Detail projektu

Komunikační protokoly v sítích s dynamickým směrováním

Období řešení: 25.03.2002 — Financování: Vnitřní projekty VUT

Označení

GA102/03/1033

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Herman Ivo, Ing., CSc.
- hlavní řešitel (27.03.2002 - nezadáno)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (27.03.2002 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (27.03.2002 - nezadáno)

Výsledky

VÍTEK, M., HERMAN, I. Conception of Control System of Network with Dynamic Endpoints. In Telecommunications and Signal Processing 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 233 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

HERMAN, I., MIKLÁNEK, T. Databázová struktura a logika pro ukládání a režii zpráv dopravního informačního systému. Software pro Dopravní podnik Ostrava. Dílčí aplikační řeěení projektu GA102/03/1033. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M. Integration of IP and Trunked Radio Network. In Digest of the Proceedings of the Wseas Conferences. Greece: WSEAS, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-90-4.
Detail

KOMOSNÝ, D., HERMAN, I. Protocol Conversion for Trunked Radio and IP Network Interconnection. In Proceedings of Telecommunications and signal processing 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 179 ( p.)
Detail

KOMOSNÝ, D., HERMAN, I. Service Availability Function of Trunked Radio Network. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2003. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2003. p. 176 ( p.)
Detail

VÍTEK, M., HERMAN, I. Principle of Multifunctional Server based on Ticket Processing. In Parellel and Distributed Computing and Networks. Innsbruck: IASTED, 2004. p. 508 ( p.)ISBN: 0-88986-385-7.
Detail

VÍTEK, M., HERMAN, I. IO Interface of Communication Components. In Telecommunications and signal processing TSP-2004. Brno: Department of Telecommunications, Electrical Engineering Society, 2004. p. 205 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

KOMOSNÝ, D., HERMAN, I. Protocol for Voice/Data Communication in Municipal Transport Environment. In Proceedings of Telecommunications and signal processing 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

VAJDÍK, M., HERMAN, I. Methods of Selecting Base Station for Short-range Data Communications. In Proceedings of Telecommunications and signal processing 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 117 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

VAJDÍK, M., HERMAN, I. Wireless Short-range Data Transmission. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2003. Častá-Píla: VUT Brno, 2003. p. 253 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

MIKLÁNEK, T., MIKLÁNEK, T. Návrh databázové struktury pro dopravní informační systém (část 1.) - zprávy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MIKLÁNEK, T., MIŠUREC, J. Optimalizovaný výběr dat z databáze dopravního informačního systému. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MIKLÁNEK, T., HERMAN, I. Návrh databázové struktury pro dopravní informační systém (část 2.) - mobilní jednotky. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOMOSNÝ, D., VRBA, K. Brána pro propojení IP a hromadné rádiové sítě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 39, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOMOSNÝ, D. Protokoly doporučení H.323 pro realizaci základního hlasového spojení přes IP síť. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 21, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HERMAN, I., KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M., VÍTEK, M., MIKLÁNEK, T. Komunikační protokoly s dynamickým směrováním - oponovaná výzkumná zpráva. Komunikační protokoly s dynamickým směrováním - 1. etapa. Brno: GAČR, reg.č. 102/03/1033, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

KOMOSNÝ, D., HERMAN, I. EpServis - software pro konfiguraci jednotky EPIS. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I., VÍTEK, M., MIKLÁNEK, T. Softwarové řešení radiového kontroléru pro dohledový systém MHD. Software pro Dopravní podnik Ostrava. Dílčí aplikační řešení projektu GA102/03/1033. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I., VÍTEK, M. Serverová část dohledového systému sítě MHD. Software pro Dopravní podnik Ostrava. Dílčí aplikační řešení projektu GA102/03/1033. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I., MIKLÁNEK, T., VÍTEK, M. Softwarové řešení dispečerského pracoviště pro práci s dopravním informačním systémem. Software pro Dopravní podnik Ostrava. Dílčí aplikační řeěení projektu GA102/03/1033. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

VÍTEK, M. Using SOAP and Web Services Technologies for Communication Protocol Design. In Research in Telecommunication Technology 2003. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2003. p. 241 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail