Detail projektu

Sustainable and Advanced MAterials for Road InfraStructure

Období řešení: 01.01.2003 — 28.02.2006

O projektu

Work in WG6 the use of recycling and industrial waste in road construction, preparatin of technical diggests

Popis česky
Práce v pracovní skupině WG6 týkající se využicí recyklace a průmyslových odpadů ve stavbě silnic

Klíčová slova
stavby silnic, recyklace, průmyslové odpady

Klíčová slova anglicky
road construction, recycling, industrial waste

Označení

GRD2/2000/3228

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Kudrna Jan, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (26.03.2004 - nezadáno)
Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (30.05.2006 - nezadáno)
Stehlík Dušan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (30.05.2006 - nezadáno)
Varaus Michal, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (30.05.2006 - nezadáno)

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (26.03.2004 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - 5. rámcový program
- částečně financující (2004-03-26 - 2007-04-01)
Evropská unie - 5. rámcový program
- částečně financující (2004-03-26 - 2007-04-01)

Výsledky

KUDRNA, J. Review of the state of art in road and other industry by-product use in road construction and rehabilitation in the Central and East European countries. 1. Brno: 2004.
Detail

VARAUS, M. SAMARIS project - Foundry sand - technical digest. 1. Brno: 2005.
Detail

HÝZL, P. Tvorba metodik pro využití druhotných surovin při budování cyklistických stezek v jednotlivých krajích ČR. Brno: 2006. s. 1-36.
Detail

VARAUS, M. Potential for Recycling in Central and Eastern Europe. Brusel: 2005.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D. SAMARIS project - Colliery spoil - technical digest. 1. Brusel: 2005. s. 1-24.
Detail

Odkaz