Detail projektu

Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmínkách trvale udržitelného rozvoje

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2011

Označení

MSM0021630516

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (05.04.2005 - nezadáno)

Útvary

Ústav elektrotechnologie
- příjemce (05.04.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)
- částečně financující (2005-04-05 - 2011-12-31)

Výsledky

KOLÁŘOVÁ, E. Computer Simulations of Linear Stochastic Differential Equations. In Proceedings of 9 th International Conference APLIMAT 2010. Bratislava: Slovak University of Technology, 2010. p. 211-216. ISBN: 978-80-89313-47-1.
Detail

SKŘIVÁNEK, J. Influence of Gasseous Environment on Secondary Electrons Detection in ESEM. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: ZČU Plzeň, 2002. p. 260 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Nekonvenční metody měření fotometrie svítidel. In Proccedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. První. Brno: BUT, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2008. s. 419-423. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

ABOELHASSAN, M. PROPORTIONAL - INTEGRAL - DERIVATIVE CONTROL. 12th International Student Conference on Electrical Engineering. Acta Polytechnica. Prague, Czech Republic: 2008. p. 1-4. ISSN: 1210-2709.
Detail

BUŠOV, B. InOVACE a nebo deGRADACE. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ, 2003. s. 24 ( s.)
Detail

BUŠOV, B. Case Studies of TRIZ Application. In TRIZfutureCONFERENCE. Firenze, Italy: Firenze University Press, 2004. p. 375-382. ISBN: 88-8453-221-3.
Detail

TOMAN, P.; KRÁTKÝ, M. Dynamic Model of Hysteresis Loop and Ferroresonance Phenomena. In Proceedings of 18th International Conference & Exhibition on Electricity Distribution. Stevenage Hertfordshire: CIRED, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

DRÁPELA, J.; KRÁTKÝ, M.; WEIDINGER, L.; ZÁVODNÝ, M. Light Flicker of Fluorescent Lamps with Different Types of Ballasts Caused by Interharmonics. In IEEE PowerTech 2005 Conference Proceedings. St. Petersburg: IEEE PES, 2005. p. 1-7. ISBN: 978-5-93208-034-4.
Detail

GAJDUSEK , P. PROGRAMABLE LABORATORY INVERTOR AND SPACE VECTOR PWM. In Student EEICT 2005. Ing. Zdeněk Novotný Csc., Ondráčkova 105, Brno, 2005. p. 92 ( p.)ISBN: -80-214-2888-9.
Detail

KOCIAN, M. INFLUENCE OF MOLECULAR PROPORTION IN THE SUPERCAPATIONS. In Proceedings of the 11th Conference STUDENT EEICT 2005 Volume 2. Brno: VUT Brno, FEKT, FIT, 2005. p. 265 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

KOCIAN, M. PREPARATION AND ANALYSIS OF THE GEL SUPERCAPACITORS. In Proceedings of the 11th Conference STUDENT EEICT 2005 Volume 2. VUT Brno, FEKT, FIT. Brno: Brno, 2005. p. 270 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

Ing. Jan Novotný, Ing. Jiří Hnízdil. Realization of chaotic system into robotic systems. In Proceeding of the 11th Conference Student EEICT 2005. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT & FIT, 2005. p. 136 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

MACHÁČEK, J.; GREGOR, J. Analysis of Stirling Engine Characteristics by Schmidts Theory. In Proceedings of the 11th conference Student EEICT 2005 volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105 Brno, 2005. p. 117-122. ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

KOSTKA, R. State-space control of systems with electrical drives. In Proceedings of the 11th Conference and Competition Student EEICT 2005 Volume 2. Brno: VUT Brno, 2005. p. 102 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

TULIS, Z. Timing devices for high-speed digital camera sensing. In Brno: FEKT VUT, 2005. p. 152 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

Jiří Hnízdil, Jan Novotný. Reconstruction of chaotic attractor through digital signal procesor. In Proceedings of the 11 th Conference Student EEICT. Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT & FIT, 2005. p. 97 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

SKŘIVÁNEK, J. Characteristics of New Type of Scintillation Detector in ESEM. In STUDENT EEICT 2005, VOLUME 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2005. p. 313 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Magnetic properties of materials - comparison of NMR and inductive measuring methods. In 28th International Conference SPETO 2005. Gliwice, Polsko: Silesian University of Technology, 2005. p. 67 ( p.)ISBN: 83-85940-27-8.
Detail

MACALÍK, M.; HELÁN, R.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Thin Films For Electrochromic Devices. In Advanced Batteries And Accumulators - 6th ABA. Brno: Brno University of TechnologyFEECDepartment of Electrotechnology, 2005. p. 129 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

Macalík, M., Vondrák, J., Koten, S., Maršík, P. Transparent Electrodes Based On Spray Deposited SnO2. In Advanced Batteries and Accumulators - 6th ABA. Brno: Brno University of TechnologyFEECDepartment of Electrotechnology, 2005. p. 133 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

KREJZA, O.; REITER, J. a kol. Hybrid Electrochromic Cells Employing I3-/I-; Redox Pair Immobilized in Sol-Gel, Organic-Inorganic or PMMA Polymer Electrolyte. In 6th Advanced Batteries and Accumulators – ABA-2005. 6. Brno: VUT-Brno, 2005. p. 124-129. ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

FIALA, P.; ŠPÉROVÁ, A. Numerical analysis of vibrational generator. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on AEE 2005. Praha: WSEAS, 2005. p. 186 ( p.)ISBN: 960-8457-13-0.
Detail

SMUTNÝ, T.; KAFKA, V.; FIALA, P. Accuracy of air ion field measurement. In Proceedings of the 4 th WSEAS International conferenc on AEE 05. Praha: WSEAS, 2005. p. 447 ( p.)ISBN: 960-8457-13-0.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Progressive Methods in the Numerical Modeling by the Finite Elements. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on APPLICATIONS of ELECTRICAL ENGINEERING. Prague: The World Scientific and Engineering Academy and Society, WSEAS 2005, www.wseas.org, 2005. p. 182 ( p.)ISBN: 960-8457-13-0.
Detail

ŠTOREK, P. Accuracy of the Slip-ring Measurement. In Proceedings of the 11th conference a competition Student EEICT 2005. Volume 2. Vysoké učení technické v Brně: VUT FEKT a FIT Brno, 2005. p. 151 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

Lubomír PŘIKRYL. THE CONTROL OF THE CRAB POSITION BY DUAL. In Proceedings of the 11th conference student eeict 2005 volume 2. Brno: 2005. p. 141 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

Jiří Malý. Problems with wind power plants installation. In Proceedings of the 11th conference student EEICT 2005. Brno: VUT v Brně - FEKT, 2005. p. 15 ( p.)
Detail

ČERVINKA, D. Regulátor veřejného osvětlení. In XXIX. Celostátní konference o elektrických pohonech - CD. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2005. s. 0 ( s.)ISBN: 80-02-01733-1.
Detail

Bohumil Klíma,Radek Stupka,Pavel Gajdůšek. APLIKACE PROGRAMOVATELNÉHO MĚNIČE PRO ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO POHONU. In XXIX. Konference Elektrické Pohony. FEL Plzeň: FEL Plzeň, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-02-01733-1.
Detail

Jan Novotný, Jiří Hnízdil, Josef Koláčný. Rezonance rotačního krokového motoru VRDM 397/50. In XXIX. Konference Elektrické pohony. Plzeň: 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-02-01733-1.
Detail

J. Hnízdil, J. Novotný, J Koláčný. Rezonance krokových motorů. In XXIX. Konference Elektrické pohony. Plzeň: 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-02-01733-1.
Detail

Lubomír Přikryl. OMEZENÍ VÝKYVU PŘENÁŠENÉHO TĚLESA JE-ŘÁBOVOU SOUSTAVOU. In XXIX. konference Elektrické pohony. Plzeň: 2005. s. 165 ( s.)ISBN: 80-214-2636-9.
Detail

Stupka R., Patočka M., Klíma B. Problematika synchronního rušení v propustných měničích s transformátorem. In Sborník XXIX. konference o elektrických pohonech. 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-02-01733-1.
Detail

Kudin Valerij, Koláčný Josef, Kiselychnyk Oleg. SUBOPTIMAL TWO-ZONE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF SEPARATELY EXCITED DIRECT CURRENT MOTOR VELOCITY. In MENDEL 2005, 11th Int.Conf.on Soft Computing. 1st.edition, Brno,2005. Brno,Czech Republic: Brno University of Technology,Faculty of Mechanical Engineering, 2005. p. 196 ( p.)ISBN: 80-214-2961-5.
Detail

M. Calábek, K. Micka, P. Křivák, P. Bača. Significance of Carbon Additive in Negative Lead-acid Battery Electrodes. In 6th International Conference on Lead-acid Batteries. Varna, Bulharsko: Varna, 2005. p. 167 ( p.)
Detail

P. Křivák, P. Bača. IN SITU STUDY OF THE INTERNAL RESISTANCE IN A LEAD-ACID BATTERY CELLS. In 6th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

BAČA, P., KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., MICKA, K. SIGNIFICANCE OF CARBON ADDITIVE IN NEGATIVE LEAD-ACID BATTERY ELECTRODES. In 6th ABA. 1,1. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 161 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

ZLOMEK, M., DRÁPELA, J. Experimental Assessment of Voltage Sags Effects on Induction Machine Operation. In IEEE PowerTech 2005 Conference Proceedings. St. Petersburg: IEEE PES, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 5-93208-034-0.
Detail

J. JIRÁK, P. ČERNOCH, R. AUTRATA. SEGMENTAL IONIZATION DETECTOR IN ESEM. In Proceedings of 7th Multinational Congress on Microscopy. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 2005. p. 367 ( p.)ISBN: 961-6303-69-4.
Detail

BĚHUNEK, I. Vlastnosti materiálů pro akumulaci tepla s využitím fázové přeměny. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. s. 131 ( s.)ISBN: 80-214-2826-0.
Detail

BĚHUNEK, I. Properties of inorganic PCM. In Student EEICT 2005. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2005. p. 82 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

BĚHUNEK, I. Properties of inorganic PCM. In Honeywell EMI conference and competition 2005. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2005. p. 84 ( p.)ISBN: 80-214-2942-9.
Detail

BĚHUNEK, I., UHER, J., GREGOR, J. Application of CaCl2.6H2O for solar thermal energy storage. In 5th International Conference of PhD Students. Miskolc (Hungary): University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2005. p. 13 ( p.)ISBN: 963-661-673-6.
Detail

MACHÁČEK, J.; KRÁTKÝ, M. Optimization of Hot Chamber of Stirling Engine. In 5th International Conference of PhD Students. Miskolc: Tiborné Kovács, 2005. p. 349-355. ISBN: 963-661-678-7.
Detail

KRÁTKÝ, M.; MACHÁČEK, J. Simulation of disturbance on Czech-Poland border profile. In 5th international conference of PHD students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Hungary, 2005. p. 233 ( p.)ISBN: 963-661-678-7.
Detail

J. Jenista, M. Bartlová, V. Aubrecht. Investigation of Hybrid Stabilized Electric Arc with Radiation Losses Involved by the Net Emission and the Partial Characteristics Methods. In 19th Int. Conf. on Numerical Simulation of Plasmas and 7th Asia Pacific Plasma. Nara, Japan: 2005. p. 149 ( p.)
Detail

KUBÁSEK, R.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Measurements of Time Characteristics of the Gradient Magnetic Field. In Proceedings of 27th Anual International Conference of. Shanghai: IEEE, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7803-8741-4.
Detail

ZLOMEK, M., STEINBAUER, M. Experimental generation of voltage sags-influence on induction machine operation. In AMTEE '05 Seventh International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, 2005. p. 51 ( p.)ISBN: 80-7043-392-2.
Detail

KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Design of lighting engineering systems. In AMTEE '05 Seventh International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, Katedra teoretické elektrotechniky, 2005. p. 11 ( p.)ISBN: 80-7043-392-2.
Detail

KADLECOVÁ, E., ZLOMEK, M.,STAINBAUER, M., FIALA, P. Numerical analysis of pyramidal HF absorber. In Applied Electronics 2005. Plzeň: Unirversity of West Bohemia, 2005. p. 163 ( p.)ISBN: 80-7043-369-8.
Detail

SMUTNÝ, T.,KAFKA, V., BARTUŠEK, K., FIALA, P. Measurement of gradient magnetic field in NMR. In Applied Electronics 2005. Plzeň: University of West Bohemia, 2005. p. 301-305. ISBN: 80-7043-369-8.
Detail

SMUTNÝ, T.; KAFKA, V.; FIALA, P. Measurement of air ions. In Applied Electronics. Plzeň: University of West Bohemia, 2005. p. 305 ( p.)ISBN: 80-7043-369-8.
Detail

FIALA, P., KOLÁŘOVÁ, E. Modeling electrical networks by stochastic differential equations. In Applied Electronics 2005. University of West Bohemia in Pilsen: 2005. p. 105 ( p.)ISBN: 80-7043-369-8.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical Modeling the light by the Finite Elements. In Applied Electronics 2005. Plzeň: University of West Bohemia, 2005. p. 155 ( p.)ISBN: 80-7043-369-8.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; ZLOMEK, M.; FIALA, P. Numerical analysis and test of vibrational minigenerator. In Applied Electronics. Plzeň: University of West Bohemia, 2005. p. 159 ( p.)ISBN: 80-7043-369-8.
Detail

BARTUŠEK, K., GESCHEIDTOVÁ, E., STEINBAUER, M. Increase in the resolution of MR images weighted by relaxation time T2. In AMTEE '05 Seventh International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, Katedra teoretické elektrotechniky, 2005. p. 7-13. ISBN: 80-7043-392-2.
Detail

BARTUŠEK, K., STEINBAUER, M. Comparison of NMR and inductive methods for weakly magnetic materials measurement. In AMTEE '05 Seventh International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, Katedra teoretické elektrotechniky, 2005. p. 13-19. ISBN: 80-7043-392-2.
Detail

DREXLER, P.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical analysis and test of vibrational minigenerator. In EDS '05 IMAPS CS International conference proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2005. p. 137 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Numerical Modeling the Light Systems by the R-FEM Method and Measuring. In EDS '05 IMAPS CS International conference proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2005. p. 434 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

VALENTA, J., VÁVRA, Z., DOHNAL, P., VANĚK, J. Current Constriction Between Contacts in Electrodynamic Forces Modeling. In XVIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Department of Power Electrical and Electronic Engineering FEEC VUT Brno, 2005. p. 211 ( p.)ISBN: 80-214-2931-3.
Detail

ZLOMEK, M., KALÁB, P. Experimentální generování náhlých poklesů síťového napětí – vliv na chod indukčního stroje. In Diagnostika 05. Nečtiny: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 228 ( s.)ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

VALENTA, J., VÁVRA, Z. Optimization of an Electric Apparatus Using Genetic Algorithms. In Proceedings of the 11th Conference and Competition Student EEICT 2005 Volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2005. p. 166 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E. Modelling RL Electrical Circuits by Stochastic Differential Equations. In EUROCON 2005- The International Conference on "Computer as a Tool". Belgrade, Serbia and Montenegro: IEEE Region 8, 2005. p. 1236-1238. ISBN: 1-4244-0050-3.
Detail

MACALÍK, M., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Elektrody pro elektrochromní prvky. In 26. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost Praha, 2005. s. 54 ( s.)ISBN: 80-02-01761-7.
Detail

FIŠER, J., FIALA, P. Analýza elektrostatického pole VN kapacitního děliče. In 13. ANSYS Users' Meeting. Brno: SVS FEM s.r.o., Škrochova 42, Brno, 2005. s. B-3-1 ( s.)ISBN: 80-239-5675-2.
Detail

BUKVIŠ, P., FIALA, P. Model mikrovlnného vysoušeče oleje. In 13. ANSYS Users' Meeting. Brno: SVS FEM s.r.o., Škrochova 42, Brno, 2005. s. B-4-1 ( s.)ISBN: 80-239-5675-2.
Detail

BARTUŠEK, K., FIALA, P. Měření teplotní charakteristiky měrného odporu měděného disku. In 13. ANSYS Users' Meeting. Brno: SVS FEM s.r.o., Škrochova 42, Brno, 2005. s. B-2-1 (B-2.9 s.)ISBN: 80-239-5675-2.
Detail

RAČEK, J. Sušení oxidu uhličitého pevným adsorbentem. In Sborník příspěvků ze 4. konference o matematice a fyzice na vysokých školách s mezinárodní účastí. Brno: Univerzita obrany Brno, 2005. s. 310-313. ISBN: 80-85960-91-5.
Detail

SHABAN ALI, M. Efficiency control of inverter fed induction motor drives. In Proceedings of the 11-th conferece Student EEICT 2005. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2005. p. 146 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

Drápela Jiří. Určování citlivosti světelných zdrojů na kolísání napětí pomocí přenosových funkcí ve frekvenční oblasti a jejich aplikace. In Kurz osvětlovací techniky XXIV. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 41-45. ISBN: 80-248-0935-4.
Detail

Baxant, P. Chyby při měření kolísání osvětlení v osvětlovací soustavě. In Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 16 ( s.)ISBN: 80-248-0935-4.
Detail

DRÁPELA, J.; BAXANT, P. Systematical Analysis of Lamps Sensitivity to Voltage Variations and its Application in Systems for Design of Lighting Systems. In Proceeding from the 16th International Conference LIGHT 2005. Bratislava: Typhoon, Bratislava, 2005. p. 60-66. ISBN: 80-969403-0-9.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Radiation transfer in air thermal plasmas. In XVIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: UVEE FEKT VUT v Brně, 2005. p. 9-12. ISBN: 80-214-2931-3.
Detail

M.Kocian, J.Vondrák, M.Sedlaříková. The Conditioner in the electrodes for the supercapacitors. In 6th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2005. p. 180 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

BAČA, P., KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., MICKA, K. VLIV PŘÍMĚSÍ NA STAV ZÁPORNÉ AKTIVNÍ HMOTY OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU V REŽIMU PSOC II. In 26. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Tuchlovice 2005: ČES Praha, VUT v Brně, 2005. s. 43 ( s.)ISBN: 80-02-01761-7.
Detail

M. Dočkal, M. Sedlaříková, J. Vondrák, J. Kazelle, K. Bartušek. Morphology of cadmium deposited from gel electrolytes. In Advanced Batteries and Accumulators, ABA - 6. 2005. p. 73 ( p.)
Detail

M. Dočkal, J. Vondrák, M. Sedlaříková. Absence of convective mass transport in gel electrolytes. In Advanced Batteries and Accumulators, ABA - 6. 6th International Conference Advanced batteries and accumulators. 2005. p. 65 ( p.)
Detail

Dočkal M. Elektrodeposition of metallic layers from aprotic electrolytes. In Student EEICT 2005. 2005. p. 217 ( p.)
Detail

Ing.Pavel Štorek, Doc. Ing. František Veselka CSc. Úspěšné ověření systému pro sledování a analýzu fyzikálních veličin na rotujících částech elektrických strojů. In Diagnostika '05. Plzeň: Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 204 ( s.)ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Application Thermal and Light Tasks Analogy. In Seminář Teorie Obvodů STO - 9, MODERNÍ SMĚRY VÝUKY ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY, sborník semináře. Brno: Univerzita Obrany v Brně, Fakulta vojenských technologií, Vydáno ve spolupráci s VUT FEKT Brno, Vydavatelská skupina UO, 2005. p. 113 ( p.)ISBN: 80-7231-011-9.
Detail

Gregor J., Jakubová I., Šenk J. Model of energy exchange in the arc heater channel. In Proceedings of the XIVth Symposium on Physics of Switching Arc - Contributed Papers and Invited Lectures. Brno, ČR: UVEE FEKT VUT Brno, 2005. p. 77 ( p.)ISBN: 80-214-2931-3.
Detail

Gregor J., Jakubová I., Mendl T., Šenk J. Mapping of temperature and velocity fields in hot gas free jet. In Proceedings of the XIVth Symposium on Physics of Switching Arc - Contributed Papers and Invited Lectures. Brno, ČR: UVEE FEKT VUT Brno, 2005. p. 81 ( p.)ISBN: 80-214-2931-3.
Detail

Gregor J., Jakubová I., Šenk J., Vávra Z. Investigation of the processes in the plasma torch in the arc heater channel. In Conference Materials of the 10th Int. Conf. on Switching Arc Phenomena. Lodz, Poland: Politechnika Lodzka. Poland, 2005. p. 161 ( p.)ISBN: 83-7283-165-3.
Detail

VANĚK, J., CHOBOLA, Z., KAZELLE, J. Comparison between noise characteristic of silicon solar cells and LBIC. In Phasical and material engineereing 2005. Lysičinská bouda, Czech Republic: CTU Prague, 2005. p. 48 ( p.)ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical Modelling the light systems by RFEM method. In Light Svetlo 2005, Zborník, proceeding. Bratislava: Typhoon, Obchodná 15, 811 06 BRATISLAVA, 2005. p. 229 ( p.)ISBN: 80-969403-0-9.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M. Měření parametrů světelné soustavy světlovodu. In Light Svetlo 2005, Zborník, proceeding. Bratislava: Typhoon, Obchodná 15, 811 06 BRATISLAVA, 2005. s. 195 ( s.)ISBN: 80-969403-0-9.
Detail

VANĚK, J., CHOBOLA, Z., VAŠÍČEK, T., KAZELLE, J., BAŘINKA, R. The LBIC method appendet to noise spectroscopy. In Proceedings of 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference. Barcelona, Spain: WIP, 2005. p. 1287 ( p.)ISBN: 3-936338-19-1.
Detail

BLAŽEK, V., SKALA, P. Frequency of occurrence of voltages of specific size to occur at the nodes of distribution and transmission power systems in case of a tree-phase short circuit, as identified by definition. In CD-ROM. Turin: CIRED, 2005. p. 2 ( p.)
Detail

VRBA, J. Matematický model spínaného reluktančního motoru. In EPVE 2005 elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 178 ( s.)ISBN: 80-214-3052-4.
Detail

VRBA, J. Blokovací spínaný zdroj. In EPVE 2005 elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 181 ( s.)ISBN: 80-214-3052-4.
Detail

BLAŽEK, V., SKALA, P. Modelling of supply interruption in MV cable distribution networks for a more accurate estimation of cost of penalty payments. In CD-ROM:2005 IEEE St. Peterburg Power Tech. St.Peterburg: IEEE, 2005. p. 10 ( p.)
Detail

VANĚK, J., KAHLE, P., KAZELLE, J. Využití malého fotovoltaického systému. In 26. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Tuchlovice: Dopravoprojekt Brno a.s., 2005. s. 25 ( s.)ISBN: 80-02-01761-7.
Detail

VOREL, P. DISKOVÝ SYNCHRONNÍ STROJ S TRANSVERZÁLNÍM TOKEM A SEGMENTOVÝM STATOREM - VÝSLEDKY REALIZACE. In EPVE2005. Brno: CERM, 2005. s. 100 ( s.)
Detail

VOREL, P. SYNCHRONNÍ STROJ S TRANSVERZÁLNÍM TOKEM A SEGMENTOVÝM STATOREM. In XXIX. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2005. s. 72 ( s.)ISBN: 80-02-01733-1.
Detail

MACALÍK, M. Tenkovrstvé transparentní elektrody založené na SnO2 pro elektrochromní prvky. In Elektrotechnika a informatika 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 47 ( s.)ISBN: 80-7043-375-2.
Detail

VANĚK, J., KAZELLE, J., BAŘINKA, R. LBIC method with different wavelength of light source. In IMAPS CS International Conference 2005. Brno: MSD s.r.o, 2005. p. 232 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

VANĚK, J., KUBÍČKOVÁ, K., BAŘINKA, R. Properties of solar cells by low an very low illumanation intensity. In IMAPS CS International Conference 2005. Brno: MSD s.r.o, 2005. p. 237 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. Simulation of Properties of Instrument Volatage Transformers in Power Systems. In Proceedings of The IIIrd International Scientific Symposium Elektroenergetika 2005. Košice, Slovvensko: Technical University of Košice, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-8073-305-8.
Detail

TOMAN, P. Modelování přístrojových transformátorů napětí a simulace feroresonance v elektrických sítích. In Sborník příspěvků z Konference ČK CIRED 2005. České Budějovice: EGC-EnergoConsult, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; KRÁTKÝ, M. Simulation of Ferroresonance Phenomena in Power Systems. In Proceedings of 5th WSEAS International Conference onELECTRIC POWER SYSTEMS, HIGH VOLTAGES, ELECTRIC MACHINES (POWER'05). Tenerife, Spain: WSEAS, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

VOREL, P. Permanent magnet synchronous machine with axial flux geometry and segmental stator. In Joint Czech - Polish Conference on Project GACR 102/03/0813 "Low Voltage Electrical Machines". Brno: FEEC BUT, 2005. p. 133 ( p.)ISBN: 80-214-3047-8.
Detail

doc.Dr.Ing. Hana Kuchyňková prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. Current CAD Systems Utilization for Motor Modeling. In Proceedings of XLI International Symposium on Electrical Machines SME’2005. Poland: Technical University of Opole, Poland, 2005. p. 749 ( p.)ISBN: 83-88492-74-8.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. Hájek, V. Compatibility of CAD Exchange Formats. In EDPE 2005- International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. Zagreb,Croatia: KoREMA,Zagreb, Croatia, 2005. p. 79 ( p.)ISBN: 953-6037-43-2.
Detail

Hájek, V. Kuchyňková, H. Motor Type for Specific Application. In EDPE 2005- International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. Zagreb, Croatia: 2005. p. 90 ( p.)ISBN: 953-6037-43-2.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. The CAD Systems Data Format Compatibility. In Proceedings on ISEM 2005. Praha: ČVUT Praha, 2005. p. 127 ( p.)ISBN: 80-01-03328-7.
Detail

Hájek, V. Kuchyňková, H. Sikora, L. New Type of Windshield Wipers Motors. In ISEM 2005. Praha: ČVUT Praha, 2005. p. 51 ( p.)ISBN: 80-01-03328-7.
Detail

RAČEK, J. Nové generace jaderných elektráren. In Sborník příspěvků z celostátní konference EPVE 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 129-134. ISBN: 80-214-3052-4.
Detail

Pavel Gajdusek, Bohumil Klima, Tomas Matucha. CONTROL OF LOW-VOLTAGE TRACTION ASYNCHROUNOUS MOTOR. In 13th International Symposium on Power Electronics Ee2005. 13th International Symposium on Power Electronics Ee2005, 2005. p. T4-2.3 ( p.)ISBN: 868521155-7.
Detail

Pavel Gajdůšek. Řízení nízkonapěťového trakčního asynchronního motoru. In EPVE 2005 Elektrické pohony a výkonová elektronika. UVEE FEKT VUT Brno: FEKT VUT Brno UVEE, 2005. s. 135 ( s.)ISBN: 80-214-3052-4.
Detail

Tomas Matucha, Pavel Gajdusek, Bohumil Klima. Complex Model of Low-Voltage Traction Asynchronous Drive. In 13th International Symposium on Power Electronics Ee 2005. 13th International Symposium on Power Electronics, Novi Sad, 2005. p. T2-1.2 ( p.)ISBN: 86852155-7.
Detail

Jiří Hnízdil, Jan Novotný. Fractal Geometry in Mechatronics. In Engineering Mechanics. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics. Brno: 2005. p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2717.
Detail

Tomáš Matucha, Bohumil Klíma. Komplexní model nezávislého nízkonapěťového trakčního asynchronního pohonu. In EPVE 2005 Elektrické pohony a výkonová elektronika. FEKT VUT Brno, UVEE, 2005. s. 146 ( s.)ISBN: 80-214-3052-4.
Detail

Jiří Hnízdil, Jan Novotný. Stepper motor and it's resonances. In 13th International Symposium on Power Electronics EE 2005. Novi Sad: 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 86-85211-54-9.
Detail

Cenek, M., Kazelle, J., Rozsívalová, Z. Servisní činnost s provozem elektrických vozidel. In AUTO SYMPO 2005. Brno: 2005. s. 25 ( s.)
Detail

Cenek, M., Kazelle, J., Rozsívalová, Z. The State of Advancement of Electric and Hybrid Vehicles in Czech Republic. In Traffic and Technologies for Sustainable Development. Karlovy Vary: 2005. p. 146 ( p.)
Detail

Cenek, M. Vliv obnovitelných zdrojů na rozvoj ekologické alternativní dopravy elektrickými a hybridními vozidly. In Veřejná správa a energetika, sborník v tisku. Praha: 2005. s. 1 ( s.)
Detail

František Veselka Pavel Štorek. POROVNÁNÍ MĚŘENÍ MALÝCH VZDÁLENOSTÍ NA KOMUTÁTORU UHLÍKOVÉM A MĚDĚNÉM. In EPVE 2005 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky Technická 8, 616 00 Brno, 2005. s. 167 ( s.)ISBN: 80-214-3052-4.
Detail

VANĚK, J., KUBÍČKOVÁ, K., CHOBOLA, Z. Solar cells properties during low and very low illumination. In Non-Desturctive Testing in Engineering Practice. Brno: BUT, 2005. p. 234 ( p.)ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z. Different wavelength of light in the LBIC. In Non-destructive Testing in Engineering Practice. Brno: BUT, 2005. p. 240 ( p.)ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

HALUZA, M.; TOMAN, P.; MACHÁČEK, J. Economic evaluation of classical and intelligent electrical installation Inels for type options. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric, Power Engineering 2011. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

JANDA, M., KUCHYŇKOVÁ, H. Modern CAD Systems in Electrical Engineering Practice. In Joint Czech – Polish Conference on Project GACR 102/03/0813. Brno: VUT Brno, 2005. p. 35 ( p.)ISBN: 80-214-3047-8.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. HÁJEK, V. Current CAD Systems Utilization for Motor Modeling. In MIPRO 2005 – XXVIII. International Convention. Crotia: Zagreb, Croatia, 2005. p. 57 ( p.)ISBN: 953-233-012-7.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. Moderní metody konstruování. In VYBRANÉ PROBLÉMY ELEKTRICKÝCH STROJŮ A POHONŮ 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2970-4.
Detail

Zdeněk Tulis. Měřící systém pro digitální rychlostní kameru a snímání tlaku v instalačním jističi NN. In EPVE 2005 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: UVEE FEEC VUT v Brně, 2005. s. 184 ( s.)ISBN: 80-214-3052-4.
Detail

Tomáš Kerlin, Miroslav Patočka. Levitační elektromagnet - kaskádní levitační struktury. In EPVE05 - elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: 2005. s. 191 ( s.)ISBN: 80-124-3052-4.
Detail

R. Autrata, J. Jirák, J. Špinka. HUMIDITY ADJUSTMENT IN ENVIRONMENTAL SCANNING ELECTRON MICROSCOPY. In 6th ABA, Brno 2005, advanced batteries and Accumulators. Brno, Antoníská 1: Jiří Vondrák, 2005. p. 189 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

Vondrák J., Reiter J., Tretera M., Sedlaříková M. Redox processes in the PMMA based polymer gel electrolytes. In Lithium Batteries Discussion 3, Bordeaux - Arcachon, Francie. , Bordeaux - Arcachon, Francie: 2005. p. 186 ( p.)
Detail

VONDRÁK, J. Electrochemical Activity Of Manganese Oxide/Carbon-Based Electrocatalysts. In 6th Advanced Batteries And Accumulators. Brno: Vut Brno, 2005. p. 22 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

VONDRÁK, J., Sedlaříková , M.,Reiter, J. The Investigation Of Polymer Gel Electrolytes Based On Acrylates In Czechia. In 6th Advanced Batteries And Accumulatros. Brno: VUT Brno, 2005. p. 25 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

Vondrák J., Sedlaříková M., Vlček M., Mohelníková J. Electrochromic Glazings for Window Applications. In Mechatronics Systems and Materials. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University, 2005. p. 152 ( p.)ISBN: 9986-05-900-3.
Detail

VONDRÁK, J. POLY(ETHYL METHACRYLATE) AND POLY(2-ETHOXYETHYL METHACRYLATE) BASED POLYMER GEL ELECTROLYTES FOR LITHIUM-ION BATTERIES. In 6th Advanced Batteries And Accumulators. Brno: VUT Brno, 2005. p. 47 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

VONDRÁK, J., TRETERA, M., REITER, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Ionic Conductance Of Lithium Salts In PMMA Gel Electrolytes. In 6th Advanced Batteries And Accumulators. Brno: VUT Brno, 2005. p. 60 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

VONDRÁK, J. The Impedance Of Glassy Carbon Electrode In PMMA-PC Gel Polymer Electrolytes. In 6th Advanced Batteries And Accumulators. Brno: VUT Brno, 2005. p. 75 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

VONDRÁK, J., KLÁPŠTĚ, B. Proton Conducting Phosphosilicate Membranes. In 6th Advanced Batteries And Accumulators. Brno: VUT Brno, 2005. p. 92 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

DRÁPELA, J.; MASTNÝ, P.; PROCHÁZKA, Z. Interharmonics-Flicker Curves of Lamps and Compatibility Level for Interharmonic Voltages. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference POWER'05. Tenerife, Spain: WSEAS, 2005. p. 579-584. ISBN: 960-8457-39-4.
Detail

AUBRECHT, V., BARTL, J. Recording of Fast-Moving Actions by a High-Speed Camera. In Joint Czech-Polish Conference on Project GACR 102/03/0813: "Low Voltage Electrical Machines". Brno: Department of Power Electrical and Electronic Engineering, FEEC BUT, Brno, 2005. p. 1-4. ISBN: 80-214-3047-8.
Detail

SIKORA, L., VÍTEK, O., HÁJEK, V. Brushless alternators. In SME 2005 - XLI MIEDZYNARODOWE SYMPOZJUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH. Opole - Jarnołtówek, Poland: Polytechnika Opolska, 2005. p. 631 ( p.)ISBN: 83-88492-74-8.
Detail

Ing. Marek Tretera. Ion-conductive PMMA gel electrolytes. In Ion-conductive PMMA gel electrolytes. Student EEICT 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakult aleketrotechnioky a komunikačních technologií, 2005. p. 327 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical modeling by the R-FEM method. In IC-SPETO 2005. 28-th international conference. Gliwice: Silesian university of technology, 2005. p. 151 ( p.)ISBN: 83-85940-27-8.
Detail

FIALA, P.; ZLOMEK, M. Analysis of voltage sags effect on induction machine operation. In IC-SPETO 2005. Gliwice: Silesian university of technology, 2005. p. 257 ( p.)ISBN: 83-85940-27-8.
Detail

NOVÁČEK, T. Specific Conductivity of PMMA Based Gel Electrolytes Containing Lithium Salts. In Student EEICT 2005. 2005. p. 296 ( p.)
Detail

SMUTNÝ, T.; KAFKA, V.; FIALA, P. Measurement of air ion fields. In 28th International Conference SPETO 2005. Gliwice, Polsko: Silesian University of Technology, 2005. p. 159 ( p.)ISBN: 83-85940-27-8.
Detail

SMUTNÝ, T.; KAFKA, V.; BARTUŠEK, K. An NMR technique for measurement of gradient magnetic field. In 28th International Conference SPETO 2005. Gliwice, Polsko: Silesian University of Technology, 2005. p. 111 ( p.)ISBN: 83-85940-27-8.
Detail

STARČUK, Z.; BARTUŠEK, K.; HUBÁLKOVÁ, H.; BACHOREC, T.; STARČUKOVÁ, J.; KRUPA, P. Evaluation of MRI artifacts caused by metallic dental implants and classification of the dental materials in use. In Measurement 2005. Slovensko - Smolenice: Institute of Measurement Science, 2005. s. 264-268. ISBN: 80-967402-8-8.
Detail

STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K.; FOLTÝN, D. Susceptibility of weakly magnetic materials - comparison of NMR and inductive measurement methods. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on AEE 2005. Praha: WSEAS, 2005. p. 458 ( p.)ISBN: 960-8457-13-0.
Detail

ŽAJDLÍK, J. Design Fingers Antropomorphic Prosthesis Hand and Motion Control. In Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005 Volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2005. p. 181-185. ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

ŽAJDLÍK, J. Design Fingers Antropomorphic Prosthesis Hand and Motion Control. In ENGINEERING MECHANICS 2005. Praha: Institut of Thermomechanics, Academic of Socienty of the Czech Republic, Prague, 2005. p. 367-368. ISBN: 80-85918-93-5.
Detail

J. SKRIVANEK, J. JIRAK, R. AUTRATA. Scintillation Detector in the Environmental SEM. In Scintillation Detector in the Environmental SEM. Davos: 2005. p. 1 ( p.)
Detail

TULIS, Z., VÁVRA, Z. Timing devices for high-speed digital camera sensing. In Honeywell EMI 2005 Proceedings of the International Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2005. p. 200 ( p.)ISBN: 80-214-2942-9.
Detail

TULIS, Z., VÁVRA, Z. Accessories for sensing with digital high-speed camera. In CD-ROM Poster 2005. Praha: FEL ČVUT, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

Černoch, P. Influence of Specimen Size on Ionization Detector Signal Detection. In HONEYWELL EMI 2005 Proceedings of the International Interdisciplinary Student Competition and Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta informačních technologií a Fakulta strojního inženýrství, 2005. p. 166 ( p.)ISBN: 80-214-2942-9.
Detail

ZLOMEK, M.; FIALA, P. Numerical Modeling and Experimental Assessment of Voltage Sags Effects on Induction Machine Operation. In Proceedings of the 4th WSEAS Internation Conference on: Applications of Electrical Engineering (AEE '05). Prague: 2005. p. 190 ( p.)ISBN: 960-8457-13-0.
Detail

Ing. Pavel ČERNOCH. Influence of Specimen Size on Ionization Detector Signal Detection. In Proceedings of The 11th Conference And Competition Student EEICT 2005, Volume 2. Brno: Vysoké učení Technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2005. p. 207 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

PAAR, M.; TOMAN, P. Distribution Network Reconfiguration Based on Minimal Power Losses. In Proccedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno: Brno University of Technology,Department of Electrical Power Engineering, 2008. p. 211-215. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

MALÝ, J., TOMAN, P. Optimisation of Engaging Power Supplies from the Point of View of System Services. In The 3rd International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2005. Stará Lesná: Katedra elektroenergetiky TU Košice, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. Simulation of Nonstandard Phenomena in Power Systems. In Electric Power Engineering 2005. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-248-0842-0.
Detail

