Detail projektu

Rozšíření nabídky studijních opor pro studijní předměty bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie v anglickém jazyce pro kombinované a distanční formy studia.

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2007

O projektu

Projekt se zaměřuje na rozšíření nabídky studijních opor pro studijní předměty bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie v anglickém jazyce pro kombinované a distanční formy studia. Navazuje na dokončení projekt vytváření studijních opor v jazyce českém.

Popis anglicky
Project is aimed to exteding of study materials of bachelor study program Information technogy for distand and combined study in English language. Project is continuing the the previous project of study materials in the Czech language

Klíčová slova
Studijní opory, anglický jazyk

Klíčová slova anglicky
study materials, English language

Označení

MŠMT RP 260

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2007 - 31.12.2007)

Útvary

Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.01.2007 - 31.12.2007)

Výsledky

FORAL, J.; VONDRÁK, J. Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky. Brno: Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007. s. 1-64.
Detail