Detail projektu

Maticové metody aproximační symbolické analýzy

Období řešení: 15.04.2002 — 31.12.2004

O projektu

Cílem projektu je vývoj nových algebraických algoritmů aproximační symbolické analýzy linearizovaných elektrických obvodů ve frekvenční oblasti. Smyslem této analýzy je získat jednoduchý přibližný vzorec, který poskytuje kvalitativní pohled na chování obvodu. Projekt je motivován snahou vytvořit metody schopné analyzovat praktické obvody o velikosti desítek až stovek uzlů. Nové metody by měly dále garantovat platnost aproximovaného výrazu na dané oblasti parametrů obvodových prvků stejně jako umožnit automatické rozdělení obvodu na menší části z důvodu větší přehlednosti výsledků. Algebraické metody jsou založené na principu zanedbávaní nepodstatných napěťových a proudových příspěvků v rovnicích popisujících obvod. Práce na projektu bude zahrnovat vývoj algoritmů a jejich testování na reálných obvodech.

Klíčová slova
symbolická analýza

Označení

KJB2813301

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing. - hlavní řešitel
Horák Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (10.04.2002 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019

- plně financující (2002-04-10 - nezadáno)

Výsledky

POSPÍŠIL, V. Algoritmy pro Aproximační Symbolickou Analýzu. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 - Volume 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 41 ( s.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

KOLKA, Z. Maticové metody aproximační symbolické analýzy. Dílčí zpráva grantového projektu AV ČR B2813301 za rok 2003. FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLKA, Z. Hierarchical Symbolic Analysis. In Proc. of the 13th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: 2003. p. 17 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

KOLKA, Z. Approximate Analysis of Circuits with Functional Blocks. In Proc. of Telecommunication and Signal Processing TSP-2003. Brno: 2003. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

KOLKA, Z., VLK, M. Combined Approach to Symbolic Approximation. In Proc. of 7th WSEAS CSCC Multiconference (CSCC'2003). Corfu: 2003. p. 224 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

HORÁK, M. Formulation methods for approximate symbolic analysis of circuits. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Ing. Zdeněk Novotný, 2003. p. 406 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

HORÁK, M., KOLKA, Z. Two-Graph Implementation of SBG method. In Proceedings of the conference TSP 2004. SEI-UTKO, 2004. p. 83 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

HORÁK, M., KOLKA, Z. Simplification before Generation Using the Two-Graph method. In Electronic devices and systems 04 - proceedings. Brno: Zdeněk Novotný, Brno, 2004. p. 23 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KOLKA, Z., HORÁK, M. Symbolic Approximation of Poles and Zeros. In Proc. of Electronic Devices and Systems Conference (EDS 2004). Brno: Brno Univ. of Tech., 2004. p. 30 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KOLKA, Z.; POSPÍŠIL, V.; HORÁK, M. A Tool for Symbolic Analysis. In Proc. of International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES04). Poznan, Poland: Poznan Univ. of Techn., 2004. p. 175 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

KOLKA, Z.; POSPÍŠIL, V.; HORÁK, M. Program for Symbolic Analysis. In In: Proc. of 11th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Szczecin, Poland: TU Lodz, 2004. p. 666 ( p.)ISBN: 83-919289-7-7.
Detail

KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D. Exploiting Matrix Sparsity for Symbolic Analysis. In Proc. of 4th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications. Tenerife, Spain: WSEAS Press, 2004. p. 234 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

HORÁK, M., KOLKA, Z. Two-Graph Implementation of SBG Method. In Proc. of 14-th international conference Radioelektronika 2004. Bratislava, Slovak Republic: INTERLINGUA Bratislava, 2004. p. 12 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KOLKA, Z.; VLK, M. Combined Approach to Symbolic Analysis. In Proceeding of the 6th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC'2002). Atény: WSEAS Press, 2003. p. 22-25. ISBN: 960-8052-63-7.
Detail

KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D. Exploiting Matrix Sparsity for Symbolic Analysis. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 10, p. 2278 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

KOLKA, Z.; HORÁK, M. Maticové metody aproximační symbolické analýzy. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu B2813301 Grantové agentury Akademie Věd České republiky. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLKA, Z. Application of Block Decomposition to Symbolic Analysis. In Proc. of Electronic Devices and Systems Conference (EDS’03). Brno: 2003. p. 94 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail