Detail projektu

IEA – ANNEX 50 – Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings.

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2010

O projektu

Popis česky
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov při jejich obnově na nízkoenergetický standard. Projekt byl zapsán do programu mezinárodní energetické agentury (IEA) – Energy Conservation in Buildings and Community Systems.

Označení

2A-1TP1/119

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- příjemce (01.01.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Trvalá prosperita

- částečně financující (2007-01-01 - nezadáno)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- částečně financující (2007-01-01 - nezadáno)

Výsledky

HIRŠ, J.; HOŘÍNKOVÁ, L. Termovizní snímání solárních kolektorů. In Konference Vytápění Třeboň 2007 - sborník přednášek. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. s. 149-152. ISBN: 978-80-02-01926-8.
Detail

KUBÍN, M.; HIRŠ, J. Ztrátový tepelný tok nerozebíratelného deskového výměníku do okolí. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2013, roč. 11, č. 5/2013, s. 26-31. ISSN: 1335-9614.
Detail

ŠIKULA, O. Modelování tepelného mikroklimatu při podlahovém a stěnovém vytápění. In Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2007. s. 245-250. ISBN: 978-80-8073-789-4.
Detail

ŠIKULA, O. Optimalizace výkonu solární střechy. In Zborník prednášok 17. konferencie Vnútorná klíma budov. Tatranské Matliare: SSTP Bratislava, 2007. s. 283-286. ISBN: 80-89216-12-9.
Detail

ŠIKULA, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J. Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách. In Vykurovanie 2008 - 16. medzinárodná konferencia na tému: energetická efektivnosť zásobovania teplom. 0815. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2008. s. 305-312. ISBN: 978-80-89216-19-2.
Detail

ŠIKULA, O. Vybrané aspekty tvorby mikroklima v půdních vestavbách v zimním období. In Sborník přednášek konference Renovace technických zařízení budov (TZB) bytového fondu z hlediska uživatele. Brno: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2008. s. 39-45. ISBN: 978-80-02-02042-4.
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Teoretický výpočet tepelné ztráty v konstrukčních detailech staveb. In Budova - energia Energetická certifikace budov. Podbanské, SR: SSTP Bratislava, 2008. s. 71-74. ISBN: 978-80-89216-23-9.
Detail

RUBINOVÁ, O. Prognóza tepelného chování půdní vestavby pro návrh klimatizace. In 18. Konference Větrání a klimatizace 2008. x. Praha: STP, 2008. s. 185-196. ISBN: 978-80-02-01978-7.
Detail

ŠIKULA, O. Model dynamického tepelného chování konstrukčních detailů. In Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, ČVUT, 2008. s. 133-137. ISBN: 978-80-254-3373-7.
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Simulation of energy demands for the internal microclimate formation in BSim software and its verification. In Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, ČVUT, 2008. p. 85-90. ISBN: 978-80-254-3373-7.
Detail

HIRŠ, J.; ŠPAČKOVÁ, L.; WAWERKA, R. Modelování spotřeby energie budov. In Building Services and Energy in Buildings. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 77-80. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

VRANAYOVÁ, Z.; OČIPOVÁ, D.; ŠIKULA, O. Simulovanie prevádzkových stavov pro príprave teplej vody - vplyv teploty. In ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z konferencie s medzinárodnou účasťou 8. VODOVODY, KANALIZÁCIE, ODPADY - MALÉ VODNÉ DIELA - ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. 2009. Košice: Elsewa s.r.o., 2009. s. 45-48. ISBN: 978-80-89385-06-5.
Detail

VRANAYOVÁ, Z.; OČIPOVÁ, D.; ŠIKULA, O. Simulovanie prevádzkových stavov pro príprave teplej vody - vplyv rýchlosti prúdenia. In ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z konferencie s medzinárodnou účasťou 8. VODOVODY, KANALIZÁCIE, ODPADY - MALÉ VODNÉ DIELA - ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. 2009. Košice: Elsewa s.r.o., 2009. s. 52-55. ISBN: 978-80-89385-06-5.
Detail

OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O. Posúdenie prevadzkových stavov pri príprave teplej vody. In ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z konferencie s medzinárodnou účasťou 8. VODOVODY, KANALIZÁCIE, ODPADY - MALÉ VODNÉ DIELA - ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. 2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach - stavebná fakulta, 2009. s. 95-98. ISBN: 978-80-89385-06-5.
Detail

ŠIKULA, O. Teoretické posouzení tepelného komfortu místnosti se stropním vytápěním. In Zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2010 na tému Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla pri príležitosti roku Aurela Stodolu na STU. 1014. Bratislava: SSTP Bratislava, 2010. s. 565-569. ISBN: 978-80-89216-32-1.
Detail

ŠÍMA, J.; ŠIKULA, O. Teoretický výpočet výkonu střešních absorbérů. In Zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2010 na tému Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla pri príležitosti roku Aurela Stodolu na STU. 1014. Bratislava: SSTP Bratislava, 2010. s. 343-346. ISBN: 978-80-89216-32-1.
Detail

PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O.; PETRŮJOVÁ, H. Modelovanie povrchových teplot sálavých prvkov. In Zborník prednášok z 20. konferencie Vnútorná klíma budov 2009. 0931. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2009. s. 35-40. ISBN: 978-80-89216-31-4.
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Srovnání metod výpočtu sálavé složky interního mikroklimatu. In Zborník prednášok z 20. konferencie Vnútorná klíma budov 2009. 0931. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2009. s. 23-27. ISBN: 978-80-89216-31-4.
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Vliv podlahového vytápění na tepelné mosty. In 20. konference Vytápění Třeboň 2009. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2009. s. 82-85. ISBN: 978-80-02-02136-0.
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla. In 20. konference Vytápění Třeboň 2009. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2009. s. 225-228. ISBN: 978-80-02-02136-0.
Detail

ŠIKULA, O. Zjednodušené a pokročilé metody návrhu velkoplošných otopných systémů. In Konference Vytápění Třeboň 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. s. 89-92. ISBN: 978-80-02-02291-6.
Detail

ŠIKULA, O. Simulace provozních režimů otopných systémů s velkou akumulací. In Konference Vytápění Třeboň 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. s. 223-228. ISBN: 978-80-02-02291-6.
Detail

POČINKOVÁ, M.; ŠIKULA, O. Konstrukční řešení deskového otopného tělesa a teplotní pole povrchu teplosměnné plochy. In Konference Vytápění Třeboň 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. s. 85-88. ISBN: 978-80-02-02291-6.
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Dynamika náběhu a chladnutí podlahového vytápění. In Zborník prednášok z 19. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2011. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2011. s. 443-448. ISBN: 978-80-89216-38-3.
Detail

OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O. Risk management methods in hot water distribution systems to negate health risks from microbiological contamination. In The 8th International Conference ENVIRONMENTAL ENGINEERING Selected papers. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2011. p. 638-642. ISBN: 978-9955-28-828-2.
Detail

POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J. Střešní nástavby a úsporné bydlení. Topenářství, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 32-34. ISSN: 1211-0906.
Detail

ŠIKULA, O. Matematické modelování proudění vzduchu v oblasti OT. Vytápění, větrání, instalace, 2008, roč. 17, č. 1, s. 36-38. ISSN: 1210-1389.
Detail

ŠIKULA, O. Simulace VZT systémů pro bytové větrání. Vytápění, větrání, instalace, 2007, roč. 16, č. 2, s. 105-108. ISSN: 1210-1389.
Detail

DĚCKULÁČEK, Z.; ŠIKULA, O.; ZUBÍČEK, V. Experimentální ověření CFD modelu vířivé výusti. TZB-info, 2009, roč. 2009, č. 6.7.2009, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠIKULA, O. Dynamika tepelných reakcií vykurovania integrovaného v stene. TZB Haustechnik, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 50-51. ISSN: 1210-356X.
Detail

ŠIKULA, O. Vybrané aspeky tvorby mikroklima v půdních vestavbách v zimním období. TZB-info, 2008, roč. 8, č. 23.6.2008, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.
Detail

OČIPOVÁ, D.; ŠIKULA, O. Nebezpečenstvo vplyvu nízkej teploty v zásobníkových ohrievačoch - časť 1. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2010, roč. 2007, č. 1, s. 15-17. ISSN: 1335-9614.
Detail

ŠIKULA, O. Počítačové simulace a jejich aplikace pro tvorbu prostředí bytových domů. Stavebnictví, 2008, roč. 08, č. 11 - 12, s. 56-59. ISSN: 1802-2030.
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla. Vytápění, větrání, instalace, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 124-130. ISSN: 1210-1389.
Detail

DRDA, M.; ŠIKULA, O. Vliv zastřešení stojanů k odběru pohonných hmot u objektů benzínových čerpacích stanic na teplenou zátěž. Topenářství, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 38-40. ISSN: 1211-0906.
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Podlahové vytápění versus tepelné mosty. Topenářství, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 38-41. ISSN: 1211-0906.
Detail

FORMÁNEK, M. Chladiva kompresorových chladicích zařízení. PSM - stavební infozpravodaj, 2010, roč. 2010, č. 2+3, s. 14-15. ISSN: 1802-6907.
Detail

OČIPOVÁ, D.; ŠIKULA, O. Nebezpečenstvo vplyvu nízkej teploty v zásobníkových ohrievačoch - časť 1. tzbportal.sk, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1338-3418.
Detail

ŠIKULA, O. Vybrané aspekty tvorby vnitřního prostředí otopnými systémy. 16. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2008 v Tatranských Matliaroch: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2008.
Detail

ŠIKULA, O. Manuál k softwaru CalA. Manuál k softwaru CalA. This edition. Brno: Tribun EU s.r.o., 2009. s. 1-43. ISBN: 978-80-7399-879-0.
Detail

HIRŠ, J.; ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; PLÁŠEK, J. Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů. Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů. Prefabricated System for Low energy Renovation of Residential Buildings. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 1-66. ISBN: 978-80-7399-960-5.
Detail

ŠIKULA, O. Matematické modelování proudění vzduchu v oblasti otopného tělesa. In Sborník přednášek konference vytápění Třeboň 2007. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. s. 49-54. ISBN: 978-80-02-01926-8.
Detail

ĎURIŠOVÁ, E.; ŠIKULA, O.; PETRÁŠ, D. Porovnanie parametrov vnútornej klímy a CFD simulácie v administratívnej budove so systémom NTV / VTCH. In VYKUROVANIE 2012. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2012. s. 565-570. ISBN: 978-80-89216-45-1.
Detail

OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O. Legionella pneumophila versus save water distri bution systems. In Proceedings of 37th International Symposium CIB W062 on Water Supply and Drainage for Buildings. Aveiro: Associaçao Nacional para a Qualidade nas Instalacoes Prediais (ANQIP), 2011. p. 276-281. ISBN: 978-989-97476-0-9.
Detail

ZWEIFEL, G.; DESCAMPS, M.; FISCHER, R.; MOOSBERGER, S.; ŠIKULA, O.; SILVA, P.; ALMEIDA, M. IEA ECBCS Annex 50, Prefabricated Systems for Low Energy, Renovation of Residential Buildings, Retrofit Simulation Report. CH-8600 Duebendorf Switzerland. http://www.empa-ren.ch/A50.htm: Empa, Building Science and Technology Lab, 2011. p. 1-93.
Detail

ŠIKULA, O.; HIRŠ, J. ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF THE COOLING CEILING IN AN OFFICE ROOM WITH A VIEW OF THERMAL COMFORT. In Proceedings The 23rd IIR International Congress of Refrigeration. Prague: International Institute of Refrigeration IIR/IIF, 2011. p. 0-8. ISBN: 978-2-913149-88-5.
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.: CalA 3.2 v 1024; Calculation Area (CalA) 3.2 v 1024. http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html. URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html. (software)
Detail

ŠIKULA, O.; MELICHAR, P.; PLÁŠEK, J.; FORMÁNEK, M.; MUDRÁKOVÁ, A.: SMEP 1; SMEP 1 (Systém Měření Elektrického Příkonu). Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, budova E, místnosti E518 a E520. http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/SMEP.html. URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/SMEP.html. (funkční vzorek)
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.: CalA 1.1 DEMO 256; CalA 1.1 DEMO 256. http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html. URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html. (software)
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.: CalA 2.2 Demo 512; Software CalA 2.2 Demo 512. http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html. URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html. (software)
Detail

Odkaz