Detail projektu

Miniaturizované inteligentní systémy a nanostrukturované elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (NANIMEL)

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2012

O projektu

Podstatou projektu je výzkum vytváření nanostruktur různých materiálů (např. Bi, Ga, Galinstan) na planárních mikroelektrodách jako citlivých částí elektrochemických senzorů s cílem dosáhnout vysokých citlivostí v elektrochemických analýzách jako detekce těžkých kovů, výzkum bioaktivních látek pro modifikaci mikroelektrod jako afinitní vrstvy v analýzách biomolekul. Společně s mikročipem vyvinutým pro mikroelektrody a cílové aplikace bude vytvořen miniaturizovaný přenosný systém pro polní i laboratorní měření. Mikroelektrody s nanostrukturami budou integrovány do senzorového pole společně s vyvinutým integrovaným elektronickým systémem s inteligencí. Toto unikátní přenosné zařízení umožní provádění velkého množství různých analýz v krátkém čase, různými metodami i elektrodami např. analýza proteinů, DNA apod., čímž se úžasně zefektivní vědecké práce v elektrochemických analýzách. Řešením této multidisciplinární problematiky projekt přispěje také k pokroku technologií ve využití nanotechnik a v oblasti přípravy mikrosenzorů a mikrosenzorických systémů pro chemické, biochemické a farmaceutické aplikace.

Popis anglicky
The basis of the grant consists in research on fabrication of the nanostructures, from various new (in terms of electrochemistry) materials (e.g. Bi, Ga, Galinstan), for planar microelectrodes which would be used as the sensitive parts of electrochemical sensors. The aim is to reach high sensitivities in electrochemical analyses such as in heavy metals detections and investigation of bioactive substances as affinity layers for modification of the electrodes used for analyses of bio-molecules. A microchip will be developed for the microelectrodes and destination applications as well as a miniaturized portable system for both the field and laboratory measurements. The microelectrodes will be integrated into the sensor array together with the developed intelligent integrated electronic system. This unique portable device will enable to carry out a large number of various analyses using various methods and electrodes (e.g. an analysis of proteins, DNA, etc.) in a short time. It will also result in high effectiveness of the scientific work in the area of electrochemical analyses. Solving this multi-disciplinary task will contribute to the progress of nanotechnology and to development of microsensors and microsensoric systems for chemical, biochemical, and pharmaceutical applications.

Klíčová slova
miktrosystémy, nanostruktury, senzory, biosenzory

Klíčová slova anglicky
microsystems, nanostructures, sensors, biosensors

Označení

GA102/08/1546

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hubálek Jaromír, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (30.03.2007 - nezadáno)
Drbohlavová Jana, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (28.01.2011 - nezadáno)
Hrdý Radim, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (28.01.2011 - nezadáno)
Pekárková Jana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (28.01.2011 - nezadáno)
Prášek Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (28.01.2011 - nezadáno)

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (30.03.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2008-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

JANÍČEK, Z.; HÚSKA, D.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Isolation of DNA by the Help of Robotized Detection on Paramagnetic Particles. In Sborník příspěvků X. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 93-95. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; ŠÍLENÝ, J.; FUJCIK, L.; PROKOP, R.; KUCHTA, R.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Embedded micropotetiostat on screen-printed sensor for heavy metals analysis. In Proceedings of the conference Eurosensors XXII. Dresden, Německo: VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), 2008. p. 554-556. ISBN: 978-3-00-025217-4.
Detail

PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; KŘIVKA, J.; SZENDIUCH, I. Reference Electrodes for Thick-Film Sensors. In ISSE 2008 Conference Proceedings. Budapest, Hungary: 2008. p. 522-525. ISBN: 978-963-06-4915-5.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; KRYŠTOFOVÁ, O.; ADAM, V.; KIZEK, R. Quantum dots - possibilities and their application. In Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 48-49. ISBN: 978-80-7318-809-2.
Detail

HUBÁLEK, J.; ŽÁK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Sensor array for electrochemical mass screening. In Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 52-53. ISBN: 978-80-7318-809-2.
Detail

ADÁMEK, M.; KOVAŘÍK, L.; PRÁŠEK, J. The Aging and Storage Influences of Thick-Film Pastes on Electrochemical Sensor Response. In Electronic Devices and Systems EDS'08 IMAPS CS International Conference 2008, Conference proceedings. 1. Brno, CZ: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2008. p. 203-207. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

TRNKOVÁ, L.; STIBOROVÁ, M.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Electrochemical biosensor for investigation of anticancer drugs interactions (doxorubicin and ellipticine) with DNA. In 2009 IEEE SENSORS, VOLS 1-3. New Zealand: IEEE, 2010. p. 1146-1149. ISBN: 978-1-4244-4548-6.
Detail

HÚSKA, D.; RYVOLOVÁ, M.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Determination of viral nucleic acids by electrochemical detection array using paramagnetic nanoparticles. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 102-104. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

ADAM, V.; HÚSKA, D.; KRYŠTOFOVÁ, O.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; KIZEK, R. In-vivo imaging in plant physiology - new perspectives. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 25-27. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J. Electronic System for Mass Screening of Toxic Substances in Environment. In IEEE Xplore Digital Library, Electronics technology (ISSE), 2010: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. Warsaw: 2010. p. 468-472. ISBN: 978-1-4244-7850-7.
Detail

PRÁŠEK, J.; POLICKÝ, J.; HUBÁLEK, J. Screen-printed electrodes sensing properties enhancement by CNTs based nanocompositions. In IEEE Xplore Digital Library, Electronics technology (ISSE), 2010: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. Warsaw: 2010. p. 478-481. ISBN: 978-1-4244-7850-7.
Detail

PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; POLICKÝ, J. Multiwalled CNTs based screen-printed electrodes sensing properties improvement with acidic treatment. In EDS '10 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. p. 260-264. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

HÚSKA, D.; KYNCLOVÁ, H.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; KIZEK, R. MONITORING OF DNA-DOXORUBICIN INTERACTIONS BY ELECTROCHEMICAL METHODS. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 96-98. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

HÚSKA, D.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. MICRO AND NANOPARTICLES AS UNIQUE TOOLS IN NUCLEIC ACIDS ANALYSIS. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 99-101. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

KIZEK, R.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J.; HORNA, A.; TRNKOVÁ, L. NANOMEDICINE AND NANOROBOTS: REALITY OR SCIENCE FICTION?. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 113-117. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

MAJZLÍK, P.; STRÁSKÝ, A.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. SIMULTANEOUS FULLY AUTOMATED MEASUREMENT OF Zn, Cd, AND Cu USING DIFFERENTIAL PULSE VOLTAMMETRY. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 150-153. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

SOCHOR, J.; BABULA, P.; KRŠKA, B.; HORNA, A.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Utilization Of High Performance Liquid Chromatography For Determination Of Antioxidant Capacity. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 196-199. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

ZÍTKA, O.; SOCHOR, J.; HÚSKA, D.; JANÍČEK, Z.; PAVLÍK, D.; VALLA, M.; HRDÝ, R.; CERNEI, N.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; HORNA, A.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. MULTIINSTRUMENTAL STUDYING OF INTERACTION BETWEEN HEAVY METAL IONT AND FREE AMINOACIDS. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2011. p. 272-274. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. A NEW SYSTEM FOR ELECTROANALYTICAL MASS SCREENING. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. p. 278-280. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Advanced Mobile Environment Monitor with Ability of Pollution Assessment. In ISSE 2011 - CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. Košice: Technická Univerzita Košice, 2011. p. 604-607. ISBN: 978-1-4577-2112-0.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Implementation of Waterring Measurement to Environment Monitor System. In Sborník příspěvků XI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. p. 340-343. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J. Improvement of sensing properies of the thick-film electrochemical sensors by specification measurement with the rotating vessel cell. In XI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. p. 217-220. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

ZÍTKA, O.; ŠKUTKOVÁ, H.; MAJZLÍK, P.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny. In XXXV. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 334-335. ISBN: 978-80-86793-17-7.
Detail

KOSINA, P.; ADÁMEK, M.; ŠANDERA, J. Micro-channel in LTCC. Electronics, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 109-114. ISSN: 1313-1842.
Detail

KOSINA, P.; HEJÁTKOVÁ, E.; ŠANDERA, J. Vapour deposition on LTCC for 3D structure. Electronics, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 115-120. ISSN: 1313-1842.
Detail

ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; RŮŽIČKA, T. The Topology Design of Thick-Film Electrochemical Sensor Array. Electronics, 2008, vol. 17, no. 1, p. 92-96. ISSN: 1313-1842.
Detail

HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; HÚSKA, D.; ADÁMEK, M.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Modification of working electrode surface with carbon nanotubes as an electrochemical sensor for estimation of melting points of DNA. Eurosensors XXIII: Sensors, Actuators and Micro/Nanosystems, 2009, vol. 1, no. 1, p. 1011-1014. ISSN: 1876-6196.
Detail

HÚSKA, D.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; VAJTR, D.; HORNA, A.; TRNKOVÁ, L.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Automated nucleic acids isolation using paramagnetic microparticles coupled with electrochemical detection. Talanta, 2009, vol. 79, no. 2, p. 402-411. ISSN: 0039-9140.
Detail

HÚSKA, D.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Adsorptive transfer stripping techniques coupled with voltammetry as a tool for detection of sulphur-containing aminoacids in nanolitres. AMINO ACIDS. 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA: SPRINGER, 2009. p. 35-35. ISSN: 0939-4451.
Detail

ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; RŮŽIČKA, T. The Two and Three Electrodes Systems Topology Optimisation of Electrochemical Sensors. Electronics, 2008, vol. 17, no. 1, p. 87-91. ISSN: 1313-1842.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Quantum Dots - Characterization, Preparation and Usage in Biological Systems. International Journal of Molecular Sciences, 2009, vol. 2009 (10), no. 2, p. 656-673. ISSN: 1422-0067.
Detail

ADAM, V.; ZÍTKA, O.; DOLEŽAL, P.; ZEMAN, L.; HORNA, A.; HUBÁLEK, J.; ŠÍLENÝ, J.; KŘÍŽKOVÁ, S.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Lactoferrin Isolation Using Monolithic Column Coupled with Spectrometric or Micro-Amperometric Detector. SENSORS, 2008, vol. 2008, no. 8, p. 464-487. ISSN: 1424-8220.
Detail

MAJZLÍK, P.; PRÁŠEK, J.; TRNKOVÁ, L.; ZEHNÁLEK, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Biosenzory pro detekci těžkých kovů. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 413-414. ISSN: 1210-3306.
Detail

MAJZLÍK, P.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Influence of Zinc(II) and Copper(II) Ions on Streptomyces Bacteria Revealed by Electrochemistry. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2011, vol. 2011, no. 6, p. 2171-2191. ISSN: 1452-3981.
Detail

BABULA, P.; OPATŘILOVÁ, R.; KOHOUTKOVÁ, V.; DAŇKOVÁ, I.; HUBÁLEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Možnosti histochemické a mikroskopické detekce mědi v rostlinných pletivech. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE. Praha: VUC Praha, a.s., 2010. s. 395-395. ISSN: 1210-3306.
Detail

HÚSKA, D.; ADAM, V.; HAVEL, L.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Transkriptomika pro posouzení efektu těžkých kovů na rostliny. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE. Praha: VUC Praha, a.s., 2010. s. 405-405. ISSN: 1210-3306.
Detail

KRYŠTOFOVÁ, O.; SHESTIVSKA, V.; ZÍTKA, O.; HAVEL, L.; ZEHNÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Tolerance rostlin lnu k působení kademnatých iontů. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE. Praha: VUC Praha, a.s., 2010. s. 411-411. ISSN: 1210-3306.
Detail

SOCHOR, J.; MAJZLÍK, P.; SALAŠ, P.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Studium dostupnosti iontů těžkých kovů pomocí různých extrakčních postupů a elektrochemické detekce. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 414-415. ISSN: 1210-3306.
Detail

KRYŠTOFOVÁ, O.; TRNKOVÁ, L.; ADAM, V.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; KIZEK, R. Electrochemical Microsensors for the Detection of Cadmium(II) and Lead(II) Ions in Plants. SENSORS, 2010, vol. 10, no. 6, p. 5308-5328. ISSN: 1424-8220.
Detail

ADAM, V.; FABRIK, I.; KOHOUTKOVÁ, V.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J.; VRBA, A.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Automated Electrochemical Analyzer as a New Tool for Detection of Thiols. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2010, vol. 5, no. 4, p. 429-447. ISSN: 1452-3981.
Detail

KŘÍŽKOVÁ, S.; HÚSKA, D.; BEKLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. PROTEIN-BASED ELECTROCHEMICAL BIOSENSOR FOR DETECTION OF SILVER(I) IONS. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY, 2010, vol. 29, no. 3, p. 492-496. ISSN: 0730-7268.
Detail

ADAM, V.; HÚSKA, D.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Easy to use and rapid isolation and detection of a viral nucleic acid by using paramagnetic microparticles and carbon nanotubes-based screen-printed electrodes. Microfluidics and Nanofluidics, 2010, vol. 8, no. 3, p. 329-339. ISSN: 1613-4982.
Detail

ZÍTKA, O.; SOCHOR, J.; CERNEI, N.; ADAM, V.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Studium interakce kademnatých iontů s cysteinem. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE. Praha: VUC Praha, a.s., 2010. s. 422-422. ISSN: 1210-3306.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; ADAM, V.; KIZEK, R. Toxicita nanočástic pro rostliny. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 400-401. ISSN: 1210-3306.
Detail

PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Magnetic nanoparticles and targeted drug delivering. PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2010, vol. 62, no. 2, p. 144-149. ISSN: 1043-6618.
Detail

PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; POLICKÝ, J. New approach to polymer screen-printed electrodes enhancement. Electronics, 2010, vol. 4, no. 1, p. 88-90. ISSN: 1313-1842.
Detail

TROJAN, V.; CHOMOUCKÁ, J.; KRYŠTOFOVÁ, O.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; KIZEK, R. Quantum dots (CdSe) modified by glutathione and their localization of tobacco BY-2 cells. Amsterdam: Elsevier B.V., 2010. p. 479-479.
Detail

PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; BABULA, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Cell toxicity and preparation of streptavidin-modified iron nanoparticles and glutathione-modified cadmium-based quantum dots. Procedia Engineering, 2010, vol. 2010, no. 5, p. 922-925. ISSN: 1877-7058.
Detail

PRÁŠEK, J.; HÚSKA, D.; TRNKOVÁ, L.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Carbon composite micro- and nano-tubes-based electrodes for detection of nucleic acids. Nanoscale Research Letters, 2011, vol. 6, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1931-7573.
Detail

ADAM, V.; PRÁŠEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Investigation of the antioxidant properties of metallothionein in transgenic tobacco plants using voltammetry at a carbon paste electrode. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2011, vol. 6, no. 7, p. 2869-2883. ISSN: 1452-3981.
Detail

PRÁŠEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; CHOMOUCKÁ, J. Spray-coated working electrodes for electrochemical sensors. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Universita, 2011. p. 213-216. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

PRÁŠEK, J. Optimization of planar three-electrodes systems for electrochemical applications. In XI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Universita, 2011. p. 355-358. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

PRÁŠEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Methods for carbon nanotubes synthesis - Review. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 2011, vol. 2011, no. 21, p. 15872-15884. ISSN: 0959-9428.
Detail

TRNKOVÁ, L.; HÚSKA, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; BEKLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Paramagnetic antibody-modified microparticles coupled with voltammetry as a tool for isolation and detection of metallothionen as a bioindicator of metal pollution. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING, 2011, vol. 2011, no. 13, p. 2763-2769. ISSN: 1464-0325.
Detail

HYNEK, D.; PRÁŠEK, J.; ADAM, V.; KREJČOVÁ, L.; TRNKOVÁ, L.; SOCHOR, J.; POHANKA, M.; HUBÁLEK, J.; BEKLOVÁ, M.; VRBA, R.; KIZEK, R. Electrochemical analysis of lead toxicosis in vultures. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2011, vol. 6, no. 12, p. 5980-6010. ISSN: 1452-3981.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; MASAŘÍK, M.; VACULOVIČOVÁ, M.; HÚSKA, D.; PRÁŠEK, J.; HORNA, A.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Nanotechnologies for society: new designs and applications of nanosensors and nanobiosensors in medicine and environmental analysis. International Journal of Nanotechnology, 2012, vol. 9, no. 8/9, p. 746-783. ISSN: 1475-7435.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; TRNKOVÁ, H.; HUBÁLEK, J. Fabrication of copper microparticles based working electrodes for electrochemical detection of adenine. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2011. p. 148-151. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; BUŠINOVÁ, P.; PEKÁREK, J.; PRÁŠEK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Nanočástice a jejich rizika. In Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 46-48. ISBN: 978-80-214-4404-1.
Detail

PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PEKÁREK, J.; BUŠINOVÁ, P.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Optimalizace planárních elektrod elektrochemických senzorů. In Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 34-36. ISBN: 978-80-214-4404-1.
Detail

HUBÁLEK, J. Trends in chemical sensors. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. p. 137-139. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J. Electrochemical anodization as tool for nanostructures formation. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. p. 268-271. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

MACHÁČKOVÁ, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Chemical Microsensors with Ordered Nanostructures. In Microsensors. InTech. Rijeka, Croatia: InTech, 2011. p. 143-158. ISBN: 978-953-307-170-1.
Detail

HYNEK, D.; KREJČOVÁ, L.; ZÍTKA, O.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; SOCHOR, J.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Electrochemical study of doxorubicin interaction with different sequences of single stranded oligonucleotides, Part I. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 1, p. 13-33. ISSN: 1452-3981.
Detail

HYNEK, D.; KREJČOVÁ, L.; ZÍTKA, O.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; SOCHOR, J.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Electrochemical study of doxorubicin interaction with different sequences of double stranded oligonucleotides, Part II. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 1, p. 34-49. ISSN: 1452-3981.
Detail

HYNEK, D.; KREJČOVÁ, L.; SOCHOR, J.; CERNEI, N.; KYNICKÝ, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; VRBA, R.; KIZEK, R. Study of interactions between cysteine and cadmium(II) ions using automatic pipetting system off-line coupled with electrochemical analyser. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 3, p. 1802-1819. ISSN: 1452-3981.
Detail

SOBROVÁ, P.; HÚSKA, D.; MAJZLÍK, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; BEKLOVÁ, M.; KIZEK, R. Electrochemical bahaviour of PRPc and changed PRPsc prion protein. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. p. 279-281. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

HYNEK, D.; KREJČOVÁ, L.; KŘÍŽKOVÁ, S.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; PIKULA, J.; ADAM, V.; HÁJKOVÁ, P.; TRNKOVÁ, L.; SOCHOR, J.; POHANKA, M.; HUBÁLEK, J.; BEKLOVÁ, M.; VRBA, R.; KIZEK, R. Metallomics study of lead-protein interactions in egg albumen by electrochemical and electrophoretic methods. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 2, p. 943-964. ISSN: 1452-3981.
Detail

HRDÝ, R.; MACHÁČKOVÁ, M.; PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Advanced Templates-base Technique for Preparation of Nanomechanized Sensors Surface. In Proceeding of 34th International Spring Seminar on Electronic Technology. 2011. Electronics Technology (ISSE). 2011. p. 554-557. ISBN: 978-1-4577-2112-0. ISSN: 2161-2528.
Detail

HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; KIZEK, R. Nanotechnology in sensing: chemical analysis and medical application. In Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. Košice, Slovensko: Technical University of Kosice, 2011. p. 551-553. ISBN: 978-1-4577-2112-0.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Příprava Fe3O4 magnetických nanočástic koprecipitací. In Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 9-11. ISBN: 978-80-214-4404-1.
Detail

TRNKOVÁ, L.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Immobilization of metallothionein to carbon paste electrode surface via anti-MT antibodies and its use for biosensing of silver. BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2011, vol. 2011 (26), no. 5, p. 2201-2207. ISSN: 0956-5663.
Detail

PRÁŠEK, J.; TRNKOVÁ, L.; GABLECH, I.; MAJZLÍKOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Optimization of Planar Three-Electrode Systems for Redox System Detection. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 3, p. 1785-1801. ISSN: 1452-3981.
Detail

POHANKA, M.; HRABINOVÁ, M.; FUSEK, J.; HYNEK, D.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Electrochemical Biosensor Based on Acetylcholinesterase and Indoxylacetate for Assay of Neurotoxic Compounds Represented by Paraoxon. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 1, p. 50-57. ISSN: 1452-3981.
Detail

ZÍTKA, O.; RYVOLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ECKSCHLAGER, T.; ADAM, V.; KIZEK, R. From amino acids to proteins as targets for metal-based drugs. CURRENT DRUG METABOLISM, 2012, vol. 13, no. 3, p. 306-320. ISSN: 1389-2002.
Detail

PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; JAŠEK, O.; BUŠINOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Lead detection on direct grown CNTs based working mikroelectrode. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: 2012. p. 251-253. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical sensor with perforated surface for determination of heavy metals in water. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 202-203. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

SVATOŠ, V.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Design and fabrication of MEMS low power heating membrane. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 303-304. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Direct voltammetric detection of insulin on MWCNTs modified electrodes – preliminary results. In Sborník příspěvků XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 25-27. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

KREMPLOVÁ, M.; KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; BARATH, P.; MAJZLÍK, P.; HORÁK, V.; ADAM, V.; SOCHOR, J.; CERNEI, N.; HUBÁLEK, J.; VRBA, R.; KIZEK, R. Automated Electrochemical Detection of Iron Ions in Erythrocytes from MeLiM Minipigs Suffering from Melanoma. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 7, p. 5893-5909. ISSN: 1452-3981.
Detail

KRYŠTOFOVÁ, O.; ZÍTKA, O.; KŘÍŽKOVÁ, S.; HYNEK, D.; SHESTIVSKA, V.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; MACKOVÁ, M.; MACEK, T.; ZEHNÁLEK, J.; BABULA, P.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Accumulation of Cadmium by Transgenic Tobacco Plants (Nicotiana tabacum L.) Carrying Yeast Metallothionein Gene Revealed by Electrochemistry. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 2, p. 886-907. ISSN: 1452-3981.
Detail

BABULA, P.; ADAM, V.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Cadmium Accumulation by Plants of Brassicaceae Family and Its Connection Their Primary and Secondary Metabolism. In The Plant Family Brassicaceae: Contribution Towards Phytoremediation. 2012. 2012. p. 71-97. ISBN: 978-94-007-3913-0.
Detail

HÚSKA, D.; SLAVÍK, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Electrochemical analysis of DNA and cadmium ions interaction. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. p. 144-147. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

SLAVÍK, J.; SVATOŠ, V.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Capillary electrophoresis chip for DNA detection. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 283-284. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

ŠOBROVÁ, P.; ZEHNÁLEK, J.; ADAM, V.; BEKLOVÁ, M.; KIZEK, R. The effects on soil/water/plant/animal systems by platinum group elements. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2012, vol. 10, no. 5, p. 1369-1382. ISSN: 1644-3624.
Detail

MASAŘÍK,M.; HÚSKA,D.; ADAM,V.; HUBALEK,J.; PROVAZNÍK, I.; TRNKOVÁ,L.; ECKSCHLAGER,T.; STIBOROVÁ,M.; KIZEK,R. Square wave voltammetry as a tool for study of ellipticine-DNA interaction. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, 2010. p. S46 (S46 p.)ISSN: 1107-3756.
Detail

MASAŘÍK, M.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Automated pipetting system coupled with micro- and nanoparticles as a new tool for study of nucleic acids. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE. Int. J. Mol. Med., 2010. p. S46 (S46 p.)ISSN: 1107-3756.
Detail

