Detail projektu

Vývoj bezpečného nosiče klíčových dat, včetně bezpečného čtecího zařízení a aplikačního programového vybavení s prokazatelnou odolností proti kryptoanalytickým a dalším útokům

Období řešení: 10.04.2002 — 31.12.2002

O projektu

Jako nosiče klíčových dat a programu pro autentizaci jejího držitele se předpokládá čipová karta. Součástí požadavku je dodání kompletního vývojové prostředí a pracoviště pro plnění čipových karet pro zadavatele. Požaduje se, aby komunikace na rozhraní mezi čipovou kartou a přístrojem byla na takové úrovni, aby využití karty bylo možno perspektivně aplikovat na další vyvíjená kryptografická zařízení. K dispozici je stávající vývojový systém čipových karet

Popis anglicky
The main goal of the project is a research of security aspects of hardware implementations of cryptographic mechanisms. The implementations are called tamper-proof devices and they are typically smart cards or cryptographic coprocessors. The design of majority of available tamper-proof devices does not deal with various forms of side effects of cryptographic algorithms execution. A side-channel is the term commonly used for places where such undesirable information appears. The volume and usefulness of information we are able to extract depends on the form of the side-channel. However, number of scientific papers proves that it is possible to effectively analyse information from side-channels and use the results for compromise of tamper-proof devices.The project consists of three main areas. We will design and build laboratory instruments for implementation of attacks exploiting side-channels. The attacks will produce experimental data. The second area consists of a design of analytic methods for effective processing of experimental data in such a form that allows reconstruction of sensitive data. The proposed methods will be checked on real devices. The last area deals with the design of countermeasures against side-channel attacks. We will use already known approaches as well as the principles of our analytic methods. The goal is to decrease the amount of useful information in side-channels and determine minimum amount necessary for successful attack.

Klíčová slova
čipová karta, úložiště klíčů, bezpečnost, kryptologie. skrytý kanál

Klíčová slova anglicky
cryptography smart card

Označení

SU20022002002

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2002 - 31.12.2002)
Cvrček Daniel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (10.04.2002 - 31.12.2002)

Útvary

Fakulta informačních technologií
- příjemce (01.01.2002 - 31.12.2002)
Fakulta informatiky
- spolupříjemce (10.04.2002 - 31.12.2002)

Zdroje financování

Národní bezpečnostní úřad ČR - Projekty řeší problematiku výzkumu a vývoje v oblasti kryptografie a kryptoanalýzy s cílem zajištění kryptografických prostředků pro ochranu utajovaných skutečností.
- plně financující (2002-01-01 - 2002-12-31)

Výsledky

VRBA, K. Bezpečnost čipových karet proti útokům. In Sborník konference SmartWorld 2002. Zlín: 2002.
Detail

CVRČEK, D. Vytváření lokální klíčové infrastruktury. In Mikulášská kryptobesídka - sborník přednášek. Brno: ECOM-MONITOR, 2002. s. 19-25. ISBN: 80-903083-2-5.
Detail