Detail projektu

Zavedení nového předmětu "Teorie nelineárních dynamických systémů a pokročilé simulační metody"

Období řešení: 01.06.2006 — 31.12.2006

O projektu

Zavedení nového předmětu ve stávajícím doktorském studijním programu Stavební inženýrství zaměřeného na teorii nelineárních dynamických systémů a simulaci evoluce mnohakomponentních soustav. Předmět navazuje na úvodní kurz do problematiky dynamických systémů. Posluchačům bude poskytovat hlubší teoretický aparát zejména z oblasti teorie bifurkací a pokročilé programátorské techniky pro paralelní simulační výpočty. Pro zavedení předmětu je nezbytné nejen podrobně stanovit jeho náplň, ale vytvořit i potřebnou infrastrukturu pro náročné simulační výpočty a připravit odpovídající studijní materiály.

Označení

1588/2006

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Macur Jiří, doc. RNDr., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (12.02.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2006-01-01 - 2006-12-31)