BAXANT, P.; TOMAN, P. Optimalizace provozu malých kogeneračních jednotek s pístovými spalovacími motory. In Electric Power Engineering 2005. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. s. 1-4. ISBN: 80-248-0842-0.
Detail

GAJDŮŠEK, P. Space Vector PWM and Programable Laboratory Inverter. In Poster 2005. Praha: FEL ČVUT, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

Nováček T. Properties of NaClO4 gels. In Student EEICT 2006. 2006. p. 221 ( p.)
Detail

Černoch Pavel, Jirák Josef. Signal Detection with Needle and Segmental Ionization Detector. In Proceedings of Junior Scientist Conference 2006. Wien, Österreich: Wilfried Elmenreich, Hans Kaiser, 2006. p. 359 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Roman Kostka. Modelling and linear control of the crane. In Student EEICT 2006 volume 3. VUT Brno: Ing. Zdeněk Novotny CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2006. p. 48 ( p.)ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

Černoch Pavel. Signal Detection with Needle and Segmental Ionization Detector. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006, Volume 3. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, FEKT a FIT, 2006. p. 143 ( p.)ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

SHABAN ALI, M. OPTIMUM EFFICIENCY CONTROL OF INDUCTION MOTOR DRIVES. In Proceeding of he 12th Conference and Competition Student EEICT 2006. Brno: VUT, FEEC Brno, 2006. p. 91 ( p.)ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E.; SMÉKAL, Z. Measuring the Diffusion of Nuclei in Biological Systems by Magnetic Resonance Methods: Checking the Quality of Gradient Magnetic Fields. In Internetional Conference on Systems. Morne: IEEE, Computer Society, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7695-2552-0.
Detail

MACALÍK, M. Preparation And Properties Of Electrochromic Device. In Junior Scientist Conference 2006. Vienna, Austria: Viena University of Technology, 2006. p. 155 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Jiří Malý. System Services and efficient Engaging of Power Sources. In Proceedings of the 12th conference student EEICT 2005. Brno VUT: 2006. p. 1 ( p.)
Detail

Jiří Malý. Nekonvenční zdroje a jejich uplatnění v ES ČR. In EPE 2006. Brno: VUT v Brně - FEKT, 2006. s. 385 ( s.)
Detail

MACALÍK, M. Preparation and Properties of SnO2 and V2O5 Thin Layers for Electrochromic Device. In Proceedings of the 12th Conference Student EEICT 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 206 ( p.)ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

Frk M., Linhart J. Degradation of high-up temperature insulating materials. In Proceedings of the 12th conference STUDENT EEICT 2006. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2006. p. 152 ( p.)ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

MACHÁČEK, J. Proposal of a New Construction of Stirling Engine Regenerator. In Proceedings of the 12th conference Student EEICT 2005 volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105 Brno, 2006. p. 58-62. ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

PROCHÁZKA, Z. POWER ELECTRONIC CONTROL OF THE LOAD OF PHOTOVOLTAIC GENERATORS SYSTEM. In Proceedings of the 12th Conference Student EEICT 2006 volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc, Ondráčkova 105, Brno, 2006. p. 77 ( p.)ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

MATUCHA, T. Vector Control of Low-Voltage Induction Machine. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006 Volume 3. Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2006. p. 67 ( p.)ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

Martin KOCIAN. Substrate for Electrochemical Supercapacitors. In Proceedings of the 12th Conference Student EEICT 2006. Brno: VUT Brno, FEKT, FIT, 2006. p. 190 ( p.)ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

Martin Kocian. The Supercapacitors of Double Layer Type. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, 2006. p. 141 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Foltýn Daniel. Emission of electromagnetic field in our living place. In Proceedings of the 12th conference student EEICT 2006, volume 3. Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2006. p. 29 ( p.)ISBN: 8021431628.
Detail

Foltýn Daniel. Measuring of exposure to human body of electromagnetic fields. In Proceedings of the 7th internationa scientific conference electric power engineering 2006. First. Brno: Brno University of technology, 2006. p. 281 ( p.)ISBN: 8021431806.
Detail

RAČEK, J. Perspektivní typy jaderných reaktorů. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 445-451. ISBN: 80-214-3180-6.
Detail

MACHÁČEK, J. Stirling Engine. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno: Česká reprografická, s. r. o., 2006. p. 377-383. ISBN: 80-214-3180-6.
Detail

Baxant, P. Reverse luminous intensity calculations for lighting system optimisation. Proceeding from 1st Conference of the Visegrád countries LUMEN V4. Balatofüred, Maďarsko: Maďarský elektrotechnický spolek, 2006. p. 1-5.
Detail

Baxant, P. Měření rušivého světla pomocí digitální fotografie. Kurz osvětlovací techniky XXV. Hotel Dlouhé stráně: Česká společnost pro osvětlování, 2006. s. 6-12. ISBN: 80-248-1178-2.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; KUBÁSEK, R. Modelling RL circuits with noisy parameters. In IC-Speto 2006. 1. Gliwice-Ústoń, Polsko: INSTITUTE OF THEORETICAL AND INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING, 2006. p. 259-261. ISBN: 83-85940-28-6.
Detail

KREJZA, O.; ŠILHÁN, Z.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Specific Conductivity Measurements of the PMMA Based Electrolytes Containing Al2O3 Nanoparticles. In 7th Advanced Batteries and Accumulators - ABA-2006. Brno: 2006. p. 55-58. ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

KREJZA, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VELICKÁ, J.; VONDRÁK, J. The Presence of Nanostructured Al2O3 in PMMA Based Gel Electrolytes. In 7th International Meeting on Electrochromism. 7. Istanbul: 2006. p. 42-42. ISBN: 975-561-281-5.
Detail

BAČA, P., KŘIVÁK, P. Současné možnosti akumulace elektrické energie v RAPS aplikacích. In 27. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. BRNO: ČES, 2006. s. 18 ( s.)ISBN: 80-02-01842-7.
Detail

Ondřej Šíbl, Josef Koláčný. Electric Drive with Piezomotor. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006,Volume 2. VUT FEKT Brno: Ing.Zdeněk Novotný,CSc. Ondráčkova 105,Brno, 2006. p. 112 ( p.)ISBN: 80-214-3161-X.
Detail

J.Vidlák,J.Koláčný. Laboratory Model House Lift. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006. VUT FEKT Brno: Ing.Zdeněk Novotný,CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2006. p. 115 ( p.)ISBN: 80-214-3161-X.
Detail

MIKOTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Measuring of Relaxation Times of Natrium Ions by Magnetic Resonance Methods. In 7th ABA. Brno: FEKT VUT, 2006. p. 51 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

JANDA, M. Cooperation of Modern CAD systems with Program Ansys Workbench. In Student EEICT 2006. Proceedings of the 12th conference Student EEICT 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT a FIT, 2006. p. 44 ( p.)ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

PAAR, M. Optimisation of Parallel Compensation in Distribution Network with HPSO. In Proceeding of the Student EEICT 2006, Vol. 3. vol.3. Brno: Novotný, 2006. p. 72-76. ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

PROKOP, V. ANALYSIS OF THE DIFFERENTIAL PROTECTION FUNCTION ACCURACY IN THE UNIT REF 542PLUS. In Student EEICT 2006, Vol. 3. vol.3. Brno: Novotný, 2006. s. 81 ( s.)ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

PROKOP, V. Analysis of accuracy of the differential protection function in the unit REF 542plus. In Eletric Power Engineering 2006. Proccedings of the 7th ISC EPE 2006. Brno: Brno university of technology, 2006. s. 207 ( s.)ISBN: 80-214-3180-6.
Detail

Drápela, J. Flikr způsobený harmonickými a meziharmonickými složkami napětí. In Seminář kvality elektrické energie - Harmonické a meziharmonické. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 7-21. ISBN: 80-248-1094-8.
Detail

DRÁPELA, J. Voltage fluctuation caused by integer and non-integer harmonics. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno: Brno University of Technology, FEEC, DEPE, 2006. p. 261-269. ISBN: 978-80-214-3180-5.
Detail

KREJZA, O. Hybrid Electrochromic Cells Employing Sol-Gel and Polymeric I3-/I- Redox Electrolytes. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Wien: Vienna University of Technology, 2006. p. 145-147. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

BAXANT, P. Computer Simulation of Asynchronous Generator with Combustion Engine Operation. In 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 289-294. ISBN: 80-214-3180-6.
Detail

BAXANT, P. Limits of Transformation Effectiveness of Electrical Energy to Light in Incandescent Sources. In 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 433-437. ISBN: 80-214-3180-6.
Detail

MASTNÝ, P. Ekonomika provozu obnovitelných zdrojů energie. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno, Czech Republic: Brno University of TechnologyFaculty of Electrical Engineering and CommunicationDepartment of Electrical Power Engineering, 2006. s. 359-363. ISBN: 978-80-214-3180-5.
Detail

MASTNÝ, P.; DRÁPELA, J. Possibilities of Alternative Sources Cooperation. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno, Czech Republic: Brno University of TechnologyFaculty of Electrical Engineering and CommunicationDepartment of Electrical Power Engineering, 2006. p. 345-348. ISBN: 978-80-214-3180-5.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Konduktance stabilizovaného oblouku. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 421-425. ISBN: 978-80-214-3180-5.
Detail

COUFAL, O. O definici indukčnosti. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 427-431. ISBN: 978-80-214-3180-5.
Detail

Jaromír Vrba. Řízení rychlosti asynchronního motoru s regulací magnetického toku. In Proceedings of 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 437 ( s.)ISBN: 80-214-3180-6.
Detail

Černoch Pavel, Jirák Josef. Signal Detection with Segmental Ionization Detector. In Proceedings of the 10th International Seminar Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation. Brno, Czech Republic: Institute of Scientific Instruments ASCR, 2006. p. 9 ( p.)ISBN: 80-239-6285-X.
Detail

Z. Procházka, J. Gregor, and I. Jakubová. Optimized Energy Transfer from a Photvoltaic System to Electrical Distribution Network (on IEEE Xplore no. 11321). In Proceedings of SPEEDAM 2006. Taormina, Italy: IEEE Xplore, 2006. p. 542 ( p.)ISBN: 1-4244-0193-3.
Detail

BĚHUNEK, I. Ekonomické hodnocení akumulátoru tepla s potlačenou konvekcí. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00 Brno, 2006. s. 155 ( s.)ISBN: 80-214-3108-3.
Detail

BĚHUNEK, I. Kombinovaná termodynamická úloha ve svazku trubek. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00 Brno, 2006. s. 161 ( s.)ISBN: 80-214-3108-3.
Detail

MACALÍK, M.; MATĚJ, A.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Electrochromic Effect In Vanadium Pentoxide Thin Films. In Advanced Batteries And Accumulators - 7th ABA. Brno: Brno University of TechnologyFaculty of Electrical Engineering And CommunicationDepartment of Electrotechnology, 2006. p. 99 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

MAKOVIČKA, J. Positive electrode for lithium secondary batteries in 12th Conference Student EEICT 2006. In Positive Electrode for Lithium Secondary Batteries. Brno: VUT Brno, 2006. p. 194 ( p.)ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

Makovička J.,Vondrák,J., Sedlaříková, M. Effect of the lithium excess on performance of LiCoO2 In 7th ABA Advanced Batteries and Accumulators. In Effect of the lithium excess on performance of LiCoO2. VUT Brno, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

PAAR, M.; TOMAN, P. Využití metody roje částic při řešení kompenzace distribuční sítě. In PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2006. Brno: BRNO UNIV TECHNOLOGY, FEEC, DEPT ELECTRICAL POWER ENGINEERING, 2006. s. 131-134. ISBN: 978-80-214-3180-5.
Detail

ŽAJDLÍK, J. The Preliminary Design and Motion Control of Five-fingered Prosthetic Hand. In INES 2006. London: London Metropolitan University, 2006. p. 202-206. ISBN: 0-7803-9708-8.
Detail

DREXLER, P.; VOJTEK, T. Measurement methods of air ion fields. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice-Ustron: Silesian University of Technology, 2006. p. 29 ( p.)ISBN: 83-85940-28-6.
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P.; VOJTEK, T. Gerdien tube measurement method. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice-Ustron: Silesian University of Technology, 2006. p. 113 ( p.)ISBN: 83-85940-28-6.
Detail

KUBÁSEK, R.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Measurements of time characteristics of the gradient magnetic field. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3250-0.
Detail

REZ, J.; ZLOMEK, M. Computer controlled measurement of magnetizing characteristics of ferromagnetic materials. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice-Ustron: Silesian University of Technology, 2006. p. 117 ( p.)ISBN: 83-85940-28-6.
Detail

REZ, J. Magnetic Field Distribution in a Material Magnetised by Non- Harmonic Current. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, France, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3250-0.
Detail

STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Verification and simulation od material effects in NMR. In Electronic Devices and Systems. Brno: VUT Brno, 2006. p. 211 ( p.)ISBN: 80-214-3246.
Detail

DREXLER, P.; VESELÝ, M.; FIALA, P. The air ion fields measurement methods. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, France, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3250-0.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Numerical simulation of CaCl2.6H2O phase change. In Electronic Devices and Systems. Brno: VUT Brno, 2006. p. 264 ( p.)ISBN: 80-214-3246.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Solution of turbulence by means of FEM. In Electronic Devices and Systems. Brno: VUT Brno, 2006. p. 270 ( p.)ISBN: 80-214-3246.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T.; FIALA, P. The optoelectronic systems as coupled problems. In Electronic Devices and Systems. Brno: VUT Brno, 2006. p. 382 ( p.)ISBN: 80-214-3246-2.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. The R-FEM numerical modeling method and model building. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3250-0.
Detail

DĚDEK, L. Inverse circuit problems using total variation mehod. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3250-0.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KALÁB, P. The heat accumulator - design and operating features. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3250-0.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; DREXLER, P. Gerdien tube measurement method. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3250-0.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Properties and solution of a heat accumulator layer. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice-Ustron: Silesian University of Technology, 2006. p. 93 ( p.)ISBN: 83-85940-28-6.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Design and realization of the heat accumulator for solar thermal energy storage. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice-Ustron: Silesian University of Technology, 2006. p. 97 ( p.)ISBN: 83-85940-28-6.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical modeling of the special light source. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice-Ustron: Silesian University of Technology, 2006. p. 121 ( p.)ISBN: 83-85940-28-6.
Detail

VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou. In Sborník příspěvků-2.česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, 2006. s. 121-123. ISBN: 80-239-7361-4.
Detail

BAČA, P. CAUSES OF THE LIFE SHORTENING OF LEAD-ACID BATTERIES IN PHOTOVOLTAIC (PV) APPLICATIONS. In 7th Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT V BRNĚ, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

BAČA, P. DŮVODY ZKRÁCENÍ ŽIVOTNOSTI OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ VE FOTOVOLTAICKÝCH APLIKACÍCH. In 2. ČESKÁ FOTOVOLTAICKÁ KONFERENCE. RE AGENCY, 2006. s. 9 ( s.)
Detail

BAČA, P. SOUČASNÉ MOŽNOSTI AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE VE FOTOVOLTAICKÝCH APLIKACÍCH. In 2. Česká fotovoltaická konference. Brno: RE AGENCY, 2006. s. 11-12.
Detail

FIALA, P.; VOJTEK, T.; BĚHUNEK, I. Analysis and test of vibrational minigenerators. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice-Ustron: Silesian University of Technology, 2006. p. 155 ( p.)ISBN: 83-85940-28-6.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. A heat acumulator layer - propertities and solution. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3250-0.
Detail

FIALA, P.; SZABÓ, Z.; JIRKŮ, T.; DREXLER, P. Calorimetric sensor. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3250-0.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; VOJTEK, T. Design and Tests of Vibrational Minigenerators. In Applied Electronics 2006. Pilsen, Czech Republic: University of West BohemiaDepartment of Applied Electronics and TelecommunicationsUniverzitní 8306 14 PilsenCzech Republic, 2006. p. 71 ( p.)ISBN: 978-80-7043-442-0.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical analysis and Test of Pyramidal HF Absorber. In Applied Electronics 2006. Pilsen, Czech Republic: University of West BohemiaDepartment of Applied Electronics and TelecommunicationsUniverzitní 8306 14 PilsenCzech Republic, 2006. p. 75 ( p.)ISBN: 978-80-7043-442-0.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; KOLÁŘOVÁ, E.; KUBÁSEK, R. RL Circuits Modeling with Noisy Parameters. In Applied Electronics 2006. Pilsen, Czech Republic: University of West BohemiaDepartment of Applied Electronics and TelecommunicationsUniverzitní 8306 14 PilsenCzech Republic, 2006. p. 79 ( p.)ISBN: 978-80-7043-442-0.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M. Measurement of Weakly Magnetic Material Using New MR Technique. In Applied Electronics 2006. Pilsen, Czech Republic: University of West BohemiaDepartment of Applied Electronics and TelecommunicationsUniverzitní 8306 14 PilsenCzech Republic, 2006. p. 87 ( p.)ISBN: 978-80-7043-442-0.
Detail

VOJTEK, T.; STEINBAUER, M.; DREXLER, P.; KROUTILOVÁ, E. Methods of Air Ion Concentration Measurement. In Applied Electronics 2006. Pilsen, Czech Republic: University of West BohemiaDepartment of Applied Electronics and TelecommunicationsUniverzitní 8306 14 PilsenCzech Republic, 2006. p. 181 ( p.)ISBN: 978-80-7043-442-0.
Detail

STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Measurement and simulation of material influences in MR tomography. In International conference on fundamentals of electrotechnics and circuit theory 2006. Gliwice-Ustron: Silesian University of Technology, 2006. p. 199 ( p.)ISBN: 83-85940-28-6.
Detail

STEINBAUER, M.; KROUTILOVÁ, E. Special light source for biological application. In International conference on fundamentals of electrotechnics and circuit theory 2006. Gliwice-Ustron: Silesian University of Technology, 2006. p. 561 ( p.)ISBN: 83-85940-28-6.
Detail

REZ, J.; ZLOMEK, M. Computer controlled measurement of magnetizing characteristics of ferromagnetic materials. In Proceedings of the 6th International Conference ELEKTRO 2006. Žilina: THE UNIVERSITY OF ZILINA, 2006. p. 266 ( p.)ISBN: 80-8070-544-5.
Detail

Nováček T., Vondrák J., Sedlaříková M. Aplikace NMR pro měření gelových elektrolytů. In 27. nekonvenční zdroje elektrické energie. 2006. s. 96 ( s.)
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M.; COUFAL, O. Radiation Transfer in Air Thermal Plasmas. In Proceedings of the XVI International Conference on Gas Discharges and their Applications. Xian, Čína: Xian Jiaotong University, 2006. p. 45-48. ISBN: 0-9539105-3-9.
Detail

VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of silicon solar cells with double-sided alkali texture. In Physical and Material Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. p. 260-263. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

FIALA, P.; BĚHUNEK, I. Numerický model elektrod olověného akumulátoru. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno-Židenice, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-7764-4.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Design, numerical analysis and test of HF absorber. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno-Židenice, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-239-7764-4.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical modeling of the special light source. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno-Židenice, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-239-7764-4.
Detail

SZABÓ, Z.; JIRKŮ, T.; FIALA, P. Model komory reaktoru s mikrovlnným ohřevem. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno-Židenice, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-7764-4.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Numerical modeling of Accuracy of Air Ion Field Measurement. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno-Židenice, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-239-7764-4.
Detail

ORSÁGOVÁ, J. Chránění proti přetížení pomocí tepelného modelu. In Sborník konference ČK CIRED 2006. Tábor: 2006. s. 1-7. ISBN: 80-248-1190-1.
Detail

DRÁPELA, J. Flikr způsobený meziharmonickými složkami napětí. In Sborník konference ČK CIRED 2006. Tábor: EGC-České Budějovice, 2006. s. 1-19. ISBN: 80-248-1190-1.
Detail

Drápela, J. Odolnost světelných zdrojů různých konstrukcí na kolísání napájecího napětí. In Sborník konference ERU 2006. Brno: ELCOM, 2006. s. 1-21.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Collision integrals in Transport Properties Calculation of Air. In Programme & Abstract Book of the 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Cyech Republic, 26.-29. June 2006. Praha: ČVUT FEL Praha, 2006. p. 47-47. ISBN: 80-01-03506-9.
Detail

T.Nováček, J.Vondrák, M.Sedlaříková, P.Šiková. Properties of NaClO4 PMMA based gel electrolytes. In 7th Advanced Batteries and Accumulators. Brno 2006: VUT Brno, 2006. p. 47 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

MELICHAR, P.,DURON, J. HÁJEK, V. Automotive Alternator as EC Motor. In ISEM 2006. Praha: ČVUT Praha, 2006. p. 165 ( p.)ISBN: 80-01-03548-4.
Detail

ORSÁGOVÁ, J. Three-Phase Transmission Line Modeling. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering. Brno, Czech Rep.: Brno University of Technology Faculty Electrical Engineering and Communication, 2006. p. 203-205. ISBN: 978-80-214-3180-5.
Detail

Kocian, M., Vondrák, J., Sedlaříková, M. Carbon Nanotubes in Supercapacitors. In 7th Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT FEKT BRNO, 2006. p. 131 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. New method of photovoltaic cells diagnostic. In 3rd International workshop on teaching in potovoltaics. Prag: IEE, 2006. p. 107 ( p.)ISBN: 80-01-03467-4.
Detail

VANĚK, J., KVALTIN, J., FOŘT, T. LBIC měření využívající různé vlnové délky. In 2. česká fotovoltaická konference. Brno: Solartec s.r.o., 2006. s. 61 ( s.)ISBN: 80-239-7361-4.
Detail

VANĚK, J., KOVÁŘ, J., ŠEVČÍK, R. Degradační testy funkčních vrstev solárních panelů s krystalickými solárními články. In 2. česká fotovoltaická konference. Brno: Solartec s.r.o., 2006. s. 64 ( s.)ISBN: 80-239-7361-4.
Detail

VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou. In 2. česká fotovoltaická konference. Brno: Solartec s.r.o., 2006. s. 64 ( s.)ISBN: 80-239-7361-4.
Detail

BARATH, P., NOVÁK, V., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J., KAZELLE, J.,KLIMENT, J. Ion exchange membranes. In Extended abstract of the sixth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 978-2-553-01-398-0.
Detail

CHMELA, M. The Future Outlook for Fossil Fuels. In PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 439-444. ISBN: 978-80-214-3180-5.
Detail

M. Hrabovsky, O. Chumak, J. Gregor, and O. Hurba. Electric Probe Diagnostics and Imaging of Expanding DC Arc Plasma Jet. In Proceedings of the International Conference on Gas Discharges. Xi'an, China: 2006. p. 737 ( p.)
Detail

SKALA, P.; DĚTŘICH, V.; BLAŽEK, V.; MATONOHA, K.; ŠPAČEK, Z. Comparison of Estimates of the Costs of Penalty Payments in a MV Distribution Network Obtained by Simulation and from Observed Data. In The Proceeding of International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Vols 1 and 2. Stockholm: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2006. p. 1172-1178. ISBN: 978-91-7178-585-5.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., BARATH, P., NOVÁK, V., KLIMENT, J. Anionic Ionex Membranes. In Extended abstract of the sixth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 978-2-553-01-398-0.
Detail

BARATH, P., NOVÁK, V., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Bipolar membranes. In 7th ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology , Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2006. p. 84 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

BARATH, P., NOVÁK, V., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Alkaline Ionex Membranes. In 7th ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology , Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2006. p. 93 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

P. Křivák, P. Bača. SIMULATION OF THE CURRENT DISTRIBUTION THROUGH THE ELECTRODE SYSTEM IN A CYLINDRICAL TYPE VRLA CELLS. In Engineering mechanics 2006. Svratka: Svratka: Association for Enginnering Mechanics, 2006. p. 196 ( p.)ISBN: 80-86246-27-2.
Detail

P. Křivák, P. Bača. NEW FINDING FROM STUDY OF INNER RESISTANCE OF LEAD-ACID BATTERY. In 7th Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT V BRNĚ, 2006. p. 20 ( p.)
Detail

Petr Křivák, Petr Bača. Automatizované měření kontaktního odporu a odporu aktivní hmoty článků olověného akumulátoru. In 27. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES, 2006. s. 26 ( s.)ISBN: 80-02-01842-7.
Detail

BLAŽEK, V.; SKALA, P. Increasing the Reliability of Electric Energy Supply from a Municipal Distribution Network in Context with the Liberalization of Energy Market. In PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2006. Brno: BRNO UNIV TECHNOL, FAC ELECTRICAL & COMMUN, DEPT POWER ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERING, TECHNICKA 8, BRNO 616 00, CZECH REPUBLIC, 2006. p. 69-74. ISBN: 978-80-214-3180-5.
Detail

FOLTÝN, D., BAXANT, P. Knowledge database of expert system for lighting design. In Proceedings of the 1st Lighting Conference of the Visegrád countries LUMEN V4. Balatonfüred, Hungary: LumenV4, 2006. p. 95 ( p.)
Detail

FOLTÝN, D., BAXANT, P. Legislativní podklady pro osvětlování a jejich databázové zpracování pro expertní systém. In Kurz osvětlovací techniky XXV. Hotel Dlouhé stráně, Kouty nad Desnou: Česká společnost pro osvětlování, 2006. s. 37 ( s.)ISBN: 80-248-1178-2.
Detail

TOMAN, P., KRÁTKÝ, M., PAAR, M. Dynamic Model of Hysteresis Loop and Ferroresonance Phenomena. In Proceedings of The 8th IEE International Conference ACDC 2006 on AC and DC Power Transmission. London, UK: IEE, 2006. p. 290 ( p.)ISBN: 0-86341-613-6.
Detail

TOMAN, P.; PAAR, M. Simulation of Instrument Transformer Properties in Power Systems. In PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2006. 1. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 111-115. ISBN: 978-80-214-3180-5.
Detail

KRÁTKÝ, M., TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., PAAR, M. Utilization of Interstate Redispatching for Solving Faults in Interconnected Power Systems. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80.
Detail

TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., PAAR, M., KRÁTKÝ, M. Simulation of Ferroresonance Phenaomena in Power Systems. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. p. 3 ( p.)ISBN: 80.
Detail

PAAR, M., TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. The Aplication of Modified Genetic Algorithms to Shunt Compensation Optimization. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. p. 9 ( p.)ISBN: 80.
Detail

STEINBAUER, M.; KROUTILOVÁ, E. The source of light with high power LEDs. In Applied Electronics 2006. Plzeň: University of West Bohemia, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 978-80-7043-442-0.
Detail

Křivák, Bača. Poznatky ze studia vnitřního odporu článků olověného akumulátoru. In 26. nekonvenční zdroje elektrickké energie. Brno: ČES, 2005. s. 39 ( s.)ISBN: 80-02-01761-7.
Detail

R. Autrata, J. Jirák, J. Špinka. HUMIDITY ADJUSTMENT IN ENVIRONMENTAL SCANNING ELECTRON MICROSCOPY. In Advanced Batteries and Accumulators, ABA-6. ABA - 6. Brno: Jiří Vondrák,Vítězslav Novák, Jakub Reiter, 2005. p. 189 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

NOVÁČEK, T., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J. Specifické vlastnosti gelových elektrolytů. In 26.nekonvenční zdroje elektrické energie. 2005. s. 48 ( s.)
Detail

Bušov, B. 25 years with TRIZ in Czech Republic. In 25 let implementace TRIZ v ČR a na Slovensku. St. Peterburg: Mezinárodní asociace TRIZ, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3047-8.
Detail

M. Dočkal, M. Sedlaříková, J. Vondrák. Absence přirozeného pohybu iontů v gelovém elektrolytu. In 26. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 2005. s. 51 ( s.)
Detail

Nováček T. Vlastnosti aprotických gelových elektrolytů. In Elektrotechnika a informatika 2005. 2005. s. 57 ( s.)
Detail

M. Dočkal. Homogenita galvanických povlaků z nevodných elektrolytů. In Elektrotechnika a Informatika 2005. 2005. s. 1 ( s.)
Detail

M. Dočkal, M. Sedlaříková, J. Vondrák, J. Kazelle, K. Bartušek. Chybí název. In 2005. s. 73 ( s.)
Detail

Tulis, Z. Measuring system for high-speed digital camera and pressure condition sensing in LV MCB. In XVIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: FEKT VUT, 2005. p. 194 ( p.)ISBN: 80-214-2931-3.
Detail

František Veselka. Inovace elektrických motorů a jejich komponentů. In XXIX Konference Elektrické pohony. Plzeň: ZČU Plzeň, 2005. s. 100 ( s.)ISBN: 80-02-01733-1.
Detail

František Veselka. Zkušenosti s provozem a diagnostikou kluzného kontaktu elektrických strojů. In Diagnostika 05. ZČU Plzeň: FEL ZČU Plzeň, 2005. s. 220 ( s.)ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

František Veselka, Pavel Tureček. Porovnání původních a inovovaných držáků kartáčů pro elektrické stroje s kluzným kontaktem. In Diagnostika 05. ZČU Plzeň: FEL ZČU Plzeň, 2005. s. 224 ( s.)ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

ŠTOREK Pavel, VESELKA František. ACCURACY ANALYSIS OF THE CONTACT AND CONTACLESS SURFACE MEASUREMENT. In ISEM 2005. FEL ČVUT Praha: FEL ČVUT Praha, 2005. p. 140 ( p.)
Detail

DRÁPELA, J.; MASTNÝ, P. Kolísání napětí způsobené harmonickými a meziharmonickými složkami. In Kvalita elektrické energie, 3th scientific workshop. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 59-66. ISBN: 80-248-1033-6.
Detail

Jiří Drápela, Petr Mastný. Blikání světelných zdrojů způsobené meziharmonickými složkami napětí. In Kvalita elektrické energie, 3th scientific workshop. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 67-79. ISBN: 80-248-1033-6.
Detail

VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. Comparison Between Noise Characteristic of Silicon Solar Cells and LBIC. In Physical and Material Engineering 2005. Krkonoše: CTU in Prague, 2005. p. 48-51. ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z. Different Wavelength of Light in the LBIC. In Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 240-245. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

PAAR, M. Optimalizace paralelní kompenzace v distribuční síti. In Student EEICT 2005, Vol. 1. Brno: VUT Brno, 2005. s. 207-209. ISBN: 80-214-2888-0.
Detail

PAAR, M. Optimization of Parallel Compensation in MV Distribution Network. In Honeywell EMI 2005. Brno: VUT Brno, 2005. p. 65-67. ISBN: 80-214-2942-9.
Detail

JANDA Marcel, KUCHYŇKOVÁ Hana. Cooperation Autodesk Inventor with Ansys Workbench. In ISEM 2006. Praha: 2006. p. 89 ( p.)ISBN: 80-01-03548-4.
Detail

Marcel Janda, Hana Kuchyňková. Modeling of physical field with Ansys Workbench. In Low Voltage Electrical Machines. Brno: VUT Brno, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3159-8.
Detail

KUBÁSEK, R.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Testing the quality of magnetic gradient fields for studying self-diffusion processes in biological specimens by magnetic resonance methods. In APCCAS06 proceeding. Singapore: IEEE, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 1-4244-0387-1.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., HÁJEK, V. 3D CAD programs at power electrical engineering study programme. In ISEM 2006 - XIV. scientific conference. ČVUT, Praha: ČVUT, Praha, 2006. p. 118 ( p.)ISBN: 80-01-03548-4.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Requirements and design of the starting system. In ISEM 2006 - XIV. scientific conference. ČVUT, Praha: ČVUT, Praha, 2006. p. 69 ( p.)ISBN: 80-01-03548-4.
Detail

Cenek, M., Kazelle, J., Rozsívalová, Z. Alternative Fuels in Ecological Transport. In Proceedings of 9th International Conference and Exhibition "Transport and Technologies for Sustainable Development". Transport and Technologies for Sustainable Development. Karlovy Vary: 2006. p. 101 ( p.)
Detail

V. Nová, S. Brudná, P. Barath, J. Vondrák, M. Sedlaříková. Materiály pro kladnou elektrodu palivového článku. In 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. Tuchlovice: Česká elektrotechnická společnost, 2006. s. 84 ( s.)ISBN: 80-02-01842-7.
Detail

J.Špinka, J.Jirák. X - RAY MICROANALYSIS IN ESEM. In 7th Aba BRNO 2006. Brno: TU Brno, Department of Electrotechnolgy, 2006. p. 153 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; KUBÁSEK, R. Stochastic differential equations and their applications. In microCAD 2007, International Scientific Conference. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2007. p. 37 ( p.)ISBN: 978-963-661-747-9.
Detail

VESELKA, F. Increasing reliability of power source. In Electric Power Engineering 2006 : proceedings of the 7th international scientific conference : May 16-18, 2006, Hotel SANTON, Brno, Czech Republic. Brno : University of Technology, 2006: Vysoké učení technické v Brně, Ústav elektroenergetiky [i], 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3180-6.
Detail

F. Veselka, P. Štorek. The induction probe utilization to the metal commutator geometry detecting. In 51st Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. TH Ilmenau: Technische Universität Ilmenau, 2006. p. 405 ( p.)ISBN: 3-938843-15-2.
Detail

Frantisek Veselka. New Conception on the Electrical Machine Brush Gear with auxiliary Brushes. In 51. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. TH Ilmenau: TH Ilmenau, 2006. p. 401 ( p.)ISBN: 3-938843-15-2.
Detail

BLAŽEK, V.; SKALA, P. Increase of reliability of power system operation through the optimization of maintenance carried out to the power equipment. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. p. 50-55.
Detail

DĚTŘICH, V.; SKALA, P.; ŠPAČEK, Z.; BLAŽEK, V. Evaluating the reliability of individual feeders of a distribution network based on the costs of penalty payments. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. p. 140-145.
Detail

BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Measurement of Radio Frequency Magnetic Field. In PIERS 2007. PIERS. Peking: The electromagnetic academy, 2007. p. 237-240. ISBN: 978-1-934142-00-4.
Detail

KUBÁSEK, R.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Radiofrequency magnetic field mapping in MR tomography. In MM06. Bratislava: 2006. p. 53 ( p.)ISBN: 80-227-2452-1.
Detail

BARTUŠEK, K.; DOKOUPIL, Z.; GESCHEIDTOVÁ, E.; SMÉKAL, Z. Gradient Coils Temperature Controller in a Gradient System for MR Tomography. In Second International Conference on Systems. USA: IEEE, 2007. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

P. Barath, J. Kliment, M. Sedlaříková, J. Vondrák. Nízkoteplotní palivové články H2-O2. In Perspektivy elektrotechniky 2007. 5. celostátní seminář učitelů středních škol ČR. Rožnov pod Radhoštěm: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, 2007. s. 65 ( s.)ISBN: 978-80-239-9006-5.
Detail

BAXANT, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Distribuované řízení energetických zdrojů. In Energomatika 2007. 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-239-9076-8.
Detail

MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z.; BÁTORA, B.; BELATKA, M. Sběr dat z fotovoltaických systémů. In Sborník přednášek konference Energomatika 2007. Wirelesscom, s.r.o., 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-239-9076-8.
Detail

JIRKŮ, T.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R. A Passive Optical Location Implemented on the One-board Computer. In Progress In Electromagnetic. Progress In Electromagnetics. Cambridge, USA: The electromagnetics academy, 2009. p. 214-218. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

MAKOVIČKA, J. Anode material for Li-ion batteries. In 13th conference of student eeict 2007. BRNO: VUT BRNO, 2007. p. 346-350. ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z. On-line Measuring System. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Ing. Zdenek NovotnýCSc., Ondrčkova 105, Brno, 2007. p. 165-168. ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

PROKOP, V. CURRENT TRANSFORMER REQUIREMENTS FOR DIFFERENTIAL PROTECTION. In Proceeding of the 8th International Conference Electric Power Engineering 2007. Ostrava: Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, katedra Elektroenergetiky, 2007. p. 100 ( p.)ISBN: 978-80-248-1391-2.
Detail

Petr Špičák, Vít Svoboda. Intercalation in electrochromic devices studied by Quartz microbalance. In Student EEICT 2007. Brno: 2007. p. 366 ( p.)ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

JANDOVÁ, K. Optimizing of Fast Scanning method. In Proceedings of the 13th conference - Student EEICT 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný Csc., 2007. p. 332 ( p.)
Detail

VOGNAR, J. Metal-hydrid catalyst for alkaline fuel cell. In Student EEICT 2007 vol.4. Ing.Zdeněk Novotný, 2007. p. 376-380.
Detail

VOGNAR, J.; NOVÁK, V. Kinetic properties of MnO2 based positive electrode with different dopants. In Advanced Batteries and Accumulators. Brno Univerzity of technology, 2007. p. 146-149. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

VANĚK, J.; FOŘT, T.; JANDOVÁ, K. SOLAR CELL BACK SIDE CONTACT PROJECTION TO THE FRONT SIDE LBIC IMAGE. In 8th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: TIMEART agency, 2007. p. 253-256. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

KUBÍČKOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. ELECTROLUMINESCENCE IMAGING OF MONOCRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS. In 8th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: TIMEART agency, 2007. p. 257-259. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KREJZA, O.; BARATH, P.; KLIMENT, J. Nové pohledy na aprotické polymerní elektrolyty. In Perspektivy elektroniky 2007. 5. Rožnov pod Radhoštěm: SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, 2007. s. 87-91. ISBN: 978-80-239-9006-5.
Detail

KREJZA, O.; REITER, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KOCIAN, M.; VONDRÁK, J. Impedance of a glassy carbon electrode in PMMA aprotic gel electrolytes. In PBFC 2007, Polymer batteries - fuel cells 2007, Roma. Rome: PBFC, 2007. p. 65-65.
Detail

KREJZA, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; REITER, J.; VELICKÁ, J.; BARTUŠEK, K. The ionic mobility in gel polymer electrolytes studied by NMR spectroscopy. In PBFC 2007, Polymer batteries - fuel cells 2007, Roma. Rome: PBFC, 2007. p. 203-204.
Detail

JANDA, M.; KUCHYŇKOVÁ, H. SIMULATION OF PHYSICAL FIELD IN ELECTRIC MACHINE. In XLIII International Symposium on Electrical Machines. 2007. p. 77-80. ISBN: 978-83-921340-3-9.
Detail

Vít Svoboda, Petr Špičák, Marie Sedlaříková, Jiří Vondrák, Jiří Kazelle. INTERCALATION IN ELECTROCHROMISM OBSERVED BY QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE. In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 7. Brno: 2007. p. 117 ( p.)ISBN: 978-80-210-4235-3.
Detail

ŠPAČEK, J. Assessment of the Reliability of Distribution Networks. In Student EEICT 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2007. p. 203 ( p.)ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

MASTNÝ, P. Cooperation of Heat Pump and Solar System in the Common Power Unit. In Proceedings of the 2nd IASME/WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT, Portorose, Slovenia, May 15 - 17, 2007. Portorose, Slovenia, May 15 - 17, 2007: World Scientific and Engineering Academy and Society Press, 2007. p. 186-194. ISBN: 978-960-8457-69-0.
Detail

JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Fast non-destructive testing of solar cells. In 6th international conference of PHD students. Miskolc: University of Miskolc, Hungary, 2007. p. 293-298. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

JANDOVÁ, K.; BAŘINKA, R.; VANĚK, J. Electroluminescence imaging of monocrystalline silicon solar cells. In Advanced Batteries and Accumulators, ABA. Brno: VUT Brno, 2007. p. 257-260. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

MACHÁČEK, J. Utilization of Genetic Algorithms in Solution Schmidt's Theory of Stirling Engine. In 6th International Conference of PhD Students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2007. p. 311-316. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

MACHÁČEK, J.; BELATKA, M.; BÁTORA, B. Influence of Discharge Lamps Supply Voltage on the Chromaticity Temperature. In 6th International Conference of PhD Students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2007. p. 317-321. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

PROCHÁZKA, Z.; MACHÁČEK, J. A Matlab-Based Online Measuring System for Power-Optimized Solar Cell. In 6th International Conference of PhD Students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2007. p. 349-353. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

MELICHAR, P.; DUROŇ, J.; HÁJEK, V. POWER SOURCE WITH ASYNCHRONOUS GENERATOR AND COMBUSTION ENGINE IN INDEPENDET POWER NET. In XLIII International Symposium on Electrical Machines. Poznaň: 2007. p. 111-112. ISBN: 978-83-921340-3-9.
Detail

MELICHAR, P. Reverzibilní automobilový alternátor. In KOPES 2007. Brno: Univerzita Obrany, 2007. s. 132-137. ISBN: 978-80-7231-252-8.
Detail

DUROŇ, J.; HÁJEK, V.; MELICHAR, P. SYNCHRONIZACE DVOU NEZÁVISLÝCH STĚRAČOVÝCH POHONŮ. In KOPES 2007. Brno: UNOB Brno, 2007. s. 30-33. ISBN: 978-80-7231-252-8.
Detail

DUROŇ, J.; MELICHAR, P.; HÁJEK, V. SYNCHRONIZATION OF TWO INDEPENDENT WIPERS. In XLIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONE ELECTRICAL MACHINES. Poznan: Polish Academy of Sciences, Poznan, 2007. p. 45-47. ISBN: 978-83-921340-3-9.
Detail

JIRÁK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; HEJÁTKOVÁ, E. Manganese and nickel additives for electrode materials of lithium-ion batteries. In Advanced Batteries and Accumulators - 8th ABA. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2007. p. 118-122. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

DRÁPELA, J.; TOMAN, P. Interharmonic - Flicker Curves of Lamps and Compatibility Level for Interharmonic Voltages. In 2007 IEEE Lausanne PowerTech Conference Proceedings. 1. Laussane, Switerland: IEEE Power Engineering Society, 2007. p. 1552-1557. ISBN: 978-1-4244-2189-3.
Detail

DRÁPELA, J. Konstrukce flikrmetru s odezvou na meziharmonické nad 100Hz. In Sborník konference ČK CIRED 2007. Tábor: ČK CIRED, 2007. s. 1-18. ISBN: 978-80-254-0304-4.
Detail

KOKTAVÝ, P.; VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JANDOVÁ, K.; KAZELLE, J. Solar Cells Noise Diagnostic and LBIC Comparison. In Proceeding of AIP. Melville, New York: AIP, 2007. p. 306-309. ISBN: 978-0-7354-0432-8.
Detail

VANĚK, J.; FOŘT, T.; JANDOVÁ, K.; BAŘINKA, R. Projection fo solar cell back side contact to the LBIC image. In EDS'07. Brno: TIMEART agency, 2007. p. 253-256. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; BAŘINKA, R. Comparison fo the LBIC and elekctroluminescence image. In EDS'07. Brno: TIMEART agency, 2007. p. 253-256. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

STEINBAUER, M.; FIALA, P.; JIRKŮ, T. Numerical model and test of inductive flowmeter. In Electronic Devices and Systems EDS '07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. p. 28-33. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z.; DRÁPELA, J. System for Measuring and Collecting Data from Solar-cell Systems. In 9th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation. 1. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMME), 2007. p. 702-705. ISBN: 978-84-691-0057-8.
Detail

VRBICKÝ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Alpha nickel hydroxide stability in dependence on electrolyte concentration. In Advanced Batteries and Accumulators - 8th ABA. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Elactrical Engineering and Communication, 2007. p. 233-235. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

VRBICKÝ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Alpha nickel hydroxide substitued by aluminium. In 6th International Conference of PHD students. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. p. 459-461. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

JIRÁK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. The positive electrode materials with metals admixtures. In 6th International conference of PhD students. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. p. 51-55. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

JIRÁK, T.; MAKOVIČKA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Expanded graphite electrode for li-ion batteries. In 6th International conference of PhD students. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. p. 261-263. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

VRBICKÝ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MAKOVIČKA, J. Anode Material based on carbon nanotubes for li-ion batteries. In 6th International Conference of PHD students. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. p. 419-421. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

JIRÁK, T. Electrode materials for lithium-ions accumulators. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007, Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2007. p. 323-326. ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

JIRÁK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Materials for positive electrodes lithium-ions accumulators. In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, 7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 74-75. ISBN: 978-80-210-4235-3.
Detail

ŠPIČÁK, P.; SVOBODA, V. MnO2 thin film studied by EQCM. In 6 th international conference of PHD students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Hungary, 2007. p. 149-153. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

ŠPIČÁK, P.; MAKOVIČKA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Nanotubes as conductive additive for Li-ion batteries. In 6 th international conference of PHD students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Hungary, 2007. p. 467-469. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; HADINEC, M.; BARTUŠEK, K. The effect of non-homogenous parts in materials. In Proceedings of PIERS. The electromagnetics academy, 2007. p. 367-371. ISBN: 978-1-934142-00-4.
Detail

BARTUŠEK, K.; RYCHNOVSKÝ, J.; FIALA, P. T1 relaxation time of the Xenon 129 influenced by magnetic susceptibility of the laboratory glasses. In Proceeding of PIERS. The Electromagnetic Academy, 2007. p. 392-395. ISBN: 978-1-934142-00-4.
Detail

HADINEC, M.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Magnetic field approximation in MR tomography. In PIERS Proceeedings. The electromagnetics academy, 2007. p. 372-375. ISBN: 978-1-934142-00-4.
Detail

HADINEC, M.; BARTUŠEK, K. Legendre polynoms application in NMR. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007. p. 595-598. ISBN: 978-80-214-3390-8.
Detail

BRUDNÁ, S.; KAZELLE, J.; BARATH, P.; NOVÁK, V.; VOGNAR, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Catalysts for positive electrode of fuel cell. In 8th ABA Brno 2007. 2007. s. 142-145. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KROUTILOVÁ, E. Turbulence modeling of air flow in the heat accumulator layer. In Electronic Devices and Systems EDS '07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. p. 102-106. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

FIALA, P.; BACHOREC, T. Properties and numerical simulation of CaCl2.6H2O phase change. In Electronic Devices and Systems EDS '07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. p. 107-111. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. Numerical model of optimization lead-acid accumulator grids. In Electronic Devices and Systems EDS '07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. p. 107-111. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; BACHOREC, T.; STEINBAUER, M. Accuracy Measurement of Air Ion Concentration. In Electronic Devices and Systems EDS '07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. p. 173-177. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

BARTUŠEK, K.; FIALA, P. A Simple Numerical Simulation of Internal Structure of Particles Test. In Electronic Devices and Systems EDS '07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. p. 210-214. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. Simulation of the inhomogeneities in real materials. In Electronic Devices and Systems EDS '07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. p. 215-220. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Model of the homogeneous material for the NMR techniques. In Electronic Devices and Systems EDS '07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. p. 221-226. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Numerical model and test of isolated inhomogenity. In Electronic Devices and Systems EDS '07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. p. 227-231. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. Model of a Reactor Chamber With Microwave Heating. In Electronic Devices and Systems EDS '07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. p. 351-355. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

BLAŽEK, V.; DĚTŘICH, V.; SKALA, P.; ŠPAČEK, Z. Regulation of the electricity supply continuity and decision making of distribution companies about measures to be undertaken in the network. In PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL POWER QUALITY AND UTILISATION, VOLS 1 AND 2. Barcelona, SPAIN: 9th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, BarcelonaIEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2007. p. 184-188. ISBN: 978-84-691-0057-8.
Detail

BLAŽEK, V.; ŠPAČEK, Z.; SKALA, P.; DĚTŘICH, V. Evaulation of measures undertaken in the distribution network based on the potential of reducing the costs of supply interruptions. In PROCEEDINGS OF 2007 IEEE LAUSANNE POWERTECH, VOLS 1-5. Lausanne, SWITZERLAND: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2007. p. 1864-1869. ISBN: 978-1-4244-2189-3.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; ŠENK, J. Transparent radiation of intensively blasted electrical arc. In Proceedings of the International Conference on Phenomena in Ionised Gases. Prague: Institute of Plasma Physics AV CR, 2007. p. 261-264. ISBN: 978-80-87026-01-4.
Detail

SKALKA, M. INDUCTION MACHINE 2-D MAGNETIC FIELD MODEL. In STUDENT EEICT 2007. VUT v Brně, 2007. p. 198-202. ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

RAČEK, J. Nefosilní a nejaderné energetické zdroje. In Sborník příspěvků z 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách s mezinárodní účastí. Brno: Univerzita obrany Brno, 2007. s. 496-505. ISBN: 978-80-7231-274-0.
Detail

Jiří Vrbický, Jiří Vondrák, Marie Sedlaříková. Materiály pro superkapacitory. In VII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 131-133. ISBN: 978-80-210-4235-3.
Detail

VRBICKÝ, J. Metal thin films in sulfur hexafluoride decomposition products. In Student EEICT 2007. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Elactrical Engineering and Communication, 2007. p. 131-133. ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

MAKOVIČKA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Mutiwall carbon nanotubes as negative electrode for Li-ion batteries. In Advanced Batteries and Accumulators, ABA - 8. Brno: VUT, 2007. p. 40-42. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

MAKOVIČKA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Graphite electrode for Li-ion batteries. In Advanced Batteries and Accumulators, ABA - 8. BRNO: VUT, 2007. p. 85-87. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

MAKOVIČKA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Nanotubes as admixture for positive electrode in Li-ion batteries. In Advanced Batteries and Accumulators, ABA - 8. BRNO: VUT, 2007. p. 106-108. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

MAKOVIČKA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Carbon nanomaterial for li-ion batteries. In 28. Nekovenční zdroje elektrické energie. 2007. p. 117-119. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Net Emission Coefficients of Radiation in H2O and Argon Thermal Plasmas. In Proceedings of XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc (Vol. I). Brno: UVEE FEKT, 2007. p. 9-12. ISBN: 978-80-214-3359-5.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; ŠENK, J. Transparent radiation in an arc heater channel. In Proceedings of the XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Dept. of Power Electrical and Electronic Engg., FEEC BUT, 2007. p. 77-80. ISBN: 978-80-214-3359-5.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; MENDL, T.; ŠENK, J. Diffusion phenomena in the gas mixture free jet near an arc heater output. In Proceedings of the XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Dept. of Power Electrical and Electronic Engg., FEEC BUT, 2007. p. 81-84. ISBN: 978-80-214-3359-5.
Detail

GREGOR, J.; ŠENK, J.; JAKUBOVÁ, I. The description of radial energy transport in an arc heater anode channel. In Proceedings of the conference New Trends in Physics NTF 2007. Brno: Dept. of Physics, FEEC BUT, 2007. p. 217-220. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; CHMELA, M. Harmonická analýza sítě se zdroji rozptýlené výroby. In Sborník konference ČK CIRED 2007. Tábor: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-254-0304-4.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; CHMELA, M. Harmonic Analysis of a Network with Distributed Generation. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference EPE 2007. Ostrava: VSB-TECH UNIV Ostrava, 2007. p. 241-246. ISBN: 978-80-248-1391-2.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; CHMELA, M. Application of Thermal Models of Digital Protective Relays in Cable Protection. In PROCEEDINGS OF IVth INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ELEKTROENERGETIKA 2007. Košice: TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, 2007. p. 487-490. ISBN: 978-80-553-0400-7.
Detail

Roman BOK. 2-D MODEL OF DC MACHINE MAGNETIC FIELD. In STUDENT EEICT 2007. VUT v Brně, 2007. p. 141 ( p.)ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

REZ, J. Výhody a nedostatky snímačů s pulsním generováním magnetovacího proudu při nedestruktivní strukturoskopické kontrole. In Defektoskopia 2007. 1. Bratislava: NDB Bratislava, 2007. s. 29-36. ISBN: 978-80-968724-7-3.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Calculation of Net Emission Coefficients of radiation in Argon Arc Plasma. In 18th International Symposium on Plasma Chemistry, Full-Papers CD. Kyoto, Japonsko: Kyoto University, 2007. p. 30-33. ISBN: 978-80-7300-440-8.
Detail

VOGNAR, J.; BRUDNÁ, S.; NOVÁK, V.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Kinetické vlastnosti kladné elektrody tvořené MnO2 katalyzátory s různými dopanty. In 28. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Ceska elektrotechnicka spolecnost, 2007. s. 80-81. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

ŠPIČÁK, P.; SVOBODA, V.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; KAZELLE, J. Měření vlastností MnO2 vrstev pomocí mikrovah. In 28. Nekovenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 84-87. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. Nedestruktivní metody měření solárních článků. In 28.Nekonvenční zdroje elektrické energie. VUT v Brně, 2007. s. 32-35. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

MASTNÝ, P.; MATOUŠEK, A. Increase of Efficiency of Energy System with Heat Pump Using Solar Radiation. In Lecture Notes on Energy and Environment Proceeding of the RES'07, EPESE'07, WWAI'07. WSEAS. Arcachon, France, October 14 - 16, 2007: World Scientific and Engineering Academy and Society Press, 2007. p. 13-18. ISBN: 978-960-6766-09-1.
Detail

PAAR, M.; TOMAN, P.; NIELSEN, H. Optimization of the Compensation of a Meshed MV Network by a Modified Genetic Algorithm. In PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL POWER QUALITY AND UTILISATION, VOLS 1 AND 2. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMME), 2007. p. 158-163. ISBN: 978-84-691-0057-8.
Detail

VÍTEK, O.; HÁJEK, V. Analysis, Design and Optimization of the Automotive Slipringless Alternator. In 16th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. Košice: TULIP reklama, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8073-868-6.
Detail

FRK, M. Působení klimatických činitelů na dielektrická spektra keramických materiálů. In Diagnostika ´07. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 225-228. ISBN: 978-80-7043-557-1.
Detail

VÍTEK, O.; HÁJEK, V. DESIGN AND OPTIMIZATION OF THE BRUSHLESS ALTERNATOR. In XV. International Symposium on Electric Machinery in Prague ISEM 2007. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. p. 172-176. ISBN: 978-80-01-03807-9.
Detail

TOMAN, P.; PAAR, M.; BÁTORA, B. Using of the Artificial Neural Networks to the Localization of the Earth Faults in radial Networks. In Proceedings of 19th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution CIRED 2007. Liege, Belgium: AIM Belgium, 2007. p. 1-4.
Detail

TOMAN, P.; PAAR, M.; ORSÁGOVÁ, J. Possible Solutions to Problems of Voltage Asymmetry and Localization of Failures in MV Compensated Networks. In 2007 IEEE LAUSANNE POWERTECH, VOLS 1-5. 1. Lausanne: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 2007. p. 1758-1763. ISBN: 978-1-4244-2189-3.
Detail

KREJZA, O.; REITER, J.; VONDRÁK, J. Methacrylate-based polymer electrolytes for electrochromic devices and lithium-ion batteries. In 8th International Conference Advanced batteries and accumulators [A.B.A.-8]. 8. Brno: BUT FEKT, 2007. p. 76-78. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

NĚMEC, J.; ONDRŮŠEK, Č. Synchronous generator mechanic construction. In STUDENT EEICT 2007. VUT V BRNĚ, 2007. p. 1 ( p.)ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

DREXLER, P.; KALÁB, P.; STEINBAUER, M. INDUCTANCE-FREE HV DIVIDER FOR PULSE MEASUREMENT. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; BACHOREC, T.; BARTUŠEK, K. ACCURACY OF AIR ION FIELD MEASUREMENT. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

FIALA, P.; BARTUŠEK, K. A SIMPLE NUMERICAL SIMULATION OF INTERNAL STRUCTURE OF PARTICLES TEST. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

FIALA, P.; BACHOREC, T. PROPERTIES AND NUMERICAL SIMULATION OF CaCl2.6H2O PHASE CHANGE. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

FIALA, P. Turbulence Modeling of Air Flow in the Heat Accumulator Layer. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. DESIGN, NUMERICAL ANALYSIS AND TEST OF HF ABSORBER. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

REZ, J.; GESCHEIDTOVÁ, E. EFFECT OF SPECIMENT SHAPE ON INFORMATION YIELD IN NON DESTRUCTIVE MAGNETIC TESTING. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T. NUMERICAL MODEL OF INDUCTIVE FLOWMETER. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. NUMERICAL MODEL OF OPTIMIZATION OF LEAD-ACID ACCUMULATOR GRIDS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

STEINBAUER, M.; FIALA, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z. MICROGENERATOR MODELING AND EXPERIMENTAL RESULTS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

MACALÍK, M.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Nový způsob přípravy vodivých transparentních vrstev. In 28. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 107-109. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. NUMERICAL MODELING OF THE SPECIAL LIGHT SOURCE WITH NOVEL R-FEM METHOD. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

ŠÁDEK, V.; FIALA, P. THE BOUNDARY ELEMENT METHOD IN THE STRIP-CENTERED COAXIAL LINE ANALYSIS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-2. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

STEINBAUER, M.; FIALA, P.; DREXLER, P. SPECIAL PURPOSE MEASUREMENT METHODS IN SINGLE-SHOT APPLICATIONS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

KUBÁSEK, R.; KOLÁŘOVÁ, E. STOCHASTIC MODELS OF RL CIRCUITS IN EXPERIMENTS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z. THE DESIGN OF A REACTOR CHAMBER WITH MICROWAVE HEATING. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KROUTILOVÁ, E.; SZABÓ, Z.; DREXLER, P.; BĚHUNEK, I. Numerical model of inductive flowmeter. In ISEF'2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic Praha: Czech Technical University, 2007. p. 12-13. ISBN: 978-80-01-03784-3.
Detail

KOŇAS, P. COMPUTING USING THE FINITE ELEMENT METHOD ON HOMOGENEOUS CLUSTERS AND COMPUTATIONAL GRIDS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-14. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. Model of a reactor chamber with microwave heating. In ISEF'2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic Praha: Czech Technical University, 2007. p. 30-31. ISBN: 978-80-01-03784-3.
Detail

BARTUŠEK, K.; DREXLER, P.; FIALA, P. A simple numerical simulation of internal structure of particles test. In ISEF'2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic Praha: Czech Technical University, 2007. p. 72-73. ISBN: 978-80-01-03784-3.
Detail

BACHOREC, T.; FIALA, P. Properties and numerical simulation of CaCl2.6H2O phase change. In ISEF'2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic Praha: Czech Technical University, 2007. p. 125-126. ISBN: 978-80-01-03784-3.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical model of optimization lead-acid accumulator grids. In ISEF'2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic Praha: Czech Technical University, 2007. p. 255-256. ISBN: 978-80-01-03784-3.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; DĚDKOVÁ, J.; BARTUŠEK, K. Problem of non-uniformity in materials. In ISEF'2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic Praha: Czech Technical University, 2007. p. 422-426. ISBN: 978-80-01-03784-3.
Detail

BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. A Simple Numerical Simulation of Internal Structure of Particles Test. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. p. 1-2. ISBN: 978-80-7043-564-9.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; HADINEC, M.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. The reverse reconstruction of results obtained from the numerical simulation of MR signal. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. p. 15-16. ISBN: 978-80-7043-564-9.
Detail

KUBÁSEK, R.; KOLÁŘOVÁ, E. Noise modelling in RL circuits. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. p. 7-8. ISBN: 978-80-7043-564-9.
Detail

VALENTA, J.; VÁVRA, Z. Pressure Conditions in LV Circuit Breakers. In Proceedings of the XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc Volume I: Contributed Papers. ÚVEE FEKT VUT Brno: ÚVEE FEKT VUT, 2007. p. 213-216. ISBN: 978-80-214-3359-5.
Detail

VALENTA, J.; VÁVRA, Z. External Electrical Circuit and Arc Behavior Modeling. In Proceedings of the XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc Volume I: Contributed Papers. ÚVEE FEKT VUT Brno: ÚVEE FEKT VUT, 2007. p. 217-220. ISBN: 978-80-214-3359-5.
Detail

VALENTA, J.; VÁVRA, Z.; VANĚK, J. Electromagnetism and Thermodynamics in LV Circuit Breakers. In Proceedings of the XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc Volume I: Contributed Papers. ÚVEE FEKT VUT Brno: ÚVEE FEKT VUT, 2007. p. 221-224. ISBN: 978-80-214-3359-5.
Detail

FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KUBÁSEK, R. High Power Generator Test, PGP-II. In 4th European Symposium on Non-Lethal Weapons : Non-Lethal Weapons: Fulfilling the Promise?. 1. Stadthalle Ettlingen, Germany: Fraunhofer Institute for Chemical Technology in Pfinztal, 2007. p. 1-12.
Detail

P. Špičák , V. Svoboda , M. Sedlaříková , J. Vondrák, J. Kazelle. MnO2 STUDIED BY EQCM. In Advanced Batteries and Accumulators – 8th ABA. Brno: 2007. p. 112 ( p.)ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z. Systém pro měření a sběr dat ze solárních systémů. In Electric Power Engineering 2007. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 16-23. ISBN: 978-80-248-1391-2.
Detail

MACALÍK, M.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Influence of SnO2 Substrate Type on WO3 Electrochemical Properties. In 8th ABA - Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 123 ( p.)ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KROUTILOVÁ, E. Experiments of accuracy air ion field measurement. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. p. 1-2. ISBN: 978-80-7043-564-9.
Detail

FIALA, P.; STEINBAUER, M. Phase change material for thermal management of IC packages. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. p. 3-4. ISBN: 978-80-7043-564-9.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M. Microgenerator modeling and experimental results. In IC - SPETO 2007. Zaklad Graficzny Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. p. 15-16. ISBN: 978-83-85940-29-6.
Detail

BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; BACHOREC, T.; KROUTILOVÁ, E. Numerical modeling of accuracy air ion field measurement. In IC - SPETO 2007. Zaklad Graficzny Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. p. 35-36. ISBN: 978-83-85940-29-6.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.; BĚHUNEK, I. Evaluation of EHD model of the inductive flowmeter. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. p. 63-64. ISBN: 978-83-85940-29-6.
Detail

BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Numerical simulations of different particle behaviour approaches. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. p. 73-74. ISBN: 978-83-85940-29-6.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; DOHNAL, P. Properties and numerical simulation of CaCl2.6H2O phase change. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. p. 75-76. ISBN: 978-83-85940-29-6.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical optimization of the lead-acid accumulator electrode grids. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. p. 81-82. ISBN: 978-83-85940-29-6.
Detail

FRK, M. The Accuracy of Dielectric Measurement of Liquid Dielectric Materials. In New Trends in Physics - NTF 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 27-30. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

MASTNÝ, P. Efficiency Increase of Operation of Technological Circuits Using Heat Pumps and Alternative Power Sources. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference (Electric Power Engineering). VŠB - Technická univerzita Ostrava: Ediční středicko VŠB - TU Ostrava, 2007. p. 34-42. ISBN: 978-80-248-1391-2.
Detail

Černoch, P., Jirák, J. Optimization of secondary electron detection by segmental ionization detector in environmental SEM. In Proceedings of the 8th Multinational Congress on Microscopy. Czechoslovak Microscopy Society, 2007. p. 79 ( p.)ISBN: 978-80-239-9397-4.
Detail

Jirák, J., Neděla, V., Černoch, P., Špinka, J. Scintillation Secondary Electron Detector in Environmental SEM. In Proceedings of 8th Multinational Congress on Microscopy. Czechoslovak Microscopy Society, 2007. p. 89 ( p.)ISBN: 978-80-239-9397-4.
Detail

MELICHAR, P.; DUROŇ, J.; HÁJEK, V. STARTER-GENERATOR SYSTEM WITH INDUCTION MACHINE. In ISEM 2007. Praha: ČVUT Praha, 2007. p. 140-143. ISBN: 978-80-01-03807-9.
Detail

FRK, M. Vliv délky molekulového řetězce oligobutadiénů na dielektrické spektrum. In Elektrotechnológia ´07. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 80-83. ISBN: 978-80-8073-834-1.
Detail

BÁTORA, B.; TOMAN, P. Elektromagnetic transients mathematic modelling using the trapezoidal rule. In Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT’ 2007, March 26 - 30, 2007, TOMSK, RUSSIA. Tomsk, Russia: Tomsk Polytechnic university, 2007. p. 10-12. ISBN: 0-7803-8226-9.
Detail

BÁTORA, B. Elektromagnetic transients mathematic modeling usig the trapezoidal rule. In Proceedings f the 13th conference student EEICT 2007 Volume 3. Brno, Czech republic: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105,Brno, 2007. p. 128-131. ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

BÁTORA, B.; TOMAN, P.; BAXANT, P.; BELATKA, M. Interaktívní databáze prvků inteligentních systémů moderní elektroinstalace. In Proceedings of 8th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2007. VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-1391-2.
Detail

PROCHÁZKA, Z.; MACHÁČEK, J.; UHER, J. On-line Measuring System of Solar Energy Converter with Power Optimization. In Modern Technique and Technologies MTT 2007. Tomsk: TPU Tomsk, 2007. p. 29-31. ISBN: 0-7803-8226-9.
Detail

ONDROUŠEK, L. Vliv výroby elektrické energie a tepla na životní prostředí. In Student EEICT 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2007. s. 12-15. ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

ŠPAČEK, J.; SKALA, P.; BLAŽEK, V. Reliability Analysis of MV Overhead Distribution Network. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference (Electric Power Engineering). Ostrava: Editační středisko VŠB - TU Ostrava, 2007. p. 3 ( p.)ISBN: 978-80-248-1391-2.
Detail

BELATKA, M.; MATOUŠEK, A.; BAXANT, P. Effect of Discharge Lamps Supply Voltage on Chromaticity Temperature. In MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT’ 2007. Tomsk: TPU Tomsk, 2007. p. 165-167. ISBN: 0-7803-8226-9.
Detail

SHABAN, M. Quality of Computer Software and Measurements. In EEICT 2007. Brno: FEEC VUT Brno, 2007. p. 194 ( p.)ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

PAAR, M.; TOMAN, P. Comparison of PSO and GA by Optimization of Compensation of MV Network. In PROCEEDINGS OF THE 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2007. Ostrava: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, FEECS, DEPT ELECTR POWER ENG, 17. LISTOPADU 15, OSTRAVA, 70833, CZECH REPUBLIC, 2007. p. 257-264. ISBN: 978-80-248-1391-2.
Detail

PAAR, M.; TOMAN, P. Utilization of Particle Swarm Optimization Algorithm for Optimization of MV Network Compensation. In Proceedings of the 2007 IEEE LAUSANNE POWERTECH. Lausanne: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 2007. p. 1991-1995. ISBN: 978-1-4244-2189-3.
Detail

BAXANT, P. Optimalizace veřejného osvětlení s využitím zpětného výpočtu křivek svítivosti. In Sborní přednášek konference SVĚTLO 2007. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-1579-4.
Detail

BAXANT, P. Information and Communication Technologies for Distributed Control of Dispersed Power Sources. In IV International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2007. Kosice, SK: Technical university of Kosice, 2007. p. 1-3. ISBN: 978-80-8073-844-0.
Detail

BARTUŠEK, K., VONDRÁK, J., GESCHEIDTOVÁ, E., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Determination of Relaxation Times of Sodium Ions in The Polymer Gel Electrolytes by Magnetic Resonance Methods. In . International Meeting on Electrochromism. Istanbul, Turkey: ITU, Civil Engineering Faculty Printing Office,2006, 2006. p. 59-60. ISBN: 975-561-281-5.
Detail

VOREL, P. Lithium-iontový trakční akumulátor pro elektrické kolo. In XXI. sympozium učitelů elektrických pohonů. Plzeň - Nečtiny: ČES, 2006. s. 101 ( s.)ISBN: 80-7043-455-4.
Detail

Miroslav Patočka, Pavel Vorel, Dalibor Červinka, Filip Štěpančík. Trakční pohon s vodíkovým článkem a ultrakapacitorem. In Workshop hydrogen technologies, fuell cells and applications HT-FCA 2006. Ostrava: VŠB-TUO, 2006. s. 36 ( s.)ISBN: 80-248-1179-0.
Detail

Červinka D., Štěpančík F. Palivový článek v el. trakci. In XXI. Mezinárodní sympózium učitelů elektrických pohonů SYMEP2006. Plzeň: ZČU Plzeň, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7043-455-4.
Detail

Ondřej Vítek, Vítězslav Hájek. Examination of the rotor eccentricity of the induction motor. In International Conference on Low Voltage Electrical Machines. Brno University of Technology, 2006. p. 273 ( p.)
Detail

Reiter J.,Vondrák J.,Michálek J., Sedlaříková M. Ternary polymer electrolytes with 1 methylimidazole based ionic liquids. In IMLB 2006. France: 2006. p. 424 ( p.)ISBN: 1-56677-445-4.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., HÁJEK, V. Parametric modeling at power electrical engineering study program. In LVEM - Low Voltage Electrical Machines. Brno: VUT Brno, 2006. p. 166 ( p.)ISBN: 80-214-3159-8.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. Requirements and problems of the starting system. In LVEM - Low Voltage Electrical Machines. Brno: VUT Brno, 2006. p. 10 ( p.)ISBN: 80-214-3159-8.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Low voltage electric machines optimization. In LVEM - Low Voltage Electrical Machines. Brno: VUT Brno, 2006. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-3159-8.
Detail

JIŘÍ DUROŇ, PETR MELICHAR, VÍTĚZSLAV HÁJEK. DUAL MOTOR WIPER SYSTEM. In Low voltage electrical machines 2006. VUT Brno, 2006. p. 63 ( p.)ISBN: 80-214-3159-8.
Detail

Vít BRŠLICA, Petr MELICHAR. LOW VOLTAGE BATTERY SOURCE WITH ASYNCHRONOUS GENERATOR. In Low Voltage Electrical Machines. VUT Brno, 2006. p. 48 ( p.)ISBN: 80-214-3159-8.
Detail

Petr Špičák, Vít Svoboda, Marie Sedlaříková, Jiří Vondrák, Jiří Kazelle. Quartz crystal microbalance in electrochemic devices. In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: 2007. p. 119 ( p.)ISBN: 978-80-210-4235-3.
Detail

Shaban, M. SIMULATION OF OPTIMUM EFFICIENCY CONTROL OF INDUCTION MACHINE. In EPVE 2006 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT FEKT ÚVEE, 2006. p. 212 ( p.)ISBN: 80-214-3286-1.
Detail

Shaban, M. THE POWER LOSSES BALANCE IN INDUCTION MACHINES. In EPVE 2006 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT FEKT ÚVEE, 2006. p. 216 ( p.)ISBN: 80-214-3286-1.
Detail

JIRÁK, T.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Příprava a porovnání materiálů na bázi LiCoO2 pro kladné elektrody lithno-iontových akumulátorů. In Elektrotechnika a informatika 2006, část druhá- Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 29-32. ISBN: 80-7043-473-2.
Detail

J.Makovička J.Vondrák M.Sedlaříková. New materials for li-on batteries. In Elektrotechnika a informatika 2006. ZČÚ v Plzni, 2006. p. 65-67 ( p.)
Detail

FIALA, P. Vliv biosféry na životní funkce člověka. In Česká elektrotechnická společnost. Praha: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-02-01865-6.
Detail

Maxa J., Neděla V. Experience with the establishment of teaching solidworks. In Engineering Mechanics 2006. Svratka: ITAM ASCR Praha, 2006. s. 238 ( s.)ISBN: 80-86246-27-2.
Detail

Maxa J., Neděla V. Výuka electronics product definition pomocí Solidworks. In Kybernetika a informatika. Michalovce: FEI STU Bratislava, 2006. s. 132 ( s.)ISBN: 80-227-2431-9.
Detail

Maxa J.,Neděla V. Selection of PDM Information System. In XIX. Didmattech 2006. Komárno: UJS komárno, 2006. p. 293-244. ISBN: 978-80-89234-23-3.
Detail

P.Špičák, V. Svoboda, M. Sedlaříková, J. Vondrák, J. Kazelle. Elektrodes for elektrochromic devices studied by QCM. In 7 th ABA BRNO 2006 Advanced Batteries and Accumulators. Brno: 2006. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

VRBICKÝ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Vliv rozkladných produktů fluoridu sírového na tenké vodivé vrstvy. In Elektrotechnika a informatika 2006, cast druha- Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 111-114. ISBN: 80-7043-473-2.
Detail

Špičák P., Svoboda V., Sedlaříková M., Vondrák J., Kazelle J. Elektrochromní elektrody zkoumane pomocí QCB. In 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: 2006. s. 93 ( s.)ISBN: 80-02-01842-7.
Detail

P. Špičák , V. Svoboda , M. Sedlaříková , J. Vondrák , J. Kazelle. QCB method in electrochromic devices. In Elektrotechnika a informatika 2006. Plzeň: 2006. p. 83 ( p.)ISBN: 80-7043-474-0.
Detail

Černoch P., Jirák J., Neděla V. Signal Detection with Segmental Ionization Detector. In Proceedings of 16th International Microscopy Congress, vol. 2. Sapporo, Japan: Publication committee of IMC16, 2006. p. 981 ( p.)
Detail

MACALÍK, M. Interkalační proces ve V2O5 jako aktivní vrstvě. In Elektrotechnika a informatika 2006. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 29 ( s.)ISBN: 80-7043-474-0.
Detail

J. Jirák, J. Linhart and V. Neděla. Scintillation SE Detector for Variable Pressure Microscopes. In Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation. Brno: Institute of Scientific Instruments AS CR and the Czechoslovak Microscopy Society, 2006. p. 37 ( p.)ISBN: 80-239-6285-X.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M. The light source for the experimental application. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2006 Proceedings. 1. Brno University of Technology, Technická 8, 61200 Brno, 2006. p. 415 ( p.)ISBN: 80-214-3246-2.
Detail

VOJTEK, T.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Gerdien condenser measuring and numerical modeling of air ion fields. In Applied Electronics 2006. 2006. p. 225-229. ISBN: 978-80-7043-442-0.
Detail

BACHOREC, T.; DĚDKOVÁ, J. Identification of defects in materials. In Proceedings of the Internation Workshop ISEP-DTEE 2006. 2006. p. 35-36. ISBN: 80-214-3250-0.
Detail

JIRÁK, T.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MAKOVIČKA, J.; POLSTEROVÁ, H. Materials based in LiCoO2 doped by alkali metals for positive electrodes of secondary lithium batteries. In Advanced Batteries and Accumulators - 7th ABA. Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2006. p. 45-46. ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

BUŠOV, B. Využití metodiky TRIZ v praxi. In Průmyslové inženýrství 2006. ZČU Plzeň: ZČU, Katedra průmyslového inženýrství, Plzeň, 2006. s. 12 ( s.)ISBN: 80-7043-507-0.
Detail

BUŠOV, B. Perna systems and TRIZ Evaluation. In ETRIA TRIZ Future Conference 2006. Kotrijk, Belgie: Simon Dewulf, 2006. s. 183 ( s.)ISBN: 90-77071-05-9.
Detail

BUŠOV, B. TRIZ- Tvorba a řešení inovačních/invenčích zadání. In Nejlepší zkušenosti pro lepší kvalitu života. Praha: Česká společnost pro jakost, 2006. s. 12 ( s.)ISBN: 90-6453-602-9.
Detail

BUŠOV, B. TRIZ na inovace. In Rozvoj intelektuálního kapitálu. Škoda Mladá Boleslav: Česká manažerská asociace a Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2006. s. 17 ( s.)ISBN: 80-6543-80-7.
Detail

Jaromír Vrba. Matematický popis soustavy měnič kmitočtu se střídačem proudu - asynchronní motor. In EPVE 2006 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 230-232 ( s.)ISBN: 80-214-3286-1.
Detail

MAKOVIČKA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Negative electrode for lithium-ion batteries. In 7. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. BRNO: MU, 2007. p. 95-96. ISBN: 978-80-210-4235-3.
Detail

VANĚK, J., BOUŠEK, J., KAZELLE, J., BAŘINKA, R. Different Wavelenghts of light source used in LBIC. In 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference. Dresden, Germeny: WIP-Renewable Energies, 2006. p. 324 ( p.)ISBN: 3-936338-20-5.
Detail

VANĚK, J., CHOBOLA, Z., KAZELLE, J. Noise Spectroscopy Used in Si:H Amorphous Solar Cells Diagnostic. In Proceeding of 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference. Dresden, Germany: WIP-Renewable Energies, 2006. p. 1620 ( p.)ISBN: 3-936338-20-5.
Detail

Barath P., Novák V., Sedlaříková M., Vondrák J., Roche I. Elektrodové procesy(HOR) v alkalickém médiu H2-O2 palivových článků. In 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. Brno: Ceská elektrotechnická společnost, 2006. s. 80 ( s.)ISBN: 80-02-01842-7.
Detail

MAŇA, M. Low Cost Drives for Lift Trucks. In International Conference on Low Voltage Electrical Machines. Brno: Department of Power Electrical and Electronic Engineering, FEEC, BUT, 2006. p. 213 ( p.)ISBN: 80-214-3159-8.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E. Statistical estimates of stochastic solutions of RL electrical circuits. In ICIT-2006 -- International Conference of Industrial Technology. Bombay: Indian Institute of Technology, Bombay, Indie, 2006. p. 2546-2550. ISBN: 1-4244-0726-5.
Detail

SKALICKÝ, J. Příspěvek ke stavovému řízení elektrických pohonů. In SYMEP 2006, XXI. mezinárodní sympozium elektrických pohonů. Plzeň, Nečtiny: ZČU FE v Plzni, 2006. s. 50 ( s.)ISBN: 80-7043-455-4.
Detail

Veselka, F. Bearing currents and their elimination. In Proceedings of XLIInd International Symposium on Electrical Machines SME 2006. Cracow: Faculty of Electrical Engineering , Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. p. 51 ( p.)ISBN: 83-88309-36-6.
Detail

Veselka, F. Ceramic commutator. In Proceedings of XLIInd International Symposium on Electrical Machines SME 2006. Cracow: Faculty of Electrical Engineering , Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. p. 55 ( p.)ISBN: 83-88309-36-6.
Detail

Veselka,F.,Valouch,V. CONCYCLE - Záložní zdroj VÚES Brno. In EPVE 2006. Brno: ÚVEE FEKT VUT v Brně, 2006. s. 224 ( s.)ISBN: 80-214-3286-1.
Detail

JIRÁK, T.; MAKOVIČKA, J.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Cathode materials for li-on batteries. In 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2006. p. 87-89. ISBN: 80-02-01842-7.
Detail

Lábus Radek. Automatizované měřící pracoviště pro výzkum experimentálních článků olověných akumulátorů. In Automatizované měřící pracoviště pro výzkum experimentálních článků olověných akumulátorů. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2006. s. 40 ( s.)ISBN: 80-02-01842-7.
Detail

BILKO, R. Vliv aditiv záporné aktivní hmoty na životnost olověného akumulátoru v režimu PSOC. In 27.NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES, 2006. s. 35 ( s.)ISBN: 80-02-01842-7.
Detail

Lábus Radek. Pracoviště pro měření a výzkum experimentálních článků olověných akumulátorů. In Pracoviště pro měření a výzkum experimentálních článků olověných akumulátorů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 41 ( s.)ISBN: 80-7043-475-9.
Detail

Bilko Radek. Studium chování VRLA článku in situ. In Elektrotechnika a informatika 2006. Zámek Nečtiny: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7043-473-2.
Detail

P. Špičák , V. Svoboda , M. Sedlaříková , J. Vondrák , J. Kazelle. Využití metody QCB v elektrochromismu. In Elektrotechnika a informatika 2006. Plzeň: 2006. s. 83 ( s.)ISBN: 80-7043-474-0.
Detail

Lábus Radek. Automatic laboratory cells cycling and measuring system. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006 Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2006. p. 151 ( p.)ISBN: 80-214-3161-X.
Detail

Radek Bilko. Dopad rychlého cyklování na užitné vlastnosti olověného akumulátoru s příměsí grafitu v záporné aktivní hmotě v PSOC režimu. In Impact of Fast Cycling on Use Properties of Lead-Acid Batteries with Different Amounts of Graphite in Negative Electrodes in PSOC Regime. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2006. s. 127 ( s.)ISBN: 80-214-3161-X.
Detail

VANĚK, J., KOVÁŘ, J., ŠEVČÍK, R. Degradation Test of Solar Cell Panel's Layers and Sheets. In DISEE 2006. Častá-Píla, Slovensko: STU v Bratislavě, 2006. p. 202 ( p.)ISBN: 80-227-2470-.
Detail

VANĚK, J., FOŘT, T., KUBÍČKOVÁ, K., BAŘINKA, R. LBIC method with different wavelength of light source. In EDS06. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 170 ( p.)ISBN: 80-214-3246-2.
Detail

P. Barath, V. Novák, M. Sedlarikova,J. Vondrak. Elektrodové procesy (HOR) a alkalickém mediu H2-O2 palivového článku. In Eliminační metody I. Eliminační metody I. Brno: Masarykova univerzita roku 2006, 2006. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7157-986-6.
Detail

VANĚK, J., KAZELLE, J., ŠEVČÍK, R. Degradation Tests of Mono-Crystalline Solar Cells Panel's Layers and Sheets. In EDS06. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 296 ( p.)ISBN: 80-214-3246-2.
Detail

Kliment J., Vondrák J., Velická J., Sedlaříková M., Novák v., Barath P. Optimalizace soustavy solární baterie-elektrolyzér na výrobu H2 a O2. In 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. Brno: Ceská elektrotechnická společnost, 2006. s. 63 ( s.)ISBN: 80-02-01842-7.
Detail

VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Passivation quality test by noise method. In EDS06. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 175 ( p.)ISBN: 80-214-3246-2.
Detail

Jiří Vondrák, Marie Sedlaříková, Petr Špičák, Vít Svoboda, Jiří Kazelle, Michal Macalík. The Intercalation of Cations into WO3 Layers Studied by QCB. In 7th International Meeting on Electrochromism. 7. Istanbul, Turecko: 2006. p. 29 ( p.)ISBN: 975-561-281-5.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; JAKUBIS, P.; MACALÍK, M. Preparation of Electrochromic Elements Based on Intercalation Principles. In 7. International Meeting on Electrochromism. Istanbul, Turkey: Istanbul Technical University, 2006. p. 79 ( p.)ISBN: 975-561-281-5.
Detail

PROCHÁZKA, Z.; GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I. Optimization of utilization of photovoltaic systems. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference on Electric Power Engineering EPE 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 373-378. ISBN: 978-80-214-3180-5.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., HÁJEK, V. Modern 3D Modelling, Visualization and Animation at Power Electrical Engineering Study Programme. In International Symposium on Electrical Machines SME 2006. Cracow, Poland: Cracow University of Technology, 2006. p. 367 ( p.)ISBN: 83-88309-36-6.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Starter Motor Dimension. In XLII International Symposium on Electrical Machines SME 2006. Cracow, Poland: Cracow University of Technology, Poland, 2006. p. 99 ( p.)ISBN: 83-88309-36-6.
Detail

REZ, J. Experimentální ověření vlastností Hallovy sondy A3516 a možnosti jejího použití při nedestruktivní kontrole. In Defektoskopia 2006. NDB Bratislava, 2006. s. 84 ( s.)ISBN: 80-968724-6-X.
Detail

VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. Noise spectroscopy used in Si:H amorphous solar cells diagnostic. In Proc. of the International Conference held in Dresden, Germany. Dresden, Germany: WIP-Renewable Energies, 2006. p. 1620-1622. ISBN: 3-936338-20-5.
Detail

VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Passivation quality test by noise method. In Electronic Devices and Systems. Brno: Ing.Zdeněk Novotný,CSc., 2006. p. 175-178. ISBN: 80-214-3246-2.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. 3D Modeling, Visualization and Animation at Power Electrical Engineering Study Program. In Computers in Education. Zagreb, Croatia: Croatian Society MIPRO, 2006. p. 159 ( p.)
Detail

KRÁTKÝ, M.; HALUZÍK, E. Analýza rizika napěťového kolapsu během poruchy z 19.11. 2004. In PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2006. 1. BRNO: Česká reprografická, s. r. o., 2006. s. 51-53. ISBN: 978-80-214-3180-5.
Detail

AUBRECHT, V.; KOCSIS, Z.; BARTLOVÁ, M. Net emission coefficients of thermal plasmas in various gases. In New trends in Physics 2007. Brno: Ústav fyziky FEKT VUT v Brně, 2007. p. 201-204. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

VRBICKÝ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Alfa modifikace hydoxidu nikelnatého v různě koncentrovaném elektrolytu. In 28. Nekovenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 110-112. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

BARATH, P.; NOVÁK, V.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; KAZELLE, J. Anionic Ionex Membranes. In Meeting abstract. Chicago, Illinois, USA: The Electrochemical Society, 2007. p. 283-285.
Detail

BARATH, P.; BRUDNÁ, S.; NOVÁK, V.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KAZELLE, J.; KLIMENT, J. Materials for Positive Electrodes of Fuel Cells. In Meeting abstract. Chicago, Illinois, USA: The Electrochemical Society, 2007. p. 166-167.
Detail

DOLENSKÝ, J.; JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; KAZELLE, J. Charakterizace elektrických vlastností monokrystalických křemíkových solárních článků. In Elektrotechnika a informatika 2007. Plzeň: 2007. s. 13-16. ISBN: 978-80-7043-572-4.
Detail

DOLENSKÝ, J. ELECTRIC PROPERTIES CHARACTERIZATION OF SILICON MONO CRYSTALLINE SOLAR CELLS. In Proceedings of the 13th conference Student EEICT 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2007. s. 133-135. ISBN: 978-80-214-3408-0.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Effect of Directional Reflectance in Lighting. In IIIrd Conference of the Visegrad Countries on Lighting. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2010. p. 1-3. ISBN: 978-80-248-2247-1.
Detail

MALÝ, J.; PROCHÁZKA, Z.; ŠPAČEK, J. Impact of Wind Powerplants integration into Electric Power Network of the Czech Republic. In 6th International Conference of PhD Students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2007. p. 355 ( p.)ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

BARTUŠEK, K.; FIALA, P. A simple numerical modeling EHD particles test. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-254-0301-3.
Detail

SZABÓ, Z.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Numerical modeling and tests of Accuracy of Air Ion Field Measurement. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. p. 1-7. ISBN: 978-80-254-0301-3.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Combined methods for processor cooling, phase Change Materials for Thermal Management of IC Packages. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. p. 1-12. ISBN: 978-80-254-0301-3.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Numerical modeling of air flow in the heat accumulator layer. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. p. 1-9. ISBN: 978-80-254-0301-3.
Detail

KOŇAS, P.; FIALA, P. Výpočty metodou konečných prvků na homogenních clusterech a výpočetních gridech. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-254-0301-3.
Detail

JIRKŮ, T.; KŘÍŽ, T.; FIALA, P. Numerical modeling a microwave heating with phase changes. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-254-0301-3.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; DĚDKOVÁ, J.; BARTUŠEK, K. Problem of non-uniformity in materials. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. p. 1-7. ISBN: 978-80-254-0301-3.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; DĚDKOVÁ, J.; BARTUŠEK, K. The back reconstruction of signals by the NMR techniques. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. p. 1-7. ISBN: 978-80-254-0301-3.
Detail

HÁJEK, V.; KUCHYŇKOVÁ, H. Optimization of small electrical machines. In SME 2007 - XLIII. International Symposium on electrical machines. Poznan, Polsko: PTETiS Publishers, 2007. p. 10-13. ISBN: 978-83-921340-3-9.
Detail

HÁJEK, V.; KUCHYŇKOVÁ, H. New starters generation. In EDPE 2007 - Electrical drives and power electronics. Košice: 2007. p. 46 ( p.)ISBN: 978-80-8073-867-9.
Detail

MALÝ, J.; MATOUŠEK, A. Impact of Wind Power Plants Integration into Electric Power Network of the Czech Republik. In 5th International Conference on Electrical and Electronics Engineering. Bursa: TMMOB Elektrik Mühedislery Odasi, 2007. p. 460-462. ISBN: 978-9944-89-421-0.
Detail

VESELKA, F. Small Electrical Machines Brush gear with auxiliary Brushes. In Avtomatizacija, energetika, kompjuternye technologii. Pskov: ISBN 978-5-91116-048-0Kaunas College, 2007. p. 63-65.
Detail

FIALA, P.; ŠÁDEK, V.; DOHNAL, P.; BACHOREC, T. Basic Experiments with Model of Inductive Flowmeter. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. p. 996-1000. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

STEINBAUER, M.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; SZABÓ, Z. Experiments with Accuracy of Air Ion Field Measurement. In PIERS 2008 Hangzhou. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. p. 1001-1005. ISBN: 978-1-934142-00-4.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KUBÁSEK, R.; SZABÓ, Z.; KOŇAS, P. A Passive Optical Location with Limited Range. In PIERS 2008 Hangzhou. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. p. 1011-1015. ISBN: 978-1-934142-00-4.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P.; HADINEC, M.; BARTUŠEK, K. Experiments with the Effect of Non-homogenous Parts in Materials. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. p. 1020-1023. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

HADINEC, M.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Method for Magnetic Field Approximation in MR Tomography. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. p. 1118-1122. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P.; HADINEC, M.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Inversion Reconstruction of Signals Measured by the NMR Techniques. In PIERS 2008 Hangzhou. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. p. 1123-1127. ISBN: 978-1-934142-00-4.
Detail

FIALA, P.; ŠÁDEK, V.; KŘÍŽ, T. Numerical Modeling of Electromagnetic Field a Tornado. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. p. 1128-1132. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

ŠÁDEK, V.; FIALA, P.; HADINEC, M. The Numerical Modeling and Conformal Mapping Method Applied to the Strip-centered Coaxial Line Analysis. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. p. 1133-1136. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T.; FIALA, P.; HADINEC, M. Design Simulation and Optimization the Source of Light. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. p. 893-897. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

JANDOVÁ, K.; JANDA, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Solar cells testing using different diagnostic method. In 4th IWTPV'08. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. p. 69-72. ISBN: 978-80-01-04047-8.
Detail

MIKULČÍK, A. Matrix kódy. In Proceedings Of The 11th Conference STUDENT EEICT 2005, Volume 1. Brno: Ing. Zdeněk Novotný Csc., 2005. s. 45-47. ISBN: 80-214-2888-0.
Detail

BELATKA, M. Vývoj palivového cyklu v jaderné elektrárně Dukovany. In Recenzovaný sborník. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. s. 1-7. ISBN: 978-80-7318-663-0.
Detail

ABOELHASSAN, M.; SKALICKÝ, J. STATE FEEDBACK CONTROL WITH AN OBSERVER AND INTEGRATOR. In XIII Conference Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan University of Technology, Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, IEEE. Poznan, Poland: 2010. p. 221-222. ISBN: 978-83-89333-19-3.
Detail

BELATKA, M.; MATOUŠEK, A.; ŠKODA, J. Nuclear Fuel for the Czech Republic. In MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2008. 1. Tomsk: TPU Press, 2008. p. 106-110. ISBN: 978-1-4244-1609-7.
Detail

BELATKA, M.; BÁTORA, B.; MATOUŠEK, A. Deployment of 5-year Refuelling Cycle at Dukovany Nuclear Power Plant, Czech Republic. In MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2008. 1. Tomsk: TPU Press, 2008. p. 110-115. ISBN: 978-1-4244-1609-7.
Detail

BAČA, P.; BILKO, R. Electrochemical systems (batteries) used in photovoltaic application. In 4th International workshop on teching in photovoltaics. Praha: ČVUT, 2008. p. 75-76. ISBN: 978-80-01-04047-8.
Detail

ŠPAČEK, J. Maintenance Strategies of Power Equipments with a Brief View to Condition Monitoring of Power Transformers. In The fourteenth International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists - Modern Techniques and Technologies (MTT 2008). Tomsk, Russia: TPU Press, 2008. p. 16-19. ISBN: 978-1-4244-1609-7.
Detail

BELATKA, M.; MATOUŠEK, A. Changes of Fuel Cycle in Dukovany Nuclear Power Plant. In Proccedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno: Česká reprografická, s. r. o., 2008. p. 49-51. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

BÁTORA, B. Hysteresis as the sake of non-linearity elements in the power system and its influence on the creation of ferroresonance. In Proceedings f the 14th conference student EEICT 2008 Volume 3. Ondráčková 105, Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2008. p. 139-143. ISBN: 978-80-214-3616-9.
Detail

BÁTORA, B.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; BELATKA, M. Hysteresis and its influence on the creation of ferroresonance. In Modern technique and technologies MTT 2008. Tomsk: TPU Press, 2008. p. 9-12. ISBN: 978-1-4244-1609-7.
Detail

BÁTORA, B.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Assessment of schort-circuit conditions in the interconnected local distribution system. In Modern technique and technologies MTT 2008. Tomsk: TPU Press, 2008. p. 12-15. ISBN: 978-1-4244-1609-7.
Detail

BÁTORA, B.; TOMAN, P. Ferorezonanční jev a příčiny jeho vzniku. In Proceedings of the 9th international scientific conference Electric Power Engineering 2008. first. Brno: VUT v Brně UEEN, 2008. s. 221-223. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P.; BELATKA, M. Unconventional Methods of Measurement in Photometry. In PROCEEDINGS OF THE 2008 INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES. První. Tomsk, Russia: TPU Press, Tomsk, 2008. p. 45-48. ISBN: 978-1-4244-1609-7.
Detail

ABOELHASSAN, M. POSITION CONTROL OF SERVODRIVE USING BLDC-MOTOR. In Proceeding of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 - Volume 3. Brno, Czech Republic: 2008. p. 134-138. ISBN: 978-80-214-3616-9.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Current Transformers and Current Sensors Confrontation. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2008. p. 367-370. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

JANDA, M.; KUCHYŇKOVÁ, H. Simulation of thermal fields. In XVII Conference COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING. 1. Poznan: 2008. p. 205-206. ISBN: 978-83-89333-19-3.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Longitudinal Relaxation Time Measurement in MR with Transient-state Magnetization. In PIERS 2008 Hangzhou. Cambridge, USA: The Electromagnetic academy, 2008. p. 591-594. ISBN: 978-1-934142-00-4.
Detail

MACHÁČEK, J.; DRÁPELA, J. Annual operational evaluation of experimental photovoltaic system. In Proccedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. first. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav Elektroenergetiky, 2008. p. 53-58. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

MACHÁČEK, J. Remote control of a Metex multimeter in LabView. In Proccedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. first. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, 2008. p. 163-166. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E. Confidence intervals and statistical estimates of the solutions of stochastic differential equations. In XXVI. International Colloquium on the Management of Education Process. Brno: Univerzita Obrany, 2008. p. 1-4. ISBN: 978-80-7231-511-6.
Detail

RAČEK, J. Zdroje energie ve světě. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 79-85. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

VOGNAR, J.; MACALÍK, M.; BARTUŠEK, K.; ŠPIČÁK, P.; VONDRÁK, J.; NOVÁK, V. Determination of difference of T2 relaxation time measurement with PMMA based gel electrolytes. In 9th ABA Brno 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. p. 76-79. ISBN: 978-80-214-3659-6.
Detail

DRÁPELA, J.; BOK, J. An improved Valley-Fill passive Power-Factor-Correction circuit for electronic ballast. In Proceedings ot the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2008. s. 149-155. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

PROCHÁZKA, Z.; MACHÁČEK, J. System for Processing, Vizualization and Data Storage. In PROCEEDINGS OF THE 2008 INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES. Tomsk, Rusko: TPU, 2008. p. 41-44. ISBN: 978-1-4244-1609-7.
Detail

BAXANT, P.; BÁTORA, B. Temperature influence on LED luminous flux. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno, Czech republic: Brno University of Technology, Department of Electrical Power Engineering, 2008. s. 409-412. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

ŠPIČÁK, P.; BARATH, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; KAZELLE, J.; SVOBODA, V. Electrochemical ion insertion into oxides studied by QCMB. In 58th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Kanada, Banff: ISE, 2007. p. 744-744.
Detail

VOGNAR, J.; MACALÍK, M.; BARTUŠEK, K.; ŠPIČÁK, P.; VONDRÁK, J.; NOVÁK, V.; KREJZA, O. A study of PMMA based gel electrolytes containing Na+ ions by nuclear magnetic resonance. In 9th ABA Brno 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. p. 66-70. ISBN: 978-80-214-3659-6.
Detail

JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z. Microplasma noise sources in solar cells. In 9th ABA Brno 2008. 1. Brno: 2008. s. 210-213. ISBN: 978-80-214-3659-6.
Detail

TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; ORSÁGOVÁ, J. Solution of Voltage Asymmetry and Reduction of Outage Time in MV Compensated Networks. In 2008 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONICS AND QUALITY OF POWER, VOLS 1 AND 2. 1. Wollongong, AUSTRALIA: IEEE, 2008. p. 461-467. ISBN: 978-1-4244-1771-1.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T.; KADLEC, R. NUMERICAL MODELING OF NONTRIVIAL REFLECTING PARTS LIGHTS SYSTEMS. In EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. p. 447-452. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. NUMERICAL MODELING OF LIGHTING SYSTEMS. In EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. p. 453-459. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

TŮMA, J. Návrh zkušební stolice pro jistič BD250. In STUDENT EEICT 2005 - bakalářské projekty. Brno: VUT Brno, 2005. s. 1-3.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Radiation Transfer in Thermal Plasmas of Air, N2 and CO2. In Proceedings of XVII INternational Conference on Gas Discharges and Their Applications. Cardiff: Cardiff University, 2008. s. 393-396. ISBN: 978-0-9558052-0-2.
Detail

JIRÁK, T.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; REITER, J.; VELICKÁ, J. Potentiometric estimation of ionic mobilities in PMMA gel electrolytes. In The 58th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Banff, Kanada: International Society of Electrochemistry, 2007. p. 772-772.
Detail

JIRÁK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; MAKOVIČKA, J. Cathode materials based on LiCoO2 for lithium batteries. In The 58th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Banff, Kanada: International Society of Electrochemistry, 2007. p. 746-746.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P. Personal Computer Immunity to Short Voltage Dips and Interruptions. In Proceedings of 13th International Conference on Harmonics and Quality of Power. 1. IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2008. p. 680-685. ISBN: 978-1-4244-1771-1.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Snížení spotřeby elektrické energie díky správnému osvětlování. In ELEN 2008. první. ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6: Národní komitét CIGRE České a Slovenské republiky, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-254-2293-9.
Detail

BELATKA, M.; MATOUŠEK, A. The Economic Consequences of Mass Operation of Wind Power Plants in the Czech Republic. In Elektroenergetika. 1. Petrohrad: Saint-Petersburg`s Publisher, 2008. p. 1-6. ISBN: 978-5-88718-051-9.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Výpočet čar svítivosti z digitální fotografie. In Národní konference s mezinárodní účastí Kurz osvětlovací techniky XXVI. první. 2008. s. 266-269. ISBN: 978-80-248-1851-1.
Detail

HUSSAIN MOHAMMED, M. Application of genetic algorithms for optimization of parameters of induction motor. In Proceedings of XVI Conference COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING. Poznan: COMPRINT AR, 2011. p. 199-200. ISBN: 978-83-89333-39-1.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E. Solving stochastic linear differential equations in MAPLE. In 7. matematický workshop na FAST VUT v Brně. Brno: FAST VUT Brno, 2008. p. 99-102. ISBN: 978-80-214-3727-2.
Detail

BOK, J. Classification of Immunity of consumers to short voltage drops and interruptions. In Proceedings of the 14th Conference Student EEICT 2008 Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2008. p. 153-157. ISBN: 978-80-214-3616-9.
Detail

BAXANT, P. Fotometrické formáty popisu svítidel, aneb není formát jako formát. In Národní konference s mezinárodní účastí Kurz osvětlovací techniky XXVI. 26. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2008. s. 15-19. ISBN: 978-80-248-1851-1.
Detail

KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical Modeling by Ray-tracing. In Proceedings of the International Workshop on Teleinformatics and Electromagnetic Field. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2008. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-3718-0.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J. The immunity of single-phase electric equipments to short voltage events in public supply networks. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2008. p. 135-138. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; PAZDERA, I. ELEKTROMOBIL S VODÍKOVÝM PALIVOVÝM ČLÁNKEM A AKUMULÁTOREM. In MODERNÍ SMĚRY VÝUKY ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 169-172. ISBN: 978-80-7231-554-3.
Detail

PROCHÁZKA, P.; VOREL, P. OPTIMALIZACE ÚČINNOSTI TRAKČNÍHO POHONU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM. In MODERNÍ SMĚRY VÝUKY ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 173-176. ISBN: 978-80-7231-554-3.
Detail

JIRÁK, J.; ČERNOCH, P.; NEDĚLA, V.; ŠPINKA, J. Scintillation SE Detector for Variable Pressure Scanning Electron Microscope. In Proceedings of 14th European Microscopy Congress, Volume 1. Německo: Springer-Verlag, 2008. p. 559-560. ISBN: 978-3-540-85154-7.
Detail

MASTNÝ, P. Snižování emisí CO2 s využitím moderních technologií. In Proceeding of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2008. s. 31-34. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. DEFECTS DETECTION IN CRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS USING DIFFERENT WAVELENGTH LBIC, EL AND PL. In 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1-5 September 2008, Valencia, Spain. 2008. p. 458-460. ISBN: 3-936338-24-8.
Detail

JANDOVÁ, K.; JANDA, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Vyhledávání defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod. In Alternatívne zdroje energie ALER 08. Slovensko: 2008. s. 1-5. ISBN: 978-80-8070-779-8.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Porovnání klasických přístrojových transformátorů proudu s proudovými senzory. In Referáty konference ČK CIRED 2008 Tábor. 2008. s. 1-13. ISBN: 978-80-254-2790-3.
Detail

MACHÁČEK, J.; DRÁPELA, J. Control of Serial Port (RS-232) Communication in LabVIEW. In PROCEEDINGS OF THE 2008 INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES. Tomsk: Tomsk Polytechnic University, 2010. p. 36-40. ISBN: 978-1-4244-1609-7.
Detail

BARTUŠEK, K.; HADINEC, M. Correction method for non-homogeneous magnetic field. In Proceedings of the International Workshop on Teleinformatics and Electromagnetic Field. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3718-0.
Detail

BÁTORA, B.; TOMAN, P. Ferorezonance a ferorezonanční přepětí. In ELEN 2008. první. ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6: Národní komitét CIGRE České a Slovenské republiky, 2008. s. 1-5. ISBN: 978-80-254-2293-9.
Detail

BLAŽEK, V.; SKALA, P.; ŠPAČEK, J.; DĚTŘICH, V. Economical Evaluation of Telecontrolled Switches in MV Distribution System Using the Costs of Penalty Payments. In Proceeding of 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROBABILISTIC METHODS APPLIED TO POWER SYSTEMS. Rincon, Puerto Rico: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2008. p. 496-501. ISBN: 978-1-934325-21-6.
Detail

ČUDEK, P. Scintilační detektor sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop. In Elektrotechnika a informatika 2008. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 11-14. ISBN: 978-80-7043-702-5.
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P. OPTIMALIZATION OF CURRENT TABS LAY - OUT OF ELECTRODES IN A CYLINDRICAL TYPE VRLA CELLS. In ENGINEERING MECHANICS 2006. Svratka: Association for Enginnering Mechanics, 2006. p. 50 ( p.)
Detail

FIALA, P.; MIKULKA, J.; BARTUŠEK, K. Electric Field Measurement using MRI. In EDS 08 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. p. 56-61. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P.; MIKULKA, J.; BARTUŠEK, K. Experiments and numerical modeling of non-homogenous parts in materials. In EDS 08 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. p. 246-250. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

KUBÁSEK, R.; KOLÁŘOVÁ, E. Stochastic models of RL circuits in experiments. In IC SPETO 2007. Brno: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 131-132. ISBN: 978-83-85940-29-6.
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; CALÁBEK, M. BUDOUCÍ AUTOMOBILOVÉ BATERIE. In 28. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. BRNO: ČES, 2007. s. 102-105. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K. Influence of additives in negative lead-acid battery electrodes. In 8th ABA. 1,1. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 161 ( p.)ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

CALÁBEK, M.; BAČA, P. AKUMULÁTORY PRO ELEKTRICKÁ VOZIDLA. In ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. 3. Liptovský Mikuláš: KATEDRA EXPERIMENTÁLNEJ ELEKTROTECHNIKY, 2007. s. 59-67. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

JIRKŮ, T.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Numerical Modeling of the Heterogeneous Materials. In International conference on Applied Electronics 2007. 1. Plzeň: University of West Bohemia, Pilsen, 2007. p. 101-104. ISBN: 978-80-7043-537-3.
Detail

VANĚK, J.; KOKTAVÝ, P.; JANDOVÁ, K.; KAZELLE, J. Micro-Plasma Noise Signal Used in Solar Cells Diagnostic. In 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference. Milan, Italy: WIP-Renewable Energies, 2007. p. 242-245. ISBN: 3-936338-22-1.
Detail

CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Noise Spectroscopy as a Diagnostic Tool for Non-Destructive Testing of New Silicon Solar Cells With Double-Sided Texture. In New trends in physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdenek Novotný CSc., 2007. p. 51-56. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; BAŘINKA, R. Development of Diagnostic Method Applied on Solar Cells. In New trends in physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdenek Novotný CSc., 2007. p. 57-60. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; FOŘT, T. Projection of Solar Cell Back Side Contact Structure to the Front LBIC Image. In New trends in physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdenek Novotný CSc., 2007. p. 154-157. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Automatized measurement of contact resistance and active mass resistance of lead acid battery cells. In 8th ABA. 1,1. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 166 ( p.)ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M. Sledování průběhů napětí článku a potenciálů elektrod olověného akumulátoru v režimu PSoC. In 28. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. BRNO: ČES, 2007. s. 94-97. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

TOMAN, P.; PAAR, M.; BÁTORA, B. Possible method of localization of earth faults in mv networks. In Proceedings of 8th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2007. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-1391-2.
Detail

TOMAN, P.; PAAR, M.; ORSÁGOVÁ, J. Elimination of Phase Capacity Asymmetry and Localization of Faults in Compensated Networks. In PROCEEDINGS OF THE IVTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2007. 1. Košice: TU Košice, 2007. p. 420-423. ISBN: 978-80-553-0400-7.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H.; HÁJEK, V. CAD Programs at Power Electrical Engineering Study Program. In MIPRO 2007 - Computers in Education. Chorvatsko: Studio Hofbauer, Rijeka, 2007. p. 166-169. ISBN: 978-953-233-029-8.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H.; HÁJEK, V. Modern CAD systems at power electrical engineering study program. In ZKWE 2007 - XII Conference. 2007. p. 51-52. ISBN: 978-83-923978-4-7.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H.; HÁJEK, V. New CAD programs at power electrical engineering study programs. In SME 2007 - XLIII. International symposium on electrical machines. Poznaň, Polsko: PTETiS Publishers, 2007. p. 319-322. ISBN: 978-83-921340-3-9.
Detail

SVOBODA, V.; ŠPIČÁK, P. Intercalation processes observed by EQCM. In 6th International conference of PHD students. University of Miskolc, 2007. p. 395-399. ISBN: 978-963-661-783-7.
Detail

LÁBUS, R.; BILKO, R. Měřící pracoviště pro automatické měření laboratorních článků olověných akumulátorů. In Nekonvenční zdoje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 98-101. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

LÁBUS, R. System for research laboratory cells in PSoC regime. In Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 236-240. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; LÁBUS, R.; BILKO, R. SIGNIFICANCE OF CARBON ADDITIVE IN NEGATIVE LEAD-ACID BATTERY ELECTRODES. In 12th asian battery conference. Shanghai CHINA: 2007. p. 161 ( p.)
Detail

VOREL, P. Disc Permanent Magnet Synchronous Machine with Segmental Stator. In 16th International Conference on Electrical drives and Power Electronics EDPE´07. 1. Podbánské, Slovenská republika: Slovenská elektrotechnická společnost, 2007. p. 100-106. ISBN: 978-80-8073-868-6.
Detail

VOREL, P.; PROCHÁZKA, P. Optimalizace účinnosti trakčního pohonu s asynchronním motorem s širokým rozsahem momentu a otáček. In Sborník konference Liberecké elektrické pohony LIPO2007. 1. Liberec: TU Liberec, 2007. s. 173-178. ISBN: 978-80-7372-272-2.
Detail

PROCHÁZKA, P.; VOREL, P. Malý elektromobil s vodíkovým palivovým článkem a akumulátorem. In Sborník konference Liberecké elektrické pohony LIPO2007. 1. Liberec: TU Liberec, 2007. s. 119-122. ISBN: 978-80-7372-272-2.
Detail

Štěpančík Filip, Ing., Ph.D. Ultracapacitors in Electric Vehicles. In Proceedings of the 16th International Conference on Electrical drives and Power Electronics EDPE. 1. Podbánské, Slovenská republika: Slovenská elektrotechnická společnost, 2007. p. 111-115. ISBN: 978-80-8073-868-6.
Detail

ŠTĚPANČÍK, F.; ČERVINKA, D. MODERNÍ TRAKČNÍ AKUMULÁTOR OPTIMALIZOVANÝ PRO MALÝ ELEKTROMOBIL. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z CELOSTÁTNÍ KONFERENCE LIBERECKÉ ELEKTRICKÉ POHONY 2007. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 128-133. ISBN: 978-80-7372-272-2.
Detail

ČERVINKA, D.; KLÍMA, B. MĚNIČ PRO SRM S TRANZISTORY V EKONOMICKÝCH POUZDRECH SEMITOP. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z CELOSTÁTNÍ KONFERENCE LIBERECKÉ ELEKTRICKÉ POHONY 2007. Liberec: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, 2007. s. 134-138. ISBN: 978-80-7372-272-2.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Současné možnosti akumulace elektrické energie ve fotovoltaických aplikacích. In 28. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Rožnov pod Radhoštěm: SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, 2007. s. 39-45. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

BILKO, R. THE EFFECT OF THE ADDITIVE IN LEAD-ACIDS ACCUMULATORS FOR USING IN HEV APPLICATIONS. In Student EEICT 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2007. p. 291-294. ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

BILKO, R.; LÁBUS, R. VLIV SKELNÝCH VLÁKEN NA VLASTNOSTI ZÁPORNÝCH ELEKTROD CYKLOVANÝCH V REŽIMU PSoC. In 28.NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. BRNO: ČES, 2007. s. 91-94. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

SKALICKÝ, J.; AZIZIAN, M. Sensorless Control of a Brushless DC Motor. In Electrical Drives and Power Electronics 2007. Košice, SR: TULIP Košice, SR, 2007. p. 1-3. ISBN: 978-80-8073-868-6.
Detail

BARATH, P.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. HOR NiOx as electrocatalyst for fuel cells H2-O2. In 8 ABA Brno 2007. 1. Brno: Timeart agency, 2007. s. 155-157. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

BARATH, P. Low temperature fuel cells H2-O2. In Proceedings of the 13th conference Student EEICT 2007. 4. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2007. s. 278-280. ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

JANDA, M.; KUCHYŇKOVÁ, H. SIMULATION OF PHYSICAL FIELD IN ELECTRIC MACHINE WITH ANSYS WORKBENCH. In 16th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. Košice: TULIP, Ing. Jaroslav Tulipán, Košice, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8073-867-9.
Detail

BILKO, R. Effect of TiO2, Graphite and Glas Fibers in Active Mass in Lead-Acids Batteries. In 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHD STUDENTS. Miskolc: Gazdász-Elasztik Kft., 2007. p. 185-189. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

BILKO, R. THE LIFE TIME OF LEAD-ACID BATTERIES DEPENDS ON TYPE OF CONDUCTIVE AND NONCONDUCTING ADDITIVES. In Advanced Batteries and Accumulators – 8th ABA. Brno: TIMEART agency, 2007. p. 229-232. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

ABRAHAM, P. Experiment with shallow cycling of lead-acid accumulator with addition of glass fibres. In Student EEICT 2007 volume 2. Ondráčkova 105, Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc., 2007. p. 124-126. ISBN: 978-80-214-3408-0.
Detail

Lábus Radek. Automatic Measuring System for research Lead/Acid Cells. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2007. p. 336-340. ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

LÁBUS, R.; BILKO, R. Optimalizace užitných vlastností olověného akumulátoru v režimu Partial State of Charge. In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 14-15. ISBN: 978-80-210-4235-3.
Detail

LÁBUS, R. Measurement System for Laboratory Cells with Charging, Discharging and Formation. In 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHD STUDENTS. Miskolc: Gazdász-Elasztik Kft., 2007. p. 305-309. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

PATOČKA, M.; PROCHÁZKA, P. ANALYTIC SOLUTION OF THE ELECTRIC CAR DYNAMICS. In Proceeding of 16th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. EDPE. Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU Košice, Slovenská rep.: Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka pri TU v Košiciach, Slovenská rep., 2007. p. 235-239. ISBN: 978-80-8073-868-6.
Detail

VÍTEK, O.; HÁJEK, V. HIGH SPEED INDUCTION MACHINES FOR SAWMILL APPLICATIONS. In International Conference on Low Voltage Electrical Machines. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 106-107. ISBN: 978-80-214-3560-5.
Detail

SKALKA, M.; ONDRŮŠEK, Č. Generator's stator winding coil design by UGS/NX. In International Conference on Low Voltage Electrical Machines. Brno: FEEC VUTBR, 2007. p. 94-97. ISBN: 978-80-214-3560-5.
Detail

CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy as a diagnostic tool for non-destructive testing of new silicon solar cells with double-sided texture. In New trends in physics 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 51-56. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

HUZLÍK, R.; KUCHYŇKOVÁ, H. Concept of the electrical machine's virtual laboratory at BUT. In Proceedings International Conference of Low Voltage Electrical Machines. 2007. p. 42-45. ISBN: 978-80-214-3560-5.
Detail

ABOELHASSAN, M.; SKALICKÝ, J. POSITION SERVODRIVES WITH AN ELASTIC COUPLING. In International Conference on "Low Voltage Electrical Machines". Brno, Czech Republic: 2007. p. 18-21. ISBN: 978-80-214-3560-5.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; BARATH, P.; VELICKÁ, J.; KLÁPŠTĚ, B.; KREJZA, O. Capacity of a glassy carbon electrode in PC electrolytes. In 58th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Banff, Canada: ISE, 2007. p. 1 (1 s.).
Detail

KREJZA, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; REITER, J.; VELICKÁ, J.; BARTUŠEK, K. Resistivity and NMR of PMMA based gel electrolytes. In 58th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Banff, Canada: ISE, 2007. p. 1 (1 s.).
Detail

