Detail projektu

Univerzální architektura pro poskytování interaktivních informačních služeb teresteriální digitální televize

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2007

Označení

1ET301710510

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (13.08.2004 - nezadáno)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (13.08.2004 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019
- plně financující
Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019
- plně financující (2004-08-13 - nezadáno)

Výsledky

BODEČEK, K. Wavelet Based Inter-Frame Video Coding. In Student EEICT 2005. Brno: VUT, 2005. p. 478 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Digitální televize DVB-T - datové a interaktivní služby digitální televize, multiplex A a měření jeho signálu. In Odborné semináře 2006 - sborník příspěvků. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

BODEČEK, K.; NOVOTNÝ, V. Standard Definition to High Definition Migration in DVB. ACM Portal. Association for Computing Machinery, 2007, ACM, Inc.: 2007.
Detail

ČÍKA, P.; NOVOTNÝ, V.; DIRBÁK, I. Image Reception and Control of IP-cam via DVB. Maribor: Univerziterna knjižnica Maribor, 2007. p. 33-33.
Detail

NOVOTNÝ, V.; VRBA, V.; SÝKORA, M. Závěrečná zpráva k řešení projektu AV ČR č. 1ET301710510 "Univerzální architektura pro poskytování interaktivních informačních služeb teresteriální digitální televize". VUT. FEKT VUT v Brně: 2007. s. 1-9.
Detail

NOVOTNÝ, V. Interaktivita v architektuře DVB-T. výzk.zpráva. FEKT, Vysoké učení technické v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

BODEČEK, K.; BŘEZINA, M. SD and HD Coexisting in Current DVB-T Broadcasting. In Conference Student EEICT 2006. Brno: 2006. p. 426 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

KOHOUTEK, M.; BODEČEK, K.; NOVOTNÝ, V.; STEJSKAL, V. Experimentální pracoviště pro vývoj a testování interaktivních aplikací v sítích DVB-T. In Proceedings RTT2006 Research in Telecommunication Technology 2006. Brno, 2006. s. 36-40 ( s.)ISBN: 80-214-3243-8.
Detail

VRBA, V. Framework for digital TV applications. In International Conference on Systems. Morne: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7695-2570-9.
Detail

ČÍKA, P., BODEČEK, K., STEJSKAL, V., ŠVANDA, V. Interaktivní služby v digitální televizi. In -. Nové Město na Moravě: -, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3243-8.
Detail

VRBA, V.; CVRK, L. Architecture of a universal relation data source for web applications with advanced access control and simplified migration. In Proceedings of ICSNC 2006 - International Conference on Systems and Networks Communication. Tahiti: 2006. p. 1 ( p.)
Detail

KRATOCHVÍL, T.; PROKOPEC, J. DVB-H Standard and Testing of its Mobile Terminals. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007. p. 493 ( p.)ISBN: 978-1-4244-0821-4.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Baseband Transmission Channel Parameters Analysis in DVB Video and Signal Processing. In Proceedings IEEE Region 8 EUROCON 2007 The International Conference on Computer as a tool. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology, 2007. p. 311-316. ISBN: 1-4244-0813-X.
Detail

CVRK, L.; VRBA, V.; MOLNÁR, K. Advanced access control system for multi-tier server applications. In Proceeding of the Second International Conference on Systems. Sainte-Luce: IEEE Computer Society, 2007. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

CVRK, L., VRBA, V., MOLNÁR, K. Advanced autonomous access control system for web-based server applications. In Proceeding of the 3rd International Conference on Advances in Computer Science and Technology. Phuket: International Association of Science and Technology for Development, 2007. p. 1 ( p.)ISBN: 978-0-88986-656-0.
Detail

BODEČEK, K.; NOVOTNÝ, V. From Standard Definition to High Definition Migration in Current Digital Video Broadcasting. In The International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology - ICCGI 2007. 2007. Guadeloupe: IEEE Computer Society, 2007. p. 1-4. ISBN: 0-7695-2798-1.
Detail

KOHOUTEK, M.; ČÍKA, P.; NOVOTNÝ, V.; BODEČEK, K.; STEJSKAL, V. DVB-T broadcasting and MHP application development. In Research in Telecommunication Technology RTT - 2007, Liptovský Ján. Liptovský Ján, SR: 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8070-735-4.
Detail

DIRBÁK, I. MHP APPLICATION FOR IP CAMERA CONTROLING. In EEICT 2007. Brno: VUT Brno, 2007. p. 20 ( p.)ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

BODEČEK, K.; NOVOTNÝ, V. H.264 Image Compression in Interactive Services for Digital Video Broadcasting. In Telecommunications and Signal Processing TSP - 2007. Brno: 2007. p. 72-75. ISBN: 978-80-214-3445-5.
Detail

