Detail projektu

Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.2004

O projektu

Zkoumání komplexních a vágně definovaných systémů je v centru zájmu nejen přírodních a technických, ale i společenských věd. Pochopit chování a jevy ve složitých vícedimenzionálních systémech vyžaduje mezioborový přístup. Proto je cílem záměru přístupovat ke zkoumání komplexních systémů z mnoha stran: numerickou simulací, využitím nových statistických metod, kvalitativním modelováním. Konkrétní oblasti zkoumání: Fuzzy modely veličin, systémů a procesů s dominující neurčitostí kvantitativních a kvalitativních dat. Stochastické a příbuzné modely veličin a procesů s převládajícím náhodným charakterem. Optimalizační metody a modely stochastického programování založené na scénářích. Neuronové sítě pro popis složitých a vágních dynamických systémů. Kvalitativní modelování a analýza "common sense". Teoretické studium silně nelineárních komplexních systému a jejich simulace.

Popis anglicky
Research of complex and vaguely defined systems is in the centre of interest of natural and social scientists as well as social engineers. The multidisciplinary approach is necessary to grasp the behaviour patterns and phenomena in complex multidimensional systems. Therefore the research design aims to find common aspects of various approaches to the study of vague systems: numerical simulation, use of new statistical methods, qualitative modelling. The research focussed on the following particular areas:Fuzzy models of quantities, systems and processes with dominating vagueness of quantitative and qualitative data. Stochastic and similar models of quantities and processes with predominant random nature. Scenario-based optimization methods and models of stochastic programming. Neural networks used to describe complex and vague dynamic systems. Qualitative modelling and Common Sense analysis. Theoretical study of strongly non-linear complex systems and their simulation.

Označení

MSM 261100009

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.1999 - 31.12.2004)
Fakulta strojního inženýrství
- spolupříjemce (01.01.1999 - 31.12.2004)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)

- částečně financující (2000-01-01 - 2004-12-31)

Výsledky

ŠEDA, M., DVOŘÁK, J. Fuzzy Approaches to Flow Shop Scheduling. In MOSIS '99. 33rd Spring International Conference Modeling an. Rožnov pod Radhoštěm, ČR: VŠB - TU Ostrava, 1999. p. 107-114. ISBN: 80-85988-3.
Detail

ŠEDA, M., DVOŘÁK, J., BURDA, J. Scheduling Job Shops Using Genetic Algorithms and Local Search Framework. In Mendel '99. 5th International Conference on Soft Computing. Brno, ČR: VUT FSI ÚAI, 1999. p. 131-138. ISBN: 80-214-1131-7.
Detail

ŠEDA, M. Solving Steiner Tree Problem Using Local Search Methods. In Telecommunications and Signal processing - TST'99. 22nd Inte. Brno, ČR: UTKO FEI VUT, EES, 1999. p. 102-105. ISBN: 80-214-1154-6.
Detail

ŠEDA, M., DVOŘÁK, J. Stochastic Heuristic Techniques for Scheduling Job Shops. In Process Control '99. 12th Conference. Proceedings Volume 1. Tatranske Matliare, Slovak Republic: Slovak University of Technology, Bratislava, 1999. p. 207-211. ISBN: 80-227-1228-0.
Detail

DVOŘÁK, J., ŠEDA, M., MAJER, P. Flow Shop Scheduling with Fuzzy Due Dates and Fuzzy Processing Times. In Mendel '99. 5th International Conference on Soft Computing. Brno, ČR: VUT FSI ÚAI, 1999. p. 228 ( p.)ISBN: 80-214-1131-7.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Fuzzy Reliability - Characteristics and Models. In MENDEL '99 - 5th International Conference on Soft Computing. Brno, Czech Republic: VUT Brno, 1999. p. 260-265. ISBN: 80-214-1131-7.
Detail

KLAPKA, J., PIŇOS, P. Decision Support System for Multicriterial Project Selection. In Proceedings of the 15th Triennial Conference IFORS’99. Beijing, China: IFORS, 1998. p. 160 ( p.)
Detail

DVOŘÁK, J., MAJER, P. Application of Genetic Algorithms to Scheduling and Lot Sizing in a Flow Shop. In 6th International Conference on Soft Computing MENDEL 2000. Brno, Czech Republic: PC-DIR Brno, 2000. p. 45 ( p.)ISBN: 80-214-1609-2.
Detail

DVOŘÁK, J., MAJER, P. Fuzzy Due Dates and Fuzzy Processing Times in Flow Shop Scheduling. In East West Fuzzy Colloquium 2000, 8th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau, Germany: University of Applied Sciences Zittau/Gorlitz, 2000. p. 268 ( p.)ISBN: 3-00-006723-X.
Detail

DVOŘÁK, J., ELIÁŠ, R. Fuzzy Logic for Retrieval in Case-Based Reasoning. In 3rd Workshop Information Systems Modelling ISM 2000 (Part of the 34th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2000). Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic: MARQ Ostrava, 2000. p. 103 ( p.)ISBN: 80-85988-45-3.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Fuzzy Probability and its Properties. In 6th International Conference on Soft Computing MENDEL 2000. BUT FME IACS, Brno: PC-DIR, Brno, 2000. p. 262-266. ISBN: 80-214-1609-2.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Properties of a Certain Class of Fuzzy Numbers. In East West Fuzzy Colloquium 2000. Zittau, Germany: IPM Hochschule Zittau, 2000. p. 42-51. ISBN: 3-00-006723-X.
Detail

KLAPKA, J., PIŇOS, P. Synergistic Effects and Hierarchical Dependencies in Multicriterial Projects Selection. In Mendel 2000, 6th International Conference on Soft Computing. Evolutionary Computation, Genetic Programming, Fuzzy Logic, Rough Sets, Neural Networks, Fractals, Bayesian Methods. Brno, Czech Republic: Technical University of Brno, 2000. p. 401 ( p.)ISBN: 80-214-1609-2.
Detail

KLAPKA, J. Výzkum systémů na podporu rozhodování v projektovém řízení na Vysokém učení technickém v Brně. In Proceedings of International Scientific Conference of FME Session 4: Automation Control and Applied Informatics. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava. Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení., 2000. s. bude dopln ( s.)ISBN: 80-7078-798-8.
Detail

KLAPKA, J., PIŇOS, P. Decision Support System for Multicriterial R&D and Information System Projects Selection. In EURO XVII, 17th European Conference on Operational Research. Budapest, Hungary: European Operational Research Society, 2000. p. 107 ( p.)
Detail

ŠEDA, M. Fuzzy Extensions of Functional Dependencies in Relational Databases. In East West Fuzzy Colloquium. Zittau, Germany: University of Applied Sciences Zittau/Gorlitz, 2000. p. 251 ( p.)ISBN: 3-00-006723-X.
Detail

ŠEDA, M. Fuzzy Functional Dependencies in Relational Databases. In 3rd Workshop Information Systems Modelling ISM 2000 (Part of the 34th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2000). Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic: MARQ Ostrava, 2000. p. 63-68. ISBN: 80-85988-45-3.
Detail

ŠEDA, M. Heuristics for Steiner Tree Problem in the Euclidean Plane. In XXIInd International Colloquium Advanced Simulation of Systems ASIS 2000. Sv. Hostýn - Bystřice pod Hostýnem: MARQ Ostrava, 2000. p. 91-96. ISBN: 80-85988-51-8.
Detail

ŠEDA, M., LEBIŠ, Z. Heuristic Approaches for Rectilinear Steiner Tree Problem. In 6th International Conference on Soft Computing MENDEL 2000. Brno, Czech Republic: PC-DIR Brno, 2000. s. 151-156. ISBN: 80-214-1609-2.
Detail

ŠEDA, M. Metaheuristics for Distributed File and Task Placement Problem. In International Scientific Conference of FME (Session 4: Automation Control and Applied Informatics). Ostrava, Czech Republic: VŠB TU Ostrava, 2000. s. 36/1 ( s.)ISBN: 80-7078-798-8.
Detail

ROUPEC, J.; POPELA, P.; OŠMERA, P. Optimizing GA Lifetime Parameters analyzing Error Probability Estimates. In The 6th International Conference on Soft Computing MENDEL 2000. Brno, Czech Republic: PC-DIR, 2001. p. 139 ( p.)ISBN: 80-214-1609-2.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Picture Processing by Using Fourier Descriptors Method. In Process Control '01. Slovakia: TU Košice, 2001. p. 83/1 (83/4 p.)ISBN: 80-227-1542-5.
Detail

MARTIŠEK, D. Detection and Correction of Defective Pixel Clusters by Means of Nonlinear Regression. In Digital Image Processing. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 1996. p. 10 ( p.)
Detail

MARTIŠEK, D. Inverse mapping and its use for 3-D data visualisation, Proceedings. In Proceedings: The 4th Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Nonlinear Systems. Brno: CSAM Brno, 2000. p. 28 ( p.)
Detail

MARTIŠEK, D., MIKULÁŠEK, K. Inverse mapping and its use for 3-D data visualisation, Paper. In Papers: The 4th Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Nonlinear Systems. Brno: CSAM Brno, 2001. p. 60 ( p.)
Detail

MARTIŠEK, D. Dimenze množin z hlediska teorie míry. In Sborník XIV mezinárodního vědeckého kolokvia o řízení osvojovacího procesu zaměřeného na problémy modelování a simulace. Vyškov: VŠPV Vyškov, 2001. s. 221 ( s.)
Detail

KLAPKA, J. Numerical Stability of Dynamic Programming. In MENDEL 2001, 7th International Conference of Soft Computing. Evolutionary Computation, Genetic Programming, Fuzzy Logic, Rough Sets, Neural Networks, Fractals, Bayesian Methods. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineeing., 2001. p. 228 ( p.)ISBN: 80-214-1894-X.
Detail

KLAPKA, J. Some Decision Support Systems for Project Management. In EURO 2001, the European Operational Research Conference Rotterdam. Rotterdam, The Netherlands: Association of European Operational Research Societies, 2001. p. 74 ( p.)
Detail

KLAPKA, J. On some Ethic Aspects of Operations Research. In EURO 2001, The European Operational Research Conference. Rotterdam, The Netherlands: Association of European Operational Research Societies., 2001. p. 117 ( p.)
Detail

KLAPKA, J. Metoda efektivního gradientu a synergické efekty v projektovém řízení. In Moderní matematické metody v inženýrství. Dolní Lomná u Jablunkova: Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava; Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 109 ( s.)ISBN: 80-248-0013-6.
Detail

DVOŘÁK, J. Lot Streaming in Job Shop Scheduling. In Proceedings of the XXVI. Seminar ASR’2001 Instruments and Control. VŠB - TU Ostrava. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2001. p. 13/1 ( p.)ISBN: 80-7078-890-9.
Detail

BEDNÁŘ, J. THE TEORETICAL PROPERTIES OF FUZZY METRICS IN FUZZY SEARCHING ON A FUZZY DATABASE. In 9th Zittau Fuzzy Colloquium 2001. Zittau: HOCHSCHULE Zittau/Gorlitz, 2001. p. 9 ( p.)ISBN: 3-9808089-0-4.
Detail

BEDNÁŘ, J. THE FUZZY SEARCHING ON THE BASES OF FUZZY METRICS IN FUZZY DATABASE SYSTEMS. In Mendel 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 306 ( p.)ISBN: 80-214-1894-X.
Detail

BEDNÁŘ, J. Fuzzy metriky a jejich užití při vyhledávání ve fuzzy databázích. In Sborník přednášek k 6. ročníku konference Inteligentní systémy pro praxy. Ostrava: AD&M, 2001. s. 247 ( s.)ISBN: 80-238-7812-3.
Detail

DVOŘÁK, J., MARTINEK, V., PALÍNEK, K. Solving General Dynamic Lot Sizing Problem by Means of Stochastic Heuristic Methods. In Proceedings of the 13th International Conference on PROCESS CONTROL ‘01. Bratislava: Slovak University of Technology Bratislava, 2001. p. 86/1 ( p.)ISBN: 80-227-1542-5.
Detail

DVOŘÁK, J., HODÁL, J. Similarity Measures in Case-Based Reasoning. In Proceedings of the 9th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: Hochschule Zittau/Gorlitz, 2001. p. 21 ( p.)ISBN: 3-9808089-0-4.
Detail

ŠTARHA, P.; HÁJEK, D.; KARÁSKOVÁ, J.; KOLÁŘ, P.; DRUCKMÜLLER, M.; VLKOVÁ, E.; SOUČEK, P. The Identification of Capillary Endings in Proliferative Rethinopathy. In Computer Assisted Fundus Image Analysis. Internet: Internet, 2000. p. 16-19.
Detail

MACUR, J. Elektronický podpis – přání a skutečnost. In Informatika ve stavebnictví. Praha: ČVUT, 2000. s. 72 ( s.)ISBN: 80-85-82548-1.
Detail

MARTIŠEK, D. K některých chybám a omylům počítačových grafiků. In 2. konference o matematice a fyzice na VŠT. Brno: Va Brno, 2001. s. 74 ( s.)
Detail

FICKER, T., MACUR, J., FILIP, S., KLIMENT, M. New principle for digital acquisition of microdischarge pulses. In Nové trendy ve fyzice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. p. 252 ( p.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Statistical Properties of Discrete Probability Distributions with Maximum Entropy. In Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Univesitatis Masarykinae Brunensis. Mathematica 9. Summer School DATASTAT 99. Proceedings. Masaryk University, Brno: Masaryk University Brno, 2001. p. 21 ( p.)ISBN: 80-210-2544-1.
Detail

KARPÍŠEK, Z., JURÁK, P. Modelling of Probability Distribution with Maximum Entropy. In MENDEL ´01. 7th International Conference on Soft Computing. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Brno: 2001. p. 232 ( p.)ISBN: 80-214-1894-X.
Detail

KARPÍŠEK, Z., TOMAŇOVÁ, R. Nehomogenní Markovovy řetězce v jakosti. In Celostátní seminář Analýza dat pro jakost v měření a technologii. TriloByte, Pardubice: 2001. s. 52 ( s.)ISBN: 80-238-7359-8.
Detail

KARPÍŠEK, Z., KROPÁČ, J., RŮŽEK, T., TOMAŇOVÁ, R. Aplikace homogenních Markovových řetězců při popisu úspěšnosti studia na VŠ. In Celostátní seminář Analýza dat pro jakost v měření a technologii. TriloByte, Pardubice: 2001. s. 41 ( s.)ISBN: 80-238-7359-8.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Modelování spolehlivosti z přesných i nepřesných dat. In Celostátní seminář Analýza dat v měření a technologii. TriloByte, Pardubice: 2001. s. 27 ( s.)ISBN: 80-238-7359-8.
Detail

KARPÍŠEK, Z., JELÍNEK, P., DOSTÁL, P. Určení spolehlivosti systému pomocí jedné věty z teorie grafů. In Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. VŠB-TU Ostrava: JČMF, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 91 ( s.)ISBN: 80-248-0013-6.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Fuzzy Probability Distribution - Characteristics and Models. In PROCEEDINGS 9th Zittau Fuzzy Colloquium 2001. University of Applied Sciences, Zittau/Görlitz: 2001. p. 36 ( p.)ISBN: 3-9808089-0-4.
Detail

KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. FUZZY-NEURAL NETWORK BASED SHORT-TERM SEASONAL AND AVERAGE LOAD FORECASTING. In 4th International Conference on Prediction and Nonlinear Dynamics, Nostradamus Prediction Conference. Zlín: n, 2001. p. 13 ( p.)ISBN: 80-7318-030-8.
Detail

ŽÁK, L. Zobecnění fuzzy shlukování pro fuzzy objekty. In FUZZI LOGIKA, NEURONOVÉ SÍTĚ A PRAVIDLOVÉ EXPERTNÍ SYSTÉMY Inteligentní systémy pro praxi. Luhačovice: n, 2000. s. 333 ( s.)ISBN: 80-238-6140-9.
Detail

ŽÁK, L. Fuzzy Objects and Fuzzy Clustering. In 8th Zittau Fuzzy Colloquium 2000. Zittau: IPM Hochschole - Zittau, 2000. p. 333 ( p.)ISBN: 3-00-006723-X.
Detail

ŽÁK, L. Clustering of Fuzzy Objects 2. In MENDEL 2000. Brno: FSI VUT, 2000. p. 303 ( p.)ISBN: 80-214-1609-2.
Detail

KARPÍŠEK, Z., TOMAŇOVÁ, R. Markovovy řetězce pro řízení jakosti. In Celostátní seminář Analýza dat pro jakost v měření a technologii. TriloByte, Pardubice: 2001. s. 128 ( s.)ISBN: 80-238-8293-7.
Detail

KARPÍŠEK, Z., JELÍNEK, P. Stochastické metody analýzy spolehlivosti. In Celostátní seminář Analýza dat pro jakost v měření a v technologii. Trilobyte, Pardubice: 2001. s. 109 ( s.)ISBN: 80-238-8293-7.
Detail

NOVOTNÝ, J. O hrubých množinách. In Sborník. Vyškov: VVPV, 2001. s. 261-263. ISBN: 80-7231-071-2.
Detail

ŽÁK, L. Fuzzy shlukování. In Fuzzy logika - od metodiky k aplikacím. Hrubá Skála: AD&M, 1998. s. 81 ( s.)ISBN: 80-238-4743-0.
Detail

ŽÁK, L. Shlukování fuzzy objektů. In Fuzzy logika , neuronové sítě a expertní systémy. Hrubá Skála: AD&M, 1999. s. 51 ( s.)ISBN: 80-238-4743-0.
Detail

ŽÁK, L. Clustering of Fuzzy Objects 1. In Mendel 99. Brno: VUT FSI, 1999. p. 310 ( p.)ISBN: 80-214-1131-7.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Image Processing Using Neural Network. In Proceedings of the Conference TSP 2001. UTKO VUT Brno: Foerster, 2001. p. 22-27. ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

BEDNÁŘ, J. One of Possible Fuzzifications of Metric Spaces. In Proceedings of the 8th International Conference on Soft Computing MENDEL 2002. Brno: VUT v Brně, 2002. p. 298 ( p.)ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

MACUR, J. Virtuální atraktory v nelineárním dynamickém systému. In Problémy modelování. Ostrava: Fakulta stavební VŠB Ostrava, 2002. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-2017-0.
Detail

BLÁHA, P. System for Observing and Monitoring Deviations Between Scheduled and Actual State of A Project. In EURO 2001, the European Operational Research Conference Abstracts. Rotterdam, The Netherlands: Association of European Operational Research Societies., 2001. p. 74 ( p.)
Detail

MATOUŠEK, R. Realisation of Fuzzy-Adaptive Genetic Algorithms in a MATLAB Environment. In Matlab 2001. Praha: Humusoft, Praha, 2001. p. 242 ( p.)ISBN: 80-7080-446-7.
Detail

MATOUŠEK, R. Charakteristiky genetických algoritmů a fuzzy adaptivní genetický algoritmus. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2001. s. 241 ( s.)ISBN: 80-238-7812-3.
Detail

ROUPEC, J. A Statistical Approach to Comparison of Genetic Algorithms. In MENDEL 2002, 8th International Conference on Soft Computing. Brno, Czech Republic: 2002. p. 147-152. ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

POPELA, P., ROUPEC, J., OŠMERA, P., MATOUŠEK, R. The Formal Stochastic Framework for Comparison of Genetic Algorithms. In The 2002 IEEE World Congress on Computational Intelligence. Honolulu, Hawaii, USA: IEEE, 2002. p. 576 ( p.)ISBN: 0-7803-7281-6.
Detail

DVOŘÁK, J. Criteria for Fuzzy Scheduling. In MENDEL 2001. 7th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2001. p. 319 ( p.)ISBN: 80-214-1894-X.
Detail

DVOŘÁK, J. Rozvrhování výroby při použití dopravních dávek. In Sborník přednášek 10. ročníku semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 51 ( s.)ISBN: 80-248-0013-6.
Detail

HODÁL, J., DVOŘÁK, J. Podobnostní míry v případovém usuzování. In Sborník přednášek k 6. ročníku konference Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava - Poruba: AD&M, konferenční servis, 2001. s. 227 ( s.)ISBN: 80-238-7812-3.
Detail

MARTINEK, V., DVOŘÁK, J., PALÍNEK, K. Řešení obecného problému dynamických výrobních dávek pomocí stochastických heuristických metod. In Sborník přednášek k 6. ročníku konference Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava - Poruba: AD&M, konzultační servis, 2001. s. 139 ( s.)ISBN: 80-238-7812-3.
Detail

HODÁL, J. Heuristické grafické metody hledání globálních extrémů. In Proceedings of the XXVI. Seminar ASR’2001 Instruments and Control. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 26/1 ( s.)ISBN: 80-7078-890-9.
Detail

MARTINEK, V. Aplikace simulačních metod ve spolehlivosti. In Proceedings of the XXVI. Seminar ASR’2001 Instruments and Control. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 40/1 ( s.)ISBN: 80-7078-890-9.
Detail

MAJER, P. Reprezentace problému rozvrhování zakázkové výroby disjunktivním grafem. In Proceedings of the XXVI. Seminar ASR’2001 Instruments and Control. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 39/1 ( s.)ISBN: 80-7078-890-9.
Detail

MAJER, P. Modelování neurčitostí v problémech rozvrhování výroby. In Proceedings of the XIIIrd International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems. Ostrava: Jan Štefan, MARQ, 2001. s. 91 ( s.)ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

Krejčí, A. - Rada, V. Logistické řetězce a selská logika v řízení - experimentální část. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava-Poruba: AD&M, konferenční servis, Urxova 470, Ostrava-Poruba, 2001. s. 163 ( s.)ISBN: 80-238-7812-3.
Detail

Krejčí, A. Netradiční metody modelování a řízení komplexních systémů. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava-Poruba: AD&M, konferenční servis, Urxova 470, Ostrava-Poruba, 2001. s. 187 ( s.)ISBN: 80-238-7812-3.
Detail

ŽÁK, L. Vaguely Defined Objects and Fuzzy Clustering. In 7th International Conference on Soft Computing. VUT FSI: VUT FSI, 2001. p. 311 ( p.)ISBN: 80-214-1894-X.
Detail

ŽÁK, L. Generalization of Fuzzy Clustering for Vaguely Defined Objects. In 9th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: n, 2001. p. 268 ( p.)ISBN: 3-9808089-0-4.
Detail

ŠEDA, M. Voronoiovy diagramy a Delaunayho triangulace. In Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství 3mi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 213 ( s.)ISBN: 80-248-0013-6.
Detail

ŠEDA, M. On Finding Minimal Networks. In Proceedings of the 4th Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Non-Linear Systems. Brno: CSAEM/JCE Brno, 2001. p. 28 ( p.)
Detail

ŠEDA, M. Stochastic Heuristic Methods for the Steiner Tree Problem in Graphs. In Abstracts of the European Operational Research Conference EURO 2001. Rotterdam: Netherlands Society for Operations Research, 2001. s. 74 ( s.)
Detail

KERŠNER, Z., KERŠNER, Z. a kol. ...a nejlepší je beton, který zmrzne. In Betonářské dny 2001. Sborník ke konferenci. Pardubice: Česká betonářská společnost, 2001. s. 228 ( s.)ISBN: 80-238-7595-7.
Detail

MACUR, J. Přechodové děje v nelineárním dynamickém systému. In Nové trendy ve fyzice. Brno: VUT Brno, 2001. s. 180 ( s.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

ŽÁK, L. Odhad vlivu počasí na odběr elektrické energie pomocí fuzzy regulátoru. In Inteligentní systémy pro praxi. Luhačovice: n, 2001. s. 81 ( s.)ISBN: 80-238-7812-3.
Detail

ŠEDA, M. A New Implementation of the Critical Path Method Using Lexicographical Ordering of Edges. In Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS '01. Ostrava: MARQ Ostrava, 2001. p. 333 ( p.)ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

ŠEDA, M. Voronoi Diagrams and their Applications. In Proceedings of the XXVIth Seminar ASR 2001 Instruments & Control. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. p. 65/1 ( p.)ISBN: 80-7078-890-9.
Detail

ŠEDA, M. Eppstein’s Proof of the Steiner Ratio for Rectilinear Steiner Trees is Mistaken and How to Correct it. In Proceedings of the 7th International Conference on Soft Computing MENDEL 2001. Brno: VUT FSI v Brně, 2001. p. 221 ( p.)ISBN: 80-214-1894-X.
Detail

ŠEDA, M. Computing Near-Optimal Solutions to the Network Steiner Tree Problem Using Approximate and Heuristic Techniques. In Proceedings of the 13th International Conference PROCESS CONTROL ‘01. Bratislava: KIRP CHTF STU Bratislava, 2001. p. 121/1 ( p.)ISBN: 80-227-1542-5.
Detail

ŠEDA, M. Solving the Shortest Path Problem on a Graph with Fuzzy Edge Lengths. In Proceedings of the 9th Fuzzy Colloquium. Zittau: Institut für Processtechnik, Processautomatisierung und Messtechnik Zittau/Görlitz, 2001. p. 247 ( p.)ISBN: 3-9808089-0-4.
Detail

ŠEDA, M., SMUTEK, D. Metaheuristics for the Graphical Steiner Tree Problem. In Proceedings of the 12th International DAAAM Symposium. Jena: Jena University of Applied Sciences, 2001. p. 431 ( p.)ISBN: 3-901509-19-4.
Detail

ŠEDA, M. Hledání nejkratší cesty v síti s neurčitým ohodnocením tras. In Sborník přednášek k 6. ročníku konference Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M Ostrava, 2001. s. 147 ( s.)ISBN: 80-238-7812-3.
Detail

ŠEDA, M., NEČAS, P. Insertion Heuristic for the Euclidean Steiner Tree Problem. In Proceedings of the XXIIIrd International Colloquium Advanced Simulation of Systems ASIS 2001. Ostrava: MARQ Ostrava, 2001. p. 71 ( p.)ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

ŠEDA, M. Návrh nové implementace metody CPM s časovou složitostí O(|V|+|H|+|H|log|H|). In Sborník referátů semináře DESP 2001 (DESign of Project). Brno: VUT FSI v Brně, 2001. s. 59 ( s.)ISBN: 80-214-1797-8.
Detail

KERŠNER, Z., SCHMID, P., STIBOR, M., KALTENBACHER, T. Charakteristická délka materiálů stěrek kontaktních zateplovacích systémů. In Křehký lom. Brno: Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky, 2001. s. 41 ( s.)
Detail

VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; BÍLEK, V. Fractal aspects of fracture of concrete. In Failures of Concrete Structures. Bratislava: EXPERTCENTRUM - JÁVOR, 2001. p. 17 ( p.)
Detail

TREMLOVÁ, B., ŠTARHA, P. DAS BILD-ANALYSE-SYSTEM UND IHRE ANWENDUNG FÜR LEBENSMITTELUNTERSUCHUNG. In 41. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene". Garmisch-Partenkirchen: Offset Kőhler KG - Kiesweg 23 - 35396 Giessen, 2001. s. 582 ( s.)ISBN: 3-930511-93-2.
Detail

DRUCKMÜLLER, M. Adaptive image processing in biology. In Cells III. III. České Budějovice: Kopp Publishing, 2001. p. 71 ( p.)ISBN: 80-7232-154-4.
Detail

RADA, V. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE A SELSKÁ LOGIKA V ŘÍZENÍ - TEORETICKÁ ČÁST. In INTELIGENTNÍ SYSTÉMY PRO PRAXI. Luhačovice 2001: AD&M, konferenční servis, Urxova 470, Ostrava - Poruba, listopad 2001, 2001. s. 155 ( s.)ISBN: 80-238-7812-3.
Detail

RADA, V., KREJČÍ, A. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE A SELSKÁ LOGIKA V ŘÍZENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST. In INTELIGENTNÍ SYSTÉMY PRO PRAXI. Luhačovice 2001: AD&M, konferenční servis, Urxova 470, Ostrava - Poruba, listopad 2001, 2001. s. 163 ( s.)ISBN: 80-238-7812-3.
Detail

DVOŘÁK, J., MAJER, P. Rozvrhování s fuzzy dobami provedení prací. In Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. s. 31 ( s.)ISBN: 80-248-0184-1.
Detail

HODÁL, J., DVOŘÁK, J., ŠTRAJT, R. Implementace vybraných podobnostních měr v systému případového usuzování. In Proceedings of the 5th International Scientific - technical Conference Process Control 2002. Pardubice: University of Pardubice, 2002. s. R108/1 ( s.)ISBN: 80-7149-452-1.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P. The Weibull Fuzzy Distributions. In Mendel 2002, 8th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Enrineering, 2002. p. 274 ( p.)ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

MARTIŠEK, D. 3-D filters and their use for computer modelling. In Aplimat. 2002. p. 16 ( p.)
Detail

MARTIŠEK, D. Trojrozměrná rekonstrukce optických řezů v klasické a konfokální mikroskopii. In Cells III. České Budějovice: 2002. s. 26 ( s.)
Detail

MARTIŠEK, D. METHODS OF DETECTION OF EQUIPOTENTIAL SURFACES IN CELL STRUCTURES. In CELLS iV. České Budějovice: 2002. p. 47 ( p.)
Detail

MARTIŠEK, D. Matematické metody modelování mikroskopických objektů. In Cells. 2002. s. 111-115.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P.; DOSTÁL, P.; DOUBRAVSKÝ, K. Algoritmus a numerická realizace výpočtu charakteristik spolehlivosti systému. In Sborník z 11. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 74-78. ISBN: 80-248-0184-1.
Detail

ŽÁK, L. Využití fuzzy množin v energetice. In Aplimat 2003, 2nd International Conference, Bratislava. Bratislava: Strojní fakulta, Bratislava, SR, 2003. s. 775-780. ISBN: 80-227-1813-0.
Detail

MATOUŠEK, R. GA-HC: A Hybrid Gentic Algorithm. In Proceedengs of the 10th Fuzzy Colloquium in Zittau. Zittau: -, 2002. p. 239 ( p.)ISBN: 3-9808089-2-0.
Detail

MATOUŠEK, R. Hill Climbing and 0/1 Knapsack Problem. In Proceedings of the 8th International Conference on Soft Computing MENDEL 2002. Brno: FSI, VUT v Brně, 2002. p. 325 ( p.)ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

GREPL, R., KRATOCHVÍL, C. Robotic Leg Inverse Dynamic Modelling and Design Optimization in SimMechanics. In Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: Institute of Mechanics of Solids, FME, BUT, 2003. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2312-9.
Detail

GREPL, R., ONDRŮŠEK, Č. Inverse Kinematic Modelling in SimMechanics and Application for Robotic Mechanisms. In Engineering Mechanics 2003. Praha: Institute ot Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of Czech Republic, Prague, 2003. p. 98 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P. Estimate of Discrete Probability Distribution by Means of Hellinger Distance. In MENDEL 02. 8th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automation and Computer Science, 2002. p. 301 ( p.)ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

KARPÍŠEK, Z. The Fuzzy Reliability with Weibull Fuzzy Distribution. In PROCEEDINGS EAST WEST FUZZY COLLOQUIUM 2002. 10th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: Hochschule Zittau/Görlitz, 2002. p. 33-42. ISBN: 3-9808089-2-0.
Detail

KARPÍŠEK, Z., JURÁK, P. Odhady diskrétních rozdělení pravděpodobnosti pomocí kvazinorem. In 1. mezinárodní matematický workshop - Brno 2002. Brno: FAST VUT Brno, 2002. s. 42 ( s.)ISBN: 80-86433-16-1.
Detail

KARPÍŠEK, Z., JURÁK, P. Minimální kvazinormy Hellingerova a Shannonova typu. In Sborník celostátního semináře Analýza dat 2002/II. Lázně Bohdaneč: TriloByte Pardubice, 2002. s. 83 ( s.)ISBN: 80-239-0204-0.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Dvě netradiční statistické metody pro intervalové odhady. In Sborník celostátního semináře Analýza dat 2002/II. Pardubice: Trilobyte Pardubice, 2002. s. 77 ( s.)ISBN: 80-239-0204-0.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P. Fuzzy stochastické metody modelování spolehlivosti. In Sborník celostátního semináře Analýza dat 2002/II. Pardubice: TriloByte Pardubice, 2002. s. 90-103. ISBN: 80-239-0204-0.
Detail

NOVOTNÝ, J. Informační systémy a rozhodovací algoritmy. In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ pozemního vojska ve Vyškově, 2002. s. 286 ( s.)ISBN: 80-7231-090-9.
Detail

NOVOTNÝ, J. Cantorovské množiny, fuzzy množiny a rough množiny. In 1. mezinárodní matematický workshop. Brno: ECON publishing, 2002. s. 100 ( s.)ISBN: 80-86433-16-1.
Detail

CHRASTINOVÁ, V. Differential Equations for Variations. In Tools for mathematical modelling. Math. Research Vol.9. Petrohrad: GTU, 2003. p. 105-109. ISBN: 5-7422-0511-2.
Detail

NOVOTNÝ, J. Informační systémy a konflikty. In Neuveden. Vyškov: 2000. ISBN: 80-7231-059-3.
Detail

NOVOTNÝ, J. Použití informačních systémů při vyhodnocování pedagogického výzkumu. In Matematika a didaktika matematiky. Neuveden. Brno: 2000. s. 75 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, J. Nedeterministické informační systémy. In Neuveden. Brno: 1999. s. 45 ( s.)
Detail

BŘEZINA, T., KREJSA, J. THE INFLUENCE OF REINFORCEMENT FUNCTION DEFINITION ON PROPERTIES OF Q-LEARNING BASED CONTROLLER FOR ACTIVE MAGNETIC BEARING. In Proceedings of 6th international symposium on Mechatronics. Trenčín, SK: Alexander Dubček University of Trenčín, Faculty of Mechatronics, Trenčín, SLOVAKIA, 2003. p. 62 ( p.)ISBN: 80-88914-92-2.
Detail

NOVOTNÝ, J. Použití hrubých množin v ekonomických prognózách. In Sborník abstrakt a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu XXI. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Neuveden. Vyškov: VVŠ PV, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-105-0.
Detail

NOVOTNÝ, J. Hrubá klasifikace. In Sborník 2. mezinárodní matematický workshop. Brno: ECON publishing, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 80-86433-28-5.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Application of Methods for Edge Detection in Images. In Process Control 03. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. p. 220-229. ISBN: 80-227-1902-1.
Detail

ŠŤASTNÝ, J. Application of the Wavelet Transform to the Edge Detection. In Aplimat. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. p. 677-682. ISBN: 80-227-1813-0.
Detail

KLAPKA, J. Mathematical methods of the operations research and project management in power process control. In Control of Power & Heating Systems 2002, Proceedings of Annotations of the 5th International conference. Zlín: Academia Centrum, Zlín, 2002. p. 98 ( p.)ISBN: 80-7318-074-X.
Detail

BLÁHA, P.; KLAPKA, J. TSP - Systém pro monitorování odchylek mezi plánem a realitou. In Implementace projektů (IPRO 2002). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 48 ( s.)ISBN: 80-214-2075-8.
Detail

ŽÁK, L. Using of Fuzzy Regulator in Clustering of Vaguely Define Objects. In 10th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: IPM Hochschule Zittau, 2002. p. 311-320. ISBN: 3-9808089-2-0.
Detail

ŽÁK, L. Nový způsob využití fuzzy množin ve shlukování. In Aplimat 2003, 2nd International Conference. Bratislava: Srojní fakulta, Bratislava, SR, 2003. s. 763-774. ISBN: 80-227-1813-0.
Detail

ŽÁK, L. Využití fuzzy regulátoru při definování podobnosti vágně definovaných objektů. In Inteligentní systémy pro praxi. Seč u Chrudimi: AD&M, 2003. s. 21-23. ISBN: 80-239-0201-6.
Detail

KARPÍŠEK, Z., JELÍNEK, P. Algoritmus pro výpočet fuzzy spolehlivosti systému. In 1. mezinárodní matematický workshop - Brno 2002. Brno: FAST VUT Brno, 2002. s. 49-54. ISBN: 80-86433-16-1.
Detail

BŘEZINA, T., KREJSA, J. DETERMINATION OF Q-FUNCTION OPTIMUM GRID APPLIED ON ACTIVE MAGNETIC BEARING CONTROL TASK. In Mechtronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: Institute of Mechanics of Solids Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technologi, 2003. p. 55 ( p.)ISBN: 80-214-2312-9.
Detail

KARPÍŠEK, Z., JELÍNEK, P. Výpočty a aplikace ve spolehlivosti. In Analýza dat a statistické metody v praxi. Pardubice: TriloByte s.r.o., statistical software, 2002. s. 113-140. ISBN: 80-238-9281-9.
Detail

BŘEZINA, T., KREJSA, J., KRATOCHVÍL, C. ACTIVE MAGNETIC BEARING CONTROL THROUGH Q-LEARNING. In Dynamics of Machines 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. s. 15 ( s.)ISBN: 80-85918-81-1.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Modelling of Fuzzy Probability Distribution. In Summer School DATASTAT 01 Proceedings, Acta Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis. Mathematica 11. Brno: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2002. p. 91-103. ISBN: 80-210-3028-3.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P. Fuzzy stochastické metody modelování spolehlivosti. In Sborník celostátního semináře Analýza dat 2002/II. Lázně Bohdaneč 26.-29.11.2002. Pardubice: TriloByte s.r.o., statistical software, 2002. s. 90-103. ISBN: 80-239-0204-0.
Detail

BEDNÁŘ, J. Properties of Fuzzy Metrics on Rn. In Proceedings of the East West Fuzzy Colloquium 2002 and 10th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: HOCHSCHULE Zittau/Gorlitz, 2002. p. 2 ( p.)ISBN: 3-9808089-2-0.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Wavelet Transform Experience. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno: SEI-UTKO, TSP 2002, 2002. p. 64-66. ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

DOHNAL, M.; ŠAŠINKA, O. Qualititive analysis for predictions of political risks as the vaguest ingredient of the investment decision Transcaucas and Central Asia. In Business and Economic Development in CEE. Brno: VUT Brno, 2002. p. 150-156. ISBN: 80-86510-39-5.
Detail

FRANTÍK, P.; MACUR, J. Estimation of fractal dimension: optimised box-counting method. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 443 ( p.)ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

MATOUŠEK, R. Hybrid Genetic Algorithms and Knapsack Problem in MATLAB Environment. In Matlab 2002. Praha, CZ: Humusoft, s.r.o., 2002. p. 315 ( p.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

DVOŘÁK, J., MAJER, P. Scheduling with Fuzzy Processing Times. In Proceedings of the 2nd International Conference Aplimat. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2003. p. 315 ( p.)ISBN: 80-227-1813-0.
Detail

MATOUŠEK, R., OŠMERA, P., ROUPEC, J., ŠEDÁ, J. Adaptive Genetic Algorithms Based on Fuzzy Inference System. In Intelligent Computing and Information Systems. Cairo, Egypt: Nubar Printing House, 2002. p. 136 ( p.)ISBN: 977-237-172-3.
Detail

ŠEDA, M. Voronoi Diagrams and their Applications in Motion Planning. In Proceedings of the 10th Fuzzy Colloquium. Zittau (Germany): Hochshule Zittau/Görlitz, 2002. p. 65 ( p.)ISBN: 3-9808089-2-0.
Detail

ŠEDA, M. Two Approaches to Permutation Flow Shop Scheduling Problem. In Proceedings of the First International Conference on Intelligent Computing and Information Systems ICICIS 2002. Cairo (Egypt): Ain Shams University Cairo, 2002. p. 123 ( p.)ISBN: 977-237-172-3.
Detail

ŠEDA, M. An Efficient Algorithm for All-Pairs Shortest Paths Problem. In Proceedings of the XXIVst International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems ASIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002. p. 121 ( p.)ISBN: 80-85988-77-1.
Detail

ŠEDA, M. Computing the Euclidean Shortest Path in the Plane with Polygonal Obstacles. In Proceedings of the 8th International Conference on Soft Computing MENDEL 2002. Brno: VUT FSI, 2002. p. 353 ( p.)ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

ŠEDA, M. Robot motion planning in the plane with obslacles. In Sborník z 11. semináře Moderní matematické metody v inženýrství 3m. Ostrava: VŠB-TU, 2002. p. 209 ( p.)ISBN: 80-248-0184-1.
Detail

DVOŘÁK, J., MAJER, P. Fuzzy Job Shop Scheduling. In Proceedings of the East West Fuzzy Colloquium 2002 and 10th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau, Germany: Hochschule Zittau/Goerlitz, 2002. p. 284 ( p.)ISBN: 3-9808089-2-0.
Detail

DVOŘÁK, J., MARTINEK, V., KRÁL, J. Using Genetic Algorithms to Solve a General Dynamic Lot Sizing Problem. In Proceedings of the 8th International Conference on Soft Computing MENDEL 2002. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2002. p. 125 ( p.)ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

MAJER, P., DVOŘÁK, J. Modeling Job Shop Scheduling Problem for Real-Life Conditions. In Proceedings of the 8th International Conference on Soft Computing MENDEL 2002. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2002. p. 357 ( p.)ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

MARTINEK, V., DVOŘÁK, J. Solving a Capacitated Dynamic Lot Sizing Problem. In In Annals of DAAAM for 2002 & Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium. Vienna, Austria: DAAAM International Vienna, 2002. p. 343 ( p.)ISBN: 3/901509-29-1.
Detail

ŠEDA, M. Plánování dráhy robota ve scéně s překážkami. In Sborník z 11. semináře Moderní matematické metody v inženýrství 3mi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. s. 209 ( s.)ISBN: 80-248-0184-1.
Detail

Krejčí, A. - Dohnal, M. - Rada, V. A Formalized Common Sense Analysis of Cement Kiln Models Based on Shallow Knowledge. In CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002. p. 7-126. ISBN: 80-86059-33-2.
Detail

Krejčí, A. - Dohnal, M. A Fuzzy Pooling of Coal Dust Knowledge. In CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002. p. 160 ( p.)ISBN: 80-86059-33-2.
Detail

Krejčí, A. - Dohnal, M. - Dohnalová, J. - Rada, V. A Qualitative Dynamic Model of an Autogenously Mill. In CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002. p. 212 ( p.)ISBN: 80-86059-33-2.
Detail

FRANTÍK, P. Diskrétní řešení vzpěru prutu. In Problémy modelování. Brno: Zbyněk Keršner, 2002. s. 24 ( s.)ISBN: 80-214-2017-0.
Detail

FRANTÍK, P. Nelineární řešení průhybu konzoly. In 4. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

FRANTÍK, P. Nestability vybraných systémů. In Inženýrská mechanika 2002Engineering mechanics 2002. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 51 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

FRANTÍK, P. Netradiční řešení vzpěru prutu. In Zborník. 9. sekcia: Stavebná mechanika. Košice: TU Košice, 2002. s. 64 ( s.)ISBN: 80-7099-815-6.
Detail

FRANTÍK, P., MACUR, J. Měření fraktální dimenze lomové plochy. In Problémy lomové mechaniky II. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 10 ( s.)ISBN: 80-214-2129-0.
Detail

FRANTÍK, P. Prut v oblastech velkých deformací: Řešení experimentu. In STATICKO-KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO-FYZIKÁLNE PROBLÉMY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, 2002. s. 209 ( s.)ISBN: 80-232-0211-1.
Detail

MACUR, J., VOJKŮVKA, M. Virtualnyje atraktori v perechodnych processoch v nelinejnoj dinamičeskoj sisteme. In 4. meždunarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Kijev: 2002. s. 132 ( s.)
Detail

DOUBRAVSKÝ, K. Experimentální a výpočtová analýza tepelně nezpracovaných šroubů. In APLIMAT. Bratislava: Department of MathematicsFaculty of Mechanical EngineeringSlovak University of Technology in Bratislava, 2003. s. 303 ( s.)ISBN: 80-227-1813-0.
Detail

DOUBRAVSKÝ, K., MAROŠ, B., PETRUŠKA, J., JANÍČEK, L. Behaviour of steel 8Mn2Si in high strength bolts production. In CONFERENCE PROCEEDINGS ICIT 2003. Ljubljana: TECOS Slovenia Too and Die Development Centre, Cejle, 2003. p. 97 ( p.)ISBN: 961-90401-7-1.
Detail

FICKER, T. Temperature Dependent Thermal Conductivity. In Physical and Material Engineering 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 31 ( s.)ISBN: 80-01-02579-9.
Detail

FICKER, T. Textile Floor Coverings. In Physical and Material Engineering 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 17 ( s.)ISBN: 80-01-02579-9.
Detail

DRUCKMÜLLER, M. 3D Visualization Techniques for Confocal Microscope Images. In Cells IV. 1. České Budějovice: Kopp Publishres, 2002. p. 25-28. ISBN: 80-7232-181-1.
Detail

BÍLEK, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; MOSLER, T. THE TOUGHNESS OF CONCRETE IS NOT INTERESTING FOR US, UNLESS IT LOSES IT. In Non-traditional cement and concrete. Brno, Česká Republika: 2002. p. 1-6.
Detail

KERŠNER, Z.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z. LOMOVÁ PROCESNÍ ZÓNA BETONU: INTERAKCE TRHLINA, KAMENIVO. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka, Česká Republika: 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KNÉSL, Z.; NÁHLÍK, L.; KERŠNER, Z. PROBLEMATIKA TRHLIN S VRCHOLEM NA ROZHRANÍ DVOU MATERIÁLŮ. In Únava a lomová mechanika. Žinkovy: 2002. s. 1-13.
Detail

BÍLEK, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; MOSLER, T. The possibility of self-curing concrete. In Challenges of Concrete Construction. xx: 2002. p. 1-6.
Detail

KALA, J. AERODYNAMICKÁ NESTABILITA LANA ZPŮSOBENÁ NÁMRAZOU. In Sborník prednášok 9. sekcia: Stavebná mechanika. Košice: Technická univerzita v Kočiciach, 2002. s. 114 ( s.)ISBN: 80-7099-815-6.
Detail

KALA, J. Bridge vortex oscillations. In WCCM V. Vienna: Vienna University of Technology, 2002. p. 158 ( p.)ISBN: 3-9501554-2-2.
Detail

ŽÁK, L. Využití fuzzy množin ve shlukové analýze. In Moderní matematické metody v inženýrství. Dolní Lomná: n, 2003. s. 200-206. ISBN: 80-248-0480-8.
Detail

ŽÁK, L. Energy Time Series, Fuzzy Logic Prediction. In Mendel 2003, 9th International Conference on Soft Computing. Brno: FSI VUT Brno, 2003. p. 206-211. ISBN: 80-214-2411-7.
Detail

ŽÁK, L. Simulace fuzzy matematiky ve Fuzzy Logic Toolbox a její využití ve shlukové analýze a predikci. In Konference MATLAB 2003. Praha: n, 2003. s. 639-646. ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

KALA, J. Wind-induced discomfort around buildings. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Tale: 2003. p. 16 ( p.)ISBN: 80-8070-066-4.
Detail

KALA, J. Influence of ancillary parts configuration on wind load acting on trussed frameworks. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: 2003. p. 18 ( p.)ISBN: 80-8070-066-4.
Detail

NOVOTNÝ, J. Použití hrubých množin v analýze nepodobnosti. In XXII. mezinárodní kolokvium. Vyškov: VVŠ PV, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-116-6.
Detail

SMUTNÝ, J. Rolling noise reduction by using wheel dampers. In Abstracts of the Sixth International Conference Railway engineering 2003. London, UK: Engineering technics press Edinburgh, 2003. p. 255 ( p.)ISBN: 0-947644-50-4.
Detail

SMUTNÝ, J. Rolling noise reduction by using wheel dampers. In 6th International Conference and Exhibition - Railway engineering 2003. London, UK: Engineering technics press Edinburgh, 2003. p. 128 ( p.)ISBN: 0-947644-51-2.
Detail

BEDNÁŘ, J. FUZZY METRIKY A JEJICH VLASTNOSTI. In Proceedings of the 2nd International Conference Aplimat. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. s. 203 ( s.)ISBN: 80-227-1813-0.
Detail

KALA, J. Wind load of single trusses and girders composed of roud-section members. In Quality and reliability in building industry. Košice: 2003. p. 265 ( p.)ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

KLAPKA, J. Matematické metody projektového řízení a operačního výzkumu v rozhodovacích procesech ve stavebnictví. In Ekonomika a vývoj stavebnictví před a po vstupu do EU. Brno: VUT Brno, 2003. s. 32-36. ISBN: 80-214-2346-3.
Detail

BEDNÁŘ, J. Different Conceptions of Distance between Fuzzy Sets and Fuzzy Metric. In Proceedings of the 8th International Conference on Soft Computing MENDEL 2003. Brno: VUT v Brně, 2003. p. 228 ( p.)ISBN: 80-214-2411-7.
Detail

BEDNÁŘ, J. Fuzzy metriky. In Sborník z 12. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB-TUO, 2003. s. 14 ( s.)ISBN: 80-248-0480-8.
Detail

KLAPKA, J. Systémy na podporu rozhodování v projektovém řízení. In Sborník z 12. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 85 ( s.)ISBN: 80-248-0480-8.
Detail

BEDNÁŘ, J. Vzdálenost mezi vágně definovanými objekty. In Sborník k 7. ročníku konference Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2003. s. 23 ( s.)ISBN: 80-239-0201-6.
Detail

HODÁL, J., DVOŘÁK, J. Plánování cesty robota pomocí případového usuzování. In Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003. s. 173 ( s.)ISBN: 80-85988-88-7.
Detail

DVOŘÁK, J., MARTINEK, V., KRÁL, J. Optimalizace dynamických výrobních dávek při omezených zdrojích pomocí heuristických metod. In Sborník přednášek k 7. ročníku konference Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2003. s. 39 ( s.)ISBN: 80-239-0201-6.
Detail

PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MAZAL, P., BÍLKOVÁ, J., PROUZOVÁ, P., JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J. Evaluation of Acoustic Emission Signals Description or Hits. In Defektoskopie 2004. Czech Republic: ČNDT, 2004. s. 169 ( s.)ISBN: 80-214-2749-3.
Detail

NOVOTNÝ, J. Hrubé množiny při porovnávání krásy. In Sborník. Brno: Ústav matematiky, 2004. s. 79 ( s.)ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Selected Detectors for Image Processing. In Proceeding of the. Newcastle upon Tyne, 2004: WSEAS, 2004. p. 621 ( p.)ISBN: 0-7017-0177-3.
Detail

SMUTNÝ, J. Application of Higher Order Statistics to Analysis Dynamic Parameters of Rail Fastening. In RAILWAY ENGINEERING–2004. Edinburgh, UK: Engineering Technics press Edinburgh, 2004. p. 265 ( p.)ISBN: 0–947644–54–7.
Detail

FRANTÍK, P. Spojitá aproximace prutu při ztrátě stability od vlastní tíhy. In Modelování v mechanice 2004. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. s. 49 ( s.)ISBN: 80-248-0546-4.
Detail

FRANTÍK, P. Nelineární řešení průhybu konzoly III. In JUNIORSTAV 2004. Brno: VUT FAST v Brně, 2004. s. 196 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

FRANTÍK, P. Frequency analysis of free vibrations of the beam in postcritical state. In Engineering Mechanics 2004. Praha: AV ČR, 2004. p. 87 ( p.)ISBN: 80-85918-88-9.
Detail

FRANTÍK, P. Stability Study of the Elastic Loop. In 5th International PhD Symposium in Civil Engineering. London: A.A. Balkema Publisher, 2004. p. 1083 ( p.)ISBN: 90-5809-676-9.
Detail

MACUR, J. Irreversibility in Conservative Dynamic Systems. In New Trends in Physics 2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 126 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

FRANTÍK, P. Jednoduchý model lomu trámce. In Problémy lomové mechaniky IV. Brno: VUT FAST v Brně, 2004. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214-2585-7.
Detail

FRANTÍK, P. Kmitání štíhlého nosníku: Útlum a jeho model. In Experimentální analýza napětí 2004. Plzeň: Škoda výzkum s.r.o., 2004. s. 59 ( s.)ISBN: 80-239-2964-X.
Detail

FRANTÍK, P. Měření volného kmitání prutu v pokritickém stavu. In Experiment 04. Brno: CERM s.r.o., 2004. s. 93 ( s.)ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L. Aplikace 2e modelu: modifikace určení parametrů. In Experiment 04. Brno: CERM s.r.o., 2004. s. 97 ( s.)ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

HOUŠKA, P., KOPINEC, M., LIŠKA, M., SINGULE, V. Sensing of the platform position of the walking robot. In 3rd Internatiomal Congress on Mechatronics MECH2K4. Praha: Czech Technical University in Prague , Faculty of Mechanical Engineering Prague, Czech Republic, 2004. p. 276 ( p.)ISBN: 80-01-03088-1.
Detail

MARADA, T., BŘEZINA, T., SINGULE, V. Stanovení optimálního rastru Q-funkce pro řízení asynchronního elektromotoru. In Proceedings of the 7th International Symposium "Topical Questions of Teaching Mechatronics". Bratislav, SK: Slovak University of Technology Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering CA MECHATRONICS, 2004. s. 71 ( s.)ISBN: 80-227-2064-X.
Detail

MARADA, T., BŘEZINA, T., SINGULE, V. Determination of Q-function optimum grid applied on asynchronous electric motor control task. In Enigneering Mechanics 2004, National Conference with International Participation. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czec Republic, 2004. s. 177 ( s.)ISBN: 80-85918-88-9.
Detail

BŘEZINA, T., TUREK, M. Use of continous action reinforcement learning automata for asynchronous electromotro control. In Enigneering Mechanics 2004, National Conference with International Participation. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czec Republic, 2004. s. 53 ( s.)ISBN: 80-85918-88-9.
Detail

BŘEZINA, T., PULCHART, J., KREJSA, J. APPLICATION OF LWR COMPENSATOR FOR ACTIVE MAGNETIC BEARING CONTROL. In 3rd Internatiomal Congress on Mechatronics MECH2K4. Praha: Czech Technical University in Prague , Faculty of Mechanical Engineering Prague, Czech Republic, 2004. p. 225 ( p.)ISBN: 80-01-03088-1.
Detail

KALA, J. Wake galloping of cylinder group. In Proc. of the Fourth Int. Conf. on Thin-Walled Structures. England: 2004. p. 89 ( p.)ISBN: 0-7503-1006-5.
Detail

KALA, J. Wind inducted pressure distribution on high-rise structure in built-up space. In Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004. Finland: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 951-39-1868-8.
Detail

KALA, J. Porovnání metod pro určení aerodynamické stability mostního profilu. In Proc. 3rd International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská republika: 2004. s. 313 ( s.)ISBN: 80-227-2116-6.
Detail

ŠEDA, M. A Simulated Annealing Approach for Integer Maximal Multicommodity Flow Problem. In Proceedings of the 8th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2004. Neum (Bosnia and Herzegovina): University of Zenica, 2004. p. 771 ( p.)ISBN: 9958-617-21-8.
Detail

ŠEDA, M. Motion Planning in the Plane with Obstacles. In Abstracts of Summer School on Control Theory and Applications. Graz (Austria): Graz University of Technology, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

ŠEDA, M., JIRKŮ, J. An Application of Fuzzy Logic to Signal Detection. In Proceedings of the 5th International Carpathian Control Conference ICCC ’2004. Zakopane (Poland): Faculty of Mechanical Engineering and Robotics AGH UST Krakow, 2004. p. 653 ( p.)ISBN: 83-89772-00-0.
Detail

ŠEDA, M., JIRKŮ, J. Signal Detection Based on Similarity Measures. In Abstracts of the 6th International Conference Control of Power Systems ’04. Štrbské Pleso (Slovakia): Slovak University of Technology, 2004. p. 182 ( p.)ISBN: 80-227-2059-3.
Detail

ŠEDA, M. A Delaunay Triangulation-Based Heuristic for the Steiner Tree Problem in the Euclidean Plane. In Proceedings of the 3rd International Conference Aplimat. Bratislava (Slovakia): Slovak University of Technology, 2004. p. 913 ( p.)ISBN: 80-227-1995-1.
Detail

ŠEDA, M. Robot Navigation Using Voronoi Diagrams. In Book of Extended Abstracts of the National Conference with International Participation Engineering Mechanics 2004. Svratka: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. p. 273 ( p.)ISBN: 80-85918-88-9.
Detail

ŽÁK, L. Fuzzy Inference System and Prediction. In International Conference on Soft Computing applied in Computer and Economic Environments. Kunovice, ČR: n, 2004. s. 31-37. ISBN: 80-7314-025-X.
Detail

ŽÁK, L. Vliv vágnosti na shlukování objektů. In , Aplimat 2004 – 3nd International Conference. Bratislava , SK: n, 2004. s. 85-89. ISBN: 80-227-1996-X.
Detail

FRANTÍK, P. Dynamický jednostupňový model vzpěru prutu: Chaotické chování. In Modelování v mechanice 2003. Ostrava: VŠB-TU, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-248-0253-8.
Detail

FRANTÍK, P. Jednostupňový model vzpěradla: Zpřesnění pokritického řešení. In Modelování v mechanice 2003. Ostrava: VŠB-TU, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 978-80-248-0253.
Detail

FRANTÍK, P. Nesymetrické pokritické řešení vzpěradla. In Modelování v mechanice 2003. Ostrava: VŠB-TU, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-248-0253-8.
Detail

FRANTÍK, P. Nelineární řešení průhybu konzoly II. In 5. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST v Brně, 2003. s. 101 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

FRANTÍK, P. Tvar atraktoru v chaotickém režimu. In Engineering mechanics 2003. Praha: ITAM AV ČR, 2003. s. 88 ( s.)ISBN: 80-86246-18.
Detail

FRANTÍK, P., MACUR, J. Diskrétní dynamický model konzoly: Speciální řešení. In DYN-WIND 2003. Žilina: Univerzity of Žilina, 2003. s. 329 ( s.)ISBN: 80-8070-066-4.
Detail

FRANTÍK, P. Nesrovnalosti v popisu příčné kontrakce. In Problémy lomové mechaniky III. Brno: ÚFM AV ČR a ÚSM FAST VUT v Brně, 2003. s. 32 ( s.)ISBN: 80-214-2392-7.
Detail

FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; STIBOR, M. Optimised box-counting method: Effect of mesh size distribution. In Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: ČVUT Praha, 2003. p. 103 ( p.)ISBN: 80-01-02734-1.
Detail

FICKER, T. Strukturální analýza látek metodou rozsptýleného záření pod malými úhly. In Workshop NDT 2004. Brno: VUT, 2004. s. 42 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

FICKER, T. Metoda rozptylu pod malými úhly. In Workshop NDT 2004. Brno: VUT, 2004. s. 38 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

ŽÁK, L. Využití fuzzy logiky pro předpověď časových řad. In , Moderní matematické metody v inženýrství - 3mi. Dolní Lomná: n, 2004. s. 227-233. ISBN: 80-248-0736-X.
Detail

ŽÁK, L. Financial Time Series Prediction by Means of Fuzzy Logic. In Mendel 2004, 10th International Conference on Soft Computing. Brno: VUT FSI, 2004. s. 204-210. ISBN: 80-214-2676-4.
Detail

ŽÁK, L. On Vagueness and Hierarchical Clustering. In 11th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: n, 2004. s. 126-132. ISBN: 3-9808089-5-5.
Detail

ŠEDA, M., DVOŘÁK, J. A Framework for Multicriteria Selection Based on Measuring Query Responses. In Proceedings of the 3rd International Conference in Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT 2003. Zittau (Germany): European Society for Fuzzy Logic and Technology, 2003. p. 445 ( p.)ISBN: 3-9808089-4-7.
Detail

ŠEDA, M. An Approximation for the Steiner Tree Problem in the Euclidean Plane. In Proceedings of the 7th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2003. Barcelona (Spain): Universitat Politecnica de Catalunya, 2003. p. 1101 ( p.)ISBN: 9958-617-18-8.
Detail

ŠEDA, M. Motion Planning Using Voronoi Diagrams. In Proceedings of the 4th International Carpathian Control Conference ICCC ‘20003. Tatranská Lomnica (Slovakia): TU Košice, 2003. p. 629 ( p.)ISBN: 80-7099-509-2.
Detail

ŠEDA, M. Computational Geometry and its Applications. In Proceedings of the 2nd International Conference Aplimat. Bratislava (Slovakia): Slovak University of Technology, 2003. p. 665 ( p.)ISBN: 80-227-1813-0.
Detail

ŠEDA, M. Hledání nejkratších cest. In Sborník konference kateder automatizace a kybernetiky PRINCIPIA CYBERNETICA ‘03. Liberec: TU v Liberci, 2003. s. 133 ( s.)ISBN: 80-7083-733-0.
Detail

ŠEDA, M., DVOŘÁK, J. Robot Navigation Using Genetic Algorithm and Case-Based Reasoning. In Book of Extended Abstracts of the National Conference with International Participation Engineering Mechanics 2003. Svratka: Association for Engineering Mechanics, 2003. p. 328 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

ŠEDA, M. Plánování dráhy pomocí rektilineárního Voronoiova diagramu. In Sborník k 7. ročníku konference Inteligentní systémy pro praxi. Seč u Chrudimi: AD&M Ostrava, 2003. s. 37 ( s.)ISBN: 80-239-0201-6.
Detail

BLÁHA, P. TSP - Systém pro sledování odchylek mezi rozvrhem projektu a jeho skutečným průběhem. In Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ Ostrava, 2003. s. 343 ( s.)ISBN: 80-85988-88-7.
Detail

POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; CUTAJAR, V. Examination Timetables by Integer Programming. In Proceedings of Mendel 2003 – 9th International Conference on Soft Computing. MENDEL. Brno: VUT, 2003. p. 342-347. ISBN: 80-214-2411-7.
Detail

FRANTÍK, P.; MACUR, J. Special Fast Discrete Dynamic Model of Slender Cantilever Beam. In 2nd PhD Workshop BRNO - WEIMAR - PRAGUE - WIEN(BOKU). Brno: STM FAST VUT, 2003. p. 13 ( p.)ISBN: 80-214-2506-7.
Detail

POPELA, P.; KLUBERT, J.; MARTINÁK, P.; SLÁDEČEK, P. Některé principy optimalizačních modelů pro snižování koncentrace škodlivých emisí. In Sborník 7. konference Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: ADAM, 2003. s. 97-100. ISBN: 80-239-0201-6.
Detail

FICKER, T. Non-isothermal diffusion models. In Proceedings of International Workshop. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. p. 7 ( p.)
Detail

FICKER, T. Normalisation of asymmetric distributions. In Proceedings of International Workshop. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. p. 9 ( p.)
Detail

FICKER, T. Statistical distributions of microdischarges. In Proceedings of International Workshop. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. p. 11 ( p.)
Detail

FICKER, T. Microdischarge spots. In Proceedings of International Workshop. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. p. 13 ( p.)
Detail

FICKER, T. Fundamentals and applications of HV microdischarges. In 15th Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: BUT Brno, 2003. p. 227 ( p.)
Detail

FICKER, T. Statistics of barrier microdischarges. In Symposium on high voltage engineering. Delft: Technical University of Delft, 2003. p. 417 ( p.)
Detail

KARPÍŠEK, Z.; SLAVÍČEK, K. Two Fuzzy Probability Measures. In Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT 2003. Zittau: University of Applied Sciences Zittau, 2003. p. 669-674. ISBN: 3-9808089-4-7.
Detail

MATOUŠEK, R. A Knapsack Cipher by means of GAHC. In MATLAB 2003. Praha: VŠCHT Praha, 2003. p. 352 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

MATOUŠEK, R. A Note about Non-Linear Function Approximation with Function Boundary. In ISCS 2004. Kunovice: EPI Kunovice, 2004. p. 175 ( p.)ISBN: 80-7314-017-9.
Detail

KARPÍŠEK, Z..; POPELA, P.; BEDNÁŘ, J. Teaching Stochastic Concepts at the BUT Faculty of Mechanical Engineering. In Proceedings of 6th International Conference “The decidable and the undecidable in Mathemetics Education”. Brno: MU Brno, 2003. p. 135-139. ISBN: 83-919465-1-7.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Two Fuzzy Probability Measures. In Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT 2003. Zittau: 2003. p. 669 ( p.)ISBN: 3-9808089-4-7.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Aplikace Markovových řetězců v řízení jakosti. In Celostátní seminář Analýza dat 2003/II. Pardubice: TriloByte Pardubice, 2003. s. 32 ( s.)ISBN: 80-239-2590-3.
Detail

KARPÍŠEK, Z., MOLL, M. Fuzzy model vágního statistického souboru. In Celostátní seminář Analýza dat 2003/II. Pardubice: TriloByte Pardubice, 2003. s. 148-157. ISBN: 80-239-2590-3.
Detail

KARPÍŠEK, Z., SLAVÍČEK, K. Fuzzy stochastické metody. In 2nd International Conference APLIMAT 2003. Bratislava: Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2003. s. 141-147. ISBN: 80-227-1813-0.
Detail

KARPÍŠEK, Z., JELÍNEK, P. Model spolehlivosti za podmínek neurčitosti. In Sborník 7. konference Inteligentní systémy pro praxi. Seč u Chrudimi: AD&M Ostrava, 2003. s. 31 ( s.)ISBN: 80-239-0201-6.
Detail

DOUBRAVSKÝ, K., JANÍČEK, L., MAROŠ, B. Analýza tvářecích operací tepelně nezpracovaných šroubů. In TECHNOLÓGIA 2003. Bratislava: Strojnická fakulta STU v Bratislavě, 2003. s. 10 ( s.)ISBN: 80-227-1935-8.
Detail

DOUBRAVSKÝ, K. Experimentální a výpočetní analýza tepelně nezpracovaných šroubů. In Junior konference BRNO 2002. Brno: FSI VUT v Brně, 2002. s. 42 ( s.)ISBN: 80-214-2290-4.
Detail

KARPÍŠEK, Z., JURÁK, P. Netradiční metody fitování diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. In Sborník 7. konference Inteligentní systémy pro praxi. Seč u Chrudimi: AD&M Ostrava, 2003. s. 33 ( s.)ISBN: 80-239-0201-6.
Detail

KARPÍŠEK, Z., DOSTÁL, P., JELÍNEK, P. Základní pojmy, výpočty a aplikace ve spolehlivosti. In Sborník celostátního semináře Analýza dat a statistické metody pro praxi. Lázně Bohdaneč: TriloByte Pardubice, 2003. s. 55 ( s.)ISBN: 80-239-1379-4.
Detail

KARPÍŠEK, Z., SADOVSKÝ, Z. Některé metody určení rozsahu výběru. In Sborník celostátního semináře Analýza dat a statistické metody pro praxi. TriloByte Pardubice, 2003. s. 84 ( s.)ISBN: 80-239-1379-4.
Detail

