Detail projektu

Nelineární elektro-ultrazvuková spektroskopie tlustovrstvových resistorů

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2008

O projektu

V předloženém projektu bude vypracována nová metoda testování tlustovrstvových resistorů založená na elektro-ultrazvukové spektroskopii. Jedná se o aplikaci nedestruktivního testování při výrobě pasivních elektronických součástek, a to resistorů na bázi cermetu a polymerů s vodivými zrny. Tato metoda bude ověřena měřením indexu nelinearity a šumu. Bude vypracován teoretický model zahrnující nelineární interakci mezi mechanickým vlněním a transportem elektronů ve vodivé vrstvě.

Označení

GP102/07/P482

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sedláková Vlasta, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (17.01.2007 - 31.12.2008)

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (17.01.2007 - 31.12.2008)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2007-01-01 - 2007-12-31)

Výsledky

ŠIKULA, J.; HÁJEK, K.; SEDLÁKOVÁ, V.; TOFEL, P.; MAJZNER, J. Improved Signal to Noise Ratio of Electro-ultrasonic Spectroscopy. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2008, vol. 2008, no. 6, p. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V. Závěrečná zpráva k řešení grantového projektu č. 102/07/P482. 2009.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V. Dílčí zpráva k řešení grantového projektu č.102/07/P482. 2008.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; TOFEL, P.; MAJZNER, J. Electro-ultrasonic spectroscopy of polymer-based thick film layers. Microelectronics Reliability, 2008, vol. 48, no. 6, p. 886-889. ISSN: 0026-2714.
Detail