BODEČEK, K.; BŘEZINA, M.; NOVOTNÝ, V. Image compression efficiency enhancement in digital video broadcasting. In Proceedings of the 12th IFIP International Conference, Prague. 2007. p. 1-11. ISBN: 978-0-387-74158-1.
Detail

ČÍKA, P.; NOVOTNÝ, V.; DIRBÁK, I. Image reception and control of IP-cam via digital video broadcasting. In 2007 IWSSIP & EC-SIPMCS. Maribor: 2007. p. 321-323. ISBN: 978-961-248-029-5.
Detail

VRBA, V.; CVRK, L.; SÝKORA, M. Framework for digital TV applications. In International Conference on Systems ICONS 2006. Morne: IEEE Computer Society, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7695-2552-0.
Detail

VRBA, V.; CVRK, L.; NOVOTNÝ, V.; MOLNÁR, K. Architecture of a universal relation data source for web applications with advanced access control and simplified migration. In International Conference on Software Engineering Advances. IEEE Computer Society. Papeete: IEEE Computer Society, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7695-2703-5.
Detail

NOVOTNÝ, V.; KOMOSNÝ, D. Optimization of Large-Scale RTCP Feedback Reporting in Fixed and Mobile Networks. In Proceedings of International Conference on Wireless and Mobile Communications. 2007. Guadeloupe: IEEE Computer Society, Conference Publishing Service, 2007. p. 1-6. ISBN: 0-7695-2796-5.
Detail

ČÍKA, P., KŘIVÁNEK, V., KOTON, J. Samoopravné Reed-Solomonovy kódy. Access Server, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 1-6. ISSN: 1214-9675.
Detail

BŘEZINA, M.; BODEČEK, K. Škálovatelná komprese videa. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 5, č. 9, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BODEČEK, K. Post-processing JPEG obrazu v interaktivních aplikacích MHP. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 29, s. 1-18. ISSN: 1213-1539.
Detail

BODEČEK, K.; STEJSKAL, V. Interaktivita v sítích DVB. Sdělovací technika, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 3-6. ISSN: 0036-9942.
Detail

CVRK, L.; VRBA, V. A novel system of access control for server applications in web environments. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2006, vol. 2006, no. 35, p. 186 ( p.)ISSN: 1738-6438.
Detail

BODEČEK, K., STEJSKAL, V., NOVOTNÝ, V., ŠVANDA, V. Vývoj aplikací pro platformu MHP. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 2006, č. 61, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

BODEČEK, K.; NOVOTNÝ, V.; BŘEZINA, M. Image compression in digital video broadcasting. Springer Verlag. Mobile and Wireless Communication Networks, 2007, vol. 2007, no. 9, p. 477-487. ISSN: 1571-5736.
Detail

HENEŠ, M. Zabezpečení interaktivních aplikací MHP a bezpečnost na zpětném kanále. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 10, s. 1-12. ISSN: 1213-1539.
Detail

NOVOTNÝ, V.; KOMOSNÝ, D. Large-Scale RTCP Feedback Optimization. Journal of Networks, 2008, vol. 2008, no. 3, p. 1-10. ISSN: 1796-2056.
Detail

BODEČEK, K., BŘEZINA, M. Škálovatelná komprese videa. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 2006, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SÝKORA, M. Vytváření MHP aplikací na základě SVG formátu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 2006, č. 06018, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NOVOTNÝ, V.; VRBA, V.; SÝKORA, M. Roční zpráva o řešení projektu AV ČR č. 1ET301710510 "Univerzální architektura pro poskytování interaktivních informačních služeb teresteriální digitální televize". 1. FEKT, Vysoké učení technické v Brně: AVČR, 2006. s. 0 ( s.)
Detail

LUKL, T.; NOVOTNÝ, V.: iTV Sázení; iTV Sázení. FEKT Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

NOVOTNÝ, V.; KOHOUTEK, M.; STEJSKAL, V.; ČÍKA, P.; BODEČEK, K.: PeopleMetr; TV-meter-MHP. UTKO, FEKT Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

HENEŠ, M.; BURŠÍK, F.; SÝKORA, M.: MHPBrowser; MHP Browser. laboratoře GiTy, a.s.. URL: http://www.gity.cz. (software)
Detail

Cvrk, L., Vrba, V., Kratěna, O., Novotný, V.: DiTViS; DiTViS - prototyp informačního systému pro platformu MHP. laboratoře Westcom. (prototyp)
Detail

HENEŠ, M.; BURŠÍK, F.; SÝKORA, M.: MHPSelector; MHP Selektor. laboratoře GiTy, a.s.. URL: http://www.gity.cz. (software)
Detail