DVOŘÁK, J., HODÁL, J. Case-Based Reasoning Approaches to Robot Navigation. In Proceedings of the 9th International Conference on Soft Computing MENDEL 2003. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2003. p. 326 ( p.)ISBN: 80-214-2411-7.
Detail

DVOŘÁK, J., MARTINEK, V., KRÁL, J. Solving a General Dynamic Lot Sizing Problem with Constrained Resources. In Proceedings of the 7th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2003. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2003. p. 1093 ( p.)ISBN: 9958-617-18-8.
Detail

JELÍNEK, P., KARPÍŠEK, Z. The New Model of System Fuzzy Reliability. In Second International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Enviroments ICSC 2004. Kunovice: European Polytechnical Institute Kunovice, 2004. p. 291 ( p.)ISBN: 80-7314-025-X.
Detail

JELÍNEK, P., KARPÍŠEK, Z. Fuzzy spolehlivost Yagerova typu. In 3rd International Conference Aplimat 2004. Bratislava: Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. s. 537 ( s.)ISBN: 80-227-1995-1.
Detail

KARPÍŠEK, Z., POPELA, P., BEDNÁŘ, J. Výuka předmětů se stochastickým zaměřením na FSI VUT v Brně. In Výuka statistiky v České repiblice II. Praha: Česká statistická společnost, 2004. s. 53 ( s.)ISBN: 80-239-4086-4.
Detail

ŠKORPIL, V. Wavelet Transform for Image Analysis. In IEEE-Siberian Conference on Control and Communications SIBCON-2003. Tomsk, Russia: Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, 2003. p. 50 ( p.)ISBN: 0-7803-7854-7.
Detail

KARPÍŠEK, Z., SLAVÍČEK, K., JELÍNEK, P. Two Models of Fuzzy Probability. In 9th International Conference on Soft Computing MENDEL 2003. Brno: 2003. p. 216 ( p.)ISBN: 80-214-2411-7.
Detail

KARPÍŠEK, Z., SLAVÍČEK, K. Fuzzy Stochastic Modelling. In Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT 2003. Zittau: 2003. p. 669 ( p.)ISBN: 3-9808089-4-7.
Detail

PAZDERA, L., SMUTNÝ, J. Modal Analysis of Building Roof Tiles. In EAN 2004. Plzen: Skoda, 2004. p. 201 ( p.)ISBN: 80-239-2964-X.
Detail

JELÍNEK, P., KARPÍŠEK, Z. Types and Possibilities of System Fuzzy Reliability Calculation. In Mendel 2004, 10th International Conference on Soft Computing. Brno: ÚAI FSI VUT v Brně, 2004. p. 101 ( p.)ISBN: 80-214-2676-4.
Detail

MATOUŠEK, R. GAFIS: Genetic Algorithm with Fuzzy Inference Systém. In SCIS & ISIS 2004. Yokohoma, Japan: Keio University, 2004. p. WP-2-3 ( p.)
Detail

KARPÍŠEK, Z.; ŠÁCHA, J. Nepříliš známý test shody diskrétního rozdělení pravděpodobnosti. In Sborník přednášek k 8. ročníku konference "Inteligentní systémy pro praxi". Ostrava-Poruba: AD&M Ostrava, 2004. s. 47 ( s.)ISBN: 80-239-3680-8.
Detail

TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Die qualitative und quantitative histologische Untersuchung der Geflügelfleischprodukte. In 42. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene". Giessen: Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e. V., 2002. s. 663-669. ISBN: 3-935747-11-X.
Detail

TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Využití anlýzy obrazu při histologickém vyšetření masných výrobků. Digitální mikroskopie a analýza obrazu. In Digitální mikroskopie a anlýza obrazu. Praha: 2002.
Detail

TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Využitie analýzy obrazu pre stanovenie kostného tkaniva v mäsových výrobkoch. In Hygiena Alimentorum XXIII, Zborník prednášok a posterov. Košice: University of Veterinary Medicine, 2002. s. 60-65. ISBN: 80-7148-049-5.
Detail

TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Histologické stanovení rostlinných součástí v masných výrobcích - kvantitativní hodnocení analýzou obrazu. In XXXII. Lenfeldovy a Höklovy dny, Sborník. Brno: VFU Brno, 2002. s. 73-75. ISBN: 80-7305-438-8.
Detail

TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Die Bewertung der histologischen Methoden zum Nachweis der pflanzlichen Bestandteile in den Fleischerzeugnissen mit Rücksicht auf die Anwendung des Bild-Analyse-System. In 43.Arbeitstagung des "Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene", Vorträge und Poster. Giessen: DVG Service GmbH, 2002. s. 838-942. ISBN: 3-936815-59-3.
Detail

BEDNÁŘ, J. METRIKY DEFINOVANÉ NA PROSTORU FUZZY ČÍSEL. In Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. s. 9 ( s.)ISBN: 80-248-0736-X.
Detail

MARTIŠEK, D. Iterační systémy, atraktory a soběpodobné množiny. In Sborník XV vědeckého kolokvia o řízení osvojovacího procesu zaměřeného na problémy modelování a simulace. Vyškov: 2002. s. 63-67.
Detail

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D. Srovnání dynamických parametrů kolejnicových upevnění. In Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2005. s. 208-211. ISBN: 80-8070-382-5.
Detail

KLAPKA, J. Synergistic Effects and Hierarchical Dependencies in Multicriterial Projects Selection. In International conference 2005 – „Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu“. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2005. p. 327-332. ISBN: 80-7314-052-7.
Detail

DVOŘÁK, J., ŠEDA, M. Comparison of Fuzzy Similarity Measures. In Proceedings of the 3rd International Conference Aplimat. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 387 ( p.)ISBN: 80-227-1995-1.
Detail

DVOŘÁK, J., MAJER, P., PETERKA, J. Comparison of Fuzzy Scheduling Criteria. In Proceedings of the 10th International Conference on Soft Computing MENDEL 2004. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2004. p. 222 ( p.)ISBN: 80-214-2676-4.
Detail

DVOŘÁK, J., KRČEK, P., SAMOHÝL, P. Using Case-Based Reasoning and Genetic Algorithms for Mobile Robot Path Planning. In Proceedings of XXVIth International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems ASIS 2004. Ostrava: MARQ, 2004. p. 185 ( p.)ISBN: 80-86840-03-4.
Detail

ŠŤASTNÝ, J. Centrální teplárenský monitoring. In Control of power systems '04. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 163-169. ISBN: 80-227-2059-3.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Selected Detectors. In CSNDSP 2004. Newcastle, UK: The University of Newcastle, UK, 2004. p. 621-624. ISBN: 0-7017-0177-3.
Detail

JANOVEC, J., DVOŘÁK, J. Using Genetic Algorithm for Production and Maintenance Planning. In Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium. Vienna, Austria: DAAAM International Vienna 2004, 2004. p. 187 ( p.)ISBN: 3-901509-42-9.
Detail

JANOVEC, J., DVOŘÁK, J. Použití genetických algoritmů pro plánování výroby a údržby. In Proceedings of the 6th International Scientific - Technical Conference Process Control 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. R260/1 ( s.)ISBN: 80-7194-662-1.
Detail

KRČEK, P., DVOŘÁK, J. Řízení pohybu mobilního robotu pomocí fuzzy pravidel. In Book of Extended Abstracts of the National Conference with International Participation Engineering Mechanics 2004. Praha: Akademie věd České republiky, 2004. s. 157 ( s.)ISBN: 80-85918-88-9.
Detail

MARTINEK, V., DVOŘÁK, J. Matematické modely pro optimalizaci výrobních dávek a rozvrhů. In Sborník přednášek k 8. ročníku konference Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, konferenční servis, 2004. s. 5 ( s.)ISBN: 80-239-3680-8.
Detail

JURÁK, P. KARPÍŠEK, Z. Applications of the Two-Dimensional Hellinger and Shannon Quasi-norm. In Proceedings of ICSC 2004. Kunovice: 2004. p. 285 ( p.)ISBN: 80-7314-025-X.
Detail

BEDNÁŘ, J. The Fuzzy Rational Database System Fsearch 2.0. In PROCEEDINGS OF SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING APPLIED IN COMPUTER AND ECONOMIC ENVIRONMENTS. Kunovice: European Polytechnical Institute Kunovice, 2004. p. 193 ( p.)ISBN: 80-7314-025-X.
Detail

BEDNÁŘ, J. Fuzzy Metrics in Space of Fuzzy Points. In Proceedings of East West Fuzzy Colloquium 2004. Zittau, Germany: HS Zittau/Gorlitz, 2004. p. 91 ( p.)ISBN: 3-98080889-5-5.
Detail

BEDNÁŘ, J. DVA ROZDÍLNÉ POHLEDY NA FUZZY VZDÁLENOSTI. In Proceedings of the 3ht International Conference Aplimat. Bratislava (Slovakia): Slovak University of Technology, 2004. s. 259 ( s.)ISBN: 80-227-1995-1.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P.; SLAVÍČEK, K. Yager-type Fuzzy Reliability of System. In Proceedings East West Fuzzy Colloquium 2004. Zittau: University of Applied Sciences Zittau, 2004. p. 193-200. ISBN: 3-9808089-5-5.
Detail

JELÍNEK, P., KARPÍŠEK, Z. Výpočet fuzzy spolehlivosti Yagerova typu pro systém. In Sborník přednášek 8. konference Inteligentní systémy pro praxi. Seč u Chrudimi: 2004. s. 32 ( s.)ISBN: 80-239-3680-8.
Detail

JURÁK, P., KARPÍŠEK, Z. Hellingerova a Shannonova kvazinorma v dvourozměrném prostoru. In 3rd International Conference APLIMAT 2004 (part II). Bratislava: 2004. s. 545 ( s.)ISBN: 80-227-1995-1.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Od vágního statistického souboru k fuzzy pravděpodobnosti. In 3rd International Conference APLIMAT 2004 (part I). Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 131 ( s.)ISBN: 80-227-1995-1.
Detail

TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Kvantitativní histologické vyšetření masných výrobků - využití obrazové analýzy. In Sborník - XXXI. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno: VFU Brno, 2001. s. 102-102. ISBN: 80-7305-420-5.
Detail

JURÁK, P. - KARPÍŠEK, Z. Hellinger Quasinorm and Shannon Quasinorm in N-dimensional Space. In MENDEL ´04. 10th International Conference on Soft Computing. Brno: 2004. p. 210 ( p.)ISBN: 80-214-2676-4.
Detail

ŽÁK, L. Aplikace fuzzy logiky na časové řady. In Aplimat 2005, 4nd International Conference. Bratislava: FME STU Bratislava, 2005. s. 549-555. ISBN: 80-969264-1-1.
Detail

BEDNÁŘ, J. VZDÁLENOSTI FUZZY ČÍSEL. In 1. Bratislava: FX spol.s.r.o., 2005. s. 483-486. ISBN: 80-969264-1-1.
Detail

DOHNAL, M. Qualitative safety analysis and common sense reasoning applied to polymerisation reactors. In 15th International Congress CHISA. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2002. p. 90-95. ISBN: 80-86059-33-2.
Detail

DOHNAL, M. Fuzzy optimisation of membrane biofouling. In 15th International Congress CHISA. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2002. p. 90-95. ISBN: 80-86059-33-2.
Detail

DOHNAL, M. Qualitative models of complex systems as decision support system. In 15th International Congress CHISA. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2002. p. 90-95. ISBN: 80-86059-33-2.
Detail

MACUR, J.; FRANTÍK, P. Stanovení kritické síly vzepjatého nosníku. In I. celostátní konference Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: 2004. s. 229-306. ISBN: 80-214-2718-3.
Detail

FRANTÍK, P. Sledování a simulace nelineární dynamické konstrukce. In 3. odborný seminář doktorského studia. Brno: 2001. s. 21-24.
Detail

FRANTÍK, P. Problematika stanovení fraktální dimenze lomové plochy. In seminář Problémy lomové mechaniky. Brno: 2001. s. 16-19. ISBN: 80-214-1906-7.
Detail

POKORNÝ, M.; ŽELASKO, P.; ROUPEC, J. Genetic Algorithm Utilization in Fuzzy Regression Modelling. In Proceedings of Taiwan-Japan Symposium 2004 On Fuzzy Systems & Innovational Computing. Awaji, Japan: 2004. p. 154 ( p.)
Detail

DVOŘÁK, J., HERŮDEK, V., KONEČNÝ, P. Heuristic Methods for Solving a General Dynamic Lot Sizing Problem. In Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Manufacturing Technologies ICAMaT 2005. Bucharest: The Publishing House of Romanian Academy, 2005. p. 327 ( p.)ISBN: 973-27-1254-6.
Detail

KERŠNER, Z.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z. Concrete as a two phase material: statistical, sensitivity modelling of failure. In Enginering Mechanics 2003. Svratka, Česká Republika: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

MAJER, P., DVOŘÁK, J. Fuzzy termíny dokončení a fuzzy doby zpracování úloh v rozvrhování proudové výroby. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2000. s. 85 ( s.)ISBN: 80-238-6140-9.
Detail

DVOŘÁK, J. Modelování a optimalizace výrobních procesů. In Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 54 ( s.)ISBN: 80-7078-836-4.
Detail

DVOŘÁK, J. Flow Shop Scheduling with Fuzzy Due Dates and Fuzzy Processing Times. In 5th International Conference on Soft Computing MENDEL ‘99. Brno: VUT v Brně, 1999. p. 228 ( p.)ISBN: 80-214-1131-7.
Detail

