Detail projektu

Nové pojetí předmětu Vysokorychlostní komunikační systémy

Období řešení: 31.03.2003 — 31.12.2004

O projektu

Předmět Vysokorychlostní komunikační systémy je zařazen do posledního ročníku stávajícího studijního programu a od akademického roku 2004/2005 bude vedle toho vyučován také v letním semestru třetího ročníku nového bakalářského studia oboru Teleinformatika na FEKT v Brně. Dřívější předmět obdobného zaměření je třeba inovovat a to jak v části přednášek, tak také v laboratorních úlohách. Za podpory projektu budou navrženy nové teoretické partie i nová laboratorní cvičení. Studentům bude umožněn moderní přístup k podkladům na www stránkách. Nové pojetí předmětu Vysokorychlostní komunikační systémy má za úkol plně reflektovat nejnovější poznatky, které se v této oblasti telekomunikační a informační techniky v praxi rozvíjejí a uplatňují s nebývalou intenzitou.

Klíčová slova
telekomunikace, analyzátor, modernizace

Označení

IS 1570

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (30.03.2003 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-03-30 - nezadáno)