Detail projektu

Zvýšení znalostí studentů v oblasti spínaných obvodů, MŠMT reg.č

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

Označení

2228/2003/G1b

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (12.04.2002 - nezadáno)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (12.04.2002 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2002-04-12 - nezadáno)

Výsledky

NOVOTNÝ, V., NEUMANN, J. Methods and Programs for General Switched Circuit Analysis. In International Conference Research in Telecommunication Technology 2003. Bratislava: 2003. p. 108 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

NOVOTNÝ, V., LUKL, T. Počítačové řešení nelineárních spínaných obvodů. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V., LUKL, T. Zpráva k řešení projektu FRVŠ 2228/2003/G1b "Zvýšení znalostí studentů v oblasti spínaných obvodů". 2003. s. 1 ( s.)
Detail

LUKL, T., NOVOTNÝ, V., ŠPONAR, R., NEUMANN, J. Software pro simulaci spínaných obvodů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 12, s. 2 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail