Detail projektu

Obrazová rekonstrukce trojrozměrných objektů metodami holografické konfokální mikroskopie

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2006

O projektu

Konfokální mikroskopie poskytuje hloubkově diskriminované zobrazení trojrozměrného objektu ve formě optických řezů. Zpracováním sady optických řezů lze do jisté míry rekonstruovat trojrozměrné uspořádání objektu, to je profil povrchu neprůhlednýchobjektů či rozložení komplexního indexu lomu v objemu průhledných objektů. Holografická konfokální mikroskopie rozvíjená na pracovišti navrhovatele rovněž umožňuje hloubkově diskriminované zobrazení. Avšak společně s intenzitním zobrazením, které jeobvyklé v ko nvenční mikroskopii, je vytvářeno také zobrazení fázové. Obrazová informace z holografického mikroskopu je tedy úplnější. V projektu navrhujeme doplnit metody rekonstrukce trojrozměrných objektů využívající intenzitní složky zobrazení avyvinout metody sp ecifické pro holografickou mikroskopii, které budou využívat také složky fázové. Předpokládáme, že rekonstrukce objektů může být tímto způsobem podstatně zpřesněna.

Označení

GA202/04/1410

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2004 - 31.12.2006)

Útvary

Ústav fyzikálního inženýrství
- příjemce (01.01.2004 - 31.12.2006)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2004-01-01 - 2006-12-31)

Výsledky

CHMELÍK, R.; KOLMAN, P.; LOVICAR, L.; SUCHOMEL, F. Transmission Holographic Microscope - Image Characteristics. In 14th Slovak-Czech-Polish Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary optics. Proceedings of SPIE. Bellingham, USA: SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2005. p. 59450V-1 (59450V-6 p.)ISBN: 0-8194-5951-8.
Detail

CHMELÍK, R.; LOVICAR, L.; KOLMAN, P.; SPOUSTA, J.; FORET, Z. Polychromatic coherent transfer function for a low-coherence interference microscope with achromatic fringes. In Focus on Microscopy 2005 - Jena, Germany. March 20-23, 2005. Appendix to the abstract book. Jena, Germany: 2005. p. 120-120.
Detail

LOVICAR, L.; CHMELÍK, R.; KOMRSKA, J.; MATOUŠKOVÁ, V.; KOLMAN, P.; FORET, Z. Some factors that affect the surface measurement accuracy of a low-coherence interference microscope. In 15th Czech-Polish-Slovak Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Proceedings of SPIE. Bellingham, USA: SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2007. p. 660913 ( p.)ISBN: 978-08-1946-748-5.
Detail

KOLMAN, P.; UHLÍŘOVÁ, H.; CHMELÍK, R.; VESELÝ, P.; LOVICAR, L.; FORET, Z. In vitro dynamic observations in a low-coherence holographic microscope. In Proceedings SPIE. Proceedings of SPIE. Czech & Slovak Soc Photon, Tech Univ Liberec, Fac Mech Engn, Agcy Act M, SPIE Czech & Slovak Chapter, Palacky Univ, Fac: Miler, M; Senderakova, D; Hrabovsky, M, 2007. p. M6090 (M6090 p.)ISBN: 9780819467485. ISSN: 0277-786X.
Detail

CHMELÍK, R., KOLMAN, P. Transmisní holografický mikroskop pro polychromatické světlo: návrh optické soustavy a vlastnosti zobrazení. Jemná mechanika a optika, 2004, roč. 49, č. 9, s. 248 ( s.)ISSN: 0447-6441.
Detail

CHMELÍK, R. Three-dimensional scalar imaging in high-aperture low-coherence interference and holographic microscopes. Journal of Modern Optics, 2006, vol. 53, no. 18, p. 2673-2689. ISSN: 0950-0340.
Detail

CHMELÍK, R.; KOLMAN, P.; LOVICAR, L. Abstract of papers presented at Cytokinematics 2004 Sep 5-7 in Hradec Kralove, Czech Republic: Transmission holographic microscope. Proceedings of the Royal Microscopical Society, 2005, vol. 40, no. 1, p. 33-42. ISSN: 0035-9017.
Detail

CHMELÍK, R.; KOLMAN, P.: THM Pecka; Digitální holografický mikroskop pro procházejcí světlo s nízkou koherencí. A2/212. (funkční vzorek)
Detail

CHMELÍK, R.; KOLMAN, P.; LOVICAR, L.: Dělič 150; Difrakční dělič svazku pro holografický mikroskop s dvěma mřížkami. A2/212. (funkční vzorek)
Detail

LOVICAR, L., KOLMAN, P., CHMELÍK, R.: Focus on Microscopy 2005. Jena (20.03.2005)
Detail