Detail projektu

Empirické modely pro multiparametrické vyhodnocování parametrů jakosti

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2005

O projektu

Projekt se zabývá problematikou vyhodnocování výsledků multiparametrické kontroly parametrů jakosti. Projekt se zaměřuje na optimalizaci využití matematicko-statistických technik užívaných při vyhodnocování parametrů jakosti. Výzkumná část projektu je zaměřena do dvou oblastí: 1) Výzkum využití empirických modelů v oblasti multiparametrické kontroly jakosti 2) Analýza nejistot v oblasti elektromagnetické nedestruktivní diagnostiky jakosti. V oblasti výzkumu aplikace empirických modelů si projekt klade za cíl na základě experimentu a optimalizace responzních ploch účinně a efektivně aplikovat adekvátní empirické modely při multiprametrickém vyhodnocování a ověřování parametrů jakosti. V oblasti nejistot měření si projekt klade za cíl identifikovat, popsat a kvantifikovat jednotlivé zdroje nejistot uplatňující se v elektromagnetické nedestruktivní diagnostice, a na základě analýzy nejistot doporučit metodiku vyjadřování nejistot měření v oblasti nedestruktivní diagnostiky.

Popis anglicky
The project deals with problems of evaluation of multiparametric testing of quality parameters. The project is aimed to optimalization of matematical and statistical techniques using in evaluation of quality parameters. Research part of project is aimed to two fields: 1) Research of aplications of empirical models for multiparametric quality testing 2) Analysis of uncertainty in field of non-destructive diagnostics In the field of empirical modelling, the project aims to propose the effective and efficient empirical model of multiparametric quality testing evaluation on the basics of experiments and optimalization of response surface. In the field of uncertainty in measurement, the objectives are identification of possible uncertainty sources and quantification of uncertainty components from this sources. Methodology for expressing of uncertainty in non-destructive testing should be developed by analysis of uncertainties.

Klíčová slova
jakost, empirický model, plánovaný experiment, reprodukovatelnost, nejistota měření

Klíčová slova anglicky
quality, empirical model, design of experiments, reproducebility, uncertainty of measurement

Označení

GP102/03/P124

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bradík Josef, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (09.09.2002 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2003-01-01 - 2005-12-31)

Výsledky

NOVOTNÝ, R. Experimental Design for Quality Evaluation and Improvement. In Quality 2003. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003. p. D-9 ( p.)ISBN: 80-02-01558-4.
Detail

NOVOTNÝ, R. Euro dolary a eurobondy. Fond Shop, 2020, č. 17/2020, s. 08-09. ISSN: 1211-7277.
Detail

NOVOTNÝ, R. Empirical Modelling for Optimisation Purposes. In 20-the Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Győr: Scientific Sosiety of Mechanical Engineering, 2003. p. 64 ( p.)ISBN: 9639058203.
Detail

NOVOTNÝ, R. Dvouúrovňové faktoriální plány pro empirické studium kauzality. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 8070829931.
Detail

NOVOTNÝ, R. Microelectronic structure reliability evaluation using response surface methodology. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. p. 166 ( p.)ISBN: 8021424524.
Detail

NOVOTNÝ, R. Statistická analýza malých výběrů s využítím dvouparametrického Weibullova rozdělení. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 135 ( s.)ISBN: 8021424974.
Detail

BRADÍK, J. Statistical tools for expressing of measurement uncertainty. In Quality 2003. Dům techniky Ostrava, 2003. p. D-14 ( p.)ISBN: 80-02-01558-4.
Detail

BRADÍK, J. Evaluation of Uncertainties. In 20-th DANUBIA-ADRIA SYMPOSIUM on Experimental Method in Solid Mechanics. 2003. p. 68 ( p.)ISBN: 963-9058-20-3.
Detail

BRADÍK, J. Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 139 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

NOVOTNÝ, R. Plánování a vyhodnocení experimentů s využitím dvouúrovňových faktoriálních plánů. In Analyza dat 2003/II - sbornik prednasek. Pardubice: Trilobyte, 2003. s. 141 ( s.)
Detail

BRADÍK, J. Analýza systému měření. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "DIAGO 2004". Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 21 ( s.)
Detail

BRADÍK, J. Ověření adekvátnosti systémů měření. In Implementace Six Sigma v České republice. SC&C Partner, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

BRADÍK, J. Measurement system analysis. In 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Method in Solid Mechanics. Croatian Society of Mechanics, 2004. p. 16 ( p.)
Detail

BRADÍK, J. Spolehlivost v systémech nedestruktivní kontroly. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektrotechnika. Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 41 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, R. Central Composite Design in Response Surface Methodology Applications. In 21 st Danubia-Adria Symposium. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004. s. 174 ( s.)ISBN: 953-96243-6-3.
Detail

NOVOTNÝ, R. Implementace six sigma v ČR. In Konference 6s. Implementace six sigma v ČR. Brno: SC&C Partners, 2004. s. 85 ( s.)
Detail

Ing. Josef Bradík, Ph.D. Pokročilé techniky Gage R&R v Minitabu. In Implementace Lean Six Sigma v ČR. SC&C Partner, s.r.o., 2005. s. 1 ( s.)
Detail

Ing. Josef Bradík, Ph.D. Multivariable Analysis. In 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental methods in Solid Mechanics. Parma, Italy: University of Parma, 2005. p. 58 ( p.)
Detail

NOVOTNÝ, R. Technological process screening for quality planning purposes. In 22-th DANUBIA-ADRIA Symposium on Experimental Method in Solid Mechanics. Parma: University of Parma, 2005. p. 190 ( p.)ISBN: 953-96243-6-3.
Detail

NOVOTNÝ, R. Empirical approach burn-in process optimisation of tantalum capacitors. In Priborostrojenie v 21 veke. Integracija nauky, obrazovanija i proizvadstva. Iževsk: Izdvo, 2005. p. 425 ( p.)ISBN: 5-7526-0224-6.
Detail

NOVOTNÝ, R. Optimalizace technologického procesu s využitím techniky DOE. Q magazín, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 245 ( s.)ISSN: 1213-0451.
Detail

Ing. Josef Bradík, Ph.D. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Empirické modely pro multiparametrické hodnocení parametrů jakosti. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
Detail

BRADÍK, J. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2003. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

BRADÍK, J. Osm kroků vyjadřování a vyhodnocování nejistot měření. umístěna na "www.cai.cz" - přednášky: Český institut pro akreditaci, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BRADÍK, J. Analýza systému měření. Brno: SCaC Partner, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, R. Řízení jakosti. Management jakosti produktů a procesů v organizaci. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2719-1.
Detail

NOVOTNÝ, R. Burn-in process empirical evaluation. In Proceedings of 9-th Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. p. 500 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail