Detail projektu

MĚŘENÍ VZDUŠNÝCH IONTOVÝCH POLÍ A JEJICH ROZLOŽENÍ V POBYTOVÝCH PROSTORECH

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

O projektu

Jednou ze sledovaných vlastností atmosféry je koncentrace atmosférických iontů a jejich složení. Intenzivně je také sledován jejich vliv na živé organismy. Výzkumné práce se po celém světě v současné době soustřeďují zejména na hledání nových možností a způsobů hodnocení okamžité kvality ovzduší a na zkoumání vlivu působení iontových polí různé polarity na zdravotní stav člověka. Dlouhodobým cílem řešených projektů v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky a na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně je zvýšit koncentraci lehkých záporných vzdušných iontů na pracovištích i v bytových prostorech a udržet ji po poměrně dlouhou dobu. Současně je snahou vytvořit umělý prostor vhodný pro léčení nemocných osob, který by měl stejné parametry, jako mají jeskyně používané v současné době pro speleoterapii. Pro splnění těchto cílů je nutné zvládnout metrologii iontových polí s dostatečnou přesností a reprodukovatelností.

Klíčová slova
vzdušné ionty, měření vzdušných iontových polí, aspirační kondenzátor, vodivost vzduchu

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smutný Tomáš, Ing. - hlavní řešitel
Bartušek Karel, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- příjemce (19.04.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2006-01-01 - 2006-12-31)