Detail projektu

Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy

Období řešení: 01.04.2004 — 31.03.2007

Označení

1F45B/066/120

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.04.2004 - nezadáno)
Fišer Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2004 - nezadáno)
Kudrna Jan, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.04.2004 - nezadáno)
Stehlík Dušan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2004 - nezadáno)
Straka Pavel
- spoluřešitel (01.04.2004 - nezadáno)
Varaus Michal, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.04.2004 - nezadáno)

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (26.05.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu)
- plně financující (2004-04-01 - 2007-03-31)

Výsledky

KUDRNA, J.; HÝZL, P. Měření modulu tuhosti a únavových charakteristik materiálů pro konstrukce vozovek. In EXPERIMENT 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 133-138. ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

KUDRNA, J. Možné definování požadavků kvality asfaltových směsí podle EN. In Reakizácia a ekonomika dopravných stavieb. Tatranská Lomnica: Dom techniky Košice, 2005. s. 1-5.
Detail

HÝZL, P. Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN 12697-23. 2004. s. 1-16.
Detail

VARAUS, M. Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26:Tuhost. ČNI, 2007. s. 1-38.
Detail

STEHLÍK, D. ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi stmelené struskou. ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy. 1. Praha: ČNI, 2008. s. 36-41.
Detail

KUDRNA, J. Definování požadavků kvality asfaltových směsí podle soustavy EN. Reakizácia a ekonomika dopravných stavieb. Tatranská Lomnica: Dom techniky Košice, 2005. s. 1-5.
Detail

STEHLÍK, D. Využití elektrárenských popílků v PK. sborník. 1. Brno: 2006. ISBN: 80-214-3178-4.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy 2005. 2006.
Detail

HÝZL, P. Využití hlušin při stavbě pozemních komunikací. Brno: 2006.
Detail

STEHLÍK, D. Využití recyklovaného materiálu do konstrukce vozovek pozemních komunikací. RECYCLING 2007. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství a ARSM v ČR, 2007. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

VARAUS, M. Nové trendy v evropské normalizaci. Prezentace - přednáška. -. SPŠS Chrudim: 2007.
Detail

HÝZL, P. Cyklický triaxiální zatěžovací systém. Zborník z konference s mezinárodnou účasťou Realizácia a ekonomika stavieb. 1. Štrbské Pleso: Dom techniky s.r.o., 2007. ISBN: 978-80-232-0276-2.
Detail

VARAUS, M. Přejímání evropských norem pro asfaltové směsi v České Republice. In Sborník "Tatry 2005". 2005. s. 50-53.
Detail

HÝZL, P. Využití hlušin při stavbě pozemních komunikací. In x. 1. Brno: VUT FAST, 2006. s. 48-56. ISBN: 80-214-3178-4.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Využití triaxiálních zatěžovacích systémů pro posuzování vlastností silničních stavebních materiálů. In x. 1. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, 2006. s. 86-91. ISBN: 80-232-0246-4.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Projekt MD ČR "Zavedení evropských norem " po prvním roce řešení. In AV 05 Konference Asfaltové vozovky České Budějovice. 1. České Budějovice: 2005. s. 445-450. ISBN: 80-903279-1-5.
Detail

STEHLÍK, D. Využití cyklického triaxiálního zkušebního zařízení v systému hodnocení kvality materiálu použitého do pozemních komunikací. In sborník. 1. Žilina, SR: MASM, Žilina, 2006. s. 159-164. ISBN: 80-85348-71-3.
Detail

KARÁSKOVÁ, S. Možnosti modelování konstrukcí dopravních staveb. In sborník příspěvků. 1. Brno: VUT Brno, FAST, 2004. s. 1-6. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

STEHLÍK, D. Využití vysokopecní strusky v PK. In sborník. 1. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 57-63. ISBN: 80-214-3178-4.
Detail

STEHLÍK, D. Využití ocelárenské strusky v PK. In sborník. 1. Brno: fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 64-70. ISBN: 80-214-3178-4.
Detail

STEHLÍK, D. Využití elektrárenských popílků v PK. In sborník. 1. Brno: fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 71-80. ISBN: 80-214-3178-4.
Detail

VARAUS, M.; BORTL, T.; FIŠER, J. STANOVENÍ PEVNOSTI V PŘÍČNÉM TAHU A MODULU TUHOSTI U SMĚSI RECYKLOVANÉ ZA STUDENA V ZÁVISLOSTI NA HUTNÍCÍ SÍLE A DÉLCE ZRÁNÍ. In Q-2006. Rajecké Teplice: Slovenská cestná společnost, 2006. s. 165-172. ISBN: 80-85348-71-3.
Detail

VARAUS, M. Trvalé deformace - laboratorní zkoušky - porovnání zkoušek dle ČSN a EN. In Trvalé deformace asfaltových vozovek. Bratislava: Slovenská cestná spoločnost, 2006. s. 68-73. ISBN: 80-89275-02-8.
Detail

VARAUS, M. Využití slévárenských popílků při stavbě pozemních komunikací. In Recyklace a využití druhotných surovin při stavbě a opravě pozemních komunikací. Brno: VUT Fakulta stavební, 2006. s. 32-39. ISBN: 80-214-3178-4.
Detail

KUDRNA, J. Stárnutí, trvanlivost a provozní vlastnosti asfaltových vozovek za nízkých teplot. In Sborník z konference. 1. Brno: Silmos, 2005. s. 185-197. ISBN: 80-903279-1-5.
Detail

HÝZL, P. Cyklický triaxiální zatěžovací systém pro zkoušení asfaltových směsí. In Zborník z konference s mezinárodnou účasťou Realizácia a ekonomika stavieb. Štrbské Pleso: Dom techniky s.r.o., 2007. s. 119-122. ISBN: 978-80-232-0276-2.
Detail

HÝZL, P.; KUDRNA, J. Měření modulu tuhosti a únavových charakteristik materiálů pro konstrukce vozovek. In sborník z konference. 1. VUT v Brně, 2004. s. 133-138. ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

STEHLÍK, D. Využití recyklovaného materiálu do konstrukce vozovek pozemních komunikací. In RECYCLING 2007. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství a ARSM v ČR, 2007. s. 16-21. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

STEHLÍK, D. Využití triaxiálního zatížení při posuzování nestmelených směs. In AV07. 1. České Budějovice: Pragoprojekt, a.s., 2007. s. 100-105. ISBN: 978-80-903925-0-2.
Detail

VARAUS, M. Evropské normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka - současný stav a výhled. In Asfaltové vozovky 2007. 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-903925-0-2.
Detail

VARAUS, M. Vývoj specifikace pro zkoušení litých asfaltů. In Asfaltové vozovky 2007. 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-903925-0-2.
Detail

HÝZL, P.; VARAUS, M.; DAŠEK, O. Funkční zkoušky asfaltových směsí dle nových evropských norem a odvození parametrů do národní přílohy EN 13108-1 Asfaltový beton. In Sborník Asfaltové vozovky 2007. 1. Pragoprojekt a.s., 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-903925-0-2.
Detail

VALENTIN,J; MONDSCHEIN,P.;HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Příprava a návrh teplotní "Performance grade" mapy pro pozemní komunikace v ČR. In Sborník Asfaltové vozovky 2007. 1. Pragoprojekt a.s., 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-903925-0-2.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Celoživotní vzdělávání pracovníků silničních laboratoří v ČR. In Sborník z konference Q2007. 1. 2007. s. 209-213. ISBN: 978-80-969681-0-7.
Detail

STEHLÍK, D.; HÝZL, P. Aspects concerning the design and performance of recycled base courses. In Proccedings from conference. 1. London: Taylor and Francis, 2007. p. 1661-1666. ISBN: 978-0-415-44882-6.
Detail

HÝZL, P.; VARAUS, M. Funkční zkoušky asfaltových směsí. Stavebnictví, 2007, roč. 1, č. 06-07/07, s. 57-59. ISSN: 1802-2030.
Detail

VARAUS, M. Evropské normy pro asfaltové směsi. Stavebnictví, 2007, roč. 2007, č. 06-07, s. 60-61. ISSN: 1802-2030.
Detail

VARAUS, M. Projekt ISPROFOND č. 5006210044 Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek, DU1 - Asfaltové směsi zpracovávané za horka. 2007, roč. 2007, č. 3, s. 60-61.
Detail

HÝZL, P. Nová metoda pro návrh optimálního složení asfaltové směsi. Silnice a železnice, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 33-35. ISSN: 1801-822X.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Školení pracovníků laboratoří Blok II - Asfaltové směsi - aktualizace 2006. 1. 2006. s. 1-84.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy za rok 2005. 1. Brno: 2006. s. 1-120.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy. 1. Brno: 2005. s. 1-152.
Detail

HÝZL, P. Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku ČSN EN 12697-25. 1. 2006. s. 1-27.
Detail

HÝZL, P. Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek ČSN EN 12697-33. 1. 2005. s. 1-19.
Detail

HÝZL, P. Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci EN 12697-15. 2004.
Detail

STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Stmelené směsi a upravené zeminy do pozemních komunikací podle EN. 1. Brno: PKO, 2008.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy za rok 2006. 1. Brno: 2007.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Závěrečná zpráva projektu 1F45B/066/120 Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy. 1. Brno: 2007.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Asfaltové směsi podle evropských norem Blok II. 1. 2007.
Detail

STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Stmelené směsi a upravené zeminy do pozemních komunikací podle EN. 1. Brno: PKO, 2007.
Detail

HÝZL, P. VUT v Brně - FAST- Ústav pozemních komunikací - představení spolupracujícího pracoviště na programu vzdělávání. 1. Brno: 2007.
Detail

HÝZL, P.: Návrh asfaltové směsi; ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí - Laboratorní návrh asfaltové směsi. Text nomy ČSN 73 6160 kapitola 4, strana 6 až 13. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

HÝZL, P.: Zkoušení hotovotých úprav; Zkoušky hotových úprav - asfaltových vrstev. Text normy ČSN 73 6160 - kapitola 7, strana 14 až 17. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)
Detail

STEHLÍK, D.: ČSN 73 6127-4; ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí. text normy. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

STEHLÍK, D.: ČSN 73 6127-2; ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam. text normy. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

STEHLÍK, D.: ČSN EN 14227-2 NA; ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi stmelené struskou. text národního dodatku k EN. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

STEHLÍK, D.: ČSN EN 14227-4; ČSN EN 14227-4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy. RIV-N. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

STEHLÍK, D.: ČSN EN 14227-12 NA; ČSN EN 14227-12 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy upravené struskou. text národního dodatku k evropské normě. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

Varaus, M., Hýzl, P., Zdřálek, P., Dašek, O.: Eurasphalt & Eurobitume. Kodaň (21.05.2008)
Detail

KUDRNA, J.: Q-2004 Cestná konferencia. Žilina (14.04.2004)
Detail

KUDRNA, J.: Realizácia a ekonomika dopravných stavieb. Tatranská Lomnica (02.06.2005)
Detail

KUDRNA, J.: Konference Asfaltové vozovky 2005. České Budějovice (29.11.2005)
Detail