Detail projektu

Rozvoj laboratoře pro výuku konstrukčních předmětů na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2005

Označení

FRVŠ 2366/2005/Aa

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2005 - 31.12.2005)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2005-01-01 - 2005-12-31)