ŠEDA, M. Fuzzy funkční závislosti v relačních databázích. In Sborník přednášek k 4. ročníku konference Fuzzy logika, neuronové sítě a expertní systémy. Hrubá Skála: ADAM Ostrava, 1999. s. 123 ( s.)ISBN: 80-238-4743-0.
Detail

ŠEDA, M., DVOŘÁK, J., MAJER, P. Scheduling with Fuzzy Processing Times in a Flow Shop. In Proceedings of the 7th European Congress on Fuzzy and Intelligent Techniques & Soft Computing EUFIT '99. Aachen: ELITE Foundation, 1999. p. 159 ( p.)ISBN: 3-89653-808-X.
Detail

ŠEDA, M. Solving Steiner Tree Problem Using Local Search Methods. In Proceedings of the 22nd International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP ‘99. Brno: VUT FEI v Brně, 1999. p. 102 ( p.)ISBN: 80-214-1154-6.
Detail

ŠEDA, M.; DVOŘÁK, J.; BURDA, J. Scheduling Job Shops Using Genetic Algorithms and Local Search Framework. In Proceedings of the 5th International Conference on Soft Computing. Brno: VUT FSI v Brně, 1999. p. 131 ( p.)ISBN: 80-214-1131-7.
Detail

MAJER, P., DVOŘÁK, J., ŠEDA, M. Rozvrhování s fuzzy termíny dokončení úloh a fuzzy trváním operací. In Fuzzy logika, neuronové sítě a expertní systémy. Ostrava: AD&M, 1999. s. 65 ( s.)ISBN: 80-238-4743-0.
Detail

ŠEDA, M., DVOŘÁK, J. Stochastic Heuristic Techniques for Scheduling Job Shops. In Proceedings of the 12th Conference PROCESS CONTROL ‘99. Tatranské Matliare: STU Bratislava, 1999. p. 207 ( p.)ISBN: 80-227-1228-0.
Detail

ŠEDA, M., DVOŘÁK, J. Fuzzy Approaches to Flow Shop Scheduling. In Proceedings of the 33rd Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS '99. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ Ostrava, 1999. p. 107 ( p.)ISBN: 80-85988-33-X.
Detail

ŠEDA, M., DVOŘÁK, J. Rozvrhování proudové výroby pomocí stochastických heuristických metod. In Sborník konference Transfer '99. Brno: VUT FSI v Brně, 1999. s. G27 ( s.)ISBN: 80-214-1341-7.
Detail

ŠEDA, M. Aproximativní a heuristické algoritmy pro řešení Steinerova problému. In Sborník z 9. semináře Moderní matematické metody v inženýrství 3mi. Dolní Lomná u Jablunkova: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 154 ( s.)ISBN: 80-7078-836-4.
Detail

ŠEDA, M. Návrh nové implementace metody CPM s lexikografickým uspořádáním hran síťového grafu. In Sborník konference Project management PRONT 2000. Mariánské Lázně: EVIDA Plzeň, 2000. s. 221 ( s.)ISBN: 80-7082-648-7.
Detail

ŠEDA, M. Aplikace Steinerových stromů v síťové optimalizaci. In Proceedings of the 4th International Scientific-Technical Conference PROCESS CONTROL 2000 (ŘÍP 2000). Kouty na Desnou: Univerzita Pardubice, 2000. s. 53 ( s.)ISBN: 80-7194-271-5.
Detail

ŠEDA, M. Fuzzy inference v kontextově orientovaném modelu. In Sborník přednášek k 5. ročníku konference Inteligentní systémy pro praxi (fuzzy logika, neuronové sítě a pravidlové expertní systémy). Luhačovice: AD&M Ostrava, 2000. s. 175 ( s.)ISBN: 80-238-6140-9.
Detail

ŠEDA, M. Optimalizace portfolia výrobků za rizika. In Zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie Riadenie a informatika v novom tisícročí MI 2000. Žilina: Univerzita Žilina, 2000. s. 331 ( s.)ISBN: 80-7100-757-9.
Detail

ZACH, J. PŘÍČINY VZNIKU TEPELNĚ TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ U STŘEŠNÍCH OKEN. In VUT. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2005. s. 65-68. ISBN: 80-214-2855-4.
Detail

ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P. Regrese naměřených l-d diagramů: Srovnání dvou modelů. In Juniorstav 2005, 7. Odborná konference doktorského studia. Brno, Czech Republic: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005. s. 120-126. ISBN: 80-214-2829-5.
Detail

HERŮDEK, V.; DVOŘÁK, J. Optimalizace výrobních dávek v podmínkách neurčitosti. In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Česká ekonomika v procesu globalizace. Sekce Kvantitativní metody a modely v ekonomii. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 37 ( s.)ISBN: 80-210-4083-1.
Detail

HERŮDEK, V. Rozvrhování výroby s omezenými zdroji. In Sborník ze 14. semináře Matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 33 ( s.)ISBN: 80-248-0951-6.
Detail

POKORNÝ, M.; ŽELASKO, P.; ROUPEC, J. Fuzzy Clustering Technology in Fuzzy Model Identification. In Proceedings of 7th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Japonsko: 2004. p. 168 ( p.)
Detail

POPELA, P. A Note on Comparison of Optimal Solutions. In Proceedings of 10th International Conference on Soft Computing. MENDEL. Brno: Kuncik/BUT, 2004. p. 303-308. ISBN: 80-214-2676-4.
Detail

POPELA, P. Stochastic Programming Models and Methods for Technical Applications. In Folia Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, 11. Mathematics. Brno: MU, 2002. p. 181-206. ISBN: 80-210-3028-3.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; BEDNÁŘ, J. Výuka předmětů se stochastickým zaměřením na FSI VUT v Brně. In Sborník 3. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. VA Brno. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. s. 255-260. ISBN: 80-85960-51-6.
Detail

JANOVEC, J., DVOŘÁK, J. Plánování výroby a údržby s využitím genetických algoritmů. In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Česká ekonomika v procesu globalizace, sekce Kvantitativní metody a modely v ekonomii. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 50 ( s.)ISBN: 80-210-4083-1.
Detail

DVOŘÁK, J., HERŮDEK, V., KONEČNÝ, P. Heuristické metody pro řešení problému dynamických výrobních dávek. In Sborník přednášek k 9. ročníku konference Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2006. s. 65 ( s.)ISBN: 80-239-6535-2.
Detail

ŠEVČÍK, V. Markov Chains and Example of Their Use. In Proceedings of Second International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. Kunovice: EPI Kunovice, 2004. p. 277-284. ISBN: 80-7314-025-X.
Detail

KARPÍŠEK, Z., FIŠER, B. Heart rate and blood pressure components of baroreflex sensitivity in patients with essential hypertension. Medica Sportiva Bohemica &Slovaca, 2000, vol. 9, no. 3, p. 182-183. ISSN: 1210-5481.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Rehabilitační tréning o vysoké intenzitě u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Medica Sportiva Bohemica &Slovaca, 2000, roč. 9, č. 3, s. 115-116. ISSN: 1210-5481.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Training program and cardiorespiratory parameters in obese patients with type 2 diabetes mellitus. Medica Sportiva Bohemica &Slovaca, 2000, vol. 9, No. 3, no. 3, p. 184-184. ISSN: 1210-5481.
Detail

ŠEDA, M. Steiner Tree Problems and Approximation Methods for Their Solution. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2001, vol. 64, no. XI, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-418X.
Detail

ŽÁK, L., KHAN, M. Předpověď spotřeby elektrické energie s využitím fuzzy regulátoru. Acta Mechanica Slovaca, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 513 ( s.)ISSN: 1335-2393.
Detail

FICKER, T., MACUR, J. Simplified Digital Acquisition of Microdischarge Pulses. 2001, vol. 8, no. 2, p. 220 ( p.)
Detail

BLÁHA, P. SSD graf - nový nástroj pro řízení projektů. Automa, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 38 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

ŽÁK, L. Odhad vlivu počasí na odběr elektrické energie pomocí fuzzy regulátoru. Automatizace, 2002, roč. 45, č. 5-6, s. 326-333. ISSN: 0005-125X.
Detail

ŽÁK, L. Shlukování vágně definovaných objektů. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis, 2002, roč. 2002, č. 124, s. 1-37. ISSN: 1213-4198.
Detail

ŠŤASTNÝ, J. Image Proccessing by Using Wavelet Transform. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 1/12/2002, no. 1/12/2002, p. 1-7. ISSN: 1213-161X.
Detail

ŠEDA, M. An Algorithm for the Network Steiner Tree Problem with Fuzzy Edge Lengths. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2002, vol. 76, no. 6, p. 117 ( p.)ISSN: 0922-6389.
Detail

ŠEDA, M. An Algorithm for the Network Steiner Tree Problem with Fuzzy Edge Lengths. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2002, vol. 76, no. 6, p. 117 ( p.)ISSN: 0922-6389.
Detail

KLAPKA, J.; PIŇOS, P. Decision support system for multicriterial R&D and information systems projects selection. European Journal of Operational Research, 2002, vol. 2002, no. 2, p. 434 ( p.)ISSN: 0377-2217.
Detail

BÍLEK, V., MOSLER, T., KERŠNER, Z., SCHMID, P. ...a nejlepší je beton, který zmrzne. Možnosti omezení anomálií ve vývoji lomových vlastností. Stavitel, 2002, roč. 10, č. 6, s. 34 ( s.)ISSN: 1210-4825.
Detail

KERŠNER, Z., NÁHLÍK, L., KNÉSL, Z. Analýza interakce kamenivo-trhlina z hlediska lomových charakteristik betonu. Beton TKS, 2002, č. 5, s. 40 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

KALA, J. Dynamic behaviour of bridge under the influence of wind forces. Roczniki inžynierii budowlanej, 2002, vol. 2, no. 1, p. 53 ( p.)ISSN: 1505-8425.
Detail

DVOŘÁK, J., ŠEDA, M. Similarity Measures for Fuzzy Values. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2002, vol. 82, no. 9, p. 1449 ( p.)ISSN: 0922-6389.
Detail

FICKER, T. Deterministic fractals. European Journal od Physics, 2002, vol. 2005, no. 6, p. 403 ( p.)ISSN: 0143-0807.
Detail

FICKER, T. Non-isothermal Diffusion of Water Vapour in Porous Building Materials. Acta Polytechnica, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 25 ( s.)ISSN: 1210-2709.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. On the Mayer problem I. General principles. Mathematica Slovaca, 2002, vol. 52, no. 5, p. 555-570. ISSN: 0139-9918.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. On the Mayer problem II. Examples. Mathematica Slovaca, 2002, vol. 52, no. 5, p. 571-590. ISSN: 0139-9918.
Detail

FICKER, T. Difúze vodních par v konstrukcích podle ČSN 73 0540 a DIN 4108. Stavební obzor, 2002, roč. 11, č. 2, s. 53 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

FICKER, T. Neizotermická difúze vodních par pórovitými materiály. Stavební obzor, 2002, roč. 11, č. 3, s. 79 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

FICKER, T. Některé fyzikální nepřesnosti tradované ve výuce stavební fyziky. Stavební obzor, 2002, roč. 11, č. 4, s. 124 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

FICKER, T. Non-linear Temperature Profiles. Acta Polytechnica, 2002, roč. 41, č. 6, s. 66 ( s.)ISSN: 1210-2709.
Detail

MARTIŠEK, D. The 2-D and 3-D processing of images provided by conventional microscopes. 2002, vol. 2002, no. 6/2002, p. 284 ( p.)
Detail

FICKER, T. Negativní vlivy statické elektřiny v budovách. Stavební obzor, 2002, roč. 11, č. 6, s. 167 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

FICKER, T. Elektrostatika podlah. Stavební obzor, 2002, roč. 11, č. 10, s. 296 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

DRUCKMÜLLER, M. Opacity simulation technique for confocal microscope image processing. Journal of Applied Biomedecine, 2003, vol. 2003, no. 2, p. 71 ( p.)ISSN: 1214-0287.
Detail

MARTIŠEK, D. The 2-D Processing of Images provided by Confocal Microscopes. SCANNING, 2002, vol. 2002, no. 6, p. 363-362. ISSN: 0161-0457.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Analysis of Methods for Edge Detection. Híradastechnika, 2003, vol. 2003, no. 12, p. 48-57. ISSN: 0018-2028.
Detail

MAROŠ, B., SVOBODA, M., RUSÍN, K. Matematicko-statistické vyjádření tepelného ovlivnění bentonitové formovací směsi. Slévárenství, 2002, roč. L, č. 11-12, s. 437 ( s.)ISSN: 0037-6825.
Detail

ŽÁK, L. Clustering of Vaguely Defined Objects. Archivum Mathematicum, 2003, vol. 2003, no. 1, p. 38-50. ISSN: 1212-5059.
Detail

ŽÁK, L. Vágně definované objekty a jejich shlukování. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 99-113. ISSN: 1210-2717.
Detail

ŽÁK, L. Use of Fuzzy Sets in Power Consumption Appraisal. Acta Mechanica Slovaca, 2003, vol. 2003, no. 3, p. 547-552. ISSN: 1335-2393.
Detail

BLÁHA, P.; KLAPKA, J. TSP - nový systém pro sledování projektu. Automa, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 42 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

POPELA, P.; DUPAČOVÁ, J. Melt Control: Charge Optimization via Stochastic Programming. 2004, vol. 2004, no. 2, p. 1-21.
Detail