COUFAL, O. Inductance of Coaxial Cable. In Proceedings on ELECO 2007, Electronics. Bursa, Turkey: Istambul Technical University, 2007. p. 382-386. ISBN: 978-9944-89-421-0.
Detail

JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Development of diagnostic method applied on solar cells. In New trends in physics 2007. 2007. p. 57-60. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

SVOBODA, V.; ŠPIČÁK, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; KAZELLE, J. Zkoumání hmotnostních změn Ni(OH)2 při cyklování metodou EQCM. In 28. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 88-90. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

JIRÁK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Vliv elektrolytu na charakteristiky lithno-iontových akumulátorů. In 28. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 113-116. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

ŠPIČÁK, P.; BARATH, P.; BILKO, R.; JIRÁK, T.; JANDOVÁ, K.; LÁBUS, R.; MAKOVIČKA, J.; SVOBODA, V.; VRBICKÝ, J.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KAZELLE, J. ECS - Czech Students Membership. In 8 th ABA. Brno: VUT, 2007. p. 15-20. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

MINÁRIK, V.; KLÍMA, B. Mikroprocesorová realizace fázového závěsu pro synchronizaci se sítí elektrického rozvodu. In Liberecké elektrické pohony 2007 - sborník konference LIPO 2007. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 112-115. ISBN: 978-80-7372-272-2.
Detail

MINÁRIK, V.; KLÍMA, B. Mikroprocesorové řízení trojfázového aktivního usměrňovače. In Liberecké elektrické pohony 2007 - sborník konference LIPO 2007. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 155-160. ISBN: 978-80-7372-272-2.
Detail

PATOČKA, M.; BĚLOUŠEK, J. Precise Parameters Identification of the ASM Substituting Circuit. In 16th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics EDPE07. 1. Podbánské, Slovenská republika: Slovenská elektrotechnická společnost, 2007. p. 147-151. ISBN: 978-80-8073-868-6.
Detail

BĚLOUŠEK, J.; PATOČKA, M. Citlivostní analýza momentové charakteristiky asynchronního motoru. In Liberecké elektrické pohony LIPO2007. 1. Liberec: TU Liberec, 2007. s. 69-74. ISBN: 978-80-7372-272-2.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Fotometrie svítidel s využitím digitální fotografie. In SVETLO 2009, Zborník z 18. medzinárodnej konferencie. 1. Bratislava, Slovensko: TYPHOON, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-969403-7-0.
Detail

PITHART, J.; DRÁPELA, J. The Prototype of Valley-Fill PFC with charge pump. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. first. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 465-468. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; DOHNAL, P. Antenna-based sensors for partial discharge detection in high voltage power transformer. In Elektro 2010 proceedings. 2010. p. 18-21. ISBN: 978-80-554-0196-6.
Detail

FIALA, P.; SZABÓ, Z.; DOHNAL, P. EMHD model used for linear moving objects analysis, application. In Elektro 2010 proceedings. 2010. p. 26-29. ISBN: 978-80-554-0196-6.
Detail

KŘÍŽ, T.; OSTANINA, K. Influence of Noise in Tissue Image Reconstruction. In Elektro 2010 proceedings. 2010. p. 53-56. ISBN: 978-80-554-0196-6.
Detail

SZABÓ, Z.; BARTUŠEK, K. Effect of Air-Ion Concentration on Microflora in Living Spaces. In Sborník konference Measurement 2009. Bratislava: Institute of Measurement Science, 2009. p. 141-144. ISBN: 978-80-969672-1-6.
Detail

MIKULKA, J.; BARTUŠEK, K. 3D reconstruction in magnetic resonance imaging. Progress In Electromagnetics, 2010, vol. 2010, no. 2010, p. 1043-1046. ISSN: 1559-9450.
Detail

KUBÁSEK, R.; AL KHADDOUR, M. Noise Generator for Noise Spectroscopy. In Proceedings of SCS 2009 International Conference on Signals, Circuits and Systems. Tunisia: 2009. p. 40-43. ISBN: 978-1-4244-4398-7.
Detail

KUBÁSEK, R.; ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M. The measurement of air ions spectrum using the aspiration method. In Proceedings of SCS 2009 International Conference on Signals, Circuits and Systems. Tunisia: 2009. p. 30-33. ISBN: 978-1-4244-4398-7.
Detail

ABOELHASSAN, M. SPEED CONTROL OF DC MOTOR USING COMBINED ARMATURE AND FIELD CONTROL. In Proceeding of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009 - Volume 3. Brno, Czech Republic: 2009. p. 87-91. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z. Noise as characterization tool for single-mode VCSEL laser diode. In Proc. of the 6th Workshop NDT 2008. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 70-73. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical Modeling of Light Sources with R-FEM Method in CFX Environment. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. 2010. p. 424-427. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

PAVELKA, T.; BAXANT, P. Comparison of current light sources lifetimes. In IIIrd Conference of the Visegrad Countries on Lighting - LUMEN V4. 1. edition. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2010. p. 1-3. ISBN: 978-80-248-2247-1.
Detail

KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. DESIGN OF LIGHT SOURCE BY MATLAB PROGRAM UTILIZATION OF ELECTROMAGNETIC WAVES. In EDS '09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. p. 449-454. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

KUBÁSEK, R.; FIALA, P.; AL KHADDOUR, M. OUTLINE OF THE NOISE SPECTROSCOPY POTENTIALITIES. In Sborník konference ELEKTRO 2010, ŽIlina. první. Žilina: Univerzita žilina, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-554-0196-6.
Detail

KUBÁSEK, R.; AL KHADDOUR, M. MEASUREMENT OF X-RAY RADIATION IN-PLANE AND THE METHODS OF PROTECTION. In Sborník konference elektro 2010. Žilina: Univerzita žilina, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-554-0196-6.
Detail

ČUDEK, P. Scintillation secondary electron detector for variable pressure scanning electron microscope. In Proceedings of the 16th conference student EEICT 2010. první. Brno: 2010. p. 189-193. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; DOLENSKÝ, J. Testing quality of new solar cells designed for concentrators system by noise spectroscopy. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells,10th ABAF. Brno: Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., 2009. p. 142-145. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; VANĚK, J.; KAZELLE, J. Method of detection microplasma in solar cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells,10th ABAF. Brno: Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., 2009. p. 138-1141. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Earth Fault Currents in MV Compensated Networks. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Ostrava: VSB-TU OSTRAVA, 2009. p. 384-386. ISBN: 978-80-248-1947-1.
Detail

KNOBLOCH, J. Měření lineárního motoru při zatížení. In Sborník celostátní konference EPVE 09. Brno: VUT Brno, FEKT, UVEE, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3974-0.
Detail

NEDĚLA, V.; ČUDEK, P.; JIRÁK, J. a kol. In-situ observation of salt crystallization using environmental scanning electron microscopy. In MC2009 Graz. Graz: 2009. p. 225-226. ISBN: 978-3-85125-062-6.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J. Using backlighting in the photoluminescence imaging. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells,10th ABAF. Brno: Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., 2009. p. 134-137. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

ALMABROK, A. Load Flow Solution. In XIV Conference Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan, Poland: COMPRINT AR, Poznan, Poland, 2009. p. 95-96. ISBN: 978-83-89333-24-7.
Detail

ČUDEK, P. Scintillationsecondary electron detector for variable pressure scanning electron microscope. In Proceedings of the 15th conference Student EEICT 2009 - Volume 3. Brno: Novpress s.r.o, 2009. p. 187-191. ISBN: 978-80-214-3869-9.
Detail

JIRKŮ, T.; STEINBAUER, M.; KLUGE, M. Power management circuit for resonant energy harvesters. In Smart Sensors, Actuators, and MEMS IV, Proceedings of SPIE. SPIE Europe, 2009. p. 73621S-1 (73621S-12 p.)ISBN: 978-0-8194-7642-5.
Detail

KUBÁSEK, R.; AL KHADDOUR, M. TWO CHANNEL FILTER BANK OPTIMAL DESIGN. In EDS '09 IMAPS CS International Conference Proceeding. Brno: IMAPS, 2009. p. 85-90. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

KUBÁSEK, R.; AL KHADDOUR, M. SIMPLE NOISE GENERATOR FOR NOISE SPECTROSCOPY. In Proceedings. Brno: IMAPS, 2009. p. 382-387. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

BÁTORA, B.; MACHÁČEK, J.; TOMAN, P. Modern wiring system as building management system. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2010. 1. Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 791-794. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

VESELÝ, A. Analysis of back side contact imaging phenomenon in LBIC. In Proceedings of the 15.th conference Student EEICT, volume 3. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. p. 223-226. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

PAAR, M.; ŠPAČEK, J.; TOMAN, P. Reconfiguration of Distribution Network by Genetic Algorithm. In Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2009. Tomsk: TPU Press, 2009. p. 9-11. ISBN: 978-5-98298-517-0.
Detail

BÁTORA, B.; TOMAN, P.; MASTNÝ, P.; MACHÁČEK, J. Moderní způsoby řízení osvětlení v inteligentní elektroinstalaci. In Svetlo 2009 Zbornik z 18. mezinarodnej konferencie. 2009. s. 312-318. ISBN: 978-80-969403-7-0.
Detail

PTÁČEK, M.; NOVOTNÝ, J.; MATOUŠEK, A. Analýza fotovoltaické části multienergetického grid-off systému s palivovým článkem. In Proceedings of the 1st International Scientific Conference Renewable Energy Sources 2010. First. Tatranské Matliare, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-89402-24-3.
Detail

BAXANT, P. Aplikační možnosti jasové analýzy v oblasti světelné techniky. In Kurz osvětlovací techniky XXVII. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-2087-3.
Detail

BAXANT, P.; ŠKODA, J.; PAVELKA, T. Progress in the Field of Digital Photography for the Luminance Analyses. In SVETLO-LIGHT 2009. Bratislava, Slovensko: TYPHOON, 2009. p. 78-85. ISBN: 978-80-969403-7-0.
Detail

BAXANT, P. Aktivní regulace spotřeby jako prostředek pro řízení sítě. In Referáty konference ČK CIRED 2009. Praha: Český komtét CIRED, 2009. s. 1-8. ISBN: 978-80-254-5635-4.
Detail

PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; ČERVINKA, D.; PATOČKA, M. Pohon automobilu s vodíkovým palivovým článkem. In XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2009. s. 79-82. ISBN: 978-80-02-02151-3.
Detail

COUFAL, O.; BARTLOVÁ, M.; BABICH, I.; BORETSKIJ, V.; VEKLICH, A. Composition of Electric Arc Plasma with Copper Vapours. In Proceedings of XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc, Invited Lectures and Contributed Papers. Brno - Letohrad: UVEE FEKT VUT v Brně, 2009. p. 143-146. ISBN: 978-80-214-3793-7.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P. The Usage of Compressed Air Energy Storage in Cooperation of Geothermal Energy in the Czech Republic. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. 1. Brno: Brno University of Technology, FEEC, DEPE, 2010. p. 369-373. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

VANĚK, J.; VESELÝ, A.; ŠTENCEL, J.; DOLENSKÝ, J. Automation Detection of defect in solar cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells,10th ABAF. Brno: Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., 2009. p. 130-133. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.; GESCHEIDTOVÁ, E. Tuned periodical structures for THz applications. In Proceedings of the Progress In Electromagnetics Research symposium. Cambridge, USA: The electromagnetics academy, 2009. p. 151-155. ISBN: 978-1-934142-08-0.
Detail

JIRKŮ, T.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R. CHANGE DETECTION IN THE VIDEO SEQUENCES WITH SMALL DENSITY OF INFORMATION. In Proceedings of the Progress In Electromagnetics Research symposium. Cambridge, USA: The electromagnetics academy, 2009. p. 142-146. ISBN: 978-1-934142-08-0.
Detail

JIRKŮ, T.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R. A Passive Optical Location Implemented on the One-board Computer. In Proceedings of the Progress In Electromagnetics Research symposium. Cambridge, USA: The electromagnetics academy, 2009. p. 214-218. ISBN: 978-1-934142-08-0.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Evaluation of Negative Effects of Distributed Generation. In 2008 POWER QUALITY AND SUPPLY RELIABILITY, CONFERENCE PROCEEDINGS. NEW YORK: IEEE, 2008. p. 131-135. ISBN: 978-1-4244-2500-6.
Detail

ABOELHASSAN, M.; SKALICKÝ, J. NONLINEAR CONTROL OF SERVODRIVES WITH DYNAMIC BACKLASH. In International Conference on "Low Voltage Electrical Machines". Brno, Czech Republic: 2008. p. 14-17. ISBN: 978-80-214-3795-1.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P. Renewable sources and their accumulation of electric energy. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2009. 1. VŠB-TU Ostrava: 2009. p. 246-248. ISBN: 978-80-248-1947-1.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. Citlivostní analýza momentové charakteristiky asynchronního motoru. In Sborník celostátní konference EPVE 2008. Brno: VUT Brno, FEKT, UVEE, 2008. s. 22-29. ISBN: 978-80-7204-603-4.
Detail

KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Improving of Ray-tracing Method for Numerical Modeling of Lighting Systems. In Progress In Electromagnetics Research Symposium. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2009. p. 161-164. ISBN: 978-1-934142-08-0.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J.; PITHART, J. Koncepce kompatibilní úrovně pro poklesy a krátkodobé výpadky napětí. In Sborník konference ČK CIRED 2009. 1. Tábor: CIRED, 2009. s. 1-20. ISBN: 978-80-254-5635-4.
Detail

PITHART, J.; DRÁPELA, J. Low-cost voltage monitoring system with archiving and presentation of measured values. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2009. 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. p. 249-252. ISBN: 978-80-248-1947-1.
Detail

JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Detekce defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod - abstrakt. In 3. Česká fotovoltaická konference, Sborník abstraktů. Rožnov p.R.: 2008. s. 56-56. ISBN: 978-80-254-3528-1.
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P.; JIRKŮ, T. Numerical modeling a microwave and detection of partial discharge inside of HV transformer. In Sborník konference - konference ANSYS 2009. Plzeň: 2009. p. 219-224. ISBN: 978-80-254-5437-4.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Processing of MR slices of human liver for volumetry. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. 2010. p. 202-204. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Measuring of Luminous Intensity Curves by Digital Camera. In LUX EUROPA 2009, 11th European Lighting Conference. 1. Istanbul: Cati Grafik Ltd. Sti - Özgür Matbaacilik, 2009. p. 1093-1097. ISBN: 978-975-561-352-9.
Detail

FIALA, P.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P.; BARTUŠEK, K. Numerical modeling and experiments of magnetic field deformation owing to susceptibility in samples measured using the magnetic resonance system. In ANSYS 2008. Luhačovice, Česká republika: 2008. p. 1-15. ISBN: 978-80-254-3355-3.
Detail

FIALA, P.; KŘÍŽ, T.; KROUTILOVÁ, E. Design simulation and optimization the specific source of light. In ANSYS 2008. Luhačovice, Česká republika: 2008. p. 0-5. ISBN: 978-80-254-3355-3.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T. Numerical analysis, design and tests of minigenerator. In ANSYS 2008. Luhačovice, Česká republika: 2008. p. 0-7. ISBN: 978-80-254-3355-3.
Detail

FIALA, P.; KADLEC, R.; KŘÍŽ, T. Numerical modeling of EMHD tornado model. In ANSYS 2008. Luhačovice, Česká republika: 2008. p. 0-6. ISBN: 978-80-254-3355-3.
Detail

BOK, J. Short voltage events at the low voltage supply networks. In Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. MJ servis, spol. s r.o., Brno: VUT v Brně, FEKT, 2009. p. 37-40. ISBN: 978-80-214-3938-2.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Transport properties of low temperature plasma. In XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc. 2009. p. 242-245. ISBN: 978-80-214-3793-7.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M.; BĚLOUŠEK, J. Způsoby identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru. In Sborník celostátní konference EPVE09. Brno: VUT Brno, FEKT, UVEE, 2009. s. 23-28. ISBN: 978-80-214-3974-0.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PERNICA, D. Využití indikátorů zemního spojení s detekcí elektromagnetického pole pro lokalizaci zemního spojení. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2009. Ostrava: VSB Ostrava, 2009. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-1947-1.
Detail

KUZDAS, J. Synchronní snižující měnič. In Sborník celostátní konference EPVE 09. Brno: VUT Brno, FEKT, UVEE, 2009. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3974-0.
Detail

PAAR, M. Problémy při použití funkce Rand v programu MATLAB. In Sborník příspěvků konference Králiky 2009. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. s. 198-201. ISBN: 978-80-214-3938-2.
Detail

PAAR, M.; PROKOP, V.; TOMAN, P. Porovnání klasického a Niche Genetického algoritmu pro rekonfiguraci distribuční sítě. In PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2009. Stara Lesna, SLOVAKIA: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, DEPT ELECTRICAL POWER ENGRG, LETNA 9, KOSICE, 00000, SLOVAKIA, 2009. s. 440-443. ISBN: 978-80-553-0401-4.
Detail

FIALA, P.; ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z. Numerical model lead-acid accumulator grids. In 10 th ABAF Brno 2009 Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Akademické centrum GEPARD International, 2009. p. 146-149. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

FIALA, P.; ROUBAL, Z. Modelig of air flow in the heat accumulator layer. In 10 th ABAF Brno 2009 Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Akademické centrum GEPARD International, 2009. p. 150-153. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

MACHÁČEK, J.; DRÁPELA, J.; PROCHÁZKA, Z. Výsledky dlouhodobého měření slunečního záření a možnosti optimalizace využití energie. In PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2009. Stará Lesná: TU of Kosice, 2009. s. 195-200. ISBN: 978-80-553-0401-4.
Detail

JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Detekce defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod. In 3. Česká fotovoltaická konference, Sborník příspěvků. Rožnov p.R.: 2008. s. 146-150. ISBN: 978-80-254-3528-1.
Detail

ČUDEK, P.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V. Scintillation secondary electron detector for variable pressure scanning electron microscope. In MC2009 Graz. Graz: 2009. p. 221-222. ISBN: 978-3-85125-062-6.
Detail

MASTNÝ, P.; MACHÁČEK, J. System for Measuring and Collecting Data - Results of Measuring on Combined System -. In Proceedings of 10th WSEAS International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering. WSEAS Applied Informatics & Communications. Turkey, Istanbul: WSEAS Press, 2008. p. 192-197. ISBN: 978-960-6766-60-2. ISSN: 1790-5117.
Detail

FIALA, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; JIRKŮ, T. Numerical Modeling a Microwave and Detection of Partial Discharge inside of HV Transformer. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. Cambridge: 2010. p. 940-944. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

CIPÍN, R.; BĚLOUŠEK, J.; PATOČKA, M. Výpočet momentové charakteristiky asynchronního motoru s uvažováním skinefektu v kleci. In XXXI. Celostátní konference o elektrických pohonech. 1. Plzeň: ZCU Plzeň, 2009. s. 19-23. ISBN: 978-80-02-02151-3.
Detail

PTÁČEK, M.; KHISAMUTDINOV, N. Comparison of Amount of Solar Energy of the Photovoltaic Panel in the Given Area. In Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists, Modern Technique and technologies MTT' 2010. Tomsk, Russia: TPU Press, 2010. p. 14-16. ISBN: 0-7803-8226-9.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Transport coefficients of air and argon plasmas. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference "EPE 2010 Electric Power Engineering 2010". Brno: UEEN FEKT VUT v Brně, 2010. p. 769-773. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

MÁCA, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; BARATH, P.; VRBICKÝ, J.; ŠPIČÁK, P.; JIRÁK, T. Utilization of alpha nickel hydroxide in alkaline accumulators. In 10th ABAF. Brno: VUT, FEKT, 2009. p. 117-121. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

ABOELHASSAN, M. POSITION CONTROL OF FIELD ORIENTED PMSM USING MATLAB/LabVIEW. In International Conference on "Low Voltage Electrical Machines". Brno, Czech Republic: 2009. p. 63-66. ISBN: 978-80-214-3975-7.
Detail

SEDLÁČEK, J.; FRIEDL, M.; FROHLICH, L. Modified Approximation Types for Lossy Building Blocks. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. 2010. p. 484-488. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

MACHÁČEK, J. Design and Material Modification of Heat Engine Compression Cylinder. In Proccedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno: Brno University of technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 313-316. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

KUBÁSEK, R.; DREXLER, P.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Noise Spectroscopy in Micro-Wave Material Structure Examination. In Progress In Electromagnetics. Progress In Electromagnetics. 1. Moskva: PIERS, 2009. p. 1-4. ISBN: 978-1-934142-10-3. ISSN: 1559-9450.
Detail

KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Propagation of Light as Electromagnetic Waves in Design of Lighting Systems. In Recent Advances in Numerical Modelling. Polsko: 2009. p. 1-4. ISBN: 978-83-922095-8-4.
Detail

KUZDAS, J. SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER. In Sborník studentské konference STUDENT EEICT 2010. NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2010. p. 132-136. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

BOK, J. Appliances Immunity to Real-World Voltage Dips and Interruptions in Public Supply Networks. In In Proceedings of the 15th Conference Student EEICT 2009 Volume 1. Brno: FEKT VUT Brno, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3869-9.
Detail

DRÁPELA, J.; BOK, J.; ŠLEZINGR, J.; PITHART, J. Light Sources Immunity to Short Voltage Dips and Interruptions. In Proceedings of the 20th International Conference on Electricity Distribution. Prague: IET, 2009. p. 1-4. ISBN: 978-1-84919-126-5.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J. Design of Automatic Testing System of Appliances Immunity to Voltage Dips and Short Interruptions. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2009. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2009. p. 197-201. ISBN: 978-80-248-1947-1.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D. Analysis of Suitable Using of Light Sources at Concrete Supply Network with Regard to Recorded Voltage Events. In Proceedings of Tomsk Technical and Scientific Conference. Tomsk Polytechnic University: TPU Press, Tomsk, 2009. p. 1-2. ISBN: 978-5-98298-517-0.
Detail

MIKULKA, J. Monitoring of diseases progression by MR. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 580-582. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

SEDLÁČEK, J.; FROHLICH, L.; FRIEDL, M. An Optimized Universal Adaptive ARC Filter Block. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. 2010. p. 198-201. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

KADLEC, R.; FIALA, P.; DREXLER, P. A New Approach to Periodical Structure Analysis. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. Cambridge: 2010. p. 360-364. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J. A Concept of Compatibility Level for Voltage Dips and Short Interruptions in LV Power Supply Systems. In Proceedings of the Congreso Internacional de Distribución Eléctrica. CIDEL 2010. 1. Buenos Aires, Argentina: CIDEL Argentina, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-987-97399-3-8.
Detail

PROCHÁZKA, P. VLASTNOSTI PALIVOVÉHO ČLÁNKU NEXA. In EPVE 2008 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7204-603-4.
Detail

PROCHÁZKA, P. TRAKČNÍ MĚNIČ PRO ELEKTROMOBIL. In EPVE 2008 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: 2008. s. 1-4. ISBN: 978-80-7204-603-4.
Detail

MASTNÝ, P.; RADIL, L. Trendy vývoje alternativních zdrojů energie a jejich začlenění do energetických systémů. In Perspektivy elektroniky 2009. Rožnov pod Radhoštěm: SŠ Rožnov pod Radhoštěm, 2009. s. 59-65. ISBN: 978-80-254-4052-0.
Detail

TĚŽKÝ, J.; ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J. Analysis of penalization costs in distribution network. In Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2009. Tomsk: 2009. p. 14-15. ISBN: 0-7803-8226-9.
Detail

MIKULKA, J.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Application of low-level measurement principles to air ion field characterization. In The 18th International Conference "Electromagnetic disturbances EMD' 2008" proceedings. The 18th International Conference "Elekctromagnetic disturbances EMD' 2008" proceedings. Vilnius, Lithuania: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla "Technika", 2008. p. 137-140. ISSN: 1822-3249.
Detail

DEEB, R.; JANDA, M.; AUBRECHT, V. Temperature measurement of a DC- Motor. In Low Voltege Electrical Machines. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. p. 76-77. ISBN: 978-80-214-3975-7.
Detail

KNOBLOCH, J. Simulation Model of the Couple of Linear Motors. In Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010, Volume 4, Papers Written by Doctoral Students. Brno: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2010. p. 122-126. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J. Testing of Appliances Immunity to Voltage Dips and Short Interruptions under Laboratory Conditions and Practical Usage of Results. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2010. 1. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 539-543. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

ČUDEK, P. Scintilační detektor sekundárních elektronů pro rastrovací elektronový mikroskop pracující s vyšším tlakem. In Elektrotechnika a informatika 2009 část první - Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 11-14. ISBN: 978-80-7043-810-7.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Jasová analýza OLED displejů. In Kurz osvětlovací techniky XXVII. 2009. s. 218-222. ISBN: 978-80-248-2087-3.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; BOK, J. The Ground Fault Indicators for Fault Location According to the Analysis of Electromagnetic Fields of MV Lines. In Proceedings of Tomsk Technical and Scientific Conference. Tomsk Polytechnic University: TPU Press, Tomsk, 2009. p. 18-20. ISBN: 978-5-98298-517-0.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; ŠENK, J. More precise description of transport phenomena inside an arc heater channel. In Proceedings of the International Symposium on Physics of Switching Arc 2009. Czech Rep.: Brno Univ. of Technology, FEKT UVEE, 2009. p. 174-177. ISBN: 978-80-214-3793-7.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; MENDL, T.; ŠENK, J. Velocity and Species Concentration along Free Jet of Hot Gas. In Proceedings of the International Symposium on Physics of Switching Arc. Czech Rep.: Brno Univ. of Technology, FEKT UVEE, 2009. p. 178-181. ISBN: 978-80-214-3793-7.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PAAR, M. Current Transformer and Rogowski Coil Accuracy Confrontation. In Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk Polytechnic University: TPU Press, Tomsk, 2010. p. 12-14. ISBN: 0-7803-8226-9.
Detail

VÍTEK, O.; JANDA, M.; HÁJEK, V. Effects of Eccentricity on External Magnetic Field of Induction Machine. In 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference. Valletta, Malta: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2010. p. 939-943. ISBN: 978-1-4244-5794-6.
Detail

PAAR, M.; VERHO, P.; TOMAN, P. Minimalizace nákladů za přerušení elektrické energie pomocí rekonfigurace distribuční sítě. In Electric Power Engineering - Proceedings of the 10th International Scientific Conference - CD. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 147-151. ISBN: 978-80-248-1947-1.
Detail

PAAR, M.; VERHO, P.; TOMAN, P. An Application of Genetic Algorithms to the Distribution Network Reconfiguration for Minimization of Interruption Costs. In 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution - CD. Stevenage Hertfordshire: IET Service Ltd, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-1-84919-126-5.
Detail

KUBÁSEK, R.; AL KHADDOUR, M. Measurement of X-ray radiation in-plane and the methods of protection. In Progres in electromagnetic research symposium. Progress In Electromagnetics. XIAN: PIERS, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-1-934142-12-7. ISSN: 1559-9450.
Detail

PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D. KONSTRUKCE VODÍKOVÉHO ELEKTROMOBILU SEM-H2. In ELEKTRICKÉ POHONY A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA EPVE09. Brno: 2009. s. 87-95. ISBN: 978-80-214-3974-0.
Detail

SEDLÁČEK, J.; FRIEDL, M. Optimization of ARC Component Filter Sensitivity. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. 2010. p. 489-493. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

KLÍMA, B.; KNOBLOCH, J.; POCHYLA, M. Intelligent IGBT driver concept for three-phase electric drive diagnostics. In Proceedings of the 13th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electrical Circuits and Systems. Vídeň: IEEE, 2010. p. 217-220. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

BARTOŠÍK, T.; MASTNÝ, P. Evaluation Factors in Carbon Capture Technologies. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. 1. Brno University of Technology, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 233-237. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

BAXANT, P. Theoretical Spectrum Luminous Efficacy of White Power LED. In Proceddings Electric Power Engineering 2009. 2009. s. 1-3. ISBN: 978-80-248-1947-1.
Detail

BAXANT, P. Quality of Lighting Evaluated by Means of Digital Image Processing. In Lux Europa 2009 Proceedings. 11. Istanbul, Turecko: Turkish National Committee on Illumination (ATMK), 2009. s. 541-546. ISBN: 978-975-561-352-9.
Detail

PAAR, M. The Size of Customers' Loads Influence to Their Reconnection in the Reconfiguration. In PROCEEDINGS of the 11TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 83-86. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

RADIL, L.; BARTOŠÍK, T.; MASTNÝ, P. Problems of Wind Power Plants from Point of View of Grid. In Energy Problems and Environmental Engineering. WSEAS e-journal Energy and Environment. Energy and Environmental Engineering Series. University of La Laguna, Tenerife, Spain: WSEAS Press, 2009. p. 369-373. ISBN: 978-960-474-093-2. ISSN: 1790-5095.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. A Light - flickermeter - Part II: Realization and Verification. In Proccedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. 1. Brno: Brno University of Technology, FEEC, DEPE, 2010. p. 459-464. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

MAKKI, Z. Analýza nadproudové spouště metodou konečných prvků. In Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010 Volume 2. nám. Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. s. 169-171. ISBN: 978-80-214-4077-7.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. Netradiční pohled na vlastnosti světelných zdrojů. In Kurz osvětlovací techniky XXVIII. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 73-77. ISBN: 978-80-248-2307-2.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. The reduction in electricity consumption through proper lighting. In EPE - Electric Power Engineering 2009. 2009. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-1947-1.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E. The Brownian Bridge Process. In Proceedings of the XXVII International Colloquium of the Management of Educational Process. Brno: Univerzita Obrany, 2009. p. 35-38. ISBN: 978-80-7231-650-2.
Detail

CIPÍN, R.; BĚLOUŠEK, J. Influence of a skin effect in the squirrel cage on a speed-torque characteristics of the induction motor. In Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009 - Volume 3. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. p. 73-77. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Modeling of Saturation Characteristic of an Aspiration Condenser. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2010. p. 216-220. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M. Design of Electrometric Amplifier for Aspiration Condenser Measurement. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2010. p. 1430-1434. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z.; KUBÁSEK, R. Real-time measurement of air ion spectrum using gerdien tube with segmented inner electrode. In Piers proceeding. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2009. p. 1744-1748. ISBN: 978-1-934142-10-3.
Detail

ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z.; KUBÁSEK, R. Real-time measurement of air ion spectrum using gerdien tube with segmented inner electrode. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2009). Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2009. p. 1744-1748. ISBN: 978-1-934142-08-0. ISSN: 1559-9450.
Detail

KUBÁSEK, R.; FIALA, P.; DREXLER, P.; BARTUŠEK, K. Outline of Noise Spectroscopy Potentialities. In Progres in electromagnetic research symposium. Progress In Electromagnetics. XIAN: PIERS, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-1-934142-12-7. ISSN: 1559-9450.
Detail

NOVOTNÝ, J.; PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. Obnovitelné zdroje v elektrizační soustavě. In Proceedings of the 1st International Scientific Conference Renewable Energy Sources 2010. First. Tatranské Matliare, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-89402-24-3.
Detail

BARTOŠÍK, T.; MASTNÝ, P. Combustion Carbon Dioxide Capture Technologies. In Electric Power Engineering 2009. VSB Ostrava: VSB Ostrava, 2009. p. 242-245. ISBN: 978-80-248-1947-1.
Detail

PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Time Consuption of Simulation Depends on Standards. In Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk: TPU Press, 2010. p. 10-12. ISBN: 0-7803-8226-9.
Detail

KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J.; DĚDKOVÁ, J. An Effective Detection of Conductivity Changes in Biologic Tissue. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 575-579. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.; DREXLER, P.; DOHNAL, P. Detection of Partial Discharge inside of HV Transformer, Modeling, Sensors and Measurement. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 1013-1016. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

FIALA, P.; SZABÓ, Z.; BACHOREC, T.; DOHNAL, P. EMHD Model Used for Linear Moving Objects Analysis. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 1017-1021. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P.; KADLEC, R.; KUBÁSEK, R. The Instruments for Noise Spectroscopy. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 1027-1030. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K. Errors in Diffusion Coefficients Measurement. In PIERS 2010 Cambridge, Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings. 2010. p. 1035-1039. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

KOŘÍNEK, R.; VONDRÁK, J.; BARTUŠEK, K.; MRNKA, M. Study of gel electrolytes properties by MR methods. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 11th ABAF. Brno: 2010. p. 43-47. ISBN: 978-80-214-4148-4.
Detail

ROUBAL, Z.; ZEDNÍK, L. The optimalization of Butler oscilator. In Proceedings of the conference NIMT 2010. Brno: VUT Brno, 2010. p. 54-57. ISBN: 978-80-214-4126-2.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical Modeling of the Special Light Source with Novel R-FEM Method. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. p. 574-577. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; BACHOREC, T.; KROUTILOVÁ, E. Numerical Modeling of Accuracy of Air Ion Field Measurement. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. p. 578-581. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

KUBÁSEK, R.; GESCHEIDTOVÁ, E.; SZABÓ, Z. Preemphasis correction of gradient magnetic field in MR thomograph. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. The electomagnetic Academy, 2007. p. 383-387. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

BĚHUNEK, I.; BACHOREC, T.; FIALA, P. Properties and Numerical Simulation of CaCl2.6H2O Phase Change. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. p. 550-554. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

ŠÁDEK, V.; HADINEC, M.; FIALA, P. The Calculation of the V-shape Microstrip Line Impedance by the Conformal Mapping Method. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. The Electromagnetic Academy, 2007. p. 400-402. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Turbulence Modeling of Air Flow in the Heat Accumulator Layer. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. p. 556-561. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Protection of Overhead Line with Inserted Underground Cable. In Proceedings of the IET 10th International Conference on Developments in Power System Protection. Manchester: IET, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-84919-212-5.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Protection of Distribution Network with Inserted Underground Cables. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno, Czech Rep.: Brno University of Technology Faculty Electrical Engineering and Communication, 2010. p. 197-200. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J. Porovnání metod detekce parametrů napěťových událostí. In Referáty konference ČK CIRED 2010. Tábor: CIRED, 2010. s. 1-23. ISBN: 978-80-254-8519-4.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E. The General Linear Stochastic Differential Equation. In XXIIIth International Colloquium on the Management of Educational Process, Proceedings. Brno: UNOB Brno, 2010. p. 128-132. ISBN: 978-80-7231-722-6.
Detail

MASTNÝ, P.; MASTNÁ, Z.; RADIL, L. Energy systems for modern buildings - simulation of operating states of heat pumps. In Development, Energy, Environment, Economics. Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain: WSEAS Press, 2010. p. 260-267. ISBN: 978-960-474-253-0.
Detail

VOREL, P.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P. Maximum Efficiency of an Induction Machine Operating in a Wide Range of Speed and Torque - Part 1 (Theoretical Analysis). In IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: 2010. p. 120-127. ISBN: 978-1-4244-6391-6.
Detail

VOREL, P.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P. Maximum Efficiency of an Induction Machine Operating in a Wide Range of Speed and Torque - Part 2 (Calculation, Simulation and Measurement Results). In IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: 2010. p. 128-132. ISBN: 978-1-4244-6391-6.
Detail

CHLADIL, L.; NOVÁK, V.; BARATH, P. New type of carbon materials for catalytic layer of MEA structures for PEM fuel cells. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrotechnology, 2010. p. 103-106. ISBN: 978-80-214-4148-4.
Detail

ČUDEK, P. Optimalizace experimentálního scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro SEM pracující s vyšším tlakem. In Elektrotechnika a informatika 2010. 2010. s. 23-24. ISBN: 978-80-7043-913-5.
Detail

PRÝMEK, M.; BAXANT, P.; HORÁK, A. Automatic Power Load Balancing using a Multi-Agent System. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno, Czech republic: Brno University of Technology, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 93-97. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

BAXANT, P. Power Consumption Profiles and Potentials of Selected Electrical Appliances as Way to Regulate Electricity Network. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno, Czech republic: Brno University of Technology, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 105-110. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

SUMEC, S.; BAXANT, P. Postprocessing rozsáhlých datových souborů měření. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno, Czech republic: Brno University of Technology, Department of Electrical Power Engineering, 2010. s. 445-448. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

BAXANT, P.; SUMEC, S. Využití jasové analýzy pro posuzování energetické náročnosti osvětlení. IIIrd Conference of the Visegrad Countries on Lighting. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2010. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2247-1.
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P.; KALÁB, P.; FRIEDL, M. Measurement, detection of partial discharge inside of HV transformer, modeling, sensors design. In 18th International Conference DISEE 2010. Bratislava: STU Bratislava, 2010. p. 143-146. ISBN: 978-80-227-3366-3.
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P.; SZABÓ, Z. Perfect ballistic measurement EMHD model used for linear moving objects analysis. In 18th International Conference DISEE 2010. Bratislava: STU Bratislava, 2010. p. 155-158. ISBN: 978-80-227-3366-3.
Detail

FRIEDL, M.; FIALA, P.; MARCOŇ, P. Nedestruktivní měření koncentrace a průtoku vody v porézních materiálech. In 18th International Conference DISEE 2010. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 194-197. ISBN: 978-80-227-3366-3.
Detail

MÁCA, T. Evaluation of discharge depth and overcharge influence in relation to electrochemical properties of alpha nickel hydroxide. In Student EEICT 2010. 1. Brno: NOVPRESS, 2010. s. 212-216. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

BÁTORA, B.; TOMAN, P. Simulace vzniku a průběhu ferorezonančního přepětí v prostředí PSCAD. In ELEN 2010. první. ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6: Národní komitét CIGRE České a Slovenské republiky, 2010. s. 1-7. ISBN: 978-80-254-8089-2.
Detail

CHLADIL, L.; BARATH, P. Optimalizace MEA struktury v PEM palivových článcích. In Jubilejní 30. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o, 2009. s. 108-111. ISBN: 978-80-02-02164-3.
Detail

FIALA, P.; BARTUŠEK, K. An electric field test using the MRI. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2008). Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. p. 754-758. ISBN: 978-1-934142-06-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

