Detail projektu

Integrovaný projekt rozvoje distančních a kombinovaných forem vzdělávání na VUT v Brně

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2004

O projektu

Příprava studijních programú IT pro distanční a kombinované studium

Popis anglicky
Prepartion of the study programs IT for the distant and compined study

Klíčová slova
Příprava, studijní program, distanční, kombinovaný

Klíčová slova anglicky
preparation, distant, study program, combined

Označení

MŠMT 629/2004

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Švec Miloslav, doc. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2004 - 31.12.2004)
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2004 - 31.12.2004)

Útvary

Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.01.2004 - 31.12.2004)

Výsledky

STRAKA, B.; SÝKORA, K. Dřevěné konstrukce. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005.
Detail

ADÁMEK, J.; HOBST, L. Stavební látky Modul BI01-M01 Struktura a vlastnosti stavebních látek. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. s. 1-47.
Detail

ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; VÍTEK, L. Stavební látky MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO. 2004. s. 1-39.
Detail

ANTON, O. Zkušebnictví a technologie ModulBI02-M04 Laboratorní cvičení. Brno: VUT v Brně, FAST, 2004. s. 1-64.
Detail

ADÁMEK, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; KOUKAL, J. Stavební látky MODUL BI01-M04 Keramika, dřevo, kovy a sklo. 2004. s. 1-72.
Detail

ADÁMEK, J. Stavební látky MODUL BI01-M03 BETON. Brno: 2004. s. 1-49.
Detail

ADÁMEK, J.; KOUKAL, J. Stavební látky MODUL BI01-M05 POLYMERY A ŽIVICE. Brno: 2004. s. 1-31.
Detail