Detail projektu

Aplikace nanotechnik a nanomateriálů v chemických senzorech

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2005

O projektu

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem aplikací nanotechnologií v chemických mikrosenzorech. Staví na spolupráci s Univerzitou Rovira i Virgili v Tarragoně ve Španělsku. Tato spolupráce se rozvíjí v oblasti mikrosenzorů plynů a nyní i v aplikacích nanotechnologií v senzorice. Projekt by měl přinést uzší spolupráci prostřednictvím výzkumné stáže Jaromír Hubálka na URV v Tarragoně, navrhnout a realizovat mikrosenzory za využití nanotechnologií a po návratu využít nabité zkušenosti na projektech Ústavu mikroelektroniky na VUT v Brně.

Popis anglicky
The Project is focused on research and development of nanotechnologies applications in chemical microsensors. It is built up on collaboration University Rovira i Virgili in Tarragona in Spain. This collaboration advance in gas microsensor area and now it starts to develop also in nanotechnology application for microsensors. The project should bring close collaboration through research stay of Jaromir Hubalek at URV in Tarragona, to design and to create microsensors using nanotechnologies and after his comeback to use his obtained knowledge and experiences for projects solved in Department of Microelectronics at Brno University of Technology.

Klíčová slova
chemické senzory, senzory plynů, nanoporézní materiály, nanostruktury, nanotechnologie, nanotechniky

Klíčová slova anglicky
chemical sensors, gas sensors, nanoporous materials, nanostructures, nanotechnologies, nanotechniques

Označení

1K05018

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (02.12.2005 - 31.12.2005)
Hubálek Jaromír, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2005 - 31.12.2005)

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (15.11.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Podpora začínajících pracovníků výzkumu (Národní program výzkumu)
- částečně financující (2005-12-02 - 2005-12-31)

Výsledky

KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Nanowires and Nanotubes Formation using Anodic Alumina Films as Templates. NENAMAT International Conference NANO'05. FSI VUT v Brně, 2005. p. 84 ( p.)ISBN: 80-214-3044-3.
Detail

HUBÁLEK, J., KLOSOVÁ, K. Nanowires and Nanotubes Formation using Anodic Alumina Films as Templates. In NENAMAT International Conference NANO'05. Brno: FSI VUT v Brně, 2005. p. 318 ( p.)ISBN: 80-214-3085-0.
Detail