Detail projektu

Kampusní síť areálu Technická

Období řešení: 01.01.1996 — 31.12.1997

O projektu

Projekt řeší vybudování páteřní sítě v areálu Technická FS a FEI VUT v Brně. Páteřní sítě budou založeny na optické kabeláži a přepínačích ATM/Ethernet.

Popis anglicky
Project deals with backbone network in campus Technicka. Backbone network is based on optical cables and ATM/Ethernet switches.

Klíčová slova
vysokorychlostní páteřní síť - ATM

Klíčová slova anglicky
highspeed backbone network - ATM

Označení

FR030/1996/A

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Roupec Jan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.1996 - 31.12.1997)
Lampa Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.1996 - 31.12.1997)