FICKER, T. Modified Glaser's condensation model. Acta Polytechnica, 2003, vol. 43, no. 1, p. 34 ( p.)ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. A short note on non-isothermal diffusion models. Acta Polytechnica, 2003, vol. 43, no. 1, p. 62 ( p.)ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. A note on normalised distributions of dc partial microdischarges. Acta Polytechnica, 2003, vol. 43, no. 2, p. 59 ( p.)ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. Models for non-isothermal steady-state diffusion in porous building materials. Acta Polytechnica, 2003, roč. 43, č. 1, s. 3 ( s.)ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. Electron avalanches I - Statistics of partial microdischarges in their pre-streamer stage. Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2003, vol. 10, no. 4, p. 689 ( p.)ISSN: 1070-9878.
Detail

FICKER, T. Electron avalanches II - Fractal morphology of partial microdischarge spots on dielectric barriers. Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2003, vol. 10, no. 10, p. 700 ( p.)ISSN: 1070-9878.
Detail

FICKER, T. Microdischarges near metal-insulator interfaces. Czechoslovak Journal of Physics, 2003, vol. 53, no. 6, p. 509 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

FICKER, T. Non-isothermal steady-state diffusion within Glaser's condenstaion model. International journal of heat and mass transfer, 2003, vol. 46, no. 6, p. 5175 ( p.)ISSN: 0017-9310.
Detail

FICKER, T. Glasserův kondenzační model. Stavební obzor, 2003, roč. 12, č. 2, s. 54 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

FICKER, T. I. Neizotermická difúze vodních par v obvodových konstrukcích - odvození neizotermickým modelů. Stavební obzor, 2004, roč. 13, č. 1, s. 19 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

FICKER, T. II. Neizotermická difúze vodních par v obvodových konstrukcích - ověření funkčnosti neizotermických modelů. Stavební obzor, 2004, roč. 13, č. 5, s. 146 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

FICKER, T. III. Neizotermická difúze vodních par v obvodových konstrukcích - neizotermické modely v rámci Glaserova schématu. Stavební obzor, 2004, roč. 13, č. 7, s. 214 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

BEDNÁŘ, J. FUZZY VYHLEDÁVÁNÍ. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis, 2004, roč. 260, č. 260, s. 1-30. ISSN: 1213-4198.
Detail

TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Histometric Evaluation of Meat Products - Determination of Size and Number of Objects. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2002, no. 5, p. 175-180. ISSN: 1212-1800.
Detail

KOLÁŘ, P.; ŠTARHA, P.; HÁJEK, D.; VLKOVÁ, E.; DRUCKMÜLLER, M. Význam matematického zpracování obrazu u diabetické retinopatie. Česká a slovenská oftalmologie, 2003, č. 3, s. 160-170. ISSN: 1211-9059.
Detail

TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Bone tissue determination in meat products by use of Image analysis. Fleischwirtschaft International, 2003, no. 2, p. 47-53. ISSN: 0179-2415.
Detail

TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Histometric evaluation of meat products - determination of area and comparison of results obtained by histology and chemistry. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2002, no. 3, p. 101-106. ISSN: 1212-1800.
Detail

ŠEDA, M. Využití moderních heuristických metod v rozvrhování. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-4198.
Detail

ŠŤASTNÝ, J. Netradiční metody a algoritmy pro rozpoznávání objektů technologické scény. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2006, č. 198, s. 1-30. ISSN: 1213-418X.
Detail

SIEGELOVÁ, J.; KARPÍŠEK, Z.; FIŠER, B. et al. Exercise training in patients with chronic coronary disease. Scripta medica, 2002, vol. 75, no. 3, p. 151-156. ISSN: 1211-3395.
Detail

DOLEŽEL, J.; KARPÍŠEK, Z. et al. Intraabdominal pressure after rectal resections. Bratislavske lekárske listy, 2004, vol. 105, no. 10-11, p. 382-384. ISSN: 0006-9248.
Detail

SMUTNÝ, J. Measurement and Analysis of Dynamic and Acoustic Parameters of Rail Fastening. NDT & E International - Independent Nondestructive Testing and Evaluation, 2004, vol. Volume 37, no. Issues 8, p. 119 ( p.)ISSN: 0963-8695.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. New techniques in analysis of dynamic parameters rail fastening. INSIGHT, 2004, vol. Vol 46, no. No 10, p. 612 ( p.)ISSN: 1354-2575.
Detail

MARADA, T., BŘEZINA, T. Q-learned Controller Performance of Asynchronous electromotor. Elektronika, 2004, vol. 2004, no. 8-9, p. 14 ( p.)ISSN: 0033-2089.
Detail

BŘEZINA, T., TUREK, M. Asynchronous electromotor controller tuned hrough CARLA method. Elektronika, 2004, vol. 2004, no. 8-9, p. 27 ( p.)ISSN: 0033-2089.
Detail

BŘEZINA, T., KREJSA, J. Efficient Q-learning modification aplied on active magnetic bearing control. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, vol. 11/2004, no. 2, p. 83 ( p.)ISSN: 1210-2717.
Detail

ŽÁK, L. Shluková analýza. Automatizace, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 184-190. ISSN: 0005-125X.
Detail

ŽÁK, L. Shluková analýza (II). Automatizace, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 251-254. ISSN: 0005-125X.
Detail

ŽÁK, L. Shluková analýza (III). Automatizace, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 320-326. ISSN: 0005-125X.
Detail

ŽÁK, L. Shluková analýza (III) - dodatek. Automatizace, 2004, roč. 2004, č. 6, s. 389-391. ISSN: 0005-125X.
Detail

ŽÁK, L. Fuzzy logika a její využití pro prognózu spotřeby energie na roky 2005 - 2010. Acta Mechanica Slovaca, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 471-477. ISSN: 1335-2393.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Face Recognition by Face Bunch Graph Method. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2004, vol. 3, no. 1, p. 134 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

BEDNÁŘ, J. Fuzzy distances. Kybernetika, 2005, vol. 41, no. 3, p. 375-389. ISSN: 0023-5954.
Detail

ŠEDA, M. Rectilinear Voronoi Diagram-Based Motion Planning in the Plane with Obstacles. Elektronika, 2004, vol. 2004, no. 8-9, p. 24 ( p.)ISSN: 0033-2089.
Detail

ŠEDA, M., DVOŘÁK, J. Measuring Fuzzy Query Responses in Similarity Based Models. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 1998, vol. 48, no. 10, p. 266-269. ISSN: 0922-6389.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Face Recognition by Bunch Graph Method. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2004, vol. 3, no. 1, p. 134-138. ISSN: 1109-2742.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Comparison Methods for Pattern Recognition. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 9, p. 1846-1851. ISSN: 1109-2734.
Detail

DVOŘÁK, J., KRČEK, P., SAMOHÝL, P. Using Case-Based Reasoning and Genetic Algorithms for Mobile Robot Path Planning. Elektronika, 2004, vol. 2004, no. 8-9, p. 55 ( p.)ISSN: 0033-2089.
Detail

ŠEDA, M. Metaheuristics for the Network Steiner Tree Problem. In Katalinic, B. (ed.): DAAAM International Scientific Book 2002. DAAAM International Scientific Books. Wien (Austria): DAAAM International, Wien, 2002. p. 525 ( p.)ISBN: 3-901509-30-5.
Detail

OŠMERA, P., ROUPEC, J. Integrated Evolutionary Algorithms. In Hybrid Information Systems. Advances in Soft Computing. New York: Springer Verlag, 2002. p. 353 ( p.)ISBN: 3-7908-1480-6.
Detail

DVOŘÁK, J., ŠEDA, M., VLÁČIL, T. Job Shop Scheduling with Transfer Batches. In Robert John, Ralph Birkenhead (eds.) Soft Computing Techniques and Applications. Advances in Soft Computing. Heidelberg: Physica-Verlag, 2000. p. 105 ( p.)ISBN: 3-7908-1257-9.
Detail

POPELA, P. Numerical Techniques and Available Software, Chapter 8 in Part II. In J. Dupačová, J. Hurt, J. Štěpán: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Applied Optimization. Dordrecht/boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2002. p. 206-227. ISBN: 1-4020-0840-6.
Detail

POPELA, P.; VLK, M. Bayesian Approach and Other Updating Techniques, Chapter 16. In Marek, P.-Brozzetti,J.-Guštar,M.-Tikalsky,P.: Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation, 2nd edition. ITAM. Semily: TERECO, GLOS, 2003. p. 404-422. ISBN: 80-86246-19-1.
Detail

ŠEDA, M. Planning Trajectories in the Plane with Obstacles Using Voronoi Diagrams. In Katalinic, B. (ed.): DAAAM International Scientific Book 2003. DAAAM International Scientific Book. 2003. Wien (Austria): DAAAM International Wien, 2003. p. 541 ( p.)ISBN: 3-901509-36-4. ISSN: 1726-9687.
Detail

ŠEDA, M. Solving the Integer Maximal Multicommodity Flow Problem Using Simulated Annealing. In Katalinic, B. (ed.): DAAAM International Scientific Book 2004. DAAAM International Scientific Book. DAAAM International Scientific Book 2004. Wien: DAAAM International Wien, 2004. p. 553 ( p.)ISBN: 3-901509-38-0. ISSN: 1726-9687.
Detail

KLAPKA, J., DVOŘÁK, J., POPELA, P. Metody operačního výzkumu. vydání druhé, rozšířené a přepracované. vydání druhé, rozšířené a přepracované. Brno: VUTIUM Brno, 2001. 165 s. ISBN: 80-214-1839-7.
Detail

MARTIŠEK, D. Matematické principy grafických systémů. Brno: Littera Brno, 2002. 297 s. ISBN: 80-85763-19-2.
Detail

PIŇOS, P. Vícekriteriální výběr projektů do portfolia. Edice PhD Thesis, sv.76. Edice PhD Thesis, sv.76. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství, 2001. 31 s. ISBN: 80-214-1899-0.
Detail

KALA, J. Analýza účinků větru na stavební konstrukce. 1. 1. Brno: 2003. 169 s.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Časově frekvenční analýza reálných signálů. 1. 1. Brno: Econ publishing, 2003. 195 s. ISBN: 80-86433-23-4.
Detail

SMUTNÝ, J., PAZDERA, L. aČasově frekvenční analýza reálných signálů. 1. 1. Brno: TERM, 2003. 191 s. ISBN: 80-86433-23-4.
Detail

KLAPKA, J.; DVOŘÁK, J. Úvod do operační a systémové analysy. Učební texty vysokých škol. Učební texty vysokých škol. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002. 92 s. ISBN: 80-214-1839-7.
Detail

KOLÁŘ, P.; HÁJEK, D.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLER, M. Matematické zpracování obrazu sítnice a jeho využití v diagnostice a terapii diabetické retinopatie. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. 3-D rekonstrukce výstupů z optických mikroskopů. 3D rekonstrukce výstupů z optických mikroskopů. Brno: 2001.
Detail

ROUPEC, J. Vývoj genetického algoritmu pro optimalizaci parametrů fuzzy regulátorů. 2001.
Detail

BLÁHA, P. Sledování odchylek mezi rozvrhem projektu a jeho skutečným průběhem. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky: 2003.
Detail

DOUBRAVSKÝ, K. Matematický model rozložení tvrdosti na šroubech. 2005.
Detail

ŽÁK, L. Some Methods of Clustering of Fuzzy Objects. 2001.
Detail

ŽÁK, L. Jeden ze způsobů zpracování nepřesných dat. 2002.
Detail

BŘEZINA, T. Efektivní metoda Q učení: Simulační posouzení použitelnosti pro řízení aktivního magnetického ložiska. Brno, ČR: Nakladatelství VUTIUM, VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

MARTIŠEK, D. Matematické inženýrství. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Matematické inženýrství. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Detekce a měření válcových ploch pro NC stroje. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Řešení nelineárních rovnic. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Řezy RGB krychlí. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Test konstrukce základních geometrických útvarů. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Konstrukce barevných palet. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Uživatelské souřadné soustavy. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Planimetrické útvary. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Ovládání grafických prostředí myší. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Explicitně zadané křivky. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Vyčíslování uživatelsky zadaných řetězců. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Parametricky zadané křivky. 1998.
Detail

MARTIŠEK, D. Funkční řady. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Křivky zadané implicitní rovnicí. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Interpolační polynom. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Kubické splajny. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Polynomická regrese. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Fergusonovy křivky. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Bezierovy křivky. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Coonsovy křivky. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. B-splajny. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Nelineární transformace křivek. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Nelineární transformace obrazů. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Lineární transformace. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Konformní transformace. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Nekonformní transformace. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Obecné simulace pohybu. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Valení kružnice po přímce. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Valení kružnice po kružnici. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Valení tří kružnic. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Hranové konstrukce těles. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Hranové konstrukce grafů funkcí dvou proměnných. 2000.
Detail

MARTIŠEK, D. 3-D transformace. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Bezierovy plochy. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Fergusonovy plochy. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Coonsovy plochy. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Plochy určené okrajem. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Řešení viditelnosti. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Simulace drsných povrchů. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Studie lesku a osvětlení. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Nanášení textur. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Vržené stíny. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Konstrukce deterministicky soběpodobných fraktálů. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Konstrukce statisticky soběpodobných fraktálů. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Přesouvání středního bodu v 1-D. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Přesouvání prostředního bodu v 2-D. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Přesouvání středního bodu v 3-D. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. 3-D model zemského povrchu. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Mandelbrotova množina. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Lineární obrazové filtry. 2001.
Detail

MARTIŠEK, D. Nelineární obrazové filtry. 2001.
Detail

ROUPEC, J.: AGA 1; Objektová realizace pokročilého genetického algoritmu. VŠB TU Ostrava. (software)
Detail