Detail projektu

Zvýšení prezentační úrovně výukových materiálů na FEKT VUT v Brně a jejich webová správa

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006 Financování: Vnitřní projekty VUT

Označení

IS-1687

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
- hlavní řešitel (26.04.2005 - nezadáno)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (26.04.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (26.04.2005 - nezadáno)