Detail projektu

Program podpory vybraných studijních programů

Období řešení: 01.01.2002 — 18.02.2007

O projektu

PŘÍPRAVA REALIZACE AKREDITOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE" PROGRAM: - Program podpory vybraných studijních programů. Doba řešení: rok 2002 - 2004 Záměr projektu: - Vytvoření podkladů pro podporu uchazečů o studijní program k přijímacím zkouškám v rámci plnění programu "Otevřeného přístupu na vysokou školu pro všechny, kteří splní vstupní požadavky" (DZ MŠMT) ve formě přípravného kurzu a instruktážních seminářů učitelů středních škol v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. - Vytvoření systému a informační podpory pro poradenství a nábor na středních školách zajišťované učiteli, ale především studenty fakulty. Z minulé zkušenosti se účast studentů fakulty při vysvětlovacích a náborových pracích jak na veletrhu Gaudeamus, tak při návštěvách na středních školách, ukázala jako mimořádně účinná. - Vytvoření nové formy a obsahu presentací pro výstavní stánek i presentační přednášky veletrhu Gaudeamus 2002 s cílem zvýšit otevřenost studijního programu uchazečům středních škol. - Nová fakulta informačních technologií plánuje vytvoření internetové podoby zápisu studentů do ročníku /semestru a nahrazení tradiční podoby "výkazu o studiu" dokumentem produkovaným prostřednictvím modulu informačního systému. Jedním z cílem záměru je vytvoření takového modulu. - Návrh a realizace systému internetové komunikace studenta s učitelem umožňující masovou komunikaci (řádově stovky studentů). - Součástí informačního systému je modul, jehož prostřednictvím učitel/examinátor pořizuje data, která jsou výsledkem examinace. Vytvoření modulu realizujícího tuto funkci je jedním z cílů záměru. - Součástí akreditovaného bakalářského studijního programu Informační technologie je sada sylabů pro jednotlivé studijní předměty, z nichž některé jsou zcela nové a některé významně aktualizované a modifikované předměty starého studijního programu. Pro tyto kurzy je zapotřebí vytvořit: - Studijní texty a programové pomůcky - Systém projekčních textů pro datový projektor - Systém domácích úloh a projektů pro jednotlivce a pro týmovou práci - Systém zadání pro zkoušky Vytvoření těchto součástí každého kurzu v 1. ročníku je cílem záměru tohoto projektu. Zodpovědný pracovník projektu: Prof Ing. Jan M Honzík, CSc.

Klíčová slova
Podpora studijního programu, vybraný studijní program, informační technologie, bakalářský studijní program

Označení

MSMT

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.01.2002 - 18.02.2007)

Výsledky

ELBL, L., HRSTKOVÁ, H., CHALOUPKA, V., NOVOTNÝ, J. Development of IT Education at Brno University of Technology. In EAIR 24th Annual EAIR Forum. Amsterodam: 2002. p. 27-28.
Detail

HONZÍK, J. Vzájemně výhodná spolupráce FIT VUT v Brně s českými a zejména nadnárodními technickými a informatickými firmami. In University jako katalyzátor ekonomického rozvoje regionu. VUTIUM. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 112-117. ISBN: 80-214-2191-6.
Detail

EYSSELT, M. Information Technology: Three-Year Bachelor Study Programme IT-BC-3 (The First, Hard-Copy, Issue). Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. p. 0 ( p.)
Detail

EYSSELT, M. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2002/2003. MJ servis, spol. s r.o., Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002. s. 0 ( s.)
Detail

EYSSELT, M. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2003/2004. MJ servis, spol. s r.o., Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

EYSSELT, M. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Přehledová informace. MJ Servis, spol. s r.o., CZ-Brno: 2003. s. 0 ( s.)
Detail

EYSSELT, M. Funkční značky integrovaných obvodů, kreslení spojů (WWW vydání). učební texty. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2002. s. 0 ( s.)
Detail

EYSSELT, M. Digital Systems Design: Programmable Logic Devices. university textbooks (Hard- and WWW-Edition). Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2003. p. 0 ( p.)
Detail

GLOSOVÁ, D.: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem (21.01.2002)
Detail