Detail projektu

Architektury sítí pro vestavěné systémy

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2007

O projektu

Navrhovaný projekt se zabývá výzkumem koncepce návrhu sítí vestavěných systémů, která se uplatní u průmyslových aplikací. Projekt zahrnuje vývoj nástrojů zaměřených na specifikaci a  návrh, zejména na aplikační specifikace a na rychlý návrh prototypu. Pozornost bude zaměřena na tvorbu architektur sítí vestavěných systémů. Bude řešen přístup k Internetu jednotlivými prvky průmyslových distribuovaných vestavěných systémů, které využívají jak pevného tak i bezdrátového spojení. Zvolené architektury pro průmyslové aplikace budou vyvíjeny při dodržení mezinárodních standardů. Výzkum bude zahrnovat bezdrátové technologie jako je WiFi, Bluetooth nebo ZigBee. Tyto architektury by měly zajistit veškeré požadavky na spolehlivost a bezpečnost průmyslových aplikací vestavěných systémů. Druhou úlohou je migrace kódu v síti vestavěných systémů. Sítě vestavěných systémů používají různé procesory a výsledkem jejich činnosti je splnění společného cíle. Architektury vestavěných systémů by měly i při různých typech procesorů  zajistit jejich spolehlivou a bezchybnou činnost. Pro vývoj bude použit jazyk UML, který umožní vlastní návrh, realizaci a optimalizaci vnitřních komunikací v síti vestavěných systémů a mezi jednotlivými vestavěnými systémy, zejména pro rychlý vývoj prototypu a ověření jeho funkce. Druhým vývojovým nástrojem je automatické generování cílového kódu pro rychlé ověření funkce jednotlivých dílů, které budou použity v distribuovaných a vestavěných systémech.

Popis anglicky
The proposed research project will cover networked embedded systems design concepts aiming at industrial applications. Explicitly, it should include tools targeting front-end parts of specification and design, namely application specifications and rapid prototyping. Main attention will be dedicated to networking embedded systems architectures. We will solve Internet access to individual components of industrial distributed embedded systems using both wired and wireless technologies. Dedicated architectures for industrial applications will be developed launching from international standards. We are going to consider wireless   technologies WiFi,  Bluetooth and ZigBee. Those architectures should match safety and security requirements of industrial embedded system applications. The second problem, which we will solve, is code migration in embedded systems network. The embedded systems network utilizes more processors interconnected mutually by the network for the aim to achieve the common goal. The architectures using various types of processors have to ensure their safety and reliability.  We will utilize the UML language for design, realization and optimization of communications between embedded systems interconnected in embedded systems network for rapid prototyping.  The second tool is automatic code generation for functions verification of model parts, which will be used in distributed and embedded systems.

Klíčová slova
vestavěné systémy, bezdrátovává komunikace, internetové technologie

Klíčová slova anglicky
embedded systems, wireless communication, internet technologies

Označení

GA102/05/0467

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Srovnal Vilém, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2005 - 31.12.2007)
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2005 - 31.12.2007)

Útvary

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- spolupříjemce (01.01.2005 - 31.12.2007)
Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.01.2005 - 31.12.2007)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2005-01-01 - 2007-12-31)

Výsledky

JAROŠ, J. Hledání optimálních plánů skupinové komunikace OAB. In Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika. Karlovo náměstí 13, Praha: České vysoké učení technické, 2005. s. 67-72. ISBN: 80-01-03298-1.
Detail

ŠVÉDA, M. Computer Networks with Smart Sensors: the IEEE 1451 Approach. In Proceedings IMAPS CS International Conference EDS'05. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 107-110. ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

OČENÁŠEK, P. Towards Selected Problems in the Security Protocol Design and Verification. In Pre-Proceedings of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2005). Brno: Faculty of Informatics MU, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

KACZ, P., HYNČICA, O., FIEDLER, P., BRADÁČ, Z., KUČERA, P. RANGE TEST WITH ZIGBEE IN INDOOR ENVIRONMENTS. In PROCEEDINGS of IFAC WORKSHOP on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2006. Brno, Czech Republic: VUT Brno, 2006. p. 447 ( p.)ISBN: 80-214-3130-X.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Sensor Networks with IEEE 1451.1 Embedded Systems on Internet. In IEEE Proceedings AsiaSens 2005. Kuala Lumpur: IEEE Computer Society, 2005. p. 251 ( p.)ISBN: 0-7803-9371-6.
Detail

OČENÁŠEK, P. Evolutionary Approach in the Security Protocols Design. In Proceedings of the First European Conference on Computer Network Defence. University of Glamorgan: Springer Verlag, 2005. p. 147-156. ISBN: 1-84628-311-6.
Detail

DVOŘÁK, V. Reconfigurability of the Interconnect Architecture for Chip Multiprocessors. In Proceedigns of the 4th International Symposium on Information and Communication Technologies. ACM International Conference Proceedings Series. Dublin: Computer Science Press, 2005. p. 136-141. ISBN: 0-9544145-6-X.
Detail

OČENÁŠEK, P. The Security Protocol Design Using Genetic Algorithms Paradigms. In Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2005. p. 576-580. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

JAROŠ, J., DVOŘÁK, V. Speeding-up OAS and AAS Communication in Networking System on Chips. In Proc. of 8th IEEE Workshop on Design and Diagnostic of Electronic Circuits and Systems. Sopron: University of West Hungary, 2005. p. 206 ( p.)ISBN: 9639364487.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. An Approach to the Design of Networked Embedded Systems. In Proceedings of the 16th IFAC WORLD CONGRESS, 2005. Programmable devices and systems. Kidlington, Oxford: Elsevier Science, 2005. p. 2223 ( p.)ISBN: 0-08-045108-X. ISSN: 1474-6670.
Detail

DVOŘÁK, V. Scheduling Collective Communications on Wormhole Fat Cubes. In Proc. of the 17th International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2005. p. 27-34. ISBN: 0-7695-2446-X.
Detail

KOBLIHA, M., SCHWARZ, J., OČENÁŠEK, J. Bayesian Optimization Algorithm in Dynamic Environment. In Mendel 2005 11th Internacional Conference on Soft Computing. Brno, CZ: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2005. p. 15-20. ISBN: 80-214-2961-5.
Detail

ŠVÉDA, M. REUSE OF FORMAL SPECIFICATIONS IN EMBEDDED SYSTEMS DESIGN. In Proceedings of IFAC Workshop on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2006. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2006. p. 78-83. ISBN: 80-214-3130-X.
Detail

RYŠAVÝ, O.; ŠČUGLÍK, F.; ŠVÉDA, M. Designing Algorithm-oriented Generic Library on .NET Framework. In Proceedings of the 13th IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems ECBS 2006. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2006. p. 159-163. ISBN: 0-7695-2546-6.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. Modal Logics Used for Authentication Protocols Analysis: Survey and Comparison. In Proceedings of the 7th International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2006. p. 401-404. ISBN: 80-248-1066-2.
Detail

OČENÁŠEK, P. Security Protocols: Analysis and Design. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vienna: TU Vienna, 2006. p. 51-52. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

TRCHALÍK, R.; OČENÁŠEK, P. Metrics in Workflow Systems. In Proceedings of the 7th International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2006. p. 569-572. ISBN: 80-248-1066-2.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. The Use of Modal Logics in the Security Protocols Analysis. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2006. p. 395-399. ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

TRCHALÍK, R.; OČENÁŠEK, P. Zigbee Gateways. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2006. p. 410-414. ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

OČENÁŠEK, P.; OČENÁŠEK, J. Designing Secure Communications Using Evolutionary Approach. In Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2006. Seattle, WA: Association for Computing Machinery, 2006. p. 1-0.
Detail

OČENÁŠEK, P.; ŠVÉDA, M. An Approach to Automated Design of Security Protocols. In Proceedings of the International Conference on Networking (ICN 2006). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006. p. 192-0. ISBN: 0-7695-2552-0.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R.; OČENÁŠEK, P. Local Time Specifications of Networked Embedded Systems. In Proceedings of the International Conference on Systems (ICONS 2006). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006. p. 120-0. ISBN: 0-7695-2552-0.
Detail

OHLÍDAL, M.; JAROŠ, J.; DVOŘÁK, V. Performance of Collective Communications on Interconnection Networks with Fat nodes and Edges. In Proceedings of the Fifth International Conference on Networking ICN 2006. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006. p. 619-624. ISBN: 0-7695-2570-9.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. Tracing Authentication Protocols Behavior: A Case Study. In MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: Faculty of Information Technology BUT, 2006. p. 166-173. ISBN: 80-214-3287-X.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. Fault Maintenance in Embedded Systems Applications. In Proceedings of the Third International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2006). Setúbal: IEEE Computer Society, 2006. p. 183-186. ISBN: 972-8865-59-7.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. INTERNET-BASED EMBEDDED SYSTEM ARCHITECTURES -- End-User Development Support for Embedded System Applications. In Proceedings of the IEEE International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE 2006), 2006. Setúbal: IEEE Computer Society, 2006. p. 63-68. ISBN: 972-8865-62-7.
Detail

ŠVÉDA, M.; TRCHALÍK, R. Smart Sensor Networking with ZigBee and Internet. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing (ANNIIP 2006). Setúbal: University of Pierre and Marie Curie, 2006. p. 64-71. ISBN: 972-8865-68-6.
Detail

OČENÁŠEK, P. Automatic Design of Security Protocols. In Počítačové architektúry & diagnostika 2006. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2006. p. 49-54. ISBN: 80-969202-2-7.
Detail

TRCHALÍK, R.; ŠVÉDA, M. Sensor Networking through Intranet and ZigBee. In Proceedings IMAPS CS International Conference EDS'06. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 217-221. ISBN: 80-214-3246-2.
Detail

JAROŠ, J.; OHLÍDAL, M.; DVOŘÁK, V. Complexity of Collective Communications on NoCs. In Proc. of 5th International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering. Los Alamitos, CA 90720-1314: IEEE Computer Society, 2006. p. 127-132. ISBN: 0-7695-2554-7.
Detail

TRCHALÍK, R. Design IEEE 802.15.4 ZigBee sítě. In Počítačové architektúry & diagnostika 2006. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2006. s. 107-112. ISBN: 80-969202-2-7.
Detail

OČENÁŠEK, P. Automatic System for Making Web Content Accessible for Visually Impaired Users. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Computer Science. Puerto De La Cruz: 2006. p. 430-433. ISBN: 960-8457-57-2.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. On the Implementation of Metrics in the Workflow System. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Computer Science. Puerto De La Cruz: World Scientific and Engineering Academy, 2006. p. 329-331. ISBN: 960-8457-57-2.
Detail

ŠVÉDA, M.; TRCHALÍK, R. Safety and Security-driven Design of Networked Embedded Systems. In Proceedings 10th EUROMICRO Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools. Lübeck: IEEE Computer Society, 2007. p. 420-423. ISBN: 0-7695-2978-X.
Detail

TRCHALÍK, R.; ŠVÉDA, M. Sensor Networking through Intranet and ZigBee. In EDS '07 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

OČENÁŠEK, P. Wardriving: Detecting, Attacking, Securing. In Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: The University of Technology Košice, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8073-805-1.
Detail

TRCHALÍK, R.; OČENÁŠEK, P. Addressing and Routing in Sensor Networks. In Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: The University of Technology Košice, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8073-805-1.
Detail

ŠVÉDA, M. End-User Development Framework for Embedded System Applications. In Engineering of Computer-Based Systems, 2007. Tucson, Arizona: IEEE Computer Society, 2007. p. 186-192. ISBN: 0-7695-2772-8.
Detail

OČENÁŠEK, P.; ŠIMEK, V. Determining Location of Target Within the Indoor Location System. In Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science: Volume III. Wroclaw: 2007. p. 168-176. ISBN: 978-83-7493-341-4.
Detail

OČENÁŠEK, P. Analysis of the Network Communication With OPNET. In Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science: Volume II. Wroclaw: 2007. p. 312-317. ISBN: 978-83-7493-340-7.
Detail

DVOŘÁK, V.; JAROŠ, J.; OHLÍDAL, M. Optimum Topology-Aware Scheduling of Collective Communications. In Proceedings of The Sixth International Conference on Networking. New York: IEEE Computer Society, 2007. p. 1-6. ISBN: 0-7695-2805-8.
Detail

DVOŘÁK, V. Space-Time Trade-offs in SW Evaluation of Boolean Functions. In Proceedings of The Second International Conference on Systems. New York: IEEE Computer Society, 2007. p. 344-349. ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. Dependability-driven Embedded Systems Networking. In Proceedings of The Sixth International Conference on Networking. New York: IEEE Computer Society, 2007. p. 483-488. ISBN: 0-7695-2805-8.
Detail

ŠVÉDA, M.; TRCHALÍK, R. ZigBee-to-Internet Interconnection Architectures. In Proceedings of the Second International Workshop on Mobile Communications and Learning MCL 2007. Saint Luce, Martinique: IEEE Computer Society, 2007. p. 355-360. ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. Reasoning About Security Protocols in the ZigBee Standard. In Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: The University of Technology Košice, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8073-805-1.
Detail

