Detail projektu

Speciální kompozitní materiály extrémních užitných vlastností na bázi reaktivních práškových materiálů

Období řešení: 02.01.2005 — 31.12.2007

O projektu

Projekt je zaměřen na cílovou přípravu nových kompzitních materiálů - betonů - extrémně vysokých pevností (v tahu ohybem přes 50 MPa a v tlaku přes 400 MPa) z jemnozrnných reaktivních komponent.

Popis anglicky
The scope of the project is focused on the new composite materials possessing ultra - high strengths (flexural strength over 50 MPa, over 400 MPa in compression).

Klíčová slova
kompozitní materiál, beton, modifikující přísady

Klíčová slova anglicky
composite materials, concrete, modifying additives

Označení

GA103/05/2687

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Klečka Tomáš, doc. Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- spolupříjemce (13.01.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- částečně financující (2005-01-01 - 2007-12-31)

Výsledky

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Durability of concretes with ferrous dusts exposed to liquid chemically aggressive environments. In Concrete repair, Rehabilitation and Retrofitting. 1. Cape Town: Taylor&Francis/Balkema, 2005. p. 67-68. ISBN: 0-415-39655-7.
Detail

BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; FRANK, V. Vysokopevnostní betony na bázi reaktivních práškových komponent (reactive powder concrete, RPC). Silika, 2007, roč. 17, č. 7-8, s. 212-215. ISSN: 1213-3930.
Detail

HELA, Rudolf; MARŠÁLOVÁ, Jana. Self-Compacting Concrete with Dispersed Reinforcement. In xx. Graz, Rakousko: 2005. s. 28-31.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Durability increase of concrete exposed to aggressive chemical media. In CD, článek TT1-237. Lyon: 2005. s. 1-6.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; KLEČKA, T. LIGHTWEIGHT SELF COMPACTING CONCRETE (LWSCC) IN THE READY MIX. In The 6th International Symposium on Cement and Concrete. 1. XI AN, CHINA: Foreign Languages Press Beijing, 2006. p. 1381-1391. ISBN: 7-119-02249-0.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; KUČEROVÁ, H. VLIV PŘÍDAVKU VYBRANÝCH TYPŮ ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ NA VLASTNOSTI BETONU. In 4.konference Speciální betony. 1. Skalský Dvůr: Sekurkon Ostrava, 2006. s. 184-191. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

KUČEROVÁ, H. Vliv kavality drobného kameniva na vlastnosti čerstvého provzdušněného betonu. In Sborník přednášek. ČBS. Praha: ČBS Servis s.r.o., 2007. s. 17-22. ISBN: 978-80-903807-4-5.
Detail

BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; FRANK, V. Vysokopevnostní malty a betony. In VI. ODBORNÁ KONFERENCE O VĚDĚ, VÝZKUMU A APLIKACÍCH V OBORU MALTOVIN. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 35-50. ISBN: 978-80-214-3520-9.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Light-weight self-compacting fibre-reinforced concrete. In Fibre concrete 2007. 1. Praha: ČVUT Praha, 2007. p. 61-67. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vysokopevnostní betony (HSC) s využitím metakaolinu. In METAKAOLIN 2007. Brno: 2007. s. 23-32.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; HENKL, D.; FIALA, O.; KLEČKA, T.; KOLÁŘ, K. Self-compacting concrete for direct finish structures. In Innovations in Structural Enginnering and Construction. Melbourne: Taylor & Francis London, 2007. p. 471-476. ISBN: 978-0-415-45755-2.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K. Fyzikální vlastnosti a trvanlivost ultra vysocepevnostních betonů (UHPC). In VI. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin - Maltoviny 2007. Brno: 2007. s. 90-94. ISBN: 978-80-214-3520-9.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Studium závislostí mezi jednotlivými parametry trvanlivosti provzdušněných betonů. In 5. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - vlastnosti, technologie, aplikace. Praha: SEKURON, 2007. s. 29-36.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K. Studie vlastností ultra vysocepevnostních betonů v čerstvém a ztvrdlém stavu. In Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně - FAST, 2008. s. 1-4. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. VYUŽITÍ VLÁKEN V TECHNOLOGII LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. Materiály pro stavbu, 2006, roč. 2006, č. 9, s. 26-29. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠOUKAL, F.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J. Macrodefect-free (MDF) cementy - review. Silika, 2007, roč. 17, č. 1-2, s. 45-50. ISSN: 1213-3930.
Detail

HELA, Rudolf; MARŠÁLOVÁ, Jana. Research of rheological properties of modified cement mortars. In xx. Dundee: 2005. s. 1-7. ISBN: 0-7277-3410-5.
Detail