BARTUŠEK, K.; FIALA, P. A Simple Numerical Simulation of Internal Structure of Particles Test. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. p. 565-568. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T. Analysis and Design of Minigenerator. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2008). Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. p. 749-753. ISBN: 978-1-934142-06-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M. Design, simulation and realization the specific source of light. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. p. 1-4. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. Model of a Reactor Chamber with Microwave Heating. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. p. 541-544. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Numerical Model of Optimization of the Lead-acid Accumulator Grids. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. p. 569-572. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; BAŘINKA, R. New testing method for photovoltaic modules. In Proceedings of 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Valencia, Spain: WIP, 2010. p. 4189-4191. ISBN: 3-936338-26-4.
Detail

HOFMAN, J.; VANĚK, J. Active load for the testing of solar modules. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 163-166. ISBN: 978-80-214-4148-4.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J. System of very low temperature controlling during the defect detection of solar cells. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 167-170. ISBN: 978-80-214-4148-4.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P. OZE a zařízení energetické akumulace. In Proceedings of the 1st International Scientific Conference OZE 2010. 1. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-89402-24-3.
Detail

PAAR, M. Vliv doby plných ztrát na multikriteriální optimalizaci. In ELEN 2010. první. Masarykova kolej Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice: Národním komitétem CIGRE ČR a SR, 2010. s. 1-11. ISBN: 978-80-254-8089-2.
Detail

PAAR, M.; TOMAN, P. Comparison Influence of Continuity System and Single-Customers Standards to Distribution Network Configuration. In Proceedings of the Congreso Internacional de Distribución Eléctrica. 1. Buenos Aires, Argentina: CIDEL, 2010. p. 1-7. ISBN: 978-987-97399-3-8.
Detail

MÁCA, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Influencene of discharging depth and overcharging on performance of alpha nickel hydroxide. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. 1. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 137-141. ISBN: 978-80-214-4148-4.
Detail

HOFMAN, J.; VANĚK, J. Active load for the solar module testing. In Electronic Devices and Systems. První. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. p. 106-109. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J. Control equipment for very low temperature during the defect detection of solar cells. In Electronic Devices and Systems. První. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. p. 308-312. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

HOFMAN, J.; VANĚK, J. Aktivní zátěž pro testování fotovoltaických panelů. In 31. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Býkovice: Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 158-160. ISBN: 978-80-02-02243-5.
Detail

PLÉHA, D.; NOVÁK, V. Study of magnese oxides properties by the EQCM method. In 11th ABAF - Advanced Bateries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 113-116. ISBN: 978-80-214-4148-4.
Detail

ČÁP, M.; BARTUŠEK, K.; MARCOŇ, P. Measuring of Temperature Fields Using MR Tomography. In PIERS 2010 Cambridge, Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings. 2010. p. 1040-1042. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

PAVELKA, T.; BAXANT, P. Srovnání světelných regulátorů z hlediska úspory elektrické energie a provozních parametrů. In Kurz osvětlovací techniky XXVIII. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 127-131. ISBN: 978-80-248-2307-2.
Detail

SKALA, P.; DĚTŘICH, V.; ŠPAČEK, Z.; PAAR, M. Some Features of Possible Solutions of Installing Telecontrolled Section Switches and Reclosers in the MV Overhead Network. In Proceedings of the 2009 IEEE POWER & ENERGY SOCIETY GENERAL MEETING, VOLS 1-8. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2009. p. 3124-3130. ISBN: 978-1-4244-4240-9.
Detail

KADLEC, R.; NEŠPOR, D.; FIALA, P. Electromagnetic Wave Propagation in Heterogeneous Structures. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 1031-1034. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Měření polohy pomocí digitální fotografie. In Kurz osvětlovací techniky XXVIII. 1. Ostrava, 2010: 2010. s. 179-185. ISBN: 978-80-248-2087-3.
Detail

PLÉHA, D.; NOVÁK, V. Měření vlastností oxidů manganu metodou EQCM. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Býkovice: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 103-106. ISBN: 978-80-02-02243-5.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E. Computer Simulations of Linear Stochastic Differential Equations. In Proceedings of 9 th International Conference APLIMAT 2010. Journal of Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology, 2010. p. 119-126. ISBN: 978-80-89313-47-1. ISSN: 1337-6365.
Detail

PAVELKA, T.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; ŠKODA, J.; DOSTÁL, L. Parameters of classic bulbs under extreme conditions. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. First edition. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

SZABÓ, Z.; FIALA, P. EMHD EFFECTS COME THROUGH AT LINEAR MOVING OBJECTS ANALYSIS. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1173-1177. ISSN: 1559-9450.
Detail

FRIEDL, M.; MARCOŇ, P.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R. Measurement of concentration and water flow. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1153-1157. ISSN: 1559-9450.
Detail

ROUBAL, Z. The Analyse of butler oscilator and power dissipation in the crystal unit. In Proceedings of the 17 th conference student EEICT 2011 - volume 3. Brno: NOVPRESS s.r.o, 2011. p. 376-380. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

BAXANT, P. Světelné zdroje - LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních. In Sborník č. 41 - 2. pololetí 2010. 41. Brno: L.P.Elektro s.r.o., 2010. s. 213-219. ISBN: 978-80-904663-1-9.
Detail

NOUMAN, Z. DC MOTOR SPEED MODELING IN SIMULINK. In Low Voltage Electrical Machines 2010. Brno: rno University of Technology, 2010. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-4178-1.
Detail

KADLEC, R.; KROUTILOVÁ, E.; NEŠPOR, D.; FIALA, P. Propagation of Electromagnetic Wave in Layered Heterogeneous Medium. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1149-1152. ISSN: 1559-9450.
Detail

HROZEK, J.; MIKULKA, J. Cryogenic Technique for Cancer Destroying Optimalization. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 653-656. ISSN: 1559-9450.
Detail

MAKKI, Z. Heat losses in different materials used for current paths. In Proceedings of 15th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2011 (CDROM). Prague: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-01-04806-1.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J. The influence of light sources technology on their immunity to voltage dips and short interruptions. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J. A Voltage Event Recorder for More Accurate Analysis of Voltage Events in Power Supply Systems. In Proceedings of the IEEE PES Trondheim PowerTech 2011. 1. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2011. p. 1-7. ISBN: 978-1-4244-8419-5.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Transport coefficients of Ar-N2 plasma. In XIXth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: FEKT VUT v Brně, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4293-1.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; MIKULKA, J.; ČÁP, M. Magnetic susceptibility modelling using ANSYS. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 190-193. ISSN: 1559-9450.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J. Influence of Position to Change Operational Parameters at Metal Halide Discharge Lamp. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 1. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

MAKKI, Z. Heat losses in different geometries. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. nám. Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 279-283. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

VONDRUŠ, J.; CIPÍN, R. Bifurcation Generator. In IEEE International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives. 1. Torremolinos (Málaga), Spain: IEEE, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-9843-7.
Detail

HOFMAN, J.; VANĚK, J. Possibility of Solar Module Testing by the Active Load. In Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference. Brno: Czech RE Agency, 2010. s. 87-89. ISBN: 978-80-254-8906-2.
Detail

DREXLER, P.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; FRIEDL, M.; MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z. Sensors and Experimental Model Development for PD Localization in HV Transformers. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1139-1143. ISSN: 1559-9450.
Detail

HADINEC, M.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Mapping Technique of Basic Magnetic Field in MR Tomography. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 256-261. ISSN: 1559-9450.
Detail

KADLEC, J. Power charger of lead accumulators. In Proceedings of the 17th conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. 2011. p. 254-258. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

ŠENK, J.; JAKUBOVÁ, I.; GREGOR, J. Investigation of a High-Temperature Device with Electric Arc. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB-Technical Univ. of Ostrava, 2011. p. 400-403. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

BLAŽEK, V.; SKALA, P.; TOMAN, P. Optimization of Maintenance Strategy for Electrical Power Devices at Risk and Uncertainty. In Proceedings of the Congreso Internacional de Distribución Eléctrica. 1. Buenos Aires, Argentina: CIDEL, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-987-97399-3-8.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M.; VONDRUŠ, J. Acceleration method of the IM torque-speed characteristics measurement. In IEEE International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives. 1. Torremolinos (Málaga), Spain: IEEE, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4244-9843-7.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Transport coefficients of SF6 plasma. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference "EPE 2010 Electric Power Engineering 2010". Brno: UEEN FEKT VUT v Brně, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D. Influence Power Losses Costs to Optimization Focused to Minimization Interruption Costs. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 580-583. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

SZABÓ, Z. Comparison of Diferent Methods for Measurement of Shielding Fabrics Properties. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 7, p. 1144-1148. ISSN: 1559-9450.
Detail

TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Ripple Control Signal Using For Earth Fault Location In MV Networks. Journal of Electrical Engineering, 2005, vol. 2005, no. 11-12, p. 313 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

Gajdůšek P. Přehled metod řizení asynchronních motorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

COUFAL, O.; SEZEMSKÝ, P.; ŽIVNÝ, O. Database system of thermodynamic properties of individual substances at high temperatures. Journal of Physics D: Applied Physics, 2005, vol. 38(2005), no. 8, p. 1265-1274. ISSN: 0022-3727.
Detail

MALÝ, J. Pojednání o problematice VtE a jejich začleňování do ES. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2006, s. 1 ( s.)ISSN: 1214-7044.
Detail

VONDRÁK, J.; KLÁPŠTĚ, B.; VELICKÁ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; NOVÁK, V.; REITER, J. Carbon/manganese oxide based fuel cell electrocatalyst using 'Flywheel' principle. New Materials for Electrochemical Systems, 2005, vol. 8, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1480-2422.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; REITER, J. Electrochemical Activity of Manganese Oxide/Carbon Based Electrocatalysts - Comparison With Platinum/Carbon Catalyst. New Materials for Electrochemical Systems, 2005, vol. 2005, no. 8, p. 209 ( p.)ISSN: 1480-2422.
Detail

Ing. Jan Novotný, Ing. Jiří Hnízdil. Rotační a lineární krokové motory. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, roč. 2005, č. 43, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VOJTEK, T.; SKOUPIL, T.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Accuracy of Air Ion Field Measurement. Progress In Electromagnetics, 2006, vol. 2006, no. 1, p. 412 ( p.)ISSN: 1559-9450.
Detail

STEINBAUER, M.; KROUTILOVÁ, E. Design of special light source for biological application. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, vol. 2006, no. 5, p. 323 ( p.)ISSN: 1336-1376.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; MENDL, T.; ŠENK, J. Investigation of Hot Gas Mixture Free Jet. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES, 2006, vol. 9, no. 2, p. 220-223. ISSN: 1203-8407.
Detail

KLÍMA, J. Řízení sklářského stroje. MM Průmyslové spektrum, 2006, roč. 2006, č. 03, s. 24 ( s.)ISSN: 1212-2572.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Energy balance and operating features of the heat accumulator. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, vol. 2006, no. 5, p. 234 ( p.)ISSN: 1336-1376.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical solution of the heat accumulator layer by means of FEM. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, vol. 2006, no. 5, p. 238 ( p.)ISSN: 1336-1376.
Detail

BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Výpočet charakteru proudění a přestupu tepla ve svazku trubek. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1214-7044.
Detail

BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Testing the quality of magnetic gradient fields for studying self-diffusion processes by magnetic resonance methods. Measurement Science and Technology, 2006, vol. 2006, no. 17, p. 2256-2262. ISSN: 0957-0233.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Collision integrals in Transport Properties Calculation of Air. Czechoslovak Journal of Physics, 2006, vol. 56(2006), no. Suppl. B, p. 890-895. ISSN: 0011-4626.
Detail

O.Kiselychnyk, J.Koláčný, M.Ostroverkhov, P.Hapal. Aplikace neuronových sítí v energeticky úsporném extremálním řízení vodního čerpadla. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 06027, č. 6, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

CALÁBEK, M.; KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; MICKA, K. Significance of carbon additive in negative lead-acid battery electrodes. Journal of Power Sources, 2006, vol. 158, no. 2006, p. 864-867. ISSN: 0378-7753.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; KRÁL, P. Current distribution over the electrode surface in a cylindrical VRLA cell during discharge. Journal of Power Sources, 2006, vol. 154, no. 2006, p. 518 ( p.)ISSN: 0378-7753.
Detail

BOREK, R. Faktory ovlivňující efektivnost a provoz tepelných čerpadel. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2006, roč. 1, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1214-7044.
Detail

FIALA, P.; BĚHUNEK, I.; VOJTEK, T. Minigenerator - analysis, design and test. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, no. 5, p. 241 ( p.)ISSN: 1336-1376.
Detail

DĚTŘICH, V.; SKALA, P.; MATONOHA, K.; ŠPAČEK, Z.; GÖHLER, M.; BLAŽEK, V. Modeling of Supply Interruption in MV Cable Distribution Networks for a More Accurate Estimation of the Cost of Penalty Payments. IEEE Transactions on Power Systems, 2006, vol. 21, no. 2, p. 605-610. ISSN: 0885-8950.
Detail

Blažek,V., Skala,P. Optimization of design and operation of an urban power distribution network operated in conditions of liberalized energy market. Technična elektrodynamika, 2006, vol. 2006, no. 2, p. 30 ( p.)ISSN: 0204-3599.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.; BĚHUNEK, I. Numerical Model of Inductive Flowmeter. Progress In Electromagnetics, 2007, no. 1, p. 971-975. ISSN: 1559-9450.
Detail

BOREK, R. Faktory ovlivňující efektivnost a provoz tepelných čerpadel. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 1, č. 05, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HAPAL, P. Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 16, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MASTNÝ, P. Cooperation of Heat Pump and Solar System in the Common Power Unit. WSEAS e-journal Energy and Environment, 2007, vol. 1, no. 5, p. 186-194. ISSN: 1790-5095.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; MENDL, T.; ŠENK, J.; KONRÁD, M. Interaction of hot gas mixture free jet with surrounding air (IF=0.343). High Temperature Material Processes: An International Journal, 2007, vol. 11, no. 2, p. 181-190. ISSN: 1093-3611.
Detail

Petr Mastný, Pavel Šmejkal. Význam spalování biomasy pro OJ EHO ČEZ a.s. 2006, roč. 2006, č. 7, s. 3 ( s.)
Detail

DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; KRÁTKÝ, M. Simulation of Instrument Voltage Transformers Properties in Power Systems. WSEAS Transactions on Power Systems, 2006, vol. 2, no. 1, p. 536 ( p.)ISSN: 1790-5060.
Detail

KUBÁSEK, R.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Quality of gradient magnetic fields estimation. Journal of Electrical Engineering, 2006, vol. 2006, no. 8/S, p. 54 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

KUDIN, V.; KOLÁČNÝ, J. Suboptimalnaja astaticeskaja dvuchzonnaja sistema avtomaticeskogo upravlenija skorostju dvizenija postojannogo toka nezavisimym vozbuzdeniem. Elektrotechnika, 2006, roč. 76, č. 11, s. 2 ( s.)ISSN: 0013-5860.
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Numerical modeling of accuracy of air ion field measurement. Journal of Electrical Engineering, 2006, vol. 57, no. 8, p. 62-65. ISSN: 1335-3632.
Detail

KUDIN, V.; KISELICHNIK, O.; KOLÁČNÝ, J. Suboptimalnaja astaticeskaja dvuchzonnaja sistema avtomaticeskogo upravlenija skorostju dvigatelja postojannogo toka s nezavisimym vozbuzdenijem. Elektrotechnika, 2006, roč. 76, č. 11, s. 2 ( s.)ISSN: 0013-5860.
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P. Numerical and experimental analysis of power pulsed microwave generator. Acta Technica ČSAV, 2006, vol. 51, no. 3, p. 237 ( p.)ISSN: 0001-7043.
Detail

FIALA, P.; ŠPÉROVÁ, A. Finite element analysis of vibrational microgenerator. Acta Technica ČSAV, 2006, vol. 51, no. 3, p. 289 ( p.)ISSN: 0001-7043.
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P. Sensors and Methods for Electromagnetic Pulse Identification. Sensors & Transducers, 2006, vol. 74, no. 12, p. 844-854. ISSN: 1726-5479.
Detail

BARTUŠEK, K.; DOKOUPIL, Z.; GESCHEIDTOVÁ, E. Mapping of magnetic field around small coils using the magnetic resonance method. Measurement Science and Technology, 2007, vol. 18, no. 6, p. 2223-2230. ISSN: 0957-0233.
Detail

KISELYCHNYK, O.; KOLÁČNÝ, J.; BURYAN, S.; ONDRÁK, T. Energeticky úsporná interaktivní automatická regulace vodního čerpadla. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 207/24, č. 207/24-19.6.2007, s. 24-1 (24-12 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; ŠENK, J. Investigation of radial energy flows in an arc heater channel (IF = 0.343). High Temperature Material Processes: An International Journal, 2007, vol. 11, no. 3, p. 421-430. ISSN: 1093-3611.
Detail

KOLÁČNÝ, J.; KŘÍŽ, R. Bifurkační řízení rychlosti DC mikropohonu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 207/26, č. 207/26-29.6.2007, s. 26-1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VANĚK, J.; KOKTAVÝ, P.; JANDOVÁ, K.; SADOVSKÝ, P. Usage of micro-plasma signal noise for solar cells diagnostic. Proceedings of SPIE, 2007, vol. 2007, no. 6600, p. 17-1 (17-8 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KROUTILOVÁ, E. Experiments of Accuracy Air Ion Field Measurement. PIERS ONLINE, 2007, vol. 3, no. 8, p. 1330-1333. ISSN: 1931-7360.
Detail

HADINEC, M.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Magnetic Field Approximation in MR Tomography. PIERS ONLINE, 2007, vol. 3, no. 8, p. 1250-1253. ISSN: 1931-7360.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; HADINEC, M.; BARTUŠEK, K. The effect of non-homogenous parts in materials. PIERS ONLINE, 2007, vol. 3, no. 8, p. 1245-1249. ISSN: 1931-7360.
Detail

BARTUŠEK, K.; RYCHNOVSKÝ, J.; FIALA, P. T1 Relaxation Time of the Xenon 129 Influenced by Magnetic Susceptibility of the Laboratory Glasses. PIERS ONLINE, 2007, vol. 3, no. 8, p. 1241-1244. ISSN: 1931-7360.
Detail

VÍTEK, O.; HÁJEK, V. Detection of the dynamic rotor eccentricity based on the external magnetic field analysis. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka, 2007, vol. 2007, no. 203, p. 63-70. ISSN: 1897-8827.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J., MACALÍK, M. Electrochromic Glazings For Window Applications. Solid State Phenomena, 2006, vol. 113, no. 5, p. 507 ( p.)ISSN: 1012-0394.
Detail

ČAMBALA, P.; GREGOR, J. Air PV/T Collector: Design and Experimental Validation. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2007, vol. 2007, no. 4, p. 1 ( p.)ISSN: 1214-7044.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VELICKÁ, J.; ŠPIČÁK, P.; SVOBODA, V.; KAZELLE, J. Insertion of cations into WO3 investigated by QCM techniques. Journal of Solid State Electrochemistry, 2007, vol. 11, no. 10, p. 1459-1462. ISSN: 1432-8488.
Detail

SKALKA, M.; BOK, R.; ONDRŮŠEK, Č. Rozložení magnetického pole v elektrických strojích - část 1. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 31, s. 1-13. ISSN: 1213-1539.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; HADINEC, M.; BARTUŠEK, K. Inversion reconstruction of signals measured by the NMR techniques. Progress In Electromagnetics, 2007, vol. 1, no. 1, p. 363-366. ISSN: 1559-9450.
Detail

BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KROUTILOVÁ, E. Experiments of Accuracy Air Ion Field Measurement. Progress In Electromagnetics, 2007, vol. 1, no. 1, p. 396-399. ISSN: 1559-9450.
Detail

VESELKA, F. Posouzení konstrukce reluktančního stroje analýzou magnetického pole. ELEKTRO, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 4-5. ISSN: 0322-9025.
Detail

VESELKA, F. UPS - nepřetržitá dodávka elektrické energie s asynchronním kroužkovým generátorem. ELEKTRO, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 4-7. ISSN: 0322-9025.
Detail

MASTNÝ, P. Optimization of Combined Operation of Heat Pump and Active Solar System. WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, 2008, vol. 1, no. 9, p. 721-729. ISSN: 1790-5044.
Detail

Granqvist C.G., Sedlaříková M., Vondrák J. Selected Papers from the Sixth International Meeting on Electrochromism. SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2006, vol. 90, no. 4, p. 383 ( p.)ISSN: 0927-0248.
Detail

ORSÁGOVÁ, J. Untransposed Transmission Line Modelling. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2006, vol. 2007(2), no. 2, p. 1-7. ISSN: 1214-7044.
Detail

Veselka,F. Novyje podchody k voprosam ulučšenija kommutacionnych svojstv električeskich mašin s kollektorom. 2006, roč. 2006, č. 3, s. 57 ( s.)
Detail

Veselka,F., Stolařík, M. Přehledová studie reluktančních motorů. ELEKTRO, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 4 ( s.)ISSN: 0322-9025.
Detail

Foltýn, D.; Baxant, P. Expert system and database filling by legislative knowledge. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2006, vol. 1., no. 2, p. 41 ( p.)ISSN: 1214-7044.
Detail

NĚMEC, J.; ONDRŮŠEK, Č. Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 34, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

COUFAL, O. Composition and thermodynamic properties of thermal plasma up to 50 kK. Journal of Physics D: Applied Physics, 2007, vol. 40, no. 11, p. 3371-3385. ISSN: 0022-3727.
Detail

COUFAL, O. Current density in a pair of solid coaxial conductors. ELECTROMAGNETICS, 2007, vol. 27, no. 5, p. 299-320. ISSN: 0272-6343.
Detail

DRÁPELA, J. Voltage fluctuation caused by integer and non-integer harmonics. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2007, vol. 2, no. 3, p. 23-33. ISSN: 1214-7044.
Detail

FIALA, P.; BĚHUNEK, I. Phase Change Materials for Thermal Management of IC Packages. Radioengineering, 2007, vol. 2007 (16), no. 2, p. 50-55. ISSN: 1210-2512.
Detail

MAXA, J.; NEDĚLA, V. Selection of PDM Information System. Solid State Phenomena, 2007, vol. 15, no. 3, p. 12-17. ISSN: 1012-0394.
Detail

MASTNÝ, P.; MATOUŠEK, A. Increase of Efficiency of Energy System with Heat Pump Using Solar Radiation. WSEAS e-journal Energy and Environment, 2007, vol. 2007, no. 10, p. 13-18. ISSN: 1790-5095.
Detail

MASTNÝ, P. Specifikace tepelných čerpadel pro využití v TZB. Stavebnictví, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 1-6. ISSN: 1802-2030.
Detail

MASTNÝ, P. Ekonomika provozu obnovitelných zdrojů energie. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 359-363. ISSN: 1214-7044.
Detail

MASTNÝ, P.; DRÁPELA, J. Possibilities of cooperation alternative sources. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 345-348. ISSN: 1214-7044.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KREJZA, O.; VELICKÁ, J.; VONDRÁK, J. The presence of nanostructured Al2O3 in PMMA based gel electrolytes. Journal of Power Sources, 2008, vol. 178, no. 2, p. 774-778. ISSN: 0378-7753.
Detail

NĚMEC, J.; ONDRŮŠEK, Č. Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA, část 2. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2008, roč. 2008, č. 3, s. 1-9. ISSN: 1213-1539.
Detail

MASTNÝ, P. Tepelné čerpadlo a aktivní solární systém v kombinovaném provozu (I). TZB-info, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

MASTNÝ, P. Tepelné čerpadlo a aktivní solární systém v kombinovaném provozu (II). TZB-info, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

MASTNÝ, P. Tepelné čerpadlo a aktivní solární systém v kombinovaném provozu (III). TZB-info, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Calculation method of electrical conductivity, thermal conductivity and viscosity of a partially ionized gas. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1214-7044.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; HADINEC, M.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Numerické modelování nehomogenity v materiálech. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 1-8. ISSN: 1802-4564.
Detail

PROKOP, V. Požadavky diferenciálních ochran na přístrojové transformátory proudu. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2006, roč. 2006, č. 11, s. 12 ( s.)ISSN: 1214-7044.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Measurement of Radio Frequency Magnetic Field. PIERS ONLINE, 2007, vol. 2, no. 6, p. 555-558. ISSN: 1931-7360.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P.; HADINEC, M.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Inversion Reconstruction of Signals Measured by the NMR Techniques. PIERS ONLINE, 2008, vol. 4, no. 1, p. 26-30. ISSN: 1931-7360.
Detail

CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; KAZELLE, J. Noise and I-V Characteristic as Characterization Tools for GaSb base Laser Diodes. AIP conference proceedings, 2005, vol. 2005, no. 780, p. 721 ( p.)ISSN: 0094-243X.
Detail

Tomas Matucha, Pavel Gajdusek, Bohumil Klima. Complex Model of Low-Voltage Traction Asynchronous Drive. Electronics, 2005, vol. 2005, no. 2, p. 31 ( p.)ISSN: 1450-5843.
Detail

VONDRÁK, J.; REITER, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Ion-conductive polymethylmethacrylate gel electrolytes for lithium batteries. Journal of Power Sources, 2005, vol. 146, no. 1-2, p. 436 ( p.)ISSN: 0378-7753.
Detail

DOHNAL, P., URBAN, F., VALENTA J. Vidět střelu za letu aneb rychlokamera poprvé. 2005, roč. 2005, č. 4, s. 35 ( s.)
Detail

BUŠOV, B. Varování z Bruselu. 2006, roč. 2006, č. 3, s. 24 ( s.)
Detail

ORSÁGOVÁ, J. Odvození vypínací charakteristiky ochrany při ztrátě buzení. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2005, roč. 2005(0), č. 1, s. 1-6. ISSN: 1214-7044.
Detail

Baxant, P. Limity účinnosti přeměny elektrické energie na světlo u teplotních zdrojů. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2005, s. 1 ( s.)ISSN: 1214-7044.
Detail

COUFAL, O. Proudová hustota ve dvojici masivních koaxiálních vodičů. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 1 ( s.)ISSN: 1214-7044.
Detail

SKALICKÝ, J. Design and Simulation of Electrocar's Drives. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, vol. Vol.12, no. No.3, p. 165 ( p.)ISSN: 1210-2717.
Detail

Cenek, M. Stav rozvoje elektrických a hybridních vozidel v ČR. 2005, roč. 1, č. 1, s. 116 ( s.)
Detail

BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. MR Measurement Technique of Rapidly Switched Gradient Magnetic Fields in MR Tomography. Applied Magnetic Resonance (IF 0,665), 2006, vol. 29, no. 12, p. 675-687. ISSN: 0937-9347.
Detail

STARČUK, Z.; BARTUŠEK, K.; HUBÁLKOVÁ, H.; BACHOREC, T.; STARČUKOVÁ, J.; KRUPA, P. Evaluation of MRI artifacts caused by metallic dental implants and classification of the dental materials in use. Measurement Science Review, 2006, vol. 6, no. 2, p. 24 ( p.)ISSN: 1335-8871.
Detail

Gregor J., Jakubová I., Šenk J., Hrabovský M. Distribution of mass fractions in the free jet of hot gas mixture (IF 0,194). High Temperature Material Processes: An International Journal, 2005, vol. 9, no. 1, p. 37 ( p.)ISSN: 1093-3611.
Detail

Kavka T., Gregor J., Chumak O., Kopecký V., Hrabovský M. Enthalpy probe study of the expanding thermal plasma jet (IF 0,194). High Temperature Material Processes: An International Journal, 2005, vol. 9, no. 1, p. 45 ( p.)ISSN: 1093-3611.
Detail

CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., VANĚK, J. Noise spectroscopy measurement of 2.3 microm CW GaSb based laser diodes. Elektronika, 2005, vol. 2005, no. 1, p. 70 ( p.)ISSN: 0033-2089.
Detail

VANĚK, J., CHOBOLA, Z. Low-frequency noise measurements used for semiconductor light active devices. Proceedings of SPIE, 2005, vol. 2005, no. 5844, p. 86 ( p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

MACHÁČEK, J. Ideální termodynamický cyklus Stirlingova motoru. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2005, roč. 1, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1214-7044.
Detail

MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z. Reálný regenerativní cyklus Stirlingova motoru. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2005, roč. 1, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1214-7044.
Detail

MAREŠ, M.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Ověření kvality gradientních magnetických polí metodami magnetické rezonance. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, roč. 05049, č. 49, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MASTNÝ, P. Use of solar energy connected to heat pump. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2005, vol. 2005, no. 10, p. 1-3. ISSN: 1214-7044.
Detail

Stupka R., Patočka M. Lineární model vf. impulsního transformátoru napětí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, roč. 2005, č. 6, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

DRÁPELA, J.; MASTNÝ, P.; PROCHÁZKA, Z. Light flicker caused by interharmonics and interharmonic-flicker curves of lamps. WSEAS Transactions on Power Systems, 2006, vol. 1, no. 2, p. 554-561. ISSN: 1790-5060.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KŘÍŽ, T. Numerical modeling of electromagnetic field in a tornado. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, vol. 08, no. 7, p. 265-268. ISSN: 1336-1376.
Detail

DRÁPELA, J. Blikání světelných zdrojů způsobené meziharmonickými složkami napětí. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2009, roč. 2009, č. sv. 334, s. 1-37. ISSN: 1213-418X.
Detail

ŽAJDLÍK, J. A Novel Construction and Mechanical Principles of Five-fingered Prosthetic Hand. Engineering Mechanics, 2008, vol. 10, no. 4, p. 1-17. ISSN: 1802-1484.
Detail

SKALKA, M.; ONDRŮŠEK, Č. Analysis of Short-Circuit Current Effect to Magnetic Field Distribution of Synchronnous Machine. Prace Naukowe Instytutu Maszin, Napedów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wroclawskiej, 2008, vol. 1, no. 62, p. 337-342. ISSN: 1733-0718.
Detail

MASTNÝ, P.; MACHÁČEK, J.; MATOUŠEK, A. Renewable Energy Sources in Combined Systems - On-line System for Measuring and Collecting Data -. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2008, vol. 4, no. 1, p. 6-11. ISSN: 1790-5079.
Detail

MASTNÝ, P. Tepelná čerpadla v kombinovaných tepelných systémech - PhD Thesis. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis, 2006, roč. 2006, č. 392, s. 1-27. ISSN: 1213-4198.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T. Numerical Modelling of the Special Light Source with Novel R-FEM Method. Progress In Electromagnetics, 2008, vol. 2008, no. 2, p. 759-763. ISSN: 1559-9450.
Detail

MAKOVIČKA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VELICKÁ, J.; VONDRÁK, J. Expanded graphite as an intercalation anode material for lithium systems. Journal of Solid State Electrochemistry, 2008, vol. 2008, no. 10, p. 1467-1471. ISSN: 1432-8488.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T. NUMERICAL MODELLING OF THE SPECIAL LIGHT SOURCE WITH NOVEL R-FEM METHOD. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, vol. 08, no. 7, p. 269-272. ISSN: 1336-1376.
Detail

FRK, M. Degradace a diagnostika izolačních systémů. Electrorevue, 2008, roč. 10, č. mimoradne, s. 29-30. ISSN: 1336-8559.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; ŠENK, J. Radiation of electric arc burning in argon. European Physical Journal D, 2009, vol. 54, no. 2, p. 329-334. ISSN: 1434-6060.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E. An Application of Stochastic Integral Equation to Electrical Networks. Acta Electrotechnica et Informatica, 2008, vol. 8, no. 3, p. 14-17. ISSN: 1335-8243.
Detail

DVOŘÁK, P. Materiály pro superkondenzátory. Electrorevue, 2008, roč. 10, č. 9, s. 27-28. ISSN: 1336-8559.
Detail

SKALKA, M.; ONDRŮŠEK, Č. Vliv mechanické zátěže na velikost příčné větve náhradního obvodu a výpočet rozložení elektromagnetického pole asynchronního stroje. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2008, roč. 2008, č. 37, s. 37/1 (37/7 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; KAFKA, M. Transillumination Photoluminescence. Electronics, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 132-134. ISSN: 1313-1842.
Detail

BARTUŠEK, K.; DOKOUPIL, Z.; GESCHEIDTOVÁ, E. DSP Based Temperature Controller in Gradient System for MR Tomography. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2008, vol. 47, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1738-6438.
Detail

MACHÁČEK, J. Optimization of Design and Material Modification of Heat Engine Compression Cylinder. Elektroinform, 2010, roč. 9, č. 1, s. 17-19. ISSN: 1684-2243.
Detail

MAKOVIČKA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ARENILLAS,A,VONDRÁK, J.; VELICKÁ, J. Expandet graphite as an intercalation anode materials for lithium systems. Journal of Solid State Electrochemistry, 2009, vol. 13, no. 9, p. 1467-1471. ISSN: 1432-8488.
Detail

BAXANT, P. Photometric data of luminaires and their proper application. Przeglad Elektrotechniczny, 2008, vol. 2008, no. 8, p. 57-60. ISSN: 0033-2097.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Numerical Model of Optimization Lead-Acid Accumulator Grids. Studies in Computational Intelligence, Springer Berlin / Heidelberg, 2008, vol. 2008, no. 119, p. 223-230. ISSN: 1860-9503.
Detail

ŠPIČÁK, P.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; SVOBODA, V.; KAZELLE, J. Coinsertion of Water and Hydrogen in Transition Metal Oxides and Hydroxides Studied by QCM. ECS Transactions, 2008, vol. 13, no. 1, p. 87-92. ISSN: 1938-5862.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; MENDL, T.; ŠENK, J.; KAVKA, T. The character of flow in the free jet close to an arc heater output. High Temperature Material Processes: An International Journal, 2009, vol. 13, no. 2, p. 135-142. ISSN: 1093-3611.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; ŠENK, J.; MAŠLÁNI, A. Analysis of radial energy loss in an arc heater channel. High Temperature Material Processes: An International Journal, 2009, vol. 13, no. 2, p. 153-162. ISSN: 1093-3611.
Detail

VANĚK, J.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A. Evaluating of the Quality of New Solar Cells Designed for Concetrator Systems Application by Noise Spectroscopy. Electronics, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 261-263. ISSN: 1313-1842.
Detail

SKALKA, M.; ONDRŮŠEK, Č. Use of the Unigraphics/NX Program for Stator Coil Design. Engineering Mechanics, 2008, vol. 15, no. 1, p. 33-41. ISSN: 1802-1484.
Detail

MASTNÝ, P.; MACHÁČEK, J.; MATOUŠEK, A. Renewable Energy Sources in Combined Systems - On-line System for Measuring and Collecting Data. International Journal of Energy, 2008, vol. 1, no. 3, p. 59-64. ISSN: 1998-4316.
Detail

STEINBAUER, M.; FIALA, P.; SZABÓ, Z.; BARTUŠEK, K. Experiments with accuracy of the air ion field measurement. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, vol. 08, no. 7, p. 276-279. ISSN: 1336-1376.
Detail

BAXANT, P. INTERACTION OF COGENERATION UNITS WITH COMBUSTION ENGINE DURING PARALLEL WORKING IN THE POWER NETWORK. Technična elektrodynamika, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 24-29. ISSN: 0204-3599.
Detail

VANĚK, J.; KOKTAVÝ, P.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; CHOBOLA, Z.; PARAČKA, P. Micro-plasma Luminescence And Signal Noise Used To Solar Cells Defect Diagnostic. AIP conference proceedings, 2009, vol. 2009, no. 1129, p. 641-644. ISSN: 0094-243X.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; PTÁČEK, J.; MODLITBA, P. Analysis of The Wind Energy Potential of The Czech Republic with Respect to its Integration into The Power System. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2009, vol. 2009(4), no. 2, p. 1-6. ISSN: 1214-7044.
Detail

VANĚK, J. These habilitační práce: Diagnostické metody fotovoltaických článků založné na generačně-rekombinačních jevech. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2008, roč. 2008, č. 270, s. 5-32. ISSN: 1213-418X.
Detail

VÍTEK, O.; HÁJEK, V.; MELICHAR, P.; DUROŇ, J. Design and measurement of the low voltage EC-motor. Prace Naukowe Instytutu Maszin, Napedów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wroclawskiej, 2008, vol. 1, no. 62, p. 216-221. ISSN: 1733-0718.
Detail

VÍTEK, O.; HÁJEK, V. Design and analysis of an automotive alternator. Prace Naukowe Instytutu Maszin, Napedów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wroclawskiej, 2008, vol. 1, no. 62, p. 222-226. ISSN: 1733-0718.
Detail

VESELKA, F. Způsob odstraňování izolačních smaltů z povrchu elektrických vodičů přípravkem DEIZOL. Elektrotechnika v praxi, 2008, roč. 18, č. 1, s. 26-27. ISSN: 0862-9730.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; DVOŘÁK, P.; VONDRÁK, J. The Voltammetry and Impedance of Porous Electrodes Correlated by Fourier Transform. ECS Transactions, 2008, vol. 13, no. 1, p. 21-24. ISSN: 1938-5862.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Thermal Models of Cables in Digital Protective Terminals. Technična elektrodynamika, 2008, vol. 1, no. 1, p. 105-108. ISSN: 0204-3599.
Detail

JANDA, M.; KUCHYŇKOVÁ, H. Teplotní měření v elektrických strojích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 31, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

MACHÁČEK, J.; BÁTORA, B. KNX Partners - Brno University of Technology. Brussel: KNX Journal international, 2009. s. 56-56.
Detail

TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Location of The Ground Faults in MV Networks. Technična elektrodynamika, 2008, vol. 2008, no. 388, p. 38-41. ISSN: 0204-3599.
Detail

BARATH, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Effect of carbon support on the kinetic bahaviour of the metalic hydride electrode. Electrochimica Acta, 2009, vol. 54, no. 7, p. 2010-2017. ISSN: 0013-4686.
Detail

TOMAN, P.; PAAR, M. Simulation of Instrument Transformer Properties in Power Systems. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2007, vol. 2, no. 2, p. 1-5. ISSN: 1214-7044.
Detail

COUFAL, O. Inductance of coaxial cable. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2008, vol. 3, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1214-7044.
Detail

ABOELHASSAN, M. A PROPORTIONAL INTEGRAL DERIVATIVE (PID) FEEDBACK CONTROL WITHOUT A SUBSIDIARY SPEED LOOP. Acta Polytechnica, 2008, vol. 48, no. 3/2008, p. 7-11. ISSN: 1210-2709.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. V-A Characteristic of Stabilised Arc. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1214-7044.
Detail

SKALKA, M.; ONDRŮŠEK, Č.; JANDA, M. Influence of Rotor Position on Oversaturated Areas Size of Induction Machine Magnetic Circuit. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2009, vol. 2009, no. 84, p. 91-97. ISSN: 0239-3646.
Detail

MARCOŇ, P.; PREČ, Z. Použitelnost displejů s technologií OLED v senzorové technice. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 13, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

MACHÁČEK, J. Stirling Engine. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2007, no. 2, p. 45-52. ISSN: 1214-7044.
Detail

AVILOV, D.; PETROV, P.; VESELKA, F.; MACKO, J. K voprosu o povyšeniii iznosostojkosti ščetok električeskich mašin. Promyšlennaja energetika, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 12-15. ISSN: 0033-1155.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Non-pointed luminaires and their photometry. Przeglad Elektrotechniczny, 2008, vol. 2008, no. 8, p. 44-46. ISSN: 0033-2097.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T. Nekonvenční zdroje elektrické energie - vibrační minigenerátor. Slaboproudý obzor, 2008, roč. 64, č. 3-4, s. 24-28. ISSN: 0037-668X.
Detail

JIRÁK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Insertion of Lithium into Nanosized Lithium Titanate. ECS Transactions, 2008, vol. 13, no. 1, p. 87-94. ISSN: 1938-5862.
Detail

COUFAL, O. Current density in a long solitary tubular conductor. Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical, 2008, vol. 41, no. 14, p. 11-14. ISSN: 1751-8113.
Detail

ODVÁŘKA, E.; MEBARKI, A.; GERADA D.;ONDRŮŠEK, Č.; BROWN, N.L. Motor-Generator for a Hybrid Electric Vehicle. Engineering Mechanics, 2009, vol. 16, no. 2, p. 131-139. ISSN: 1802-1484.
Detail

MASTNÝ, P. Carbon Capture and Storage: methods of CO2 processing. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2008, vol. 3, no. 1, p. 21-23. ISSN: 1214-7044.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Net Emission Coefficients of Radiation in Air and SF6 Thermal Plasmas. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2009, vol. 29, no. 2, p. 131-147. ISSN: 0272-4324.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; LÁBUS, R.; BILKO, R. Studies of doped negative valve-regulated lead-acid battery electrodes. Journal of Power Sources, 2009, vol. 191, no. 2009, p. 154-158. ISSN: 0378-7753.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; MENDL, T.; ŠENK, J. Structure of hot mixture free jet at the arc-heater output (IF=0,683). Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 16, p. 1364-1367. ISSN: 0009-2770.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; ŠENK, J. Analysis of energy and mass flows in an arc heater with intensively blown electric arc (IF=0,683). Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 16, p. 1408-1413. ISSN: 0009-2770.
Detail

FIALA, P.; STEINBAUER, M.; BĚHUNEK, I. Numerical solution of phase change materials for thermal management of integrated circuit packages. Acta Technica ČSAV, 2008, vol. 53, no. 1, p. 295-308. ISSN: 0001-7043.
Detail

KUBÁSEK, R.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Determination of pre-emphasis constants for eddy current reduction. Measurement Science and Technology, 2010, vol. 2010, no. 21, p. 1-9. ISSN: 0957-0233.
Detail

CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E. Noise as characterization for GaSb-based laser diodes prepared by molecular beam epitaxy. Proceedings of SPIE, 2010, vol. 2010, no. 7720, p. 77202c-1 (77202c-7 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

SKALKA, M.; ONDRŮŠEK, Č.; JANDA, M. Induction Machine Pulsating Torque Analysis. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2010, vol. 2010, no. 88, p. 165-168. ISSN: 0239-3646.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; ŠTENCEL, J.; DOLENSKÝ, J. System for automatic recognizing defects in solar cells. Electronics, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 84-87. ISSN: 1313-1842.
Detail

KADLEC, J.; PATOČKA, M.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. Výkonová nabíječka olověných akumulátorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 15, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

OTÝPKA, J.; PATOČKA, M.; CIPÍN, R. Střídavá magnetická pole pro biomedicínské experimenty. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 17, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

VANĚK, J. Diagnostické metody fotovolatických článků pro maximalizaci doby jejich životnosti. TZB Haus Technik, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 37-39. ISSN: 1803-4802.
Detail

ŠPIČÁK, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ZATLOUKAL, M.; NOVÁK, V.; KAZELLE, J.; VONDRÁK, J.; JIRÁK, T. Preparation and properties of manganese dioxide studied by QCM. Journal of Solid State Electrochemistry, 2010, vol. 14, no. 12, p. 2139-2144. ISSN: 1432-8488.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; MACALÍK, M.; VELICKÁ, J. Metal deposition in absence of convective mass transport in polymer gel electrolytes: A model of lithium anode in batteries. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 1-1 (1-5 p.)ISSN: 1802-4564.
Detail

BAXANT, P.; ŠKODA, J. Digitální fotografie a její využití ve světelné technice. Světlo, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 47-49. ISSN: 1212-0812.
Detail

BAXANT, P.; ŠKODA, J. Digitální fotografie a její využití ve světelné technice - dokončení z čísla 1/2010. Světlo, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 46-48. ISSN: 1212-0812.
Detail

BAXANT, P. Zdroje LED v osvětlovací technice. Electro, 2011, roč. 21, č. 5, s. 6-9. ISSN: 1210-0889.
Detail

JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.; ČERNOCH, P.; ČUDEK, P.; RUNŠTUK, J. Scintillation SE detector for variable pressure scanning electron microscopes. Journal of Microscopy, 2010, vol. 3, no. 239, p. 233-238. ISSN: 0022-2720.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M.; COUFAL, O. Radiative emission from air thermal plasmas with vapour of Cu or W. Journal of Physics D: Applied Physics, 2010, vol. 43, no. 43, p. 1-11. ISSN: 0022-3727.
Detail

MACALÍK, M.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. The role of hydrogen peroxide in tin dioxide preparation. ECS Transactions, 2010, vol. 25, no. 40, p. 83-87. ISSN: 1938-5862.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; MICKA, K.; TOŠER, P. Study of the influence of carbon on the negative lead-acid battery electrodes. Journal of Power Sources, 2011, vol. 196, no. 2011, p. 3988-3992. ISSN: 0378-7753.
Detail

DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; VANĚK, J.; HROZEK, J. Diagnostic Methods of Solar Cell Based on Temperature Dependence. ECS Transactions, 2010, vol. 2010 (28.), no. 21, p. 71-79. ISSN: 1938-5862.
Detail

DVOŘÁK, P.; ČECH, O.; MACALÍK, M.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSÍLEK, V. Liqiud Electrolytes for Ectrochemical Energy Sources. Electronics, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 79-81. ISSN: 1313-1842.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; MACALÍK, M.; VELICKÁ, J. Capacity of a glassy carbon electrode in propylene carbonate based electrolytes. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 2-1 (2-4 p.)ISSN: 1802-4564.
Detail

COUFAL, O.; ŽIVNÝ, O. Composition and thermodynamic properties of thermal plasma with condensed phases. European Physical Journal D, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 1-21. ISSN: 1434-6060.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. Statistické hodnocení vlastností světelných zdrojů. Světlo, 2011, roč. 14, č. 1, s. 48-50. ISSN: 1212-0812.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J. Control system for very low temperature during the defection detection of solar cells. Electronics, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 16-18. ISSN: 1313-1842.
Detail

HOFMAN, J.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J. Maximum power point load for the solar module test. Electronics, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 165-167. ISSN: 1313-1842.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H.; JANDA, M. Use of 3D scanner for diagnostic of electrical machines design. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2010, vol. 2010, no. 87, p. 157-160. ISSN: 0239-3646.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H.; HÁJEK, V. Measurement of temperature of electrical machines using termovision camera. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2010, vol. 2010, no. 87, p. 139-144. ISSN: 0239-3646.
Detail

SZABÓ, Z.; FIALA, P. EMHD EFFECTS COME THROUGH AT LINEAR MOVING OBJECTS ANALYSIS. PIERS ONLINE, 2011, vol. 7, no. 1, p. 1173-1177. ISSN: 1931-7360.
Detail

MACALÍK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J.; ŠPIČÁK, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Interkalace Li+ iontů do elektrodeponované vrstvy oxidu wolframového. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 107, s. 107-1 (107-6 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MACALÍK, M.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Vlastnosti polymerních gelových elektrolytů s Li+ a Na+ ionty. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 7, s. 7-1 (7-5 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KUNOVJÁNEK, M.; HÝBL, J. New Types of Membranes for Watter Electrolyser. Electronics, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 82-83. ISSN: 1313-1842.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Effect of directional reflectance in lighting. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 87, no. 4, p. 38-40. ISSN: 0033-2097.
Detail

NOVÁK, V. Palivové články, rozdělení, principy, vlastnosti. TZB-info, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 6617-6621. ISSN: 1801-4399.
Detail

MACHÁČEK, J.; DRÁPELA, J.; PROCHÁZKA, Z. The Temperature Dependant Efficiency of Photovoltaic Modules - a long term evaluation of experimental measurements. In Renewable Energy. T J Hammons. Printed in India: In-Tech, Olajnica 19/3, 32000 Vukovar, Croatia, 2010. p. 415-446. ISBN: 978-953-7619-52-7.
Detail

TOMAN, P. Měřící transformátory napětí. In Chránění III. IRIS 2005. Havířov: Irena Satinská - IRIS, 2005. s. 133 ( s.)ISBN: 80-903540-5-X.
Detail

ABOELHASSAN, M.; SKALICKÝ, J. POSITION SERVODRIVES WITH AN ELASTIC COUPLING AND INTEGRATOR. In Computer Applications in Electrical Engineering. 1. Poznan University of Technology, Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, IEEE. Poznan, Poland: 2009. p. 339-350. ISBN: 978-83-61311-42-3.
Detail

MACHÁČEK, J.; ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J. Electric and Nonelectric Quantities Measurement in Power Engineering Using LabView. In Labview - Modeling, Programming and Simulations. 1. Printed in India: Published by InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2011. p. 39-66. ISBN: 978-953-307-521-1.
Detail

BĚHUNEK, I. Akumulace tepla v solárních systémech (závěrečná zpráva FRVŠ). 2005. s. 1 ( s.)
Detail

STEINBAUER, M.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Laboratorní světelný zdroj pro expozici rostlin. BRNO: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

BUŠOV, B. Aplikace metodiky TRIZ k podpoře konkurenceschopnosti průmyslu. dílčí výzkumná zpráva k řešenému projektu. bez názvu. UVEE FEKT VUT: MŠMT, program KONTAKT, 1P05ME760, 2005. s. 0 ( s.)
Detail

FIALA, P.; BĚHUNEK, I. Senzor KEVCR-I. 1. Brno: UTEE FEKT, 2006. s. 1-45.
Detail

FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KUBÁSEK, R. Testy pulsního výkonového generátoru PGV-I s výstupním výkonem do 20GW. Výzkumná zpráva IV/06. 1. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

SZABÓ, Z.; FIALA, P. Měření vlastností absorbčních tkaniv. 1. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T. Partial discharge modeling- I. 1. UTEE, Kolejní 4, Brno, Czech Republic: 2006. p. 1 ( p.)
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.; STEINBAUER, M. Power generation - WISE 2006. 1. UTEE, Kolejní 4, Brno: 2006. p. 1 ( p.)
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T. Partial discharge modeling - II. UTEE. Brno: 2007. p. 1 ( p.)
Detail

BUŠOV, B. Aplikce metodiky TRIZ k podpoře konkurenceschopnosti průmyslu. bez edice. VUTv Brně: MŠMT, KONTAKT,1P05ME760, 2006. s. 0 ( s.)
Detail

KOŇAS, P. MKP kontaktní analýza dopadu kuličky na potahovaný materiál. 1. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, 2007. s. 1-60.
Detail

FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KUBÁSEK, R.; DREXLER, P.; SZABÓ, Z. Testy pulsního výkonového generátoru PGV-II s výstupním výkonem do 20 GW. Výzkumná zpráva IV/06. 1. Brno: 2007. s. 1 ( s.)
Detail

FIALA, P.; BĚHUNEK, I.; DREXLER, P. Sensor KEVCR-II. 1. Brno: UTEE FEKT, 2006. p. 1-62.
Detail

FIALA, P.; BĚHUNEK, I. Návrh analytického vyhodnocení soustředěných parametrů návrhů měřicích transformátorů. 1. Brno: UTEE FEKT, 2006. s. 1-32.
Detail

REZ, J.; RYCHNOVSKÝ, J. Měření magnetických vlastností toroidních jader. 1. BRNO: UTEE FEKT VUT, 2006. s. 1-32.
Detail

FIALA, P. Koncepce a návrh kalorimetrického čidla ultrakrátkého elektromagnetického impulsu. I/04. Brno: Prototypa a.s. Hudcova 78, Brno, 2003. s. 1-35.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; BACHOREC, T. Modelování teplotních poměrů v rozvaděči. 1. Kolejní 2906/4, Brno: UTEE FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-295.
Detail

MAXA, J. Řízení a správa dat. VET FEKT Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

MAXA, J. PODKLADY PRO CVIČENÍ PŘEDMĚTU: ŘÍZENÍ A SPRÁVA DAT - SKUPINA "KOMORA OTEVŘENÁ.". VUT Brno, 2007. s. 1-31.
Detail

MAXA, J. PODKLADY PRO CVIČENÍ PŘEDMĚTU: ŘÍZENÍ A SPRÁVA DAT - SKUPINA "KUŽELOVÁ VARIANTA.". VUT Brno, 2007. s. 1-22.
Detail

MAXA, J.; NEDĚLA, V. Teorie zavedení simulovaného prostředí EPD a PDM do výuky. VUT FEKT Brno: 2007. s. 1 ( s.)
Detail

MAXA, J. Mechanical Desktop. VUT FEKT Brno: 2007. s. 1 ( s.)
Detail

MAXA, J. PODKLADY PRO CVIČENÍ PŘEDMĚTU: ŘÍZENÍ A SPRÁVA DAT - SKUPINA "ZAVLHČOVACÍ ZAŘÍZENÍ.". VUT Brno, 2007. s. 1-46.
Detail

MAXA, J. PODKLADY PRO CVIČENÍ PŘEDMĚTU: ŘÍZENÍ A SPRÁVA DAT - SKUPINA "DETEKTOR.". VUT Brno, 2007. s. 1-45.
Detail

MAXA, J. PODKLADY PRO CVIČENÍ PŘEDMĚTU: ŘÍZENÍ A SPRÁVA DAT - SKUPINA "KOMORA UZAVŘENÁ.". VUT Brno, 2007. s. 1-31.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P. A Model Battery for Smaller Energy Storage System. International Scientific Event - Power Engineering 2011. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. p. 173-174. ISBN: 978-80-89402-38-0.
Detail

J. Gregor, I. Jakubová, T. Mendl, J. Šenk, M. Konrád. Interaction of hot gas mixture free jet with surrounding air. Book of Abstracts of EMRS Symposium HTPP9 High Technology Plasma Processes. St Peterburg, Russia: European Materials Research Society, 2006. p. 63 ( p.)
Detail

J. Gregor, I. Jakubová, J. Šenk. Investigation of Radial Energy Flows in an Arc Heater Channel. Book of Abstracts of the EMRS Symposium on High Technology Plasma Processes HTPP9. St. Peterburg, Russia: European Materials Research Society, 2006. p. 63 ( p.)
Detail

J. Gregor, I. Jakubová, J. Šenk. Estimation of the Transparent Radiation Coefficient in the Intensively Blasted Electric Arc. Book of Abstracts, 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2006. p. 58 ( p.)ISBN: 80-01-03506-9.
Detail

J. Gregor, I. Jakubová, T. Mendl, J. Šenk. The Character of the Flow in the Free Jet. Abstracts of the 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2006. p. 37 ( p.)ISBN: 80-01-03506-9.
Detail

Gregor J., Jakubová I., Mendl T., Šenk J. Investigation of hot gas mixture free jet. International Conference ELMECO 5: Book of Abstracts. Lublin University of Technology, Poland, 2005. p. 45 ( p.)ISBN: 83-89868-23-7.
Detail

Gregor J., Jakubová I., Mendl T., Šenk J. Axial and radial energy flows in the arc heater channel. International Conference ELMECO 5: Book of Abstracts. Poland: Lublin University of Technology, Poland, 2005. p. 46 ( p.)ISBN: 83-89868-23-7.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Calculation of Net Emission Coefficients of Radiation in Argon Thermal Plasmas. Kyoto, Japonsko: Kyoto University, 2007. p. 119-119.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; ŠENK, J. Transparent radiation of intensively blasted electrical arc. In Book of Abstracts of the XXVIIIth ICPIG 2007. ISBN 978-80-87026-00-7. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, 2007. p. 21-21.
Detail

VANĚK, J. Termofotovoltaika a termofotonická konverze. Fotovoltaické fórum 2009. Plzeň: Czech Nature Energy a.s., 2009. s. 21-23. ISBN: 978-80-254-4296-8.
Detail

FOŘT, T.; JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BOUŠEK, J. Charakterizace solárních multikrystalických článků metodou LBIC s různými vlnovými délkami - abstrakt. 3. Česká fotovoltaická konference, Sborník abstraktů. Rožnov p.R.: 2008. s. 49-49. ISBN: 978-80-254-3528-1.
Detail

PTÁČEK, M.; NOVOTNÝ, J.; MATOUŠEK, A. Analysis of the Photovoltaic Source of Multi-energy Grid-off System with Fuel Cell. Volume of Abstract of the 1st International Scientific Conference OZE 2010 RENEWABLE ENERGY SOURCES 2010. First. Tatranské Matliare, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. p. 47-48. ISBN: 978-80-89402-21-2.
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P.; BĚHUNEK, I. Properties and numerical simulation of phase change material. Rakousko: INTECH Open Access publisher, ISBN 978-953-307-582-2, 2010. ISBN: 978-953-307-317-0.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P. Accumulation Energy Devices and RES. Volume of Abstracts of the 1st International Scientific Conference OZE 2010. 1. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. p. 27-28. ISBN: 978-80-89402-21-2.
Detail

NOVOTNÝ, J.; PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. RES in electricity system. Volume of Abstract of the 1st International Scientific Conference OZE 2010 RENEWABLE ENERGY SOURCES 2010. First. Tatranské Matliare, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. p. 33-34. ISBN: 978-80-89402-21-2.
Detail

DVOŘÁK, P.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; MACALÍK, M. Gel Electrolyte as Binder of the Activated Carbon Electrode in EDLC. USA: ECS, 2010. p. 205-205.
Detail

FRK, M. Nedestruktivní diagnostika Thermikanitu v průběhu elektrického a tepelného namáhání. Edice PhD Thesis. Edice PhD Thesis. Brno: VUTIUM, 2007. 26 s. ISBN: 978-80-214-3411-0.
Detail

Cenek, M. Obnovitelné zdroje energie v praxi. Šumperk: 2005. s. 1 ( s.)
Detail

Cenek, M., Kazelle, J., Rozsívalová, Z. Electric and Hybrid Vehicles in Czech Republic. Brighton: 2005. p. 1 ( p.)
Detail

CENEK, M. Výsledky řešení česko-rakouského projektu ECOTRANS. Austrian Science Day. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
Detail

Cenek, M., Kazelle, J., Rozsívalová, Z. Alternative Fuels in Ecological Transport. Praha: 2006. p. 1 ( p.)
Detail

SKALICKÝ, J.; PATOČKA, M.; FEILER, Z. EPVE 2006 Elektrické pohony a výkonová elektronika. EPVE 2006 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 1-237. ISBN: 80-214-3286-1.
Detail

STEINBAUER, M., KADLECOVÁ, E. Proceedings of the International Workshop ISEP - DTEEE 2006. Brno: UTEE FEKT VUT, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3250-0.
Detail

STEINBAUER, M., KADLECOVÁ, E. ISTEE 2006 - International Seminar of Theoretical Electrical Engineering 2006. BRNO: UTEE FEKT VUT, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

Veselka,F., Štorek,P. Měření ovality a vystupování lamel komutátoru na stroji a rotoru stroje z produkce firmy B/S/H Michlovce. TZ 0106 ÚVEE FEKT VUT v Brně. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

STEINBAUER, M. Proceedings of the International Workshop on Teleinformatics and Electromagnetic Field. TIEF 2007 proceedings. 1. BRNO: UTEE FEKT VUT, 2007. p. 1 ( p.)ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

ŠPIČÁK, P.; KAZELLE, J.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. LiOH v niklových akumulátorech. JUbilejní 30. nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 91-95. ISBN: 978-80-02-02164-3.
Detail

ŠPIČÁK, P.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VOGNAR, J. Heterogenita gelů na bázi PMMA-PC. 29. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Soběslav: VUT v Brně, 2008. s. 50-52. ISBN: 978-80-02-02058-5.
Detail

ŠPIČÁK, P.; NOVÁK, V.; VONDRÁK, J. Sledovaní vlastností MnOx pomocí EQCM. Jubilejní 30. nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 118-121. ISBN: 978-80-02-02164-3.
Detail

NOVÁK, V.; KAZELLE, J.; ŠPIČÁK, P.; BARATH, P.; VONDRÁK, J. Preparation and properties of manganese dioxode studied by EQCM. 10th ABAF Brno 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 83-85. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

ŠPIČÁK, P.; KAZELLE, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; MÁCA, T.; VONDRÁK, J. The LiOH and cobalt influence in Ni(OH)2. 10th ABAF Brno 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 109-113. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Control of lighting systems using compact systems. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Comunication, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 797-798. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Comparison of Efficiency of Luminaires by the Shape of the Luminous Intensity Curve. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Comunication, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 799-801. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

KLOSOVÁ, K.; BARATH, P.; TRNKOVÁ, L. STUDY OF HYDROGEN EVOLUTION ON PIGE AND HMDE ELECTRODES. 10th ABAF Brno 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 167-171. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

NOVÁK, V. Palivové články, rozdělení, principy, vlastnosti. JUBILEJNÍ 30. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2009. s. 103-107. ISBN: 978-80-02-02164-3.
Detail

KAZDA, T.; NOVÁK, V.; BARATH, P. THE DEVELOPMENT OF ELECTRODE MATERIALS FOR PEM FUEL CELL. 10th ABAF Brno 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 195-198. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

TICHÝ, J.; NOVÁK, V.; BARATH, P. CONDUCTIVITY OF CARBON MATERIALS FOR ALTERNATIVE ENERGY SOURCES. 10th ABAF Brno 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 192-194. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

ZATLOUKAL, M.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Thermal Properties of Sulfolane. 10th ABAF. Brno: Brno University of Technology Fakulty of Electrical engineering and Communication Depart of Electrotechnology, 2009. p. 49-51. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

BUŠOV, B. The Evaluation of Innovation Supported by TRIZ. Mezhdunarodnyj symposium obrazovanie, nauka i proizvodstvo: problemy, dostizhenia i perspektivy. Komsomolsk na Amuru: 2010. p. 208-213. ISBN: 978-5-7765-0865-3.
Detail

MASTNÝ, P. Tepelná čerpadla v kombinovaných tepelných systémech. UEEN VUT FEKT v Brně: 2006. s. 1-140.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E. Stochastické diferenciální rovnice v elektrotechnice. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Valenta, J. Studium vlivu funkčních parametrů na zhášecí schopnost výkonového spínače nízkého napětí. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Ondřej Vítek. Analýza vnějšího magnetického pole asynchronních strojů. 2006. s. 1 ( s.)
Detail

SZABÓ, Z.; MIKULKA, J.; ROUBAL, Z. Iontmetr Uživatelský manuál 1.00. UTEE, 2009. s. 1-11.
Detail

SZABÓ, Z.; MIKULKA, J.; ROUBAL, Z. Iontmetr konstrukční manuál 1.20. UTEE, 2009. s. 1-15.
Detail

ČERNOCH, P. DETEKCE SIGNÁLU SEGMENTOVÝM IONIZAČNÍM DETEKTOREM V ENVIRONMENTÁLNÍM SEM. Brno, Čerská Republika: Černoch Pavel, 2008. s. 1-129.
Detail

MACHÁČEK, J. Stirlingův termodynamický cyklus. Brno: 2009. s. 1-133.
Detail

PAAR, M. Využití genetických algoritmů při optimalizaci procesů v elektroenergetice. 2009.
Detail

FIALA, P. Modelování a návrh výkonového pulsního zdroje. Brno: VUTIUM Brno, 2005. s. 1-20.
Detail

DVOŘÁK, P. Superkondenzátory. 2010.
Detail

MASTNÝ, P. Využití znalostních technologií pro podporu návrhu energetických systémů v budovách. VUT v Brně UEEN FEKT: VUT v Brně, 2010. s. 1-123.
Detail

VANĚK, J. Termofotovoltaika. TZB-info, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P. Energy harvesting circuit for sensor system power supply. In Smart Sensors, Actuators, and MEMS V. Proceedings of SPIE. USA: SPIE, 2011. p. 1-13. ISBN: 978-0-8194-8655-4. ISSN: 0277-786X.
Detail

MINÁRIK, V.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Small Electric Car with Battery and Fuel Cell. In 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Gdańsk, Poland: 2011. p. 1666-1671. ISBN: 978-1-4244-9311-1.
Detail

BARTOŠÍK, T.; MASTNÝ, P. Carbon capture technologies according to fuel type. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. VSB Ostrava: VSB Ostrava, 2011. p. 1-3. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Využití multikriteriální analýzy (MCA) pro hodnocení inteligentních elektroinstalací. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

MAKKI, Z.; JANDA, M. Analýza metod pro výpočet tepelných ztrát jednofázového vodiče. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 1, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. Small Electric Vehicle Drive Control According to Maximal Efficiency Criteria. In 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Gdaňsk, Poland: 2011. p. 745-749. ISBN: 978-1-4244-9311-1.
Detail

VÍTEK, O.; JANDA, M.; HÁJEK, V.; BAUER, P. Detection of Eccentricity and Bearings Fault Using Stray Flux Monitoring. In Proceedings of the 8th IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives. Bologna, IT: IEEE, 2011. p. 456-461. ISBN: 978-1-4244-9302-9.
Detail

BERNÁTH, F. Power Factor Compensation of Photovoltaic Power Plants. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2011, vol. 2011 (6), no. 1, p. 1-4. ISSN: 1214-7044.
Detail

KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B.; NOUMAN, Z.; POCHYLA, M. Implementation of diagnostics functions in the IGBT drivers, part 1. Diagnostics. In Proceedings of the 8th IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives. Bologna, IT: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-9302-9.
Detail

KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B.; NOUMAN, Z.; POCHYLA, M. Implementation of diagnostics functions in the IGBT drivers, part 2. HW implementation. In Proceedings of the 8th IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives. Bologna, IT: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-9302-9.
Detail

HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Klasická versus inteligentní elektroinstalace. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. -, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E.; MIKULKA, J.; KADLČÍK, L. Measurement of Weak Magnetic Fields. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 962-966. ISSN: 1559-9450.
Detail

MÁCA, T. Elucidation of reasons for performance fading of alpha nickel hydroxide. In Proceedings of the 17th konference STUDENT EEICT 2011. Brno: Novpress, 2011. p. 412-416. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

FIALA, P.; JANÍČEK, M. Application of special purpose blast sets for personal rescue in a hazardous environment. In 6th Future security, security research conference, Berlin. Berlin: 2011. p. 164-167. ISBN: 978-3-8396-0295-9.
Detail

FIALA, P.; JANÍČEK, M. Elimination of tanker fire through shock wave interference. In 6th Future security, security research conference, Berlin. Berlin: 2011. p. 168-176. ISBN: 978-3-8396-0295-9.
Detail

ROUBAL, Z.; KŘÍŽ, T. A 3D Magnetic Measurement for S/N < 0.01. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 981-985. ISSN: 1559-9450.
Detail

ROUBAL, Z.; KADLEC, R. Evaluation of characteristics of an HV electrometric amplifier with low input current. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 995-999. ISSN: 1559-9450.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M. Limits to the Measurement of the Magnetic Susceptibility Using NMR Method. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 76-79. ISSN: 1559-9450.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M. Sensitivity of the diffusion coefficients measurement to gradient field changes. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 80-83. ISSN: 1559-9450.
Detail

MARCOŇ, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; ČÁP, M. Special high voltage function generator. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 80-83. ISSN: 1559-9450.
Detail

MARCOŇ, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Visualization of plant fibres via diffusion tensor imaging. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1013-1016. ISSN: 1559-9450.
Detail

POKLUDOVÁ, M.; KŘÍŽ, T. The Study of Transport of Substances in the Plant Stems. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 986-989. ISSN: 1559-9450.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Calculation of the magnetic susceptibility of the non-ferromagnetic materials from 3D reaction field. In The 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT - 2011. Brno: 2011. p. 207-211. ISBN: 978-80-214-4283-2.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P. Fotometrie Světelných Zdrojů s LED. In Světlo 2011 - LIGHT 2011. 2011. s. 7-11. ISBN: 978-80-248-2480-2.
Detail

HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Multi-criteria analysis (MCA) for evaluation of intelligent installation. International Journal of Advances in Engineering & Technology (IJAET), 2011, vol. 1, no. 4, p. 94-99. ISSN: 2231-1963.
Detail

HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Inteligentní rozvodné sítě. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. -, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Sledování vlivu teploty na solární články v PV elektrárně. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 125-127. ISBN: 978-80-02-02323-4.
Detail

JIRÁK, J.; ČUDEK, P.; NEDĚLA, V. Detection of secondary electrons by scintillation detector at VP SEM. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS, 2011, vol. 2, no. 17, p. 922-923. ISSN: 1431-9276.
Detail

CHLUP, J. USING OF NUMERICAL METHODS TO SIMULATE THE COOLING OF ELECTRIC MACHINES. In Student EEICT 2011. Brno: 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

CHLUP, J. USING OF NUMERICAL METHODS TO SIMULATE THE COOLING OF ELECTRIC MACHINES. In EEICT 2010. Brno: 2010. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

VALSA, J.; FRIEDL, M.; DVOŘÁK, P. Network Model of the CPE. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 3, p. 619-626. ISSN: 1210-2512.
Detail

MARCOŇ, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; ČÁP, M. Special High Voltage Function Generator. PIERS ONLINE, 2011, vol. 7, no. 6, p. 547-550. ISSN: 1931-7360.
Detail

MARCOŇ, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Visualization of Plant Fibres via Diffusion Tensor Imaging. PIERS ONLINE, 2011, vol. 7, no. 6, p. 543-546. ISSN: 1931-7360.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. STUDIUM VLASTNOSTÍ KATALYZÁTORU NA BÁZI MnOx METODOU EQCM. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. první. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 75-78. ISBN: 978-80-02-02323-4.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. Influence of Temperature to Change Operational Parameters of Small Light Sources. In Světlo 2011 - LIGHT 2011. Praha: 2011. p. 214-216. ISBN: 978-80-248-2480-2.
Detail

ABRAHAM, P.; NEORAL, J.; BAČA, P. Impedance Properties of Electrodes with Different Additives in Lead-acid Accumulator. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 1-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

FIALA, P.; BĚHUNEK, I.; DREXLER, P. Convection and Conduction Heat Transfer - Properties and Numerical Modeling-Simulation of Phase Change Material. In Convection and Conduction Heat Transfer. InTech Open. Rijeka, Croatia: InTech, 2011. s. 349-376. ISBN: 978-953-307-582-2.
Detail

PAAR, M.; OLIVA, L.; JILKOVÁ, J. Optimizing Topology of the Power Distribution Network Using Genetic Algorithm. In Proceedings of the International Conference on Evolutionary Computation Theory and Applications and International Conference on Fuzzy and Applications. 1. INSTICC - Institute for systems and Technologies of Information, Control and Communication: SciTePress - Science and Technology Publications, 2011. p. 239-244. ISBN: 978-989-8425-83-6.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ŠPIČÁK, P.; NOVÁK, V.; KAZELLE, J.; VONDRÁK, J. Preparation and Properties of Manganese Dioxide Studied by QCM. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 121-127. ISSN: 1938-5862.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. MEASURING PROPERTIES OF MANGANESE OXIDES BY ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE METHOD. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 53-57. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

KUNOVJÁNEK, M.; KNOTEK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Research for Component of Electrolyser. ECS Transaction, 2011, vol. 2011 (32), no. 1, p. 85-93. ISSN: 1938-6737.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Measuring Properties Of Manganese Oxides Using By Electrochemical Quartz Crystal Microbalance Technique. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 241-246. ISSN: 1938-5862.
Detail

JANDA, M.; CHLUP, J. Použití numerických metod u ventilačních výpočtů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 1, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

MÁCA, T.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; NEZGODA, L.; ŠPIČÁK, P. EFFECT OF MULTIELEMENTS INTRODUCING INTO LDH STRUCTURE ON PERFORMANCE STABILITY OF ALPHA NICKEL HYDROXIDE. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 114-124. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Měření vlastností katalyzátoru na bázi MnOx metodou křemenných mikrovah. In Elektrotechnika a informatika 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 139-142. ISBN: 978-80-261-0016-4.
Detail

ŠENK, J.; JAKUBOVÁ, I.; GREGOR, J. Parameters of high-temperature device with intensively blasted electric arc under various gas flow rate. In The XIXth Symposium on Physics of Switching Arc: Invited Lectures and Contributed Papers. Brno: 2011. p. 315-318. ISBN: 978-80-214-4293-1.
Detail

MAKKI, Z.; JANDA, M.; DEEB, R. Effect of Surface Roughness on Mass Transport. In XI. Interantional Conference on Low Voltage Electrical Machines. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M.; VONDRUŠ, J. Electromagnetic Design of Induction Machines Windings by the New Method. In XI. International Conference Proceeding on Low Voltage Electrical Machines. 1. Brno: UVEE, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

CIPÍN, R.; VONDRUŠ, J. New method of electromagnetic design of AC machines. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1397-1398. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. New infinitesimal method for the analysis and synthesis of AC machines winding. In Joint Conference on Electromotion/IEEE Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics. Istanbul: Bahcesehir University, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-5004-4.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. New infinitesimal method for the calculation of self and mutual inductances of arbitrary AC windings. In Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Power Electronics and Drive Systems. Singapore: IEEE, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-1-4577-0000-2.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. Identification of the induction motor parameters based on the acceleration method. In Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Power Electronics and Drive Systems. Singapore: IEEE, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-1-4577-0000-2.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H.; HÁJEK, V. UTILIZATION OF THERMAL SYSTEMS AT POWER ELECTRICAL ENGINEERING. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2011, vol. 2010, no. 89, p. 58-62. ISSN: 0239-3646.
Detail

ŠPANĚL, P. Automatic cutting machine. In LVEM 2011 proceeding. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

PROCHÁZKA, P.; MINÁRIK, V. Dynamic and Power Characteristics of NEXA Fuel Cell in E-Car Application. ECS Transaction, 2011, vol. 2011(32), no. 1, p. 107-114. ISSN: 1938-6737.
Detail

KUZDAS, J.; VOREL, P. High-Power Converter Operating at Switching Frequency 100kHz. In XI. International Conference on Low Voltage Electrical Machines LVEM2011. 2011. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

NOUMAN, Z.; KLÍMA, B.; KNOBLOCH, J. Study of Application FPGA in Electric Drives. In Proceeding of the XI. Interantional Conference on Low Voltage Electrical Machines LVEM2011. Brno: 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P. Integrated control and power Electronics for BLDC Motor. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1497-1498. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; ČERVINKA, D.; MINÁRIK, V.; KLÍMA, B. Analysis of Position Errors Caused by Friction in Circular Interpolation. In LVEM 2011 proceeding. 2011. p. 6-8. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

MIŠINGER, L.; VESELKA, F. Possibilities of Using Teflon Added Materials Used in Different Electrical Machines. In LVEM 2011 proceeding. 2011. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 1. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1419-1420. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 2. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1405-1406. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

HUTÁK, P.; KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives: Winding Drums Control. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1413-1414. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

VOREL, P.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I. Practical Experiences with Li-Ion Traction Accumulator in an Electric Bike. ECS Transaction, 2011, vol. 11, no. 32, p. 161-16. ISSN: 1938-6737.
Detail

PATOČKA, M.; HUTÁK, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. E-Car Energy Management Simulation. ECS Transaction, 2011, vol. 11, no. 32, p. 99-105. ISSN: 1938-6737.
Detail

PATOČKA, M.; ČERVINKA, D.; HUTÁK, P.; VOREL, P. Ultracapacitors in E-cars, YES or NOT. ECS Transaction, 2011, vol. 11, no. 32, p. 33-38. ISSN: 1938-6737.
Detail

MIŠINGER, L. Practical Industrial Usage of Teflon Added Materials in Slide Contact. In Proceedings of the 17th conference STUDENT EEICT 2011 Volume 2. nám. Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 164-166. ISBN: 978-80-214-4272-6.
Detail

MIŠINGER, L. Inovace Trakčního Proudového Sběrače s Využitím Materíálů s Přidaným Teflonem. In Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010 Volume 2. nám. Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. s. 172-174. ISBN: 978-80-214-4077-7.
Detail

MIŠINGER, L. Praktické Využití Inovace Součástí Elektrických Strojů s Použitím Materiálů s Přidaným Teflonem. In Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009 Volume 1. nám. Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. s. 86-88. ISBN: 978-80-214-3867-5.
Detail

AVILOV, D.; VESELKA, F.; MIŠINGER, L. Approaches to Improve the Sliding Contact. In LVEM 2011 proceeding. 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

PTÁČEK, M.; PAAR, M. Aplikace genetického algoritmu pro optimalizaci provozu distribuční sítě. In Elektrotechnika a informatika 2011 část třetí - Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 49-52. ISBN: 978-80-261-0017-1.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Zhodnocení funkce automatiky přizemnění postižené fáze během nízkoohmového zemního spojení vzhledem k nebezpečnému dotykovému napětí. In Referáty konference ČK CIRED 2011. Na Hroudě 1492/4 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2011. s. 1-12. ISBN: 978-80-905014-0-9.
Detail

VRBICKÝ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. The Influence of Surfactants on Alpha Nickel Hydroxide. ECS Transaction, 2011, vol. 2011 (32), no. 1, p. 167-171. ISSN: 1938-6737.
Detail

COUFAL, O. Comments on skin effect in solitary solid tubular conductor. Advances in Mathematical Physics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1-13. ISSN: 1687-9120.
Detail

