Detail projektu

Matematické modelování tuhnutí odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu

Období řešení: 01.04.2005 — 31.12.2005

Označení

BD 1353071

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kováč Marek, Ing.
- hlavní řešitel (01.04.2005 - 31.12.2005)
Kuzma Zbyněk, Ing.
- spoluřešitel (01.04.2005 - 31.12.2005)

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (11.01.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2006-01-11 - nezadáno)

Výsledky

KOVÁČ, M.; KUZMA, Z.; POLZER, A. Matematické modelování tuhnutí odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu. In FSI Junior konference 2005. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-3365-6.
Detail