroda. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=50. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.: zalévací forma; Zalévací forma pro výrobu nanoporézních membrán. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=58. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.: Poloautomatická hlava; Poloautomatická anodizační hlava. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=53. (funkční vzorek)
Detail

PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; MÁRIK, M.; HUBÁLEK, J.: RM-50u; Replikační maska pro kapilární elektroforézu. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=22. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: anodiccell; Anodizační cela. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=19. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: Rozdělovač 1; Rozdělovač kapalin pro depoziční zařízení. Ústav mikroelektroniky, laboratoř 0.65 Technická 3058/10, 616 00, Brno, Česká republika. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=20. (funkční vzorek)
Detail

HUBÁLEK, J.; ŽÁK, J.: Senzorové pole; Senzorové pole, projekt GA102/08/1546 a KAN208130801. LabSensNano. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens. (funkční vzorek)
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: switch; automatický přepínač pole, projekt GA102/08/1546 a KAN208130801. LabSensNano. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens. (funkční vzorek)
Detail