Detail projektu

Ročníkový projekt jako první samostatné dílo studenta

Období řešení: 01.01.2000 — 31.12.2000

O projektu

Cílem tohoto projektu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů a seznámení se zásadami vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace. Současně byla provedena plánovaná inovace jedné laboratoře PC z procesoru 486 na PentiumII, která studentům umožní rychlejší zpracování programů v rámci ročníkových projektů.

Popis anglicky
This grant goal is to create support documentation for students working on year project. Second goal is to upgrade one lab from 486 to PentiumII processors.

Označení

FR1621/2000/F1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2000 - 31.12.2000)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2000 - 31.12.2000)
Peringer Petr, Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2000 - 31.12.2000)

Výsledky

BÍLEK, R. Interpretační překladač atributovaných stochastických L-systémů s podporou 3D a VRML. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001. s. 247-249. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

ELBL, S. Optimalizující překladač pro architekturu odvozenou od NS COP8. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001. s. 259-261. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail