Detail projektu

Inovace počítačových cvičení předmětu Impulzová a číslicová technika

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2008

O projektu

Projekt se zabývá inovací počítačových cvičení předmětu Impulzová a číslicová technika pro studenty bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika oboru Elektronika a sdělovací technika FEKT VUT v Brně, která umožní zvlášť názornými postupy s využitím simulačního software studovat analogové systémy, pracující v impulzním režimu. V souvislosti s rostoucím významem distančních forem vzdělávání budou zpřístupněny veškeré výukové materiály a vytvořené pomůcky studentům prostřednictvím Internetu.

Popis anglicky
Project deals with the innovations of computer exercises of the course Impulse and digital technique.

Klíčová slova
Impulzová a číslicová technika

Klíčová slova anglicky
Impulse and digital technique

Označení

1194/F1a

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Biolková Viera, Ing. - hlavní řešitel
Biolek Dalibor, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (18.04.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- požadavek financí (2007-04-18 - nezadáno)