Detail projektu

Komunikační systémy experimentálních družic

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2008

Označení

GA102/06/1672

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kasal Miroslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (29.03.2004 - nezadáno)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (29.03.2004 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2006-01-01 - 2008-12-31)

Výsledky

VÁGNER, P. PHASE-LOCKED LOCAL OSCILLATOR FOR A K-BAND DOWNCONVERTER. In PROCEEDINGS OF THE 12TH CONFERENCE STUDENT EEICT 2006 VOLUME 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2006. p. 319 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

ŠEBESTA, J., PROKEŠ, A. Timing Recovery Modification for High-rate BPSK and QPSK Digital Demodulator. In 2006 10th International Conference on Communication Technology Proceedings. Guilin, China: IEEE Press, 2006. p. 1476-1479. ISBN: 1-4244-0800-8.
Detail

KASAL, M. Komunikační systémy experimentálních družic. 1. UREL FEKT VUT v Brně - zpráva projektu GA 102/06/1672: 2007. s. 1-11.
Detail

Kasal, M. Komunikační systémy experimentálních družic. ÚREL FEKT VUT v Brně: GA ČR, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

VÁGNER, P.; KASAL, M. Design of Microstrip Lowpass Filter Using Defected Ground Structure. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno University of Technology: Brno University of Technology, 2007. p. 687 ( p.)ISBN: 1-4244-0821-0.
Detail

VÁGNER, P.; KASAL, M. Novel DGS Resonators with Low Resonant Frequency and Lowpass Filter Design. In Proceedings of the Sixteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2007. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorož, Slovenija: Slovenian Section IEEE, 2007. p. A23 (A26 p.)ISBN: 1581-4572. ISSN: 1581-4572.
Detail

ŠEBESTA, J. Digitální smyčky závěsu fáze a zpoždění a jejich aplikace v koherentních demodulátorech. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2007. s. 180-185. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

ŠEBESTA, J. Discrete-time Phase and Delay Locked Loops Analyses in Tracking Mode. In Proceedings of World Academy of Science, Engineering, and Technology - IV. International Conference on Computer, Electrical, and System Science, and Engineering CESSE 2007, Venice, Italy, November 23-25, 2007. 1. Venice, Italia: WASET, 2007. p. 181-185.
Detail

Kasal, M. Vliv přírody na satelitní komunikaci. In Šíření elektromagnetických vln. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2006. s. 15 ( s.)ISBN: 80-02-01865-6.
Detail

ŠEBESTA, J. Augmented Digital Zero Crossing Timing Error Detector. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control and Signal Processing 2008. 1. Puerto de la Cruz, Spain: WSEAS Press, 2008. p. 261-264. ISBN: 978-960-474-035-2.
Detail

ŠEBESTA, J. Softwarový přijímač pro družicovou komunikaci. In Sborník referátů 29. semináře Satelitní komunikace. 1. Praha: ČES, ÚOS mikrovlnná technika, 2008. s. 25-28. ISBN: 978-80-02-02067-7.
Detail

Petr KUTÍN, Miroslav KASAL. Novel Optimization Method of Active Frequency Multiplier Utilizing Harmonic Terminating Impedances with DGS. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 2, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Kasal, M. Družice Phase 3E ponese programově definovaný transpondér. Praktická elektronika a radio, 2006, roč. XI, č. 4, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

Kasal, M. Nečekaný důsledek poškození baterie družice AO-40. Praktická elektronika a radio, 2006, roč. XI, č. 6, s. 1 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

Ing. Petr Vágner. Metody měření fázového šumu a stability zdrojů signálu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 2006, č. 5, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VÁGNER, P.; KASAL, M. Design of Novel Microstrip Lowpass Filter Using Defected Ground Structure. Microwave and Optical Technology Letters, 2007, no. 1, p. 10-13. ISSN: 0895-2477.
Detail

ŠPAČEK, J.; KASAL, M. The Low Rate Telemetry Transmission Simulator. Radioengineering, 2007, vol. 16, no. 4, p. 24-32. ISSN: 1210-2512.
Detail

KASAL, M. Nové CubeSaty. Praktická elektronika a radio, 2007, roč. XII, č. 5, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Projekt Delfi-C3. Praktická elektronika a radio, 2007, roč. XII, č. 2, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

ŠEBESTA, J. Discrete-time Phase and Delay Locked Loops Analyses in Tracking Mode. International Journal of Electronics, Circuits and Systems (IJECS), 2008, vol. 1, no. 1, p. 207-211. ISSN: 1307-4156.
Detail

KASAL, M. Půl století kosmonautiky. Praktická elektronika a radio, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 45-45. ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Příjem signálů sondy Vayager 1 s 20 m aténou IUZ v Bochumi. Praktická elektronika a radio, 2007, roč. 2007, č. 8, s. 45-45. ISSN: 1211-328X.
Detail

BARAN, O. Demodulace frekvenčně klíčovaných signálů - kvadraturní detektor. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 51, s. 1-14. ISSN: 1213-1539.
Detail

Kasal, M. Suitsat-1. Praktická elektronika a radio, 2006, roč. XI, č. 2, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

VÁGNER, P.; KASAL, M. A novel microstrip low-pass filter design method using square-shaped defected ground structure. Microwave and Optical Technology Letters, 2008, vol. 50, no. 9, p. 2458-2462. ISSN: 0895-2477.
Detail

KASAL, M.: VCXO PLL; Harmonický krystalový oscilátor synchronizovaný rubidiovým normálem (GACR102/06/1672 a MSM0021630513). UREL ESL. (prototyp)
Detail

Workshop AMSAT-DL - Phase 3E Satellite. UNI-Marburg (27.04.2007)
Detail

RADIOKOMUNIKACE 2007. Pardubice (24.10.2007)
Detail