Detail projektu

Inovace laboratoře inteligentních systémů

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2007

O projektu

Cílem projektu byla realizace samostatné části laboratoře inteligentních systémů vybavené dálkově řízeným robotickým ramenem.

Popis anglicky
The building of stand-alone part of Intelligent systems laboratory with remote control robotic arm was the main aim of the project.

Klíčová slova
Robotické rameno, Mitsubishi MELFA RV-6SL

Klíčová slova anglicky
Robotic arm, Mitsubishi MELFA RV-6SL

Označení

FR1743/2007/A

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2007 - 31.12.2007)
Drahanský Martin, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2007 - 31.12.2007)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2007 - 31.12.2007)
Orság Filip, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2007 - 31.12.2007)

Útvary

Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.01.2007 - 31.12.2007)