ŠVÉDA, M.; RYŠAVÝ, O. Industrial Application Development using Case-based Reasoning. In Proceedings of International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing. Angers: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007. p. 64-70. ISBN: 972-8865-86-4.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R.; RYŠAVÝ, O. Pattern-Driven Reuse of Embedded Control Design. In Proceedings of Fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Angers: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007. p. 152-159. ISBN: 972-8865-84-8.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. SPECIFICATION-DRIVEN DESIGN OF EMBEDDED SYSTEMS - Design Support for Networked Embedded Software Applications. In Proceedings of the International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE 2007, ICE-B). Barcelona: IEEE Computer Society, 2007. p. 23-30. ISBN: 978-989-8111-11-1.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. Towards a Unified Security/Safety Framework - A Design Approach to Embedded System Applications. In Proceedings of the International Conference on Software and Data Technologies (ICSOFT 2007). Barcelona: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007. p. 345-350. ISBN: 978-989-8111-06-7.
Detail

OČENÁŠEK, P. On the Design of Protocols in Electronic Commerce. In MIC 2007 Conference Proceedings. Portorož: 2007. p. 1-6. ISBN: 978-961-6573-88-7.
Detail

OČENÁŠEK, P. Tools for Analysis and Simulation of Protocol Communication. In EDS '07 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 87-91. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

JAROŠ, J., OHLÍDAL, M., DVOŘÁK, V. Evolutionary Design of Group Communication Schedules for Interconnection Networks. In Proceedings of the 20th International Symposium Computer and Information Sciences - ISCIS 2005. Lecture Notes in Computer Science 3733. Berlin: Springer Verlag, 2005. p. 472-481. ISBN: 978-3-540-29414-6.
Detail

KUTÁLEK, V., DVOŘÁK, V. On Complexity of Collective Communications on a Fat Cube Topology. Journal of Universal Computer Science, 2005, vol. 11, no. 6, p. 944-961. ISSN: 0948-6968.
Detail

OČENÁŠEK, P. Automatic System for Making Web Content Accessible for Visually Impaired Users. WSEAS Transactions on Computers Research, 2006, vol. 1, no. 2, p. 325-328. ISSN: 1991-8755.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. On the Implementation of Metrics in the Workflow System. WSEAS Transactions on Computers Research, 2006, vol. 1, no. 2, p. 360-362. ISSN: 1991-8755.
Detail

DVOŘÁK, V. LUT Cascade-Based Architectures for High Productivity Embedded Systems. International Review on Computers and Software, 2007, vol. 2, no. 4, p. 357-365. ISSN: 1828-600X.
Detail

DVOŘÁK, V. Efficient Evaluation of Multiple-Output Boolean Functions in Embedded Software or Firmware. Journal of Software, 2007, vol. 2, no. 5, p. 52-63. ISSN: 1796-217X.
Detail

OČENÁŠEK, P., TOUFAROVÁ, J. Zpřístupnění obsahu Internetu zrakově handicapovaným uživatelům. INFORUM 2005: 11. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1801-2213.
Detail

ŠVÉDA, M., BENEŠ, P., VRBA, R., ZEZULKA, F. Introduction to Industrial Sensor Networking. In Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems. Boca Raton, Florida: CRC Press LLC, 2005. p. 10-24. ISBN: 0-8493-1968-4.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Embedded Systems with IEEE 1451.1 on Internet. In Enabling Technologies for the New Knowledge Society. Cairo: IEEE Computer Society, 2005. p. 539-550. ISBN: 0-7803-9270-1.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Safe and secure networks of microelectronic systems. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2006.
Detail

OČENÁŠEK, P. Evolutionary Approach in the Security Protocols Design [PhD abstract]. Brno: 2005.
Detail

FUJCIK, L.; VRBA, R.; ŠVÉDA, M. A 16-Bit Switched-Capacitor Sigma-Delta Modulator Matlab Model Exploiting Two-Step Quantization Process. In Proceedings of the Third International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2006). Setúbal: IEEE Computer Society, 2006. p. 142-147. ISBN: 972-8865-59-7.
Detail

PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; VRBA, R.; ŠVÉDA, M. Smart Differential Pressure Sensor. In Proceedings ICINCO 2007: Signal Processing, Systems Modelling and Control. Angers: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007. p. 244-248. ISBN: 978-972-886584-9.
Detail

Hana Kubatova, Petr Fiser, Zdenek Pliva, Pavel Kubalik, Jiri Skvor: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and systems (DDECS'06). Praha (18.04.2006)
Detail