Detail projektu

Ústav jazyků

Období řešení: 01.01.2000 —

Označení

VAV13520

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Gálová Dita, Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav jazyků
- příjemce (01.01.2000 - nezadáno)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2000-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

ČORNEJOVÁ, I. E-learning und Fachsprache - Projekt Fachsprache im Maschinenbau. In Odborný jazyk v procesu evropské integrace. 1. Praha: VŠE Praha, 2002. s. 125-128. ISBN: 80-245-0417-0.
Detail

VRÁNOVÁ, M. Defying Genre Boundaries: A Case of Young Adult Literature.
Detail

HRUBÁ, J. Practical Approach to Call. In Multimédia a e-learning ve výuce cizích jazyků. Brno: Akademické nakladatelství Cerm,s.r.o. Brno, 2002. p. 64 - 66 ( p.)ISBN: 80-214-2230-0.
Detail

GÁLOVÁ, D. Prepodavanije inostrannych jazykov i terminologii (osobenno ekonomičeskoj i delovoj leksiki). In Sborník příspěvků z konference Profilingua 2003. Plzeň: Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni, 2004. s. 466-467. ISBN: 80-86473-59-7.
Detail

SVOBODOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D. A Practical Handbook for Writers in Materials Engineering. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: STU, 2004. p. 1551 ( p.)ISBN: 80-227-2117-4.
Detail

SVOBODOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D. Effective Communication in Technical/Scientific Writing in English. In RAAD 04 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region. Brno: 2004. p. 1 - 101 ( p.)ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

NÁVRATOVÁ, J. Český jazyk jako nástroj komunikace odborné veřejnosti. In Sborník příspěvků z konference ProfiLingua 2003. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003. s. 439-445. ISBN: 80-86473-59-7.
Detail

MYŠKOVÁ, Z. Computergestützte Lernmaterialien für Deutsch als Fremdsprache im Doktoratsstudium. In Sborník příspěvků z konference Profilingua 2003. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. s. 258-261. ISBN: 80-86473-59-7.
Detail

NÁVRATOVÁ, J. Computergestützter Deutschunterricht. In Multimédia a e-learning ve výuce cizích jazyků. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2002. s. 91-94. ISBN: 80-214-2230-0.
Detail

GÁLOVÁ, D.; HRUBÁ, J. Computer Assisted Language Learning in Professional Education. In Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov II. Nitra: Slovenská pol'nlohospodárska univezita v Nitre, 2004. p. 81-83. ISBN: 80-8069-307-2.
Detail

MYŠKOVÁ, Z. Multimediální výukové materiály jazyka německého pro doktorské studium. In Inženýři pro XXI. století. Brno: ASI, 2003. s. 67-70. ISBN: 80-214-2272-6.
Detail

MYŠKOVÁ, Z. Computergestützte Lernmaterialien für Deutsch als Fremdsprache im Doktoratsstudium und ihr Einsatz im Unterricht. In Multimédia vo vyučovaniu cudzích jazykov. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2004. s. 226-229. ISBN: 80-8069-307-2.
Detail

NÁVRATOVÁ, J. Využití počítačů ve výuce jazyků na Fakultě strojního inženýrství v Brně. In Inováciami k rozvoju plurilingvizmu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. s. 16-20. ISBN: 80-8050-762-7.
Detail

VALLOVÁ, H.; TAUŠOVÁ, O. Russian - Promoting Linguistic Diversity. In Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 234-237. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

STAŇKOVÁ, P. Designing ESP Courses at FME BUT Based on a Detailed Needs Analysis: Presentation of a Project. In Languages for Specific Purposes in Higher Education-Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 193-196. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

GÁLOVÁ, D. Innovation of Curricula at FME BUT. In Languages for Specific Purposes - Searching for Common Solutions. 1. Katedra jazyků, FSI VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 71-77. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

GÁLOVÁ, D. Electronic Support as the Way to Cope with Low Number of Teaching Hours and an Effective Tool for Blended Learning and Self-Study. In Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 322-324. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

MYŠKOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D.; URBANČÍKOVÁ, M. Foreign Language Courses at the Faculty of Business and Management, BUT. In Languages for Specific Purposes in Higher Education-Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 142-148. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

GÁLOVÁ, D.; PŘÍMAL, R. Testing Language Knowledge - Applying Electronic Tools and Measuring Reliability. In Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 368-373. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

NÁVRATOVÁ, J.; MYŠKOVÁ, Z.; WOLNÁ, Z. Foreign Language Skills of Technical University Graduates with Respect to Career Demands. In Languages for Specific Puroposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 149-159. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

