Detail projektu

Experimentální výzkum nestabilit sprejů generovaných effervescent tryskami

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2005

O projektu

Návrh metodiky měření nestabilit spreje v effervescent tryskách

Označení

GP101/03/P020

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jedelský Jan, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2003 - 31.12.2005)

Útvary

Energetický ústav
- příjemce (01.01.2003 - 31.12.2005)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty
- částečně financující (2003-01-01 - 2005-12-31)

Výsledky

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J. Discharge coefficient and operational flow characteristics of multihole effervescent atomizer. In 9th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems - ICLASS 2003. Sorrento, Italy: Illas Europe, 2003. p. 0310 ( p.)ISBN: 88-88104-03-8.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Unsteadiness in Effervescent Sprays: a New Evaluation Method and the Influence of Operational Conditions. Atomization and sprays, 2008, vol. 18, no. 1, p. 49-83. ISSN: 1044-5110.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J. Characterization of Instabilities of Sprays Generated by Multihole Effervescent Atomizers. In 9th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems - ICLASS 2003. Sorrento, Italy: Illas Europe, 2003. p. p7 ( p.)ISBN: 88-88104-03-8.
Detail

SLÁMA, J.; JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J. Development of low emission monoblock burner: Atomization and combustion of liquid fuels. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská universita v Žiline v EDIS-vydavatelstve ŽU, 2004. p. 115 ( p.)ISBN: 80-8070-234-9.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Research of a Two-Phase Flow Instabilities of an Effervescent Atomizers. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská universita v Žiline v EDIS-vydavatelstve ŽU, 2004. p. 115 ( p.)ISBN: 80-8070-234-9.
Detail

SLÁMA, J. Vývoj nízkoemisního monoblokového hořáku: Atomizace a spalování kapalných paliv. In Konference Kotle, energetická zařízení. Brno: Brno, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SLÁMA, J.; JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J. Vývoj nízkoemisního monoblokového hořáku: Atomizace a spalování kapalných paliv. In Sborník přednášek z XIII. Konference Kotle a energetická zařízení. Brno: VUT Brno, 2004. s. 161 ( s.)ISBN: 80-214-2576-8.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J. Characteristics and behaviour of multi-hole effervescent atomizers. In 19th ILASS Europe 2004. Nottingham: University of Nottingham, 2004. p. 521 ( p.)
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Characteristics of a Two-phase Flow Inside the Mixing Chamber of an Effervescent Atomizer. In Two-Phase Flow Modelling and Experimentation 2004. Pisa: University of Pisa, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 88-467-1075-4.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J. Vývoj trysky typu Effervescent pro nízkoemisní monoblokový hořák. In Energetika a životní prostředí 2004. Ostrava: VŠB Ostrava, 2004. s. 227 ( s.)ISBN: 80-248-0695-9.
Detail

OTÁHAL, J., JEDELSKÝ, J., JÍCHA, M. Specifika dvoufázového toku effervescent trysek. In Colloquium Fluid dynamics 2004. Praha: Institute of Termomechanics AS CR, 2004. s. 133 ( s.)ISBN: 80-85918-89-7.
Detail

OTÁHAL, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Specifika dvoufázového toku effervescent trysek. In Colloquium Fluid dynamics 2004. Praha: Institute of Termomechanics AS CR, 2004. s. 133 ( s.)ISBN: 80-85918-89-7.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J. Characteristics of spray generated by effervescent atomizer. In 18. Sympozium o anemometrii, Úvaly u Prahy. Praha, Česká republika: Institute of Hydrodynamics AVCR, 2003. p. 47 ( p.)ISBN: 80-239-0644-5.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Unsteadiness of Effervescent Atomizer generated sprays. In Proceedings 20th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Orleans, France: Laboratoire de Combustion et Systemes Reactifs, CNRS Orleans, 2005. p. 253 ( p.)
Detail

STANSFIELD, P. – WIGLEY, G. - PITCHER, G. - NUGLISH, H. - JEDELSKY, J. Investigation into Primary Break Up of Conical Liquid Sheets Produced by a Pressure Swirl Gasoline Direct Injector. In Proceedings 20th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Orleans, France: Laboratoire de Combustion et Systemes Reactifs, CNRS Orleans, 2005. p. 329 ( p.)
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Kvantifikace nestabilit spreje effervescent trysky s využitím PDPA techniky. In proceedings 19th Symposium on anemometry. Holany-Litice: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2005. s. 59 ( s.)ISBN: 80-239-4871-7.
Detail

JEDELSKÝ, J.; OTÁHAL, J.; JÍCHA, M. Dvoufázový tok uvnitř effervescent trysky, vliv provozního režimu na stabilitu. In Setkání kateder hydromechaniky a termomechaniky. Blansko: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 30 ( s.)
Detail

OTÁHAL, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Porovnání obrazů proudění dvoufázového toku a kvality generovaného spreje. In Proceedings Colloquium fluid dynamics 2005. Praha: 2005. s. 105 ( s.)ISBN: 80-85918-94-3.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Unsteadiness in Effervescent Sprays, A Comparison of Two Measurement Methods and the Influence of Operation Conditions. In Proceedings of International Symposium on Heat and Mass Transfer in Spray Systems. Ankara, Turkey: International Centre for Heat and Mass Transfer, 2005. p. 55 ( p.)ISBN: 1-56700-223-4.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Effervescent atomizer - temporal and spatial variations of spray structure. In Proceedings 10th International Congress on Liquid Atomization and Spray Systems ICLASS-2006. 1. Kyoto.,Japan: Institute for Liquid Atomization and Spray Systems - Japan, 2006. p. 1-8. ISBN: 4-9902774-1-4.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Unsteadiness in Effervescent Sprays - Measurement and Evaluation Using Combined PIV - PLIF Tecnique. In 20th Symposium on anemometry. 1. Holany - Litice, Česká republika: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2006. p. 43-52. ISBN: 80-239-7144-1.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Unsteadiness in Effervescent Sprays - Measurement and Evaluation using Combined PIV-PLIF Technique. In Proceedings of 13th International Symposium on Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics. 1. Lisbon, Portugal: Calouste Gubelkian foundation, Lisbon, Portugal, 2006. p. 1-10.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J. Characterization of spray generated by multihole effervescent atomizer and comparison with standard Y-jet atomizer. In 9th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems - ICLASS 2003. Sorrento, Italy: Illas Europe, 2003. p. 0311 ( p.)ISBN: 88-88104-03-8.
Detail