MASAŘIK,M.; KYNCLOVA,H.; HÚSKA,D.; HUBÁLEK,J.; ADAM,V., BABULA,P.; ECKSCHLAGER,T.; STIBOROVÁ,M., KIZEK,R. DNA-doxorubicin interactions revealed by electrochemistry. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, 2010. p. S46 (S46 p.)ISSN: 1107-3756.
Detail

KAISER, J.; NOVOTNÝ, K.; MARTIN, M.; HRDLIČKA, A.; MALINA, R.; HARTL, M.; ADAM, V.; KIZEK, R. Trace elemental analysis by laser-induced breakdown spectroscopy - Biological applications. SURFACE SCIENCE REPORTS, 2012, vol. 67, no. 11, p. 233-243. ISSN: 0167-5729.
Detail

BABULA, P.; VANCO, J.; KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; SOCHOR, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Voltammetric Characterization of Lawsone-Copper(II) Ternary Complexes and Their Interactions with dsDNA. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 8, p. 7349-7366. ISSN: 1452-3981.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Voltammetric Sensor for Direct Insulin Detection. Procedia Engineering, 2012, vol. 47, no. 11, p. 1235-1238. ISSN: 1877-7058.
Detail

MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Cu2O Nanoparticles Based Working Electrode for Direct Glucose Detection. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2012. p. 76-76.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; TRNKOVÁ, L.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Simultaneous Detection of Purine Bases on Cu2O Nanoparticles Based Electrochemical Biosensor. In Proceedings of IEEE Sensors 2012. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-1-4577-1765-9.
Detail

SVATOŠ, V.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; SLAVÍK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Design and Fabrication of MEMS Low Power Heating Membrane. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, vol. 2012, no. VI, p. 1-3. ISSN: 1802-4564.
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; KYNCLOVÁ, H.; BUŠINOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J. Electro Impedance Spectroscopy Characterization Of Nanostructured Electrochemical Sensors. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: 2012. p. 73-74. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SVATOŠ, V.; PEKÁRKOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; PEKÁREK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Electrochemical Impedance Spectroscopy Behaviour of Guanine on Nanostructured Planar Electrode. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 8, no. 4, p. 4384-4396. ISSN: 1452-3981.
Detail

KREJČOVÁ, L.; HÚSKA, D.; HYNEK, D.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Using of Paramagnetic Microparticles and Quantum Dots for Isolation and Electrochemical Detection of Influenza Viruses Specific Nucleic Acids. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 8, no. 1, p. 689-702. ISSN: 1452-3981.
Detail

KRYŠTOFOVÁ, O.; SOCHOR, J.; ZÍTKA, O.; BABULA, P.; KUDRLE, V.; ADAM, V.; KIZEK, R. Effect of Magnetic Nanoparticles on Tobacco BY-2 Cell Suspension Culture. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2013, vol. 10, no. 1, p. 47-71. ISSN: 1660-4601.
Detail

KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Paramagnetic particles isolation of influenza oligonucleotide labelled with CdS QDs. CHROMATOGRAPHIA, 2013, vol. 76, no. 7-8, p. 355-362. ISSN: 0009-5893.
Detail

NEJDL, L.; SOCHOR, J.; ZÍTKA, O.; CERNEI, N.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; KOPEL, P.; BABULA, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Spectrometric and chromatographic study of reactive oxidants hypochlorous and hypobromous acids and their interactions with taurine. CHROMATOGRAPHIA, 2013, vol. 76, no. 7-8, p. 363-373. ISSN: 0009-5893.
Detail

PRÁŠEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.; JAŠEK, O.; ADAM, V.; KIZEK, R. Chemical Vapour Depositions for Carbon Nanotubes Synthesis. In Carbon Nanotubes: Synthesis and Properties. 1st edition. Nova Science Publishers, Inc., 2013. p. 87-106. ISBN: 978-1-62081-914-2.
Detail

ZÍTKA, O.; KRYŠTOFOVÁ, O.; HYNEK, D.; ŠOBROVÁ, P.; KAISER, J.; SOCHOR, J.; ZEHNÁLEK, J.; BABULA, P.; FERROL, N.; KIZEK, R.; ADAM, V. Metal Transporters in Plants. In Heavy Metal Stress in Plants. 2013. p. 19-41. ISBN: 978-3-642-38468-4.
Detail

KUKAČKA, J.; HÚSKA, D.; POUCH, M.; KŘÍŽKOVÁ, S.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KLAPKOVÁ, E.; PRŮŠA, R.; KIZEK, R. Isolation, detection and quantification of Hepatitis B Virus using magnetic nanobeads and chip electrophoresis. FASEB Journal. BETHESDA, MD 20814-3998 USA: FEDERATION AMER SOC EXP BIOL, 2011. ISSN: 1530-6860.
Detail

HUBÁLEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob depozice mikroelektrod čipů, rozmístěných na desce, pomocí chemických roztoků a zařízení k provádění tohoto způsobu. 305166, patent. (2015)
Detail

Zařízení k provádění depozice mikroelektrod čipů, rozmístěných na desce, pomocí chemických roztoků. 20398, užitný vzor. Brno (2010)
Detail

HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Konstrukce chemického pole nanosenzorů a prostorové struktury nanosenzorů. 23548, užitný vzor. (2012)
Detail

HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V.; Vysoké učení technické v Brně: Konstrukce chemického nanosenzoru. 305229, patent. (2015)
Detail

PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; POLICKÝ, J.: S4-NS; Stříkaná pracovní elektroda CNTs + polymer. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=27. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: anodiccell; Anodizační cela. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=19. (funkční vzorek)
Detail

PRÁŠEK, J.: TSC1; Přípravek pro depozici elektrod stříkáním. LabSensNano T10-N0.65. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=25. (funkční vzorek)
Detail

PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; MÁRIK, M.; HUBÁLEK, J.: RM-50u; Replikační maska pro kapilární elektroforézu. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=22. (funkční vzorek)
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; PEKÁREK, J.; RYVOLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.: PDMS chip; PDMS čip. T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=21. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: Mikromanipulátor; Mikromanipulátor pro fotolitografii. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=16. (funkční vzorek)
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; HUBÁLEK, J.: S4-CuS; Stříkaná pracovní Cu2O elektroda. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=30. (funkční vzorek)
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; HUBÁLEK, J.: S4-CuP; Tištěná pracovní Cu2O elektroda. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=31. (funkční vzorek)
Detail

MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: Nanoelektrody; Nanoelektrody pro měření buněk. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=13. (funkční vzorek)
Detail

ŽÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; PRÁŠEK, J.: Prutokomer; Kalorimetrický průtokoměr malých průtoků. LabSensNano T10-N5.20. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=9. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: Sens pole WE1/3; Senzorové pole pro paralelní měření. T10 - N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=10. (funkční vzorek)
Detail

PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.: S8; Tříelektrodový elektrochemický senzor. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=55. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: fluoresceční biosenzor; Přístroj pro fluorescenční analýzu pesticidů. Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie, Fakulta přírodovědná, Masarykova univerzita, budova A13, Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká Republika. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=40. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: Nanostructured working electrode; Nanostrukturovaná pracovní elektroda pro elektrochemické senzory. T10 0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=51. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.: Nanoporézní elektroda; Nanoporézní elektroda. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=50. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: Rozdělovač 1; Rozdělovač kapalin pro depoziční zařízení. Ústav mikroelektroniky, laboratoř 0.65 Technická 3058/10, 616 00, Brno, Česká republika. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=20. (funkční vzorek)
Detail

PRÁŠEK, J.: S4-NP; Tištěná pracovní elektroda CNTs + polymer. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=28. (funkční vzorek)
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: switch; automatický přepínač pole, projekt GA102/08/1546 a KAN208130801. LabSensNano. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens. (funkční vzorek)
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: 8-kanálový potenciostat; 8-kanálový potenciostat, projekt GA102/08/1546. LabSensNano. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens. (funkční vzorek)
Detail

HUBÁLEK, J.; ŽÁK, J.: Senzorové pole; Senzorové pole, projekt GA102/08/1546 a KAN208130801. LabSensNano. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens. (funkční vzorek)
Detail