Detail projektu

Mikroskopie s lokální sondou drženou optickými silami

Období řešení: 01.01.2000 — 31.12.2002

O projektu

Cílem projektu je realizovat experimentální zařízení a nalézt metody využívající opticky chycenou sondu k měření sil. Optické uchycení sondy je velmi šetrné ke studovanému povrchu a umožňuje zjišťování vlastností vnitřních ploch transparentních objektů. Navrhovaným systémem bude možné měřit síly až o dva řády menší (1 pN - 100 pN) než síly, které jsou detekovatelné mikroskopem využívajícím interakce meziatomových sil (ARM). Úspěšné zjištění takto malých sil vyžaduje třírozměrnou detekci polohy sondy s přesností 1-10 nm, které lze dosáhnout kvadrantovým detektorem a dvojicí detektorů umístěných v blízkosti obrazu sondy vytvořeného optickým mikroskopem. Jako alternativního způsobu bude využito sledování změny spektra vyzařovaného opticky chyceným mikrolaserem během jeho přibližování ke studovanému povrchu. Zařízení bude sloužit ke studiu topologie povrchů a jejich optických vlastností se submikrometrových rozlišením. Navrhovatelé již zvládli vytvoření několika optických pastí.

Označení

GA101/00/0974

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zemánek Pavel, prof. RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2000 - 31.12.2002)
Liška Miroslav, prof. RNDr., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2000 - 31.12.2002)

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- spolupříjemce (01.01.2000 - 31.12.2002)
Ústav přístrojové techniky AV ČR
- příjemce (01.01.2000 - 31.12.2002)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2000-01-01 - 2002-12-31)

Výsledky

VÁCLAVÍK, V., ROZMAN, J., ČÍP, O., MIKEL, B. Digital controlled electronics for three-dimension hydrophone position system. In Radioelektronika 2001, Conference Proceedings. Institute of Radio Electronics, Brno University of Technolog: Brno University of Technology, 2001. p. 78 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

CHMELÍK, R.; HARNA, Z.; ANTOŠOVÁ, I.; LOVICAR, L.; MACHÁLEK, M.; ZLÁMALOVÁ, M. Holografická konfokální mikroskopie. In Mikroskopie 2002. Praha: Česká společnost pro vědeckou kinematografii, 2002. s. 7-13. ISBN: 80-01-02580-2.
Detail

CHMELÍK, R. Holographic confocal microscopy. In Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2001. p. 118 ( p.)ISBN: 0-8194-4047.
Detail

CHMELÍK, R., LOVICAR, L., HARNA, Z. Surface profilometry by a holographic confocal microscopy. Abstracts, XIII Polish-Czech-Slovak Optical Conference, Wave and Quantum Aspects of Contemporary optics. Krzyzowa, Polsko: Institute of Physics , Wroclaw University of Technology, 2002. p. D1 ( p.)
Detail

Zemanek P, Jonas A, Liska M. Simplified description of optical forces acting on a nanoparticle in the Gaussian standing wave. Journal of the Optical Society of America A, 2002, vol. 19, no. 5, p. 1025 ( p.)ISSN: 1084-7529.
Detail

CHMELÍK, R., HARNA, Z. Surface profilometry by a parallel-mode confocal microscope. Optical Engineering, 2002, vol. 41, no. 4, p. 744 ( p.)ISSN: 0091-3286.
Detail

CHMELÍK, R., LOVICAR, L., HARNA, Z. Surface profilometry by a holographic confocal microscopy. Optica Applicata, 2003, vol. 33, no. 2-3, p. 381 ( p.)ISSN: 0078-5466.
Detail

CHMELÍK, R. Holographic confocal microscopy. Proceedings of SPIE, 2001, vol. 4356, no. 1, p. 118 ( p.)ISSN: 0277-786X.
Detail