Detail projektu

Inovace studijních programů předmětů multimediálních sítí

Období řešení: 16.01.2001 — 31.12.2001

Označení

IS410225

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (29.05.2007 - nezadáno)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (09.05.2002 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-05-09 - nezadáno)