Detail projektu

Inovace studijního programu Digitální přenosové systémy

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

O projektu

Studijní program Digitální přenosové systémy probíhá již nyní ve druhém ročníku druhého stupně studia na FEI VUT a bude probíhat také v příští bakalářské etapě přípravy. Do laboratoří programu se podařilo získat PDH digitální zařízení až do 4. řádu v ceně nekolika milionů korun a několik výukových modulů pro základní první řád v ceně několika tisíc Kč. Tyto investice je třeba kvalitně zařadit do výuky. Nutné je též inovovat jednotlivé kapitoly v programu podle posledních poznatků v oboru a připravit nové učební texty pro studenty tak, aby je bylo možno v multimediální podobě umístit na Internet.

Popis anglicky
Project deals with the laboratory of the course Digital transmission systems inovation. New digital transmission system PDH 4th order is in the laboratory and this system and other modern possibilities must be incorporate into teaching process.

Klíčová slova
PDH, laboratoře

Klíčová slova anglicky
PDH, laboratory

Označení

1932/2002/F1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (26.04.2002 - 31.12.2002)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (26.04.2002 - 01.01.2002)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2002-04-26 - nezadáno)

Výsledky

ŠKORPIL, V., GREGOŘICA, M., JANÁL, J. Inovace studijního programu “Digitální přenosové systémy”. 2002.
Detail