ZAVADILOVÁ, B. The Practical Application of a Language Competences Project in Training Doctoral Students. In Languages for Specific Purposes in Higher Education- Searching for Common Solutions. Brno: 2006. p. 249-254. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

SVOBODOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D. Writing Professional English. In Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, 2005. p. 63-66. ISBN: 80-7043-424-4.
Detail

ZAVADILOVÁ, B. Writing Professional English-Training Materials for Engineering and Chemistry. In Odborný jazyk na vysokých školách nefilologického zaměření. Brno: Univerzita Obrany, 2006. p. 137-140. ISBN: 80-7231-124-7.
Detail

MYŠKOVÁ, Z. DaF- Unterricht im Doktoratsstudium an der TU in Brno, Besonderheiten, Ziele, Curriculum. In Sborník příspěvků z konference Profilingua Plzeň 2005. 2005. s. 242-247. ISBN: 80-7043-424-4.
Detail

MACEK, A. Využití autonomního učení při výuce odborného německého jazyka. In Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005. 1. ZČU Plzeň: ZČU v Plzni, 2005. s. 232-236. ISBN: 80-7043-424-4.
Detail

GÁLOVÁ, D. Rozvojový projekt a proces standardizace výuky cizích jazyků na FSI a FP. In Podíl jazykových ústavů na internacionalizaci studijních programů na VUT. FEKT, VUT v Brně: 2005. s. 10-12.
Detail

ČORNEJOVÁ, I. Deutsch im Maschinenbau. Kommunikationsverfahren im multimedialen fachbezogenen Deutschunterricht. In Sborník příspěvků z konference Profilingua 2003. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003. s. 167-173. ISBN: 80-86473-59-7.
Detail

ČORNEJOVÁ, I. Němčina ve strojírenství. In Strojní inženýři pro XXI. století. Brno: VUT v Brně, 2003. s. 13-18. ISBN: 80-214-2272-6.
Detail

MACEK, A. Perspektivy uplatnění ve společné Evropě-jazykové znalosti. In trojní inženýři pro XXI. století. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 54-56. ISBN: 80-214-2272-6.
Detail

POSPÍCHALOVÁ, I. Komunikace není legrace. In Strojní inženýři pro XXI. století. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 87-89. ISBN: 80-214-2272-6.
Detail

POSPÍCHALOVÁ, I. Kde je zakopaný pes. In Strojní inženýři pro XXI. století. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 85-86. ISBN: 80-214-2272-6.
Detail

GÁLOVÁ, D. Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. Události na VUT v Brně, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 22-22. ISSN: 1211-4421.
Detail

GÁLOVÁ, D. Využití systému MOODLE v kurzech Ústavu jazyků FSI. Události na VUT v Brně, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 13-13. ISSN: 1211-4421.
Detail

GÁLOVÁ, D. Jak důležitá je ruština? (Co nového v ruštině?). Computer, 2002, roč. 2002, č. 9, s. 24-24. ISSN: 1210-8790.
Detail

ZAVADILOVÁ, B. A Language Competences Project and Its Application in Training Doctoral Students. In Gálová, D. (ed.): Languages for Specific Purposes: Searching for Common Solutions. Language and Literature. Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2007. p. 80-89. ISBN: 1-84718-300-X.
Detail

MYRONOVA, H.; GÁLOVÁ, D. Ruština pro podnikatelskou sféru. Ruština pro podnikatelskou sféru. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 1-136. ISBN: 80-210-3258-8.
Detail

GÁLOVÁ, D. a kol. Languages for Specific Purposes: Searching for Common Solutions. Language and Literature. Language and Literature. Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2007. 240 p. ISBN: 1-84718-300-X.
Detail

MACEK, A. Prezentace projektu DEUMA. Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov II. Nitra: Slovenská poĺnohospodárská univerzita v Nitre, 2004. ISBN: 80-8069-307-2.
Detail

MACEK, A. Präsentation des Leonardo da Vinci II Projekts - Deutsch im Maschinenbau. Eisenstadt: NA Leonardo da Vinci, Österreich, 2004.
Detail

GÁLOVÁ, D.; VALLOVÁ, H.; MÜLLEROVÁ, A. Langauges for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. Langauges for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 1-466. ISBN: 8021432136.
Detail

KUDLIČKOVÁ, J. Angličtina, Don t be afraid of GRAMMAR. Ondráčkova 105, Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, 2002. p. 1-31. ISBN: 80-86510-47-6.
Detail

GÁLOVÁ, D. International Express Elementary - Wordlist. Oxford University Press, 2005. p. 1-15.
Detail

GÁLOVÁ, D. International Express Pre-Intermediate - Wordlist. Oxford University Press, 2005. p. 1-16.
Detail

GÁLOVÁ, D. International Express Intermediate - Wordlist. Oxford University Press, 2006. p. 1-13.
Detail

PAYNE, E.; WHITTAKER, L. KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU STUDIU nejen na vysoké škole. Brno: VUTIUM, 2007.
Detail

ČORNEJOVÁ, I. Multimedialer fachbezogener Deutschunterricht - Projekt DEUMA. In Multimédia a e. Brno: 2002. s. 31-38. ISBN: 80-214-2230-0.
Detail

VRÁNOVÁ, M.; VERNYIK, Z.; PALATINUS, D. Crime and Detection in Contemporary Culture: Introduction. In Crime and Detection in Contemporary Culture. Szeged, Hungary: AMERICANA eBooks, 2018. p. 1-5. ISBN: 978-615-5423-52-9.
Detail

VRÁNOVÁ, M. The Vision of Proliferating Crime in Iain Banks’s Fiction. In Crime and Detection in Contemporary Culture. Szeged, Hungary: AMERICANA eBooks, 2018. p. 35-52. ISBN: 978-615-5423-52-9.
Detail

Markéta Gregorová, Michaela Marková, Martina Vránová, Petr Anténe, Sándor Klapcsik, Zoltán Dragon, Dávid Levente Palatinus, Zénó Vernyik, Elke Weissmann. Crime and Detection in Contemporary Culture. Szeged, Hungary: AMERICANA eBooks, 2018. 145 p. ISBN: 978-615-5423-52-9.
Detail

VRÁNOVÁ, M. Hypertext, Hypotext, Grafted Text: A Practical Approach to Print Hypertextuality in the Process of Literary Analysis. In Kovář, J. (ed.): Příspěvky k mezinárodní teorii literatury. -. Brno: Barrister & Principal, 2012. p. 143-151. ISBN: 978-80-87474-63-1.
Detail

GÁLOVÁ, D.; TRÁVNÍČEK, J. BUTEC – Videos for English Language Learning. In ICERI2013 Proceedings. 1. Seville, Spain: IATED, 2013. p. 3293-3299. ISBN: 978-84-616-3847-5.
Detail

SMAŽILOVÁ, A. Achieving Cult Status: Chuck Palahniuk's Early Fiction: Male identity crisis, nihilism and critique of consumerism in postmodern urban context. Achieving Cult Status: Chuck Palahniuk's Early Fiction: Male identity crisis, nihilism and critique of consumerism in postmodern urban context. Scholars' Press, 2014. p. 1-88. ISBN: 978-3639664386.
Detail

Dagmar Červenková. Teaching Intercultural Competence in an ESP Course?. Book of Abstracts. 1. Maribor, Slovenija: Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Razlagoova 14, 2000 Maribor, 2016. p. 38-42. ISBN: 978-961-6802-44-4.
Detail

VRÁNOVÁ, M.; GÁLOVÁ, D.; ČERVENKOVÁ, D. Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues. Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues. -. Brno: VUTIUM, 2017. ISBN: 978-80-214-5558-0.
Detail

VRÁNOVÁ, M. A Proposal for Simultaneous Training of Reading and Writing Skills Based on a Case of Doctoral Engineering Students. In Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues. Brno: VUTIUM, 2017. p. 78-83. ISBN: 978-80-214-5558-0.
Detail

SOBĚSLAVSKÁ, V. Corpora and their Benefits for the Development of ESP Presenting and Writing Skills. In Languages for Specific Purposes in Higher Education - Current Trends, Approaches and Issues. -. Brno: VUTIUM, 2017. p. 68-72. ISBN: 978-80-214-5558-0.
Detail

VRÁNOVÁ, M.; GÁLOVÁ, D.; ČERVENKOVÁ, D.: Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues. Brno (10.11.2017)
Detail

VRÁNOVÁ, M., VERNYIK, Z., PALATINUS, D.: Crime and Detection in the Age of Electronic Reproduction: Traditions, Expectations, Genres and Codes. Liberec (22.11.2013)
Detail

RAJLICH, J.: The 6th Ogaki International Invitational poster exhibition. Ogaki (28.10.2006)
Detail

GÁLOVÁ, D.: Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. Katedra jazyků, FSI, VUT v Brně (24.11.2006)
Detail