Detail projektu

Vývoj v oblasti charakterizace technologických procedur

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2009

O projektu

Vývoj v oblasti charakterizace technologických procedur

Popis anglicky
Development in the area of technological procedures characterization

Klíčová slova
charakterizace, proces, technologie, experiment

Klíčová slova anglicky
characterization, process, technology, experiment

Označení

GP102/07/P493

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novotný Radovan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (30.03.2006 - nezadáno)

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (30.03.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2006-03-30 - nezadáno)

Výsledky

NOVOTNÝ, R. Exploratorní studie pro určování informací potřebných pro studium responsních ploch. In MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. 2007. s. 97-100. ISBN: 978-80-214-3534-6.
Detail

NOVOTNÝ, R. 2k factorial experiments for quality improvement and statistical process analysis purposes. In Systems Theory and Applications. Agios Nikolaos: World Scientific and Engineering Academy and Society Press, 2007. s. 199-202. ISBN: 978-960-8457-90-4.
Detail

NOVOTNÝ, R. Quality Control by experimental evaluation. In 6th INTERNATIONAL CONFERENCE. Conference, reliability and maintenance. QRM 2007. Oxford, UK: Coxmoor Publishing Company, 2007. s. 43-47. ISBN: 978-1-901892-21-5.
Detail

NOVOTNÝ, R. Šest pilířů koncepce six sigma a jejich praktická úskalí. Moderní řízení, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 30-37. ISSN: 0026-8720.
Detail

NOVOTNÝ, R. 2k factorial experiments for quality improvement and statistical process analysis purposes. WSEAS Applied Informatics & Communications, 2007, roč. 2, č. 1, s. 199-202. ISSN: 1790-5117.
Detail

NOVOTNÝ, R. Systematické studium variability v kontextu vědeckého přístupu. Systematické studium variability v kontextu vědeckého přístupu. 1. Brno: VUTIUM, 2009. s. 1-35. ISBN: 978-80-214-3828-6.
Detail

NOVOTNÝ, R. Empirical modeling in the area of technological process optimization and optimization of the burn-in process of electronic devices. WSEAS Applied Informatics & Communications, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 105-108. ISSN: 1790-5117.
Detail

NOVOTNÝ, R. Process Characterization and Description in Order to Reliability Assessment. International Journal of Circuits Systems and Signal Processing, 2008, vol. 2007, no. 4, p. 303-309. ISSN: 1998-4464.
Detail

NOVOTNÝ, R. Technological Process Optimisation and Process Characterisation in Relation to the Quality Assessment. WSEAS Transactions on Circuits, 2008, vol. 7, no. 6, p. 460-469. ISSN: 1109-2734.
Detail

NOVOTNÝ, R. Jak ovlivňuje metrologie naši peněženku. Měšec.cz, 2008, roč. 2008, č. 9.9, s. - (- s.)ISSN: 1213-4414.
Detail

NOVOTNÝ, R. Dílčí zpráva grantového projektu GAČR GP102/07/P493. 1. 2007.
Detail

HAVLÁSEK, R. Statistické plánování experimentů pro účely vyhodnocování kvality pájených spojů. Q magazín, 2009, roč. 2009, č. 3, s. - (- s.)ISSN: 1213-0451.
Detail