JIRÁK, T.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; ŠPIČÁK, P. Electrochemical Characteristics Of Manufactured Material Li4Ti5O12. ECS Transaction, 2011, vol. 2011 (32), no. 1, p. 65-68. ISSN: 1938-6737.
Detail

MACHÁČEK, J.; HALUZA, M.; BÁTORA, B. Proč dát přednost systémové elektroinstalaci - 1 část. Elektroinstalatér, 2011, roč. XVII, č. 6, s. 19-21. ISSN: 1211-2291.
Detail

MACHÁČEK, J.; HALUZA, M.; BÁTORA, B. Proč dát přednost systémové elektroinstalaci - 2 část. Elektroinstalatér, 2012, roč. XVIII, č. 1, s. 16-18. ISSN: 1211-2291.
Detail

VANĚK, J. Strukturální diagnostické metody solárních článků. Elektroinstalatér, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 24-25. ISSN: 1211-2291.
Detail

HNILICA, J.; KUDRLE, V.; VAŠINA, P.; SCHÄFER, J.; AUBRECHT, V. Characterization of a periodic instability in filamentary surface wave discharge at atmospheric pressure in argon. Journal of Physics D: Applied Physics, 2012, vol. 45, no. 1, p. 1-9. ISSN: 0022-3727.
Detail

DOLENSKÝ, J.; VANĚK, J.; VESELÝ, A.; WINKLER, L. Backsides Analysis of Solar Cells. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 45-48. ISSN: 1938-5862.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J. Control equipment for very low temperature during the defect detection of solar. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 129-134. ISSN: 1938-5862.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Katalyzátor na bázi MnOx pro palivové články a studium jeho vlastností metodou křemenných mikrovah (EQCM). Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 12, s. 12-1 (12-4 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. Wireless Energy Transfer by Tesla Coil. In Sborník prací konference a soutěže Student EEICT 2012. 2012. s. 168-171. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

HUSSAIN MOHAMMED, M. OPTIMIZATION THE DYNAMICAL PARAMETERS OF THREE PHASE INDUCTION MOTOR USING GENETIC ALGORITHM. Academic Journals, 2012, vol. 2012, no. 72, p. 123-128. ISSN: 1897-0737.
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P. Power supply sources based on resonant energy harvesting. Microsystem Technologies, 2012, vol. 18, no. 7-8, p. 1181-1192. ISSN: 0946-7076.
Detail

FAJKUS, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. High Speed Range Field Oriented Control for Permanent Magnet Synchronous Motor. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 2012. p. 225-230. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

KUZDAS, J.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. Parazitní jevy pulsních měničů velkého výkonu. In Proceedings 13th International Scientific Conference EPE 2012. 2012. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

MÁCA, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; NEZGODA, L. Incorporation of Multielement Doping into LDH Structure of Alpha Nickel Hydroxide. ECS Transaction, 2012, vol. 2012(40), no. 1, p. 119-131. ISSN: 1938-6737.
Detail

VOREL, P.; PROCHÁZKA, P. Vývojová řada přenosných rychlonabíječů pro elektromobily. Automa, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 18-19. ISSN: 1210-9592.
Detail

VOREL, P.; ČERVINKA, D. Perspektivy vývoje elektromobility. Automa, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 8-9. ISSN: 1210-9592.
Detail

COUFAL, O. On inductance and resistance of solitary long solid conductor. Acta Technica ČSAV, 2012, vol. 57(2012), no. 1, p. 75-89. ISSN: 0001-7043.
Detail

COUFAL, O. A method for the accurate and smooth approximation of standard thermodynamic functions. COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS, 2012, vol. 184(2013), no. 1, p. 194-200. ISSN: 0010-4655.
Detail

KAZKAZ, M.; SATTOUF, M. Effects of Air Temperature, Mean Radiant Temperature and Air Velocity On The Globe Temperature and Operative Temperature. international journal of energy and environment, 2014, vol. 2014, no. 8, p. 74-80. ISSN: 2308-1007.
Detail

COUFAL, O. On Resistance and Inductance of Solid Conductors. Journal of Engineering, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 1-14. ISSN: 2314-4904.
Detail

Roche I.,Chainet E.,ondrak J, Chattenet M. Durability of carbon supported manganese oxide nanoparticles for oxigen reaction. JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY, 2008, vol. 38, no. 9, p. 1195-1201. ISSN: 0021-891X.
Detail

: Roche, I.; Chainet, E.; Chatenet, M.; vondrak, j. Carbon-Supported Manganese Oxide Nanoparticles as Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction (ORR) in Alkaline Medium. Journal of Physical Chemistry C (print), 2006, vol. 114, no. 3, p. 1434-1443. ISSN: 1932-7447.
Detail

FIALA, P.; VUT v Brně: A photovoltaic element with an included resonator. EP2668717, patent. (2013)
Detail

FIALA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; Vysoké učení technické v Brně: ELECTROMAGNETIC VIBRATORY GENERATOR FOR LOW FREQUENCIES OF VIBRATIONS. EP2143193, patent. USA (2010)
Detail

KROUTILOVÁ, E.; Ing. Eva Kroutilová, Ph.D.: Způsob návrhu odrazných ploch reflexních zařízení pomocí analogie teplotního pole - radiace a vlnové rovnice a zařízení v podiobě světelné soustavy určené pro numerickou optimalizaci požadovaných světelných parametrů odrazných ploch. 200865, patent. Praha, Česká republika (2009)
Detail

VESELKA, F.; FOJTÍK, V.: Tavná pojistka nízkého napetia. 288143, patent. (2013)
Detail

VESELKA, F.; VUT Brno: Zařízení pro uchycení záchytných destiček pro zjišťování rychlosti opotřebení kartáčů kluzného kontaktu elektrických strojů pomocí měření prachových částic na záchytné destičce. 20631, užitný vzor. Praha (2010)
Detail

BAXANT, P.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro regulaci doby spuštění uzávěrky fotoaparátu. 21854, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

Vincenc Fojtík, František Veselka: Niederspannung - Schmelzsicherung. A16490 (10 2006 009 836.6), patent. Berlin (2006)
Detail

FIALA, P.: Fischer; Zkušební měřicí transformátor Un=150kV. Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz. (prototyp)
Detail

FIALA, P.: MG-I-KP; Vibrační minigenerator magneticke tlumeni, Pout=1mW, Uout=40mV, m=80g. UTEE FEKT v Brně, Kolejní 4. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.: MG-I-ML; Vibrační minigenerátor tlumeni linearni pruzinou. UTEE FEKT v Btně, Kolejní 4. (funkční vzorek)
Detail

BARTUŠEK, K.; SMUTNÝ, T.; KAFKA, V.; FIALA, P.: AC-01; Senzor pro měření koncentrace vzdušných iontů - var.1. Kolejni 4, Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.: mG-III; Vibrační minigenerátor, optimální elektromagnetický obvod. UTEE, KOlejní 4, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.: MG-IIIa; Vibrační minigenerátor- lineární magnetický obvod. UTEE, Kolejni 4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

STEINBAUER, M.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.: HS 1859071; Řízený světelný zdroj LED pro expozici rostlin. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno. (funkční vzorek)
Detail

Patočka Miroslav: Čtyřkvadrantový měnič IGBT; Čtyřkvadrantový měnič s IGBT tranzistory. Výstupní parametry 300V/50A. UVEE, FEKT, VUT Brno. URL: Dokumentace na ústavu UVEE.. (funkční vzorek)
Detail

Patočka Miroslav: Tranzistorový měnič IGBT; Tranzistorový měnič jednokvadrantový 300V/80A, s tranzistorem IGBT. UVEE, FEKT, VUT Brno.. URL: Ústavní dokumentace na UVEE. (funkční vzorek)
Detail

Miroslav Patočka: PWM modulátor; Pulsní šířkový modulátor. UVEE, FEKT, VUT Brno. URL: Dokumentace k laboratornímu přístroji na UVEE.. (funkční vzorek)
Detail

Patočka Miroslav: Magnetické levitace; Systém aktivní magnetické levitace. UVEE, FEKT, VUT Brno. URL: Dokumentace na ústavu UVEE. (funkční vzorek)
Detail

Filip Štěpančík Miroslav Patočka: Vysokoproudý zdroj; Vysokoproudý spínaný stejnosměrný zdroj 40kHz s výst. parametry 10V, 3kA, 30kW. UVEE, FEKT, VUT Brno. URL: Dokumentace na ústavu UVEE.. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.: MG-3; Vibrational microgenerator. Kolejní 4, Brno, CZ. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.: MG-IVO; Vibrační generátor - 10-100mW. Brno- UTEE Kolejní 4. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.; STEINBAUER, M.: WOOD; WOOD - gridový počítač 16 uzlů. Kolejní 4, Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/CZ/Wood/wood.htm. (funkční vzorek)
Detail

B. Klíma, D. Červinka, M. Maňa: Měnič SRM; Měnič pro napájení spínaného reluktančního pohonu bateriového nízkozdvižného vozíku. Juli Motorenwerke, Brno, Modřice. URL: http://www.juli.cz. (prototyp)
Detail

B. Klíma, D. Červinka, M. Maňa: Měnič SRM redukovaný; Měnič pro napájení spínaného reluktančního pohonu bateriového nízkozdvižného vozíku s redukovaným počtem spínacích prvků. Juli Motorenwerke, Brno, Modřice. URL: http://www.juli.cz. (prototyp)
Detail

FIALA, P.: MG-VO; Vibrační generátor-do 10mW se zvýšenou citlivostí ke zdroji vibrací. UTEE, Kolejní4, Brno, Czech Republic. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

I. Lázničková: TransC; Program pro výpočet konduktivity, difusních koeficientů, tepelné vodivosti a viskozity plazmatu obloukového výboje. na počítači UEEN FEKT VUT v Brně, na lokálním disku. (funkční vzorek)
Detail

I. Lázničková: TranD; Databáze údajů pro výpočet transportních vlastností plazmatu obloukového výboje. na počítači PC UEEN FEKT VUTBR v Brně, na lokálním disku. (funkční vzorek)
Detail

KOGEN; Model soustrojí spalovací motor-asynchronní generátor pro statické modelování chodu v SW Dynast. CZ. (funkční vzorek)
Detail

O. Coufal: Tmdgas; Program for composition and thermodynamic properties of gaseous system (Tmdgas). program je na lokální síti PC UEEN FEKT VUT v Brně. URL: http://www.feec.vutbr.cz/~coufal. (funkční vzorek)
Detail

VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.: LIBC; Pracoviště pro měření světelné emise z polovodičů procházejícím proudem. Využití také Solartec s.r.o. U4-127. (funkční vzorek)
Detail

STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E.: HS 1870060; Gradientní LED zdroj pro biologické aplikace. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno. (funkční vzorek)
Detail

JIRKŮ, T.; FIALA, P.: HS1870960; Zábleskový LED zdroj. UTEE, Kolejní 4, Brno. (funkční vzorek)
Detail

DREXLER, P.; STEINBAUER, M.: HS1870960; Kaskádový laboratorní zdroj VN. UTEE, Kolejní 4, Brno. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.; HADINEC, M.; KŘÍŽ, T.: HS 1870110; Demagnetizér pro optické fólie. Optaglio s.r.o., Řež 199, 250 68. (prototyp)
Detail

VOREL, P.: TM2; Trojfázový střídač pro trakční pohon s asynchronním motorem s optimalizovanou účinností. Technická 8 budova A3/místnost 724. (funkční vzorek)
Detail

KLÍMA, B.; ČERVINKA, D.: JULI3; Měnič pro dvoufázový SRM s demagnetizačním vinutím. Juli Motorenwerk, Moravany. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; FOŘT, T.: LBIC-LBIV; Pracoviště pro testování solárních článků LBIC s použitím různých vlnových délek. U4-127. (funkční vzorek)
Detail

LÁBUS, R.; KŘIVÍK, P.: Pomale cyklovaní článků; Universal software for cycling of test cells and batteries. U2-138B FEKT - UETE Údolní 53 Brno 60200. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

LÁBUS, R.; KŘIVÍK, P.: Rychlé cyklování článků; Universal software for testing cells and batteries for HEV in PSoC regime. U2-138B FEKT - UETE Údolní 53 Brno 60200. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

LÁBUS, R.; KŘIVÍK, P.: Program rychlých měření; Universal software for fast measurement and reading of cell courses and potentials electrodes. U2-138B FEKT - UETE Údolní 53 Brno 60200. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z.; DRÁPELA, J.: Solar_measuring; Systém pro měření a sběr dat ze solárních systémů. Program je umístěn na serveru VUT v Brně a na lokálním počítači ÚEEN FEKT VUT v Brně.. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/laboratory-of-unconventional-energy-conversion/index.php. (funkční vzorek)
Detail

DRÁPELA, J.: NSV01/1-11/2003; Návěstní vlakové svítidlo s vysoce svítivými diodami NSV0x/1-11/2003. Ústav elektroenergetriky, Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://www.unicontrols-tramex.cz/subsection.php?id=5. (funkční vzorek)
Detail

DRÁPELA, J.: NSV01/4-10/2007; Návěstní vlakové svítidlo s vysoce svítivými LED NSV01xyab/4-10/2007. Unicintrols-Tramex, s.r.o., Blansko http://www.unicontrols-tramex.cz/subsection.php?id=5. URL: http://www.unicontrols-tramex.cz/subsection.php?id=5. (prototyp)
Detail

JIRKŮ, T.; FIALA, P.: MR magnet; Návrh magnetického obvodu pro laboratorní spektrometr NMR. Kolejní 2906/4 61200 Brno. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPANČÍK, F.; PATOČKA, M.: TR01; Výkonový impulsní transformátor. A3,722. (funkční vzorek)
Detail

KALÁB, P.; FIALA, P.: SEZ Dolný Kubín, SK; Bezšroubová svorka pro průmyslovou zásuvku a vidlici 16A a 32A. SEZ Dolný Kubín, SK. (prototyp)
Detail

STEINBAUER, M.: Ohradníky; Zdroje pro elektrické ohradníky. Ohradníky s.r.o, Žitavská 50, 460 01 Liberec 11. (prototyp)
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; BACHOREC, T.: Moeller; Návrhový systém pro analýzu oteplení výkonových rozváděčů. UTEE FEKT VUT v Brně. URL: aa. (software)
Detail

REZ, J.: Doména II; Strukturoskop Doména - II. promag. TU Liberec. (prototyp)
Detail

FIALA, P.: HS1860020; Senzor KEVCR-I (international consortium). ABB s.r.o. Vídeňská 118, Brno. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.: HS1860020-2; Senzor KEVCR-II (international consortium). ABB s.r.o. Vídeňská 118, Brno. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.: TJP6; TJP6 - MTU (international consortium). ABB s.r.o. Vídeňská 118, Brno. (prototyp)
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.: TPU 60.13; TPU 60.13 - MTC (international consortium). ABB s.r.o. Vídeňská 118, Brno. (prototyp)
Detail

FIALA, P.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M.; KUBÁSEK, R.; DREXLER, P.: PGV-II; Pulsní generátor výkonu PGV-II. Prototypa a.s., Hudcova 78, Brno. (funkční vzorek)
Detail

PATOČKA, M.; VOREL, P.; ŠTĚPANČÍK, F.; HUTÁK, P.; KLÍMA, B.; ČERVINKA, D.: DRIVER; Inteligentní budič tranzistorového modulu IGBT 1700V/1000A pro trakční použití. 724/A3. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.: MG-I-mML; Vibration microgenerator - linear spring. UTEE FEKT, Kolejní 4, Brno. (funkční vzorek)
Detail

PROCHÁZKA, P.; ŠTĚPANČÍK, F.: TRM01; Trakční měnič pro malý elektromobil. UVEE, Technická 8, B3, místnost 406. (funkční vzorek)
Detail

HEJKRLÍK, J.; JOSEF, K.; CIPÍN, R.; VONDRUŠ, J.: Y/D spouštěč; Reverzibilní spouštěč asynchronního motoru s rozběhem Y/D. Laboratoř elektrických pohonů B3/312, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, Technická 8, Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

BAXANT, P.: KJ-IGNITION1; Mikroprocesorové zapalování ke kogenerační jednotce. UEEN. (funkční vzorek)
Detail

KLÍMA, B.; ČERVINKA, D.; SKALICKÝ, J.; HÁJEK, V.: 2PH SRM02; Inovovaný měnič pohonu čerpadla s dvojfázovým SRM s demagnetizačním vinutím. Juli Motorenwerk, Moravany. (prototyp)
Detail

KLÍMA, B.; ČERVINKA, D.: 3PH PMSM 01; Měnič pro přímý pohon nízkozdvižného vozíku. Juli Motorenwerk, Moravany. (funkční vzorek)
Detail

STRATIL, J.; HÁJEK, V.; VÍTEK, O.: TM63-2X/120/3000; Asynchronní pilový motor - TM63-2X, délka svazku 120mm, otáčky synchronní 3000 1/min. VUT v Brně, FEKT, ÚVEE, Laboratoř elektrických strojů. (prototyp)
Detail

STRATIL, J.; HÁJEK, V.; VÍTEK, O.: TM63-2X/120/12000; Asynchronní pilový motor - TM63-2X, délka svazku 120 mm, otáčky synchronní 12000 1/min. VUT v Brně, FEKT, ÚVEE, Laboratoř elektrických strojů. (prototyp)
Detail

STRATIL, J.; HÁJEK, V.; VÍTEK, O.: TM71-2X/130/3000; Asynchronní pilový motor - TM71-2X, délka svazku 130mm, otáčky synchronní 3000 1/min. VUT v Brně, FEKT, ÚVEE, Laboratoř elektrických strojů. (prototyp)
Detail

STRATIL, J.; HÁJEK, V.; VÍTEK, O.: TM71-2X/130/12000; Asynchronní pilový motor - TM71-2X, délka svazku 130mm, otáčky synchronní 12000 1/min. VUT v Brně, FEKT, ÚVEE, Laboratoř elektrických strojů. (prototyp)
Detail

STRATIL, J.; HÁJEK, V.; VÍTEK, O.: TM90-4X/160/1500; Asynchronní pilový motor - TM90-4X, délka svazku 160mm, otáčky synchronní 1500 1/min. VUT v Brně, FEKT, ÚVEE, Laboratoř elektrických strojů. (prototyp)
Detail

SZABÓ, Z.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P.: Senz1; Senzor pro měření koncentrace vzdušných iontů. Prototypa a.s.. (funkční vzorek)
Detail

VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.: HI-Z/40W; Termoelektrický generátor. A3/724. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

BAXANT, P.: KJ-GASMIX1; Mikroprocesorové řízení plynového směšovače pro KJ. UEEN. (funkční vzorek)
Detail

PATOČKA, M.; PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; BĚLOUŠEK, J.; ČERVINKA, D.; CIPÍN, R.: ASM1.0; Bezkartáčový pohon elektromobilu. VUT, FEKT. UVEE, Technická 8, 616 00 Brno, B3/406. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

PATOČKA, M.; HEJKRLÍK, J.; VOREL, P.; MINÁRIK, V.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.: NAE0.1; Napájecí agregát elektromobilu s vodíkovým palivovým článkem. VUT, FEKT, UVEE, Technická 8, 616 00 Brno, B3/406. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

KOLÁČNÝ, J.; ONDRŮŠEK, Č.; VONDRUŠ, J.: Dynamometr malého výkonu; Zařízení pro měření charakteristik a parametrů mikropohonů. Laboratoř elektrických pohonů UVEE FEKT VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

ONDRÁK, T.; KOLÁČNÝ, J.; ONDRŮŠEK, Č.: Piezomotor pro mikročerpadlo; Funkční vzorek pohonu s piezomotorem pro mikročerpadlo. Laboratoře El.pohonů UVEE. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

ONDRÁK, T.; KOLÁČNÝ, J.; ONDRŮŠEK, Č.: DC motor pro mikročerpadlo; Funkční vzorek pohonu s DC motorem pro mikročerpadlo. Laboratoře El.pohonů UVEE. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

HUSSAIN MOHAMMED, M.: Rezonanční DC/DC měnič; Rezonanční DC/DC měnič. FEKT/UVEE. (funkční vzorek)
Detail

VESELKA, F.: Sběřač 2; Sběrač pro trolejbusy. DPMB Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

VESELKA, F.: Prachové částice; Modelové zařízení pro snímání prachových částic v kluzném kontaktu el. strojů. laboratoř elektrických strojů, UVEE. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

SZABÓ, Z.: USB232R; USB Modul RS232R pro výukový kit ATMEL AVR128. Prototypa a.s.. (funkční vzorek)
Detail

MACHÁČEK, J.; BÁTORA, B.: Panel - KNX; Model systémové elektroinstalace EIB/KNX. Ústav elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Technická 2848/8 616 00 Brno. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development. (funkční vzorek)
Detail

HÁJEK, V.; HÝSEK, R.; VÍTEK, O.; JANDA, M.: 9510 110; Alternátor pro ztížené provozní podmínky 14 V / 42 A (9510 110). Magneton a.s. Kroměříž. (funkční vzorek)
Detail

KŘIVÍK, P.: Proudové pulzy; Univerzální software pro aplikaci proudových pulzů. U2-138B FEKT - UETE Údolní 53 Brno 60200. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

BAČA, P.: řídící sw k AFV systému; Řídící sw k autonomnímu fotovoltaickému systému. U11/ VN UETE, FEKT VUT v Brně Údolní 53 602 00 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

KŘIVÍK, P.: Optimalizace sklonu; Software pro optimalizaci sklonu fotovoltaického modulu. U2-152 FEKT - UETE Údolní 53 Brno 60200. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

MAXA, J.; NEDĚLA, V.: Speciální lisovací forma; Speciální lisovací forma pro tabletování práškových mikrovzorků. Ústav Přístrojové techniky AV ČR; Královopolská 147; 612 64 Brno - Laboratoř LEM. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

LÁBUS, R.; BILKO, R.; BAČA, P.: SW na test. fotovoltaických sys; Software na testování fotovoltaického systému. U2-138B FEKT - UETE Údolní 53 Brno 60200. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

LÁBUS, R.: SW pro elchem. články - CV; Software pro měření elektrochemických článků pomocí cyklické voltametrie. U2-138B FEKT - UETE Údolní 53 Brno 60200. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

KŘIVÍK, P.: I-U a P-U charakteristiky; Software pro simulaci charakteristik fotovoltaického modulu. U2-152 FEKT - UETE Údolní 53 Brno 60200. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

LÁBUS, R.: Ústředna pro elchem. články; Automatozováná měřicí ústředna pro 16 elektrochemických článků. U2-138B FEKT - UETE Údolní 53 Brno 60200. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

KŘIVÍK, P.: stínění modulu; software simulace stínění fotovoltaického modulu. U2-152 FEKT - UETE Údolní 53 Brno 60200. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

VOREL, P.; ČERVINKA, D.: Nab1; Inteligentní nabíječka olověných akumulátorů 12V/6V/50A. A3/722. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.: TPR01; TAVÍCÍ PILA S ELEKTRONICKOU ZPĚTNOVAZEBNÍ REGULACÍ TEPLOTY. A3/710. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

BAXANT, P.; ŠKODA, J.; PAVELKA, T.: LUMIDISP 1.5; LumiDISP verze 1.5 - Luminance Distribution Processing. Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně. URL: http://www.lumidisp.eu. (software)
Detail

BAČA, P.: autonomní FV systém; Autonomní fotovoltaický systém. U11/ VN UETE, FEKT VUT v Brně Údolní 53 602 00 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

FRK, M.; FRYBERT, J.: KomplexPerm; Počítačové modelování průběhů dielektrických veličin. Ústav elektrotechnologie, FEKT VUT, Údolní 53, 602 00 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

SZABÓ, Z.; MIKULKA, J.; ROUBAL, Z.: Iontmetr 1.00; Iontmetr 1.00. Mendelova zamědělská a lesnická univerzita v Brně. (funkční vzorek)
Detail

STEJSKAL, P.: Přípravek na leštění; Poháněné hlavy na zařízení pro výrobu mikrovýbrusů. U11-111. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

VANĚK, J.; VESELÝ, A.; KAFKA, M.: G2CCD; Zařízení pro detekci defektů solárních článků pomocí transmisní fotoluminiscence. Udolní 53, Brno, U4-127. URL: http://www.feec.vutbr.cz/uete/. (funkční vzorek)
Detail

MAXA, J.; NEDĚLA, V.; JIRÁK, J.: DČK; Samostatně čerpaná komora vakuového systému environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Ústav Přístrojové techniky AV ČR; Královopolská 147; 612 64 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: Hydratační systém; Návrh a konstrukce hydratačního systému pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop . Ústav Přístrojové techniky AV ČR; Královopolská 147; 612 64 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

MAXA, J.; NEDĚLA, V.; JIRÁK, J.: Uchycení scintilátoru AQUASEM; Přípravek pro uchycení scintilátoru, světlovodů a oddělení samostatně čerpané komory od komory vzorku v EREM. Ústav Přístrojové techniky AV ČR; Královopolská 147; 612 64 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

PATOČKA, M.; CIPÍN, R.: BIOMAG1; Generátor magnetického pole. VUT, FEKT, UVEE, Technická 8, 616 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

BILKO, R.; BAČA, P.; LÁBUS, R.: FVP; Automatické měřící pracoviště pro testování fotovoltaického systému. VUT,FEKT,Údolní 53, 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

KLÍMA, B.; ČERVINKA, D.: 3PH PMSM 02; Inovovany měnič pro přímý pohon nízkodvižného vozíku s PMSM. Juli Motorenwerk, Moravany. (funkční vzorek)
Detail

VANĚK, J.; ROČEK, R.; ŘEZNÍČEK, M.; VESELÝ, A.: LBIC; Řídící program testovacího zařízení solárních článků LBIC. Udolní 53, Brno U4-127. URL: http://www.feec.vutbr.cz/uete/. (software)
Detail

JIRÁK, J.; ČERNOCH, P.: Segmentový detektor; Segmentový ionizační detektor pro EREM. EREM Aquasem, ÚPT AVČR Královopolská 147, 612 64 Brno.. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

JIRÁK, J.; ČERNOCH, P.: IDSE; Ionizační detektor pro detekci SE v EREM. EREM Aquasem, ÚPT AVČR Královopolská 147, 612 64 Brno.. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: analýza DČK; Softwarová analýza proudění plynů diferenciálně čerpané komory odladěná na platformě solidworks. VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

VANĚK, J.; STOJAN, R.: měřič intenzity; Zařízení pro měření intenzity slunečního záření využívající pyranometr RS-81-I. FEKT VUT U4-127 Údolní 53 Brno. URL: http://www.feec.vutbr.cz/uete/. (funkční vzorek)
Detail

NOVÁK, V.; BARATH, P.: EL-AFC; Elektrody pro palivový článek s alkalickým elektrolytem. U2/146. URL: http://www.feec.vutbr.cz/uete. (funkční vzorek)
Detail

SZABÓ, Z.; MIKULKA, J.; ROUBAL, Z.: Iontmetr 1.20; Iontmetr 1.20. UTEE. (funkční vzorek)
Detail

FRK, M.: ElSys; Elektrodový systém pro měření impedančních spekter při vyšších teplotách. Ústav elektrotechnologie, FEKT VUT, Údolní 53, 602 00 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.; ČUDEK, P.; MAXA, J.: SD-EREM; Scintilační detektor sekundárních elektronů pro EREM se dvěma tlak omezujícími clonami. EREM Aquasem, ÚPT AV ČR Královopolská 147, 612 64 Brno.. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

JIRÁK, J.; ČERNOCH, P.: SID-P; Půlený segmentový ionizační detektor pro EREM. EREM Aquasem, ÚPT AVČR Královopolská 147, 612 64 Brno.. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: analýza SDE; Softwarová analýza proudění plynů ve scintilačním detektoru sekundárních elektronů odladěná na platformě Solidworks. VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

ŠPINKA, J.: Regulátor 16619; Systém chlazení a nastavení teploty, plus držák vzorku pro ESEM využívající Peltierův článek. UPT AV ČR Brno. (funkční vzorek)
Detail

VONDRUŠ, J.; KOLÁČNÝ, J.; CIPÍN, R.; HEJKRLÍK, J.: Bifurkační generátor; Bifurkační generátor. B3/407, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, Technická 8, Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

KUNOVJÁNEK, M.: Lisovací cela; Cela na lisování elektrodových hmot. Technická 10, Brno, 3.65. URL: http://www.feec.vutbr.cz/uete/. (funkční vzorek)
Detail

ORSÁGOVÁ, J.: Mapa celkového potenciálu VtE; Celková hodnota instalovaného výkonu VTE, který je možno realizovat na území celé České republiky. Doc. Orságová FEKT VUT Technická 10 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

VOREL, P.: výkonová páječka; Výkonová pájecí stanice 450A/500W se spínaným zdrojem. A3/724. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.; KŘÍŽ, T.: IC-1-3; Sada srovnávacích chladicích systémů. UTEE FEKT VUT v Brně, Kolejní 4, 614 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; ČÁP, M.; FIALA, P.: Utahovák s tlakovým ventilem; Řízení pneumatického utahováku tlakovým ventilem. UTEE. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; ČÁP, M.; FIALA, P.: Utahovák se solenoidem; Řízení pneumatického utahováku elektromagnetickým ventilem. UTEE. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; ČÁP, M.; FIALA, P.: Utahovák s převodníkem tlaku; Řízení pneumatického utahováku pomocí převodníku pneumatický tlak / elektrický proud. UTEE. (funkční vzorek)
Detail

MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: analýza SDE; Softwarová analýza srovnání proudění mezi clonkou s otvorem a clonkou tvaru síťky s ohledem pro potřeby detektoru elektronového mikroskopu. VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

MAXA, J.; NEDĚLA, V.: analýza DČK; Softwarová analýza vlivu tvaru hrdla v diferenciálně čerpané komoře na čerpání plynu. VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: SD-V-EREM; Výměnné variabilní části scintilačního detektoru. EREM Aquasem, ÚPT AV ČR Královopolská 147, 612 64 Brno.. (funkční vzorek)
Detail

BÁTORA, B.; TOMAN, P.; MACHÁČEK, J.: Panely systémové instalace; Praktický model systémové elektroinstalace. Ústav elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Technická 2848/8 616 00 Brno. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/laboratore/mpsdbpsd. (funkční vzorek)
Detail

MUSIL, M.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.: Cela pro práci v glove boxu; Optimalizovaná cela pro potenciostatická měření gelových polymerních elektrolytů připravovaných v glove boxu. Technická 10, Brno, 3.66. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/index.php. (funkční vzorek)
Detail

CHLADIL, L.; NOVÁK, V.; ZATLOUKAL, M.: Cela pro uhlíkové materiály; Cela pro měření práškových uhlíkových materiálů. Technická 10, Brno, místnost 0.61. (funkční vzorek)
Detail

KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P.: RJ Larix H3; Řídicí systém lesnické lanovky Larix H3 650. ŠLP Křtiny. URL: http://www.slpkrtiny.cz. (ověřená technologie)
Detail

ROZSÍVALOVÁ, Z.; FRK, M.; MATOUŠEK, J.: MixturePerm; Směsné vztahy. Ústav elektrotechnologie, FEKT VUT, Technická 10, 616 00 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/index.php. (software)
Detail

COUFAL, O.: Program Tmdhet.cc; tmdhet (version 2). http://www.feec.vutbr.cz/~coufal/. URL: http://www.feec.vutbr.cz/~coufal/. (software)
Detail

JIRÁK, J.; ČUDEK, P.; NEDĚLA, V.; MAXA, J.: SD pro VP-SEM; Modifikovaný scintilační detektor sekundárních elektronů pro VP-SEM se dvěma tlak omezujícími clonami a mřížkou odsávající SE od vzorku. EREM Aquasem, ÚPT AV ČR Královopolská 147, 612 64 Brno.. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

PLÉHA, D.; NOVÁK, V.: Cela pro EQCM; Přípravek pro uchycení tříelektrodového systému pro EQCM. Technická 10, Brno. 3.66. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

MACHÁČEK, J.; MASTNÝ, P.: Sav_01; Model Savoniovy větrné turbíny. Ústav elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Technická 3058/10. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

BAČA, P.: měřič intenzity; AUTONOMNÍ MĚŘIČ INTENZITY SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ. Brno, Příkop 843/4, 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.; FIALA, P.: Freezing potentials; Přípravek pro měření potenciálu na rozhraní kapalné a pevné fáze. MU Brno, Ústav chemie, PřF Kamenice 753/5, 625 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

VETIŠKA, V.; ONDRŮŠEK, Č.; HUZLÍK, R.: MERS_v1; MERS obvod s řízením. UVEE, kancelář A3-732. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M.: ASMharm; Asynchronní motor s potlačenými vyššími harmonickými magnetické indukce ve vzduchové mezeře. VUT, FEKT, UVEE, Technická 10, 616 00 Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

ŠPANĚL, P.: Stříhač v. I; Automatický stříhač vodičů. kancelář B3-407. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.: BLDCDriver01; Řídicí modul pro BLDC motor. VUT, FEKT, UVEE, Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

VOREL, P.; PATOČKA, M.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; KUZDAS, J.; MINÁRIK, V.; PRUDÍK, M.: EPR2011; Spínaný zdroj 25V/1500A s implementovaným vodním chlazením. Eprona a.s., Rokytnice nad Jizerou. (funkční vzorek)
Detail

VOREL, P.; PATOČKA, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; KUZDAS, J.; MINÁRIK, V.: MALMAR; Rychlonabíječka 140V/100A pro elektromobil. VUT Brno. (funkční vzorek)
Detail

VOREL, P.; MINÁRIK, V.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; KUZDAS, J.: MARAB-NAB; Rychlonabíječka pro trakční akumulátor elektrického letadla VUT 051 RAY. LÚ FSI VUT BRNO. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

VESELKA, F.; POZDNÍK, J.: CZ05; Zařízení pro cejchování snímacích sond. UVEE, B3-212. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.cz. (prototyp)
Detail

STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.: Chladicí deska II; Chladicí systém pro biologické účely. Masarykova univerzita v Brně, Ústav experimentální biologie PřF, Kamenice 753/5, A13, Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/chladici-system-pro-biologicke-ucely. (funkční vzorek)
Detail

MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: SD-V-EREM; Funkční vzorek pro analýzy vlivů velikosti a tvarů otvorů clonek při čerpání plynů pro vytvoření vakua. Ústav Přístrojové techniky AV ČR; Královopolská 147; 612 64 Brno. (funkční vzorek)
Detail

MARCOŇ, P.: Pappilon GAZ; Modul pro řízení škrtící klapky motoru. Institut Supérieur d Electronique de Paris. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/modul-pro-rizeni-skrtici-klapky-motoru. (funkční vzorek)
Detail

STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.: Chladicí deska; Chladicí zařízení s teplotním gradientem. Masarykova univerzita v Brně, Ústav experimentální biologie PřF, Kamenice 753/5, A13, Brno. URL: http://www.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.: LCS01; Laboratorní regulovatelný proudový zdroj - určený k napájení LED. Laboratoř světelné techniky. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/254-laboratory-regulated-current-source-lcs01. (funkční vzorek)
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MUSIL, M.: GEL1; Nový gelový polymerní elektolyt. T10 3.67. (funkční vzorek)
Detail

KŘIVÍK, P.: fotovoltaický panel s bypass; Software pro simulaci charakteristik fotovoltaického panelu s bypassovými diodami. T-10, 4.31 FEKT-UETE Technická 10 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

BAXANT, P.; SUMEC, S.; ŠKODA, J.; PAVELKA, T.; KRBAL, M.: TST; Traffic Sign Tester TST 1.0. Eltodo EG, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4. (funkční vzorek)
Detail

KŘIVÍK, P.: Absorpční charakteristiky; Software pro simulaci absorpčních charakteristik dielektrických materiálů. T-10, 3.59 FEKT-UETE Technická 10 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

LUŇÁK, M.: hranolová komora; Mobilní elektrody pro spojení s kontakty napařených tenkovrstvých polovodičů. Ústav Fyziky FAST VUT v Brně, http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~lunak/mobilni_elektrody_pro_spojeni_s_kontakty_naparenych_tenkovrstvych_polovodicu.pdf. (funkční vzorek)
Detail

LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.: Black Box I; Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC. Ústav Fyziky FAST VUT v Brně, http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~lunak/Elektronicky_prepinac_rezistoru_rizeny_pc.pdf. URL: http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~lunak/Elektronicky_prepinac_rezistoru_rizeny_pc.pdf. (funkční vzorek)
Detail

BÁTORA, B.; TOMAN, P.: Panel řídícího systému DALI; Programovatelný model řídícího systému DALI. Ústav elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Technická 2848/10 616 00 Brno. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products. (funkční vzorek)
Detail

COUFAL, O.: SmoothSTF; program SmoothSTF. http://cpc.cs.qub.ac.uk/summaries/AENH_v1_0.html. URL: http://cpc.cs.qub.ac.uk/summaries/AENH_v1_0.html. (software)
Detail

IC-SPETO 2007. Gliwice (23.05.2007)
Detail

KOLEKTIV AUTORŮ: 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Hotel Santon, Brno (13.05.2008)
Detail

KOLEKTIV AUTORŮ: 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Hotel Santon, Brno (04.05.2010)
Detail

VANĚK, J., VÁVRA, Z., VALENTA, J., BARTLOVÁ, M., BARTL, J., AUBRECHT, V.: XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc. Nové Město na Moravě (Ski Hotel) (07.09.2009)
Detail

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně: XVIth Symposium on Physics of Switching Arc. Nové Město na Moravě (Ski Hotel) (05.09.2005)
Detail

International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering. Praha (13.09.2007)
Detail

TIEF 07 - International Workshop on Teleinformatics and Electromagnetic Field. Paris (01.07.2007)
Detail

Doc. Ing. Sedlaříková, CSc., Prof. Ing. Jiří Vondrák, CSc.: 7th ABA - Advanced Batteries and Accumulators. Brno (04.06.2006)
Detail

KOLEKTIV AUTORŮ: 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno (16.05.2006)
Detail

Doc. Ing. Sedlaříková, CSc., Prof. Ing. Jiří Vondrák, CSc.: Advanced Batteries, Accumulators and Fuel cells, ABAF-15. Brno (24